Podatak o etalonskoj cijeni građenja

NN 59/2020 (20.5.2020.), Podatak o etalonskoj cijeni građenja

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

1184

Na temelju članka 5. stavka 4. Zakona o društveno poticajnoj stanogradnji (»Narodne novine«, br. 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13, 26/15, 57/18 i 66/19), ministar graditeljstva i prostornoga uređenja objavljuje

PODATAK

O ETALONSKOJ CIJENI GRAĐENJA

I.

Etalonska cijena građenja za primjenu u Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji utvrđuje se u iznosu od 6.800,00 kuna po m² korisne površine stana.

II.

Vrijednost etalonske cijene građenja iz točke I. sadrži sve troškove izvedbe građevinskih i drugih radova (pripremni, zemljani, konstrukcijski, instalaterski, završni te ugradnja građevnih proizvoda, oprema ili postrojenja) u vezi s građenjem stanova, odnosno stambenih zgrada uključivo porez na dodanu vrijednost, izuzev troškova koji se odnose na zemljište, uređenje komunalne infrastrukture i priključke građevine na infrastrukturu.

III.

Etalonska cijena građenja za primjenu u drugim propisima utvrđuje se u iznosu od 6.000,00 kuna po m² korisne površine stana.

IV.

Ovaj podatak primjenjuje se od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/20-01/75

Urbroj: 531-01-20-1

Zagreb, 13. svibnja 2020.

Ministar
graditeljstva i prostornoga uređenja
Predrag Štromar, v. r.