Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o nužnim mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19

NN 59/2020 (20.5.2020.), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o nužnim mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE

1195

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18 i 47/20), a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 47/20) i članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18 i 31/20), Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 18. svibnja 2020. godine, donosi

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O NUŽNIM MJERAMA OGRANIČAVANJA DRUŠTVENIH OKUPLJANJA, RADA U TRGOVINI, USLUŽNIH DJELATNOSTI I ODRŽAVANJA SPORTSKIH I KULTURNIH DOGAĐANJA ZA VRIJEME TRAJANJA PROGLAŠENE EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19

I.

U Odluci o nužnim mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 (»Narodne novine« broj 51/20, 54/20, 55/20 i 56/20) točka III. mijenja se i glasi:

»Protuepidemijske mjere koje se nalažu ovom Odlukom su:

– zabrana održavanja svih javnih događanja i okupljanja više od 40 osoba na jednom mjestu

– obustava svih sportskih natjecanja na otvorenom

– obustava svih sportskih natjecanja u zatvorenim objektima.«

II.

Iza točke V. dodaje se točka V.a koja glasi:

»V.a

O načinu provođenja općih protuepidemijskih mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, poslodavci nisu obvezni voditi dokumentaciju koja je propisana u području zaštite na radu.«

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 810-06/20-01/7
Urbroj: 511-01-300-82
Zagreb, 18. svibnja 2020.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.