Odluka o provedbi privremene izvanredne mjere pomoći malim mljekarama s problemima u poslovanju uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19

NN 41/2020 (3.4.2020.), Odluka o provedbi privremene izvanredne mjere pomoći malim mljekarama s problemima u poslovanju uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

858

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. travnja 2020. godine donijela

ODLUKU

O PROVEDBI PRIVREMENE IZVANREDNE MJERE POMOĆI MALIM MLJEKARAMA S PROBLEMIMA U POSLOVANJU UZROKOVANIH EPIDEMIJOM BOLESTI COVID-19

I.

Ovom Odlukom uređuje se privremena izvanredna mjera pomoći malim mljekarama s problemima u poslovanju uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 (u daljnjem tekstu: epidemija COVID-19), povlačenjem i otkupom mliječnih proizvoda s tržišta za besplatnu distribuciju istih proizvoda, za vrijeme trajanja epidemije COVID-19.

II.

Ovom Odlukom provodi se povlačenje i otkup mliječnih proizvoda od malih mljekara koje imaju probleme u poslovanju uslijed usporavanja gospodarskih aktivnosti uzrokovanih epidemijom COVID-19 i koje imaju godišnji obuhvat otkupljenog i prerađenog sirovog mlijeka do 14 milijuna litara (u daljnjem tekstu: male mljekare).

III.

Povlačenjem i otkupom viškova od malih mljekara ujedno će se osiguravati nesmetana daljnja proizvodnja mlijeka na farmama, čiji vlasnici imaju ugovorni odnos za proizvodnju i isporuku mlijeka malim mljekarama.

IV.

Zadužuje se Ministarstvo poljoprivrede za provedbu ove Odluke.

Ministarstvo poljoprivrede će utvrditi popis malih mljekara iz točke II. ove Odluke, popis tržnih viškova u vidu mliječnih proizvoda te kako, na koji način i kojom dinamikom će se isplaćivati pomoć. Prihvaćat će se prijave o tržnim viškovima pristigle putem udruga, proizvođačkih organizacija ili putem drugih organizacijskih oblika udruživanja, u čijem su sastavu male mljekare.

V.

Pomoć se dodjeljuje za povlačenje i otkup mliječnih proizvoda (svježe mlijeko, trajno mlijeko, svježi sir, kiselo vrhnje, fermentirano mlijeko – jogurt, acidofilno mlijeko, kiselo mlijeko, kefir i ostala fermentirana mlijeka).

Cijena povlačenja i otkupa po pojedinom mliječnom proizvodu ne smije prelaziti vrijednost veleprodajne cijene tog proizvoda, po kojoj su ga male mljekare, od kojih se provodi povlačenje i otkup tržnih viškova, prodavale u mjesecu veljači 2020. godine.

Male mljekare, od kojih se vrši povlačenje i otkup mliječnih proizvoda, prosječnu cijenu po pojedinom mliječnom proizvodu, za veljaču 2020. godine, dokazuju izvodima iz financijsko-računovodstvene dokumentacije.

VI.

Osim pomoći malim mljekarama i osiguravanja nesmetane proizvodnje mlijeka na farmama, ovom Odlukom osiguravaju se količine mliječnih proizvoda namijenjene za besplatnu distribuciju.

Primatelji mliječnih proizvoda iz ove Odluke bit će posrednici u lancu doniranja hrane, registrirani u Registru posrednika u doniranju hrane, koje vodi Ministarstvo poljoprivrede, zatim bolničke ustanove, centri i ustanove socijalne skrbi kojima upravljaju ili ih priznaju nadležna tijela, koje poduzimaju sve potrebne korake kako bi osigurale da se količine raspodijeljene na taj način dodaju količinama koje te ustanove inače otkupljuju (u daljnjem tekstu: Primatelji).

Primatelji će osigurati sve potrebne mjere prilikom preuzimanja i dodjeljivanja mliječnih proizvoda, u skladu s uputama i odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i u suradnji s lokalnim stožerima civilne zaštite, na području na kojem se proizvodi preuzimaju i dodjeljuju te su o tome dužni dostaviti dokaz Ministarstvu poljoprivrede.

VII.

Sredstva za izvršenje ove Odluke osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcijama za 2021. i 2022. godinu, unutar proračunske glave 06005 Ministarstva poljoprivrede, u iznosu od 2.500.000,00 kuna.

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-04/119

Urbroj: 50301-25/06-20-2

Zagreb, 2. travnja 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.