Dodatak II. Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama

NN 66/2020 (5.6.2020.), Dodatak II. Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama

KOLEKTIVNI UGOVORI

1334

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE, zastupana po Josipu Aladroviću, ministru rada i mirovinskoga sustava, s jedne strane

i

SINDIKAT HRVATSKIH UČITELJA, zastupan po Sanji Šprem, predsjednici,

NEZAVISNI SINDIKAT ZNANOSTI I VISOKOG OBRAZOVANJA, zastupan po prof. dr. sc. Igoru Radeki, predsjedniku Velikog vijeća,

HRVATSKI SINDIKAT DJELATNIKA U KULTURI, zastupan po Domagoju Rebiću, glavnom tajniku,

NEZAVISNI SINDIKAT ZAPOSLENIH U HRVATSKOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU, zastupan po Antunu Guljašu, predsjedniku,

NEZAVISNI SINDIKAT ZAPOSLENIH U SREDNJIM ŠKOLAMA HRVATSKE, zastupan po Branimiru Mihalincu, predsjedniku,

SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA REPUBLIKE HRVATSKE, zastupan po Ivi Šušković, predsjednici, s druge strane

zaključili su 29. svibnja 2020. godine sljedeći

DODATAK II. TEMELJNOM KOLEKTIVNOM UGOVORU

ZA SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U JAVNIM SLUŽBAMA

Članak 1.

Potpisom ovoga Dodatka II Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama (»Narodne novine«, br. 128/17, 47/18, 2/19 i 123/19, u daljnjem tekstu: Dodatak), ugovorne strane suglasno utvrđuju promjenu u isplati ugovorenih prava koja se odnose na uvećanje osnovice za izračun plaće.

Članak 2.

Ugovorne strane su suglasne da do 31. prosinca 2020. godine neće doći do primjene povećanja osnovice za izračun plaće u javnim službama koje je ugovoreno za razdoblje od 1. lipnja 2020. godine i od 1. listopada 2020. godine.

Ugovorne strane su suglasne da će od 1. lipnja 2020. do 31. prosinca 2020. godine, osnovica za izračun plaća zaposlenih u javnim službama iznositi 5.809,79 kn mjesečno, a od 1. siječnja 2021. godine, 6.044,51 kn.

Ugovorena odredba iz stavka 1. ovoga članka ne primjenjuje se na ona povećanja za izračun osnovice za plaće u javnim službama koja su ostvarena do dana sklapanja ovoga Dodatka.

Članak 3.

Ovaj Dodatak se primjenjuje od 1. lipnja 2020. godine.

Članak 4.

Ovaj Dodatak je izrađen u 11 (jedanaest) istovjetnih primjeraka, od kojih svakom sindikatu pripada po 1 (jedan) primjerak, a Vladi RH 5 (pet) primjeraka.

ZA PREGOVARAČKI
ODBOR VLADE
REPUBLIKE HRVATSKE

Ministar rada
i mirovinskoga sustava
Josip Aladrović, v. r.

ZA PREGOVARAČKI ODBOR
SINDIKATA POTPISNIKA
KOLEKTIVNOG UGOVORA

Sindikat hrvatskih učitelja
Predsjednica
Sanja Šprem, v. r.

Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja
Predsjednik Velikog vijeća
prof. dr. sc. Igor Radeka, v. r.
Hrvatski sindikat djelatnika u kulturi Glavni tajnik
Domagoj Rebić, v. r.
Nezavisni sindikat zaposlenih u hrvatskom zdravstvenom osiguranju Predsjednik
Antun Guljaš, v. r.
Nezavisni sindikat zaposlenih
u srednjim školama Hrvatske
Predsjednik
Branimir Mihalinec, v. r.
Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske Predsjednica
Iva Šušković, v. r.