Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina

NN 65/2020 (3.6.2020.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

1294

Na temelju članka 66. stavka 4. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) ministar graditeljstva i prostornoga uređenja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O OBVEZNOM SADRŽAJU I OPREMANJU PROJEKATA GRAĐEVINA

Članak 1.

U Pravilniku o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (»Narodne novine«, broj 118/19) u članku 50. stavcima 1., 2. i 3. i članku 53. riječi: »31. ožujka 2020.« zamjenjuju se riječima »31. prosinca 2020.«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 361-01/20-01/40

Urbroj: 531-01-20-1

Zagreb, 21. travnja 2020.

Ministar
Predrag Štromar, v. r.