Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

NN 65/2020 (3.6.2020.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1301

Na osnovi članka 20. stavka 7. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13., 137/13. i 98/19.) i članka 26. točke 10. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 08/11., 18/13., 1/14. i 83/15.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 1. sjednici održanoj 28. svibnja 2020., uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatske liječničke komore, donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU DOPUNSKE LISTE LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Članak 1.

U Odluci o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 83/19., 89/19. – ispravak, 97/19., 108/19., 122/19., 125/19. – ispravak, 16/20. i 39/20.) u Dopunskoj listi lijekova pod šiframa anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije mijenjaju se sljedeći podaci:

»

Šifra ATKOznakaNezaštićeno ime lijekaDDD i jed. mj.Cijena za DDDDDD i jed. mj. (s PDV-om)Način primjeneNositelj odobrenjaProizvođačZaštićeno ime lijekaOblik, jačina i pakiranje lijekaCijena jed. oblikaCijena jed. oblika (s PDV-om)Cijena orig. pakiranjaCijena orig. pakiranja (s PDV-om)R/RSIznos koji Zavod plaća za jed. oblikIznos koji Zavod plaća za jed. oblik (s PDV-om)Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranjeIznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje (s PDV-om)Doplata za jed. oblikDoplata za jed. oblik (s PDV-om)Doplata za orig. pakiranjeDoplata za orig. pakiranje (s PDV-om)
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.
A07XA04 161racekadotrilOBioprojet PharmaSophartexHidrasecgran. za oral. susp., vreć. 16x10 mg3,263,4352,2154,82Rpa141,631,7126,1127,421,631,7126,1027,41
A07XA04 162racekadotrilOBioprojet PharmaSophartexHidrasecgran. za oral. susp., vreć. 16x30 mg3,193,3550,9953,54Rpa220,820,8613,0513,702,372,4937,9439,84
A10AE06 061degludek inzulin40 i.j.10,4010,92PNovo Nordisk A/SNovo NordiskTresibaotop. za inj., brizg. napunj. FlexTouch 5x3 ml (100 i.j./ml)78,0081,90390,00409,50Rpa2369,7473,23348,70366,148,268,6741,3043,37
C10AX06 101etilni esteri omega-3 kiselinaOPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Corprotectcaps. meka 30x1000 mg2,172,2865,0768,32Rpc060,490,5114,7015,441,681,7650,3752,89
D01AE14 471ciklopiroksolaminLMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelOxolamotop. za kožu, boč. 1x20 ml (10 mg/ml)21,2022,2621,2022,26R7,207,567,207,5614,0014,7014,0014,70
D01AE14 472ciklopiroksolaminLMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelOxolamljekoviti lak za nokte, boč. 1x3 g (80 mg/g) + 10 pl. špatula70,3773,8970,3773,89R6,987,336,987,3363,3966,5663,3966,56
D01AE15 441terbinafinLMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelAterekrema 15 g (10 mg/g)17,0017,8517,0017,85R8,619,048,619,048,398,818,398,81
G01AA51 661nifuratel + nistatinVAziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A.Doppel Farmaceutici S.r.l.Macmiror Complexvag. caps, meka 12x(500 mg + 200 000 IU)5,685,9668,1071,51Rpg071,241,3014,8815,624,444,6653,2255,88
G01AA51 662nifuratel + nistatinVAziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A.Doppel Farmaceutici S.r.l.Macmiror Complexvag. krema 1x30 g (100 mg/g + 40 000 IU/g)61,4364,5061,4364,50Rpg0731,3932,9631,3932,9630,0431,5430,0431,54
G03AA07 141etinilestradiol + levonorgestrelOMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelAdexatbl. film obl. 21x(0,03 mg+0,15 mg)1,191,2525,0326,28R0,110,122,352,471,081,1322,6823,81
G03AA07 142etinilestradiol + levonorgestrelOMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelAdexatbl. film obl. 63x(0,03 mg+0,15 mg)1,191,2574,9778,72R0,110,126,937,281,081,1368,0471,44
G03AA15 171etinilestradiol + klormadinonOMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelEstaltbl. film obl. 21x(0,03 mg+2 mg)2,132,2444,8047,04R0,140,152,973,121,992,0941,8343,92
G03AA16 201etinilestradiol + dienogestOMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelDonellatbl. film obl. 21x(0,03 mg+2 mg)1,651,7334,6236,35R0,070,081,551,631,571,6533,0734,72
G04BD09 122trospij40 mg13,0713,72OSandoz d.o.o.Sandoz-LekSpasmextbl. 30x5 mg1,631,7249,0051,45R0,480,5014,4015,121,151,2134,6036,33
M01AE01 116ibuprofen1,2 g1,541,62OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbHIbuprofen Farmal/Ibuprofen Mibetbl. film obl. 30x400 mg0,510,5415,4316,20R0,270,298,178,580,240,257,267,62
M01AE01 119ibuprofen1,2 g1,051,10OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbHIbuprofen Farmal/Ibuprofen Mibetbl. 30x600 mg0,530,5615,7716,56R0,430,4512,8713,510,100,112,903,05
M05BA06 161ibandronatna kiselina5 mg2,272,38OAtnahs Pharma Netherlands B.V.RocheBonvivatbl. film obl. 1x150 mg68,0471,4468,0471,44RSpm0344,8647,1044,8647,1023,1824,3423,1824,34
N06AX05 161trazodon0,3 g4,214,42OAziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A.ACRAF S.p.A., Istituto de Angeli S.r.L.Tritticotbl. s prod. oslob. 30x75 mg1,051,1131,6033,18R0,680,7120,2921,300,380,4011,3111,88
N06AX05 162trazodon0,3 g3,954,15OAziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A.ACRAF S.p.A., Istituto de Angeli S.r.L.Tritticotbl. s prod. oslob. 20x150 mg1,982,0839,5341,51R0,991,0419,7620,750,991,0419,7720,76
S01ED51 773timolol + dorzolamidLPharmaSwiss Česka republika s.r.oExcelvision, Pharmathen S.A., Bausch Health Poland sp. z o.o.Oftidorix PFkapi za oči, 1x5 ml (5 mg+20 mg/ml)73,3076,9773,3076,97RSRS0332,5834,2132,5834,2140,7242,7640,7242,76
S01EE01 773latanoprostLPharmaSwiss Česka republika s.r.oPharmaten S.A., Lomapharm GmbH, Bausch Health Poland sp. z o.oVizilatankapi za oči, boč. 1x2,5 ml (50 mcg/ml)59,6362,6159,6362,61RSRS0332,8334,4732,8334,4726,8028,1426,8028,14

«

Dodaju se nove šifre anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, sa sljedećim podacima:

»

Šifra ATKOznakaNezaštićeno ime lijekaDDD i jed. mj.Cijena za DDDDDD i jed. mj. (s PDV-om)Način primjeneNositelj odobrenjaProizvođačZaštićeno ime lijekaOblik, jačina i pakiranje lijekaCijena jed. oblikaCijena jed. oblika (s PDV-om)Cijena orig. pakiranjaCijena orig. pakiranja (s PDV-om)R/RSIznos koji Zavod plaća za jed. oblikIznos koji Zavod plaća za jed. oblik (s PDV-om)Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranjeIznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje (s PDV-om)Doplata za jed. oblikDoplata za jed. oblik (s PDV-om)Doplata za orig. pakiranjeDoplata za orig. pakiranje (s PDV-om)
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.
A09AA02 175enzimi gušterače (visoko dozirani)OMylan Hrvatska d.o.o.Abbott Laboratories GmbHKreon 35.000caps. 50x1 kom.3,463,63172,90181,55RSpa052,592,72129,68136,160,860,9143,2245,38
B01AC22 901prasugrel10 mg11,7912,38OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Prasugrel Plivatbl. film obl. 28x10 mg11,7912,38330,03346,53RSpb044,694,93131,41137,987,097,45198,62208,55
M01AE03 129ketoprofen0,15 g3,513,69OSandoz d.o.o.Fine Foods & Pharmaceuticals NTM S.p.A., Lek Pharmaceuticals d.d.Ketonal Rapidgran. za oral. otop., vreć. 30x50 mg1,171,2335,1036,86R0,270,298,178,580,900,9426,9328,28
S01EE05 772tafluprostLSanten OySanten Oy, Tampere, Tubilux Pharma S.p.A.Saflutankapi za oči, 1x3 ml (15 mcg/ml)97,58102,4697,58102,46RSRS0340,2742,2840,2742,2857,3160,1857,3160,18

«

Brišu se šifre anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, sa sljedećim podacima:

»

Šifra ATKOznakaNezaštićeno ime lijekaDDD i jed. mj.Cijena za DDDDDD i jed. mj. (s PDV-om)Način primjeneNositelj odobrenjaProizvođačZaštićeno ime lijekaOblik, jačina i pakiranje lijekaCijena jed. oblikaCijena jed. oblika (s PDV-om)Cijena orig. pakiranjaCijena orig. pakiranja (s PDV-om)R/RSIznos koji Zavod plaća za jed. oblikIznos koji Zavod plaća za jed. oblik (s PDV-om)Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranjeIznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje (s PDV-om)Doplata za jed. oblikDoplata za jed. oblik (s PDV-om)Doplata za orig. pakiranjeDoplata za orig. pakiranje (s PDV-om)
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.
C08CA09 172lacidipin4 mg0,820,86ODOUBLE-E-PHARMA LimitedLaboratories BTTLacydynatbl. film obl. 28x6 mg1,231,2934,52
36,25R0,560,5915,7616,550,670,7018,7619,70
C09DX01 124amlodipin + valsartan + hidroklorotiazidOSandoz d.o.o.Salutas Pharma GmbHDipperam HCTtbl. film obl. 28x(5 mg+160 mg+12,5 mg)1,801,8950,3852,90RRC021,671,7546,7649,100,130,143,623,80
C09DX01 125amlodipin + valsartan + hidroklorotiazidOSandoz d.o.o.Salutas Pharma GmbHDipperam HCTtbl. film obl. 28x(5 mg+160 mg+25 mg)1,801,8950,3852,90RRC021,671,7546,7649,100,130,143,623,80
C09DX01 126amlodipin + valsartan + hidroklorotiazidOSandoz d.o.o.Salutas Pharma GmbHDipperam HCTtbl. film obl. 28x(10 mg+160 mg+12,5 mg)2,052,1657,5360,41RRC021,771,8649,5652,040,280,307,978,37
D06BX02 431ingenol mebutatLLEO Pharma A/SLEO Laboratories Ltd.Picatogel, 3x0,47 g (150 mcg/g)166,70175,04500,10525,11RSpd0681,0585,10243.14255,3085,6589,94256,96269,81
G04CA52 101dutasterid + tamsulozinOPLIVA HRVATSKA d.o.o.Laboratorios Leon Farma S.A.Duster Duocaps. tvrda 30x(0,5 mg+0,4 mg)3,844,03115,11120,87RSpg031,932,0357,9060,801,912,0057,2160,07
G04CA52 141dutasterid + tamsulozinOPharmaS d.o.o.Laboratorios Leon Farma S.A.Atekagocaps. tvrda 30x(0,5 mg+0,4 mg)3,834,02114,90120,65RSpg031,932,0357,9060,801,902,0057,0059,85
G04CA52 162dutasterid + tamsulozinOMylan Ireland LimitedLaboratorios Leon Farma S.A.Vasgarcaps. tvrda 30x(0,5 mg+0,4 mg)1,922,0257,6060,48RSpg031,932,0357,9060,801,902,0057,0059,85
G04CA52 191dutasterid + tamsulozinOSTADA d.o.o.STADA Arzneimittel AGDutasterid/tamsulozin Stadacaps. tvrda 30x(0,5 mg+0,4 mg)1,932,0357,9060,80RSpg031,932,0357,9060,801,902,0057,0059,85
M01AC01 514piroksikam20 mg1,952,04RBelupo d.d.BelupoLuborsupp. 10x20 mg1,952,0419,4520,42R1,441,5114.3815,100,510,535,075,32
N04BX02 161entakapon1 g29,0030,44OOrion CorporationNovartis PharmaComtantbl. film obl. 30x200 mg5,806,09173,97182,67Rpn052,752,8982,4486,563,053,2091,5396,11
S01ED53 781travoprost + timololLMylan S.A.SBalkanpharma-Razgrad AD, Pharmathen S.A.Travoprost/Timolol Mylanboč. plast. 1x2,5 ml (40 mcg/ml+5 mg/ml)77,0080,8577,0080,85RSRS0328,1929,6028.1929,6048,8151,2548,8151,25
S01ED54 781bimatoprost + timololLMylan S.A.SS.C. Rompharm Company S.R.L.Bimatoprost/Timolol Mylankapi za oči 1x3 ml (0,3 mg+5 mg)69,7673,2569,7673,25RSRS0328,1929,6028.1929,6041,5743,6541,5743,65


«.

Članak 2.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 15. lipnja 2020. godine.

Klasa: 025-04/20-01/128

Urbroj: 338-01-01-20-01

Zagreb, 28. svibnja 2020.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.