Odluka o izmjeni Odluke o izmjeni naknade u sustavu gospodarenja otpadnim uljima

NN 57/2020 (15.5.2020.), Odluka o izmjeni Odluke o izmjeni naknade u sustavu gospodarenja otpadnim uljima

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1149

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18) i članka 183. stavka 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, br. 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. svibnja 2020. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O IZMJENI NAKNADE U SUSTAVU GOSPODARENJA OTPADNIM ULJIMA

I.

U Odluci o izmjeni naknade u sustavu gospodarenja otpadnim uljima (»Narodne novine«, broj 95/15) točka II. mijenja se i glasi:

»U članku 23. stavku 2. Pravilnika o gospodarenju otpadnim uljima, mijenja se iznos naknade i iznosi 0,54 kn/litri svježeg mazivog ulja.«.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-04/166

Urbroj: 50301-25/27-20-2

Zagreb, 14. svibnja 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.