Uredba o izmjeni Uredbe o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima

NN 57/2020 (15.5.2020.), Uredba o izmjeni Uredbe o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1142

Na temelju članka 53. stavka 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, br. 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. svibnja 2020. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI UREDBE O GOSPODARENJU OTPADNIM BATERIJAMA I AKUMULATORIMA

Članak 1.

U Uredbi o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima (»Narodne novine«, broj 105/15) članak 5. mijenja se i glasi:

»Do završetka javnog poziva za odabir najprihvatljivijeg programa za obavljanje usluge sakupljanja otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora sukladno Zakonu i donošenja odluke iz članka 4. stavka 4. ove Uredbe jedinična naknada iznosi 7,90 kuna po kilogramu prijenosnih baterija i akumulatora.«.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-03/32

Urbroj: 50301-25/27-20-2

Zagreb, 14. svibnja 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.