Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021.

NN 77/2020 (3.7.2020.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

1474

Na temelju članka 22. stavka 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), ministrica znanosti i obrazovanja donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UPISU UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2020./2021.

I.

U Strukturi razrednih odjela i broju učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2020./2021., I. dio – srednje škole kojima je osnivač Republika Hrvatska, jedinice lokalne samouprave te jedinice područne (regionalne) samouprave, koja je sastavni dio Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021. (»Narodne novine««, broj 62/20), u glavi II. Krapinsko-zagorska županija, naslovu Srednja škola Bedekovčina (02-167-501) Soboslikar ličilac dekorater DO 3 g. 440353 3 1,00 20 mijenja se u Soboslikar ličilac dekorater DO 3 g. 440353 3 0,50 10 i Staklar DON 3 g. 441163 3 0,50 10, naslovu Srednja škola Krapina (02-040-501) Tehničar za računalstvo 4 g. 040604 mijenja se u Tehničar za računalstvo 4 g. 041624.

U glavi IV. Karlovačka županija, naslovu Mješovita industrijsko-obrtnička škola Karlovac (04-034-510), Frizer DO 4 g. 440354 4 1,00 20 mijenja se u Frizer DO 4 g. 440354 4 0,50 10 i Kozmetičar DON 4 g. 440114 4 0,50 10.

U glavi V. Varaždinska županija, naslovu Srednja strukovna škola Varaždin (05-086-508), Kozmetičar DO 4 g. 440104 mijenja se u Kozmetičar DON 4 g. 440114, naslovu Srednja škola Ludbreg (05-087-501) Prodavač DO 3 g. 440923 mijenja se u Prodavač DON 3 g. 440933.

U glavi VI. Koprivničko-križevačka županija, naslovu Srednja škola Koprivnica (06-037-503) Prodavač DO 3g. 440923 mijenja se u Prodavač DON 3 g. 440933.

U glavi VII. Bjelovarsko-bilogorska županija, naslovu Ekonomska i turistička škola Daruvar (07-012-503) Prodavač DO 3g. 440923 mijenja se u Prodavač DON 3 g. 440933.

U glavi XIII. Zadarska županija, naslovu Srednja škola Biograd na Moru (13-003-501) Prodavač DO 3 g. 440923 mijenja se u Prodavač DON 3 g. 440933, naslovu Srednja škola Kneza Branimira, Benkovac (13-002-501) Dimnjačar DO 3 g. 440753 mijenja se u Dimnjačar DON 3 g. 440763 i Staklar DO 3 g. 441153 u Staklar DON 3 g. 441163.

U glavi XIV. Osječko-baranjska županija, naslovu Trgovačka i komercijalna škola »Davor Milas« Osijek (14-060-514) Prodavač DO 3g. 440923 mijenja se u Prodavač DON 3 g. 440933, naslovu Ekonomska škola Braća Radić Đakovo (14-022-501) Prodavač IG 3 g. 060923 mijenja se u Prodavač DON 3 g. 440933.

U glavi XV. Šibensko-kninska županija, naslovu Srednja strukovna škola Šibenik (15-081-509) Prodavač DO 3g. 440923 mijenja se u Prodavač DON 3 g. 440933.

U glavi XVII. Splitsko-dalmatinska županija, naslovu Komercijalno-trgovačka škola Split (17-126-512) Prodavač DO 3 g. 440923 mijenja se u Prodavač DON 3 g. 440933.

U glavi XVIII. Istarska županija, naslovu Gospodarska škola Istituto professionale Buje (18-006-503) Prodavač DO 3 g. 440923 mijenja se u Prodavač DON 3 g. 440933 i Kozmetičar DO 4 g. 440104 mijenja se u Kozmetičar DON 4 g. 440114.

U glavi XIX. Dubrovačka županija, naslovu Obrtnička i tehnička škola Dubrovnik (19-018-502) Kozmetičar DO 4 g. 440104 mijenja se u Kozmetičar DON 4 g. 440114.

U glavi XX. Međimurska županija, naslovu Ekonomska i trgovačka škola Čakovec (20-010-504) Prodavač DO 3 g. 440923 mijenja se u Prodavač DON 3 g. 440933.

U glavi XXI. Grad Zagreb, naslovu Trgovačka škola Zagreb (21-114-557) Prodavač DO 3 g. 440923 mijenja se u Prodavač DON 3 g. 440933, naslovu Obrtnička škola za osobne usluge Zagreb (21-114-551) Kozmetičar DO 4 g. 440104 mijenja se u Kozmetičar DON 4 g. 440114, naslovu Obrtnička i industrijska graditeljska škola Zagreb (21-114-554) Dimnjačar DO 3 g. 440753 mijenja se u Dimnjačar DON 3 g. 440763 i Staklar DO 3 g. 441153 mijenja se u Staklar DON 3 g. 441163.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-03/20-06/00029

Urbroj: 533-05-20-0008

Zagreb, 1. srpnja 2020.

Ministrica
prof. dr. sc. Blaženka Divjak, v. r.