Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

NN 69/2020 (17.6.2020.), Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1380

Nakon usporedbe s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje koja je objavljena u »Narodnim novinama«, broj 65 od 3. lipnja 2020. godine te se daje

ISPRAVAK ODLUKE

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU OSNOVNE LISTE ORTOPEDSKIH I DRUGIH POMAGALA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

U Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 65/20.) u Osnovnoj listi ortopedskih i drugih pomagala iz članka 1. omaškom je brisano pomagalo pod rednim brojem 517, zaštićenih naziva pomagala »Medi 3C« i »Medi 4C flex«. Umjesto brisanja oba zaštićena naziva pomagala potrebno je brisati u stupcu »Zaštićeni naziv pomagala« samo pomagalo »Medi 3C«.

U Osnovnoj listi ortopedskih i drugih pomagala omaškom je ispušteno brisanje pomagala pod rednim brojem 1834.

Pod rednim brojem 2348, u stupcu »Naziv pomagala prema proizvođaču« umjesto riječi: »Igle za injektor za terapiju šećerne bolesti, FEEL TECH Co.« trebaju stajati riječi: »Igle za injektor za primjenu lijeka Omnitrope® (somatropin) 5 mg, 10 mg i 15 mg, stakleni uložak s lijekom – Sandoz, FEEL TECH Co.«.

Pod rednim brojem 2349, u stupcu »Naziv pomagala prema proizvođaču« umjesto riječi: »Igle za injektor za terapiju šećerne bolesti, B. Braun« trebaju stajati riječi: »Igle za injektor za primjenu lijeka Omnitrope® (somatropin) 5 mg, 10 mg i 15 mg, stakleni uložak s lijekom – Sandoz, B. Braun AG«.

Klasa: 025-04/20-01/164
Urbroj: 338-01-01-20-01
Zagreb, 10. lipnja 2020.

Predsjednik Upravnog vijeća
Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.