Odluka o uvođenju nužne mjere posebne organizacije hitne medicinske službe i sanitetskog prijevoza za vrijeme proglašene epidemije bolesti COVID19

NN 35/2020 (23.3.2020.), Odluka o uvođenju nužne mjere posebne organizacije hitne medicinske službe i sanitetskog prijevoza za vrijeme proglašene epidemije bolesti COVID19

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE

739

Na temelju članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« br. 82/15, 118/18 i 31/20), Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 23. ožujka 2020. godine, donosi

ODLUKU

O UVOĐENJU NUŽNE MJERE POSEBNE ORGANIZACIJE HITNE MEDICINSKE SLUŽBE I SANITETSKOG PRIJEVOZA ZA VRIJEME PROGLAŠENE EPIDEMIJE BOLESTI COVID19

I.

S obzirom na daljnji razvoj epidemiološke situacije u Republici Hrvatskoj uzrokovane virusom SARS-CoV-2, a s ciljem trenutačne zaštite života i zdravlja pučanstva u Republici Hrvatskoj, uvodi se nužna mjera posebne organizacije hitne medicinske službe i sanitetskog prijevoza, za vrijeme dok traje proglašena epidemija bolesti COVID-19.

II.

Ovom Odlukom uspostavlja se koordinacija rada hitne medicinske službe i sanitetskih prijevoza u cijeloj Republici Hrvatskoj te zajedničko djelovanje svih zavoda za hitnu medicinu jedinica područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: Zavodi).

III.

Određuje se Hrvatski zavod za hitnu medicinu (dalje: HZHM) za upravljanje i koordinaciju rada svih Zavoda i svih timova sanitetskog prijevoza ugovorenih s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, bez obzira na ugovornog subjekta.

IV.

HZHM ovlašten je Zavodima iz točke II. ove Odluke naložiti provedbu pojedinih, konkretnih epidemioloških, organizacijskih i drugih mjera koje se pokažu potrebne.

V.

S ciljem uspostave jedinstvene linije zapovijedanja, ravnatelji Zavoda odgovorni su za komunikaciju s HZHM-om.

VI.

Svi radnici Zavoda i timova sanitetskog prijevoza koji su potrebni za obavljanje redovite djelatnosti hitne medicinske službe i sanitetskog prijevoza, kao i za sve druge specifične aktivnosti u uvjetima proglašene epidemije, dužni su izvršavati naloge mjerodavnih osoba Zavoda, uključujući i eventualnu obvezu smjenskog rada, dežurstava i pripravnosti ukoliko drugačije nije moguće osigurati pružanje zdravstvene zaštite pučanstvu.

VII.

HZHM je ovlašten naložiti rad radnicima iz točke VI. ove Odluke bez obzira na njihovo mjesto rada i poslodavca, te su dužni poštivati naloge HZHM-a.

VIII.

Svi Zavodi i ugovorni subjekti koji obavljaju sanitetski prijevoz dužni su, na temelju odluke HZHM-a, staviti na raspolaganje i korištenje svoju medicinsko-tehničku opremu, vozila kao i drugu opremu koja bude potrebna zdravstvenim ustanovama.

IX.

Nalaže se uspostava stalnih komunikacijskih kanala između pojedinih Zavoda i HZHM-a, na način da se osiguraju e-mail adrese, tetra veze i posebne telefonske linije samo u svrhu komunikacije radi provedbe mjera u uvjetima proglašene epidemije.

X.

Radi provedbe svih potrebnih mjera, obvezuju se Zavodi na dostavu dnevnih izvješća za protekla 24 sata (od 19.30 sati prethodnog dana do 19.30 sati tekućeg dana), najkasnije do 20 sati tekućega dana, HZHM-u, na e-mail adrese: maja.grba-bujevic@hzhm.hr, damir.vazanic@hzhm.hr i tajnistvo@hzhm.hr, i to podatke kako slijedi:

– broj intervencija vezanih za COVID i njihov kratak opis,

– broj ostalih intervencija,

– kratki opis situacije na terenu vezano za hitnu medicinsku službu i

– poteškoće s kojima se hitna medicinska služba susreće na terenu.

XI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 810-06/20-01/7
Urbroj: 511-01-300-20-16
Zagreb, 23. ožujka 2020.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.