Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u pomorskom prometu Zadar

NN 33/2020 (20.3.2020.), Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u pomorskom prometu Zadar

POLICIJSKA UPRAVA ZADARSKA

720

Na temelju članka 12. stavka 2. Zakona o nadzoru državne granice (»Narodne novine«, broj 83/13 i 27/16), Policijska uprava zadarska donosi

RJEŠENJE

O ODREĐIVANJU PODRUČJA STALNOG GRANIČNOG PRIJELAZA ZA MEĐUNARODNI PROMET PUTNIKA I ROBA U POMORSKOM PROMETU ZADAR

Članak 1.

Područje stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u pomorskom prometu Zadar nalazi su u putničkoj i teretnoj luci Gaženica koja se nalazi 3,5 km južno od stare gradske jezgre grada Zadra.

Članak 2.

Ukupna površina stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u pomorskom prometu Zadar iznosi 64 914 m², od čega 55 539 m² u međunarodnom dijelu putničke luke Gaženica i 9 375 m² u teretnom dijelu luke Gaženica.

Članak 3.

Područje graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u pomorskom prometu Zadar podijeljeno je na dva dijela i nalazi se na dvije lokacije u Gaženici i to u međunarodnom dijelu putničke luke Gaženica i u teretnom dijelu luke Gaženica.

Područje stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u pomorskom prometu Zadar u putničkoj luci Gaženica obuhvaća dio katastarske čestice 10806/6 k.o Zadar, a područje stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u pomorskom prometu Zadar u dijelu teretne luke Gaženica obuhvaća katastarsku česticu 9387/4 i dio katastarske čestice 9387/3 k.o. Zadar.

Područje stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u pomorskom prometu Zadar u putničkoj luci Gaženica obuhvaća dio obale u dužini od 1420 m uključujući cjelokupno ograđeni kopneni prostor namijenjen za međunarodni promet, gat broj 3 s pripadajućim vezovima broj 8 i 9 za prihvat putničkih brodova u međunarodnom prometu sa pripadajućim pontonom za prihvat plovila namijenjenih športu i razonodi ukupne površine od 75 m², gat broj 4 s pripadajućim vezovima broj 10, 11 i 12 za prihvat brodova u međunarodnom prometu, dio putničkog terminala u prizemlju i na katu namijenjen za međunarodni trajektni promet i međunarodni cruiserski promet.

Članak 4.

Područje stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u pomorskom prometu Zadar obuhvaća sljedeće prostore, uređaje i naprave:

U prizemlju putničkoga terminala, dijelu namijenjenom za međunarodni dolazak i odlazak putnika:

– prostor putničkog terminala za prihvat putnika u međunarodnom dolasku sa pripadajućim službenim prostorijama granične policije, carine, 3 kontrolne kućice za obavljanje granične kontrole sa pripadajućim prostorom za obavljanje carinske kontrole

– prostor putničkog terminala za putnike u međunarodnom dolasku sa pripadajućim sanitarnim, skladišnim prostorom i prostorijama elektroinstalacija

– prostor putničkog terminala za odlazak putnika u međunarodnom odlasku sa pripadajućim službenim prostorijama granične policije, carine, 2 kontrolne kućice za obavljanje granične kontrole i pripadajućim prostorom za obavljanje carinske kontrole

– prostor putničkog terminala za putnike u međunarodnom odlasku sa pripadajućim sanitarnim, skladišnim prostorom i prostorijama elektroinstalacija.

Na katu putničkog terminala, dijelu namijenjenom za međunarodni dolazak i odlazak cruisera:

– prostor putničkog terminala namijenjen za dolazak putnika u međunarodnom cruiserskom prometu sa pripadajućim službenim prostorijama granične policije, carine, 2 kontrolne kućice za obavljanje granične kontrole i pripadajući prostor za obavljanje carinske kontrole

– prostor putničkog terminala za putnike u međunarodnom criuiserskom dolasku s pripadajućim sanitarnim, skladišnim prostorom i prostorijama elektroinstalacija

– prostor putničkog terminala namijenjen za odlazak putnika u međunarodnom cruiserskom prometu sa pripadajućim službenim prostorijama granične policije, carine, 2 kontrolne kućice za obavljanje granične kontrole, pripadajućim prostorom za obavljanje carinske kontrole

– prostor putničkog terminala za putnike u međunarodnom criuiserskom odlasku sa pripadajućim sanitarnim, skladišnim i prostorijama elektroinstalacija

– sastavni dio područja graničnog prijelaza ubraja se i pristupni most za dolazak sa gatova i odlazak na gatove, pokretne stepenice za dolazak i odlazak putnika, stepenice za dolazak i odlazak putnika i liftovi.

U dijelu putničkog terminala namijenjenog za međunarodni cestovni promet – promet osobnih vozila, autobusa, i kamiona ubrajaju se:

– prostor za dolazak osobnih vozila putnika u međunarodnom dolasku i odlasku sa pripadajućim službenim prostorijama granične policije, carine, 4 kontrolne kućice za obavljanje granične kontrole, 4 kontrolne kućice za obavljanje carinske kontrole i 4 kontrolne kućice za rad drugih tijela sa pripadajućom nadstrešnicom, ulazno/izlaznim prometnim trakama i rampama

– u prizemlju putničkog terminala prostor za obavljanje granične kontrole nad putnicima koji su stigli autobusom sa pripadajućom 1 kontrolnom kućicom za obavljanje granične kontrole, pripadajućim prostorijama koje koristi policija i carina, pripadajućim sanitarnim i skladišnim prostorom i prostorijama elektroinstalacija

– sastavni dio područja graničnog prijelaza je montažno ograđeni prostor za diskretan pregled vozila

– prostor za dolazak teretnih vozila u međunarodnom dolasku i odlasku sa 1 kontrolnom kućicom za obavljanje granične kontrole, 2 kontrolne kućice za carinsku kontrolu sa pripadajućim ulazno/izlaznim prometnim trakama, nadstrešnicom, rampama, iskrcajnom rampom za teret sa pripadajućom vagom na kolniku.

U dijelu putničkoga terminala u sastavni dio područja graničnog prijelaza ubrajaju se:

– sortirnica za prihvat i otpremu predane prtljage u međunarodnom cruiserskom prometu sa pripadajućim RTG uređajima i prostorijama elektroinstalacija sa pripadajućim natkrivenim prostorom za ukrcaj i iskrcaj prtljage

– prostorija za tranzit i odmor članova posade na cruiserima, sa pripadajućim sanitarnim prostorijama, prostorijama koje koriste članovi posade

– prostorije koje koristi carina u prizemlju putničkoga terminala, a služe za carinske postupke, sa pripadajućim prostorijama za skladište predmeta, pregled putnika i prtljage, spremišta oduzete robe, čekaonicom za vozače, prostorijama za detaljni pregled sa pripadajućim sanitarijama

– 3 prostorije za INAD putnike na katu putničkog terminala koje koristi policija.

Sastavnim dijelom područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u pomorskom prometu Zadar smatraju se i dva međunarodna sidrišta dok se na istima na sidru nalaze brodovi u međunarodnom prometu.

Sidrište za brodove s opasnim teretom je prostor unutar spojnica sljedećih pozicija:

a) 44º08.4'N – 15º09.6'E

b) 44º07.8'N – 15º10.4'E

c) 44º07.2'N – 15º09.4'E

d) 44º07.7'N – 15º08.6'E.

Sidrište za ostale brodove je prostor unutar spojnica sljedećih pozicija:

a) 44º06.6'N – 15º10.9'E

b) 44º07.4'N – 15º12.2'E

c) 44º06.9'N – 15º13.0'E

d) 44º06.0'N – 15º12.0'E.

U teretnoj luci Gaženica, koja se nalazi 3,5 km južno od stare gradske jezgre grada Zadra, područje graničnog prijelaza obuhvaća dio ograđenog gata broj 3 ukupne površine od 9375 m² kopnenog prostora te pripadajući akvatorij s bokobranima i bitvama za privez brodova. Na samom graničnom prijelazu nalaze se i dva kontejnera namijenjena za rad službenika granične policije i carine te jedna ulazno-izlazna rampa. Sastavni dijelovi graničnog prijelaza su i sljedeći objekti: pneumatski terminal za ukrcaj i iskrcaj rasutog tereta s pripadajućom transportnom trakom te dva željeznička kolosijeka.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba pomorskom prometu Zadar broj: 511-18-01-UP/210-16 od 22. travnja 2016. (»Narodne novine« broj 37/16).

Članak 6.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-18-01-UP/70-20

Zadar, 5. ožujka 2020.

Načelnik
Anton Dražina, v. r.