Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu vođenja registra pružatelja primarne pravne pomoći

NN 80/2020 (14.7.2020.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu vođenja registra pružatelja primarne pravne pomoći

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

1505

Na temelju članka 34. stavka 2. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći (»Narodne novine«, br. 143/13. i 98/19.) ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O NAČINU VOĐENJA REGISTRA PRUŽATELJA PRIMARNE PRAVNE POMOĆI

Članak 1.

U Pravilniku o načinu vođenja registra pružatelja primarne pravne pomoći (»Narodne novine«, broj 64/14.) u članku 10. riječi: »uredu državne uprave« zamjenjuju se riječima: »upravnom tijelu«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/20-01/30

Urbroj: 514-05-01-01-02/2-20-03

Zagreb, 25. lipnja 2020.

Ministar
Dražen Bošnjaković, v. r.