Odluka o uvjetima i kriterijima koje pri javnoj nabavi moraju zadovoljiti poljoprivredni i prehrambeni proizvodi

NN 41/2020 (3.4.2020.), Odluka o uvjetima i kriterijima koje pri javnoj nabavi moraju zadovoljiti poljoprivredni i prehrambeni proizvodi

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

859

Na temelju članka 1. stavka 2. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. travnja 2020. godine donijela

ODLUKU

O UVJETIMA I KRITERIJIMA KOJE PRI JAVNOJ NABAVI MORAJU ZADOVOLJITI POLJOPRIVREDNI I PREHRAMBENI PROIZVODI

I.

Zbog poremećaja u kratkim lancima opskrbe i poremećaja uzrokovanih ograničenjima na tržištu nastalim uslijed proglašene epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 na teritoriju Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: bolest COVID-19), ovom se Odlukom radi sigurnosti opskrbe javnih naručitelja određuje nabava poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.

II.

Za vrijeme trajanja bolesti COVID-19 javni naručitelj će poljoprivredne i prehrambene proizvode nabavljati od gospodarskih subjekata, obvezno primjenjujući kriterije za odabir ponude iz članka 284. stavka 7. Zakona o javnoj nabavi koji se odnose na kvalitetu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda osobito vodeći računa da su isti proizvodi sezonski, ekološki, integrirani proizvodi i dr., čime se osigurava veća svježina ili niže opterećenje okoliša u pogledu kraćeg prijevoza, bez obzira na vrstu postupka javne nabave.

Javni naručitelj može povećane količine poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, izravno nabavljati od drugog gospodarskog subjekta uz primjenu pregovaračkog postupka bez prethodne objave sukladno članku 131. stavku 1. točki 3. i članku 132. točki 3. Zakona o javnoj nabavi, ako mu ugovoreni gospodarski subjekt nije u mogućnosti isporučiti ugovorene količine u skladu s člankom 284. stavkom 7. Zakona o javnoj nabavi.

III.

Ministarstvo poljoprivrede će, u skladu s člankom 132. točkom 3. Zakona o javnoj nabavi izraditi aplikaciju koja će imati funkciju burze robe – digitalnu tržnicu u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Ponuditelji će se na burzu robe – digitalnu tržnicu uključiti putem javnog poziva, objavljenog od strane Ministarstva poljoprivrede.

Sredstva potrebna za izvršenje ove Odluke, a za nabavu aplikacije, osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu unutar financijskog plana Ministarstva poljoprivrede, na aktivnosti K568070 Informatizacija.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-04/121

Urbroj: 50301-25/06-20-2

Zagreb, 2. travnja 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.