Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

NN 89/2020 (31.7.2020.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1692

Na osnovi članka 24. stavka 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13., 137/13. i 98/19.) i članka 26. točke 11.a Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14. i 83/15.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 4. izvanrednoj sjednici održanoj 27. srpnja 2020. godine donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU OSNOVNE LISTE ORTOPEDSKIH I DRUGIH POMAGALA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Članak 1.

U Odluci o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 51/19., 69/19., 75/19. – ispravak, 97/19., 122/19., 40/20., 65/20. i 69/20. – ispravak) u Osnovnoj listi ortopedskih i drugih pomagala iza rednog broja 236 dodaje se redni broj 236a sa sljedećim podacima:

»

RBNove šifre HZZO-a prema ISO 9999Generički naziv pomagalaNaziv proizvođačaPredstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RHNaziv pomagala prema proizvođačuZaštićeni naziv pomagalaPredlažePropisujeOdobravaObveza povrata pomagalaJedinica mjereKoličinaRok uporabe pomagalaJedinična vrijednost u kn bez PDV-aStopa PDV-aJedinična vrijednost u kn s PDV-omKlasa medicinskog proizvodaNačin proizvodnjeMjesto isporuke pomagalaStandard pomagalae-potvrda
do 7. godineod 7. do 18. godinaiznad 18. godine
12345678910111213141516171819202122
236a062454031505Kozmetička spužvasta navlaka za protezu 107, 339Nova ortopedijaNova ortopedijaKozmetička spužvasta navlaka za protezu, Nova ortopedijaNO-PPD-3412, 3, 45NEkom11 g1 g1 g560,455%588,48ISSPPD, LJMoltopren, modul originalni proizvod.


«

Iza rednog broja 239 dodaje se redni broj 239a sa sljedećim podacima:

»

RBNove šifre HZZO-a prema ISO 9999Generički naziv pomagalaNaziv proizvođačaPredstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RHNaziv pomagala prema proizvođačuZaštićeni naziv pomagalaPredlažePropisujeOdobravaObveza povrata pomagalaJedinica mjereKoličinaRok uporabe pomagalaJedinična vrijednost u kn bez PDV-aStopa PDV-aJedinična vrijednost u kn s PDV-omKlasa medicinskog proizvodaNačin proizvodnjeMjesto isporuke pomagalaStandard pomagalae-potvrda
do 7. godineod 7. do 18.godinaiznad 18. godine
12345678910111213141516171819202122
239a062454031604Kozmetička čarapa za protezu 107, 339Nova ortopedijaNova ortopedijaKozmetička čarapa za protezu, Nova ortopedijaNO-PPD-3512, 3, 45NEkomdo 26 mj.1 g1 g48,955%51,40ISSPPD, LJTekstil, modul originalni proizvod.


«

Iza rednog broja 390 dodaje se redni broj 390a sa sljedećim podacima:

»

RBNove šifre HZZO-a prema ISO 9999Generički naziv pomagalaNaziv proizvođačaPredstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RHNaziv pomagala prema proizvođačuZaštićeni naziv pomagalaPredlažePropisujeOdobravaObveza povrata pomagalaJedinica mjereKoličinaRok uporabe pomagalaJedinična vrijednost u kn bez PDV-aStopa PDV-aJedinična vrijednost u kn s PDV-omKlasa medicinskog proizvodaNačin proizvodnjeMjesto isporuke pomagalaStandard pomagalae-potvrda
do 7. godineod 7. do 18.godinaiznad 18. godine
12345678910111213141516171819202122
390a061206041312Ortoza za nožni zglob i stopalo, peronealna, izrađena po mjeri 117Nova ortopedijaNova ortopedijaOrtoza za nožni zglob i stopalo, peronealna, izrađena po mjeri, Nova ortopedijaNO-ON-1312,35NEkom1

2 g846,555%888,88IISPPDMetal, plastika, pleteni tekstil. Čelična, spojena s cipelom, izradba po mjeri.


«

Iza rednog broja 435 dodaje se redni broj 435a sa sljedećim podacima:

»

RBNove šifre HZZO-a prema ISO 9999Generički naziv pomagalaNaziv proizvođačaPredstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RHNaziv pomagala prema proizvođačuZaštićeni naziv pomagalaPredlažePropisujeOdobravaObveza povrata pomagalaJedinica mjereKoličinaRok uporabe pomagalaJedinična vrijednost u kn bez PDV-aStopa PDV-aJedinična vrijednost u kn s PDV-omKlasa medicinskog proizvodaNačin proizvodnjeMjesto isporuke pomagalaStandard pomagalae-potvrda
do 7. godineod 7. do 18.godinaiznad 18. godine
12345678910111213141516171819202122
435a061212042104Ortoza za koljeno, nožni zglob i stopalo, zglobna 122Nova ortopedijaNova ortopedijaOrtoza za koljeno, nožni zglob i stopalo, zglobna, Nova ortopedijaNO-ON-4112,39NEkom11 g1 g2 g3.325,955%3.492,25II/SSPPDPlastika, metal, čičak traka, tekstil, zglob koljena.


«

Iza rednog broja 436 dodaje se redni broj 436a sa sljedećim podacima:

»

RBNove šifre HZZO-a prema ISO 9999Generički naziv pomagalaNaziv proizvođačaPredstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RHNaziv pomagala prema proizvođačuZaštićeni naziv pomagalaPredlažePropisujeOdobravaObveza povrata pomagalaJedinica mjereKoličinaRok uporabe pomagalaJedinična vrijednost u kn bez PDV-aStopa PDV-aJedinična vrijednost u kn s PDV-omKlasa medicinskog proizvodaNačin proizvodnjeMjesto isporuke pomagalaStandard pomagalae-potvrda
do 7. godineod 7. do 18.godinaiznad 18. godine
12345678910111213141516171819202122
436a061212042202Ortoza za koljeno, nožni zglob i stopalo, zglobna, individualna 123Nova ortopedijaNova ortopedijaOrtoza za koljeno, nožni zglob i stopalo, zglobna, individualna, Nova ortopedijaNO-ON-4212,39NEkom11 g1 g3 g5.054,005%5.306,70II/SSPPDOrtoza od ugljičnih vlakana, metal, čičak traka, po sadrenom odljevu.


«

Iza rednog broja 655a dodaje se redni broj 655b sa sljedećim podacima:

»

RBNove šifre HZZO-a prema ISO 9999Generički naziv pomagalaNaziv proizvođačaPredstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RHNaziv pomagala prema proizvođačuZaštićeni naziv pomagalaPredlažePropisujeOdobravaObveza povrata pomagalaJedinica mjereKoličinaRok uporabe pomagalaJedinična vrijednost u kn bez PDV-aStopa PDV-aJedinična vrijednost u kn s PDV-omKlasa medicinskog proizvodaNačin proizvodnjeMjesto isporuke pomagalaStandard pomagalae-potvrda
do 7. godineod 7. do 18.godinaiznad 18. godine
12345678910111213141516171819202122
655b122103070713Invalidska kolica za privremenu upo­-
rabu 154, 314, 342
MDH sp.z.o.o.Plasting ortopedijaInvalidska kolica za privremenu uporabu, MDH sp.z.o.o.Forte Plus; Solid Plus12, 3, 6, 14*5DA+kom1
2 god.2 god923,405%969,57ISSP, LJOkvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo od tehničke tkanine, papučice podesive po visini, čičak traka za stopala, standardna širina sjedišta od 38 do 50 cm.


«

Iza rednog broja 667a dodaje se redni broj 667b sa sljedećim podacima:

»

RBNove šifre HZZO-a prema ISO 9999Generički naziv pomagalaNaziv proizvođačaPredstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RHNaziv pomagala prema proizvođačuZaštićeni naziv pomagalaPredlažePropisujeOdobravaObveza povrata pomagalaJedinica mjereKoličinaRok uporabe pomagalaJedinična vrijednost u kn bez PDV-aStopa PDV-aJedinična vrijednost u kn s PDV-omKlasa medicinskog proizvodaNačin proizvodnjeMjesto isporuke pomagalaStandard pomagalae-potvrda
do 7. godineod 7. do 18.godinaiznad 18. godine
12345678910111213141516171819202122
667b122103070814Standardna invalidska kolica s ili bez pomaknutog težišta 155, 314, 342MDH sp.z.o.o.Plasting ortopedijaStandardna invalidska kolica s ili bez pomaknutog težišta, MDH sp.z.o.o.Forte Plus Standard; Solid Plus Standard12, 35DA+kom1
2 god.5 god.1.000,355%1.050,37ISSP, LJOkvir od čelika. Naslon i sjedalo od tehničke tkanine. Papuče podesive po visini. Čičak traka za stopala. Standardna širina sjedišta od najmanje 38 cm, balanser protiv prevrtanja.


«

Iza rednog broja 680a dodaje se redni broj 680b sa sljedećim podacima:

»

RBNove šifre HZZO-a prema ISO 9999Generički naziv pomagalaNaziv proizvođačaPredstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RHNaziv pomagala prema proizvođačuZaštićeni naziv pomagalaPredlažePropisujeOdobravaObveza povrata pomagalaJedinica mjereKoličinaRok uporabe pomagalaJedinična vrijednost u kn bez PDV-aStopa PDV-aJedinična vrijednost u kn s PDV-omKlasa medicinskog proizvodaNačin proizvodnjeMjesto isporuke pomagalaStandard pomagalae-potvrda
do 7. godineod 7. do 18.godinaiznad 18. godine
12345678910111213141516171819202122
680b122106070915Standardna lagana invalidska kolica sa ili bez pomaknutog teži­-
šta 155, 314, 342
MDH sp.z.o.o.Plasting ortopedijaStandardna lagana invalidska kolica sa ili bez pomaknutog težišta, MDH sp.z.o.o.Cameleon12, 35DA+kom1
2 god.5 god.3.289,615%3.454,09ISSP, LJOkvir od aluminija. Naslon i sjedalo od tehničke tkanine, težina pomagala do 17 kg (kod minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivih po visini, čičak traka za stopala, mogučnost skidanja zadnjih kotača bez alata, standardna širina sjedišta od najmanje 38 cm, balanser protiv prevrtanja.


«

Iza rednog broja 766d dodaje se redni broj 766e sa sljedećim podacima:

»

RBNove šifre HZZO-a prema ISO 9999Generički naziv pomagalaNaziv proizvođačaPredstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RHNaziv pomagala prema proizvođačuZaštićeni naziv pomagalaPredlažePropisujeOdobravaObveza povrata pomagalaJedinica mjereKoličinaRok uporabe pomagalaJedinična vrijednost u kn bez PDV-aStopa PDV-aJedinična vrijednost u kn s PDV-omKlasa medicinskog proizvodaNačin proizvodnjeMjesto isporuke pomagalaStandard pomagalae-potvrda
do 7. godineod 7. do 18.godinaiznad 18. godine
12345678910111213141516171819202122
766e122421071821Vanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon 102, 314MDH sp.z.o.o.Plasting ortopedijaVanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon, MDH sp.z.o.o.original prema modelu, Solid Plus/Forte Plus/Cameleon145NEkomdo 21 god.1 god.1 god.57,8225%72,28ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.


«

Iza rednog broja 781d dodaje se redni broj 781e sa sljedećim podacima:

»

RBNove šifre HZZO-a prema ISO 9999Generički naziv pomagalaNaziv proizvođačaPredstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RHNaziv pomagala prema proizvođačuZaštićeni naziv pomagalaPredlažePropisujeOdobravaObveza povrata pomagalaJedinica mjereKoličinaRok uporabe pomagalaJedinična vrijednost u kn bez PDV-aStopa PDV-aJedinična vrijednost u kn s PDV-omKlasa medicinskog proizvodaNačin proizvodnjeMjesto isporuke pomagalaStandard pomagalae-potvrda
do 7. godineod 7. do 18.godinaiznad 18. godine
12345678910111213141516171819202122
781e122421071920Vanjska guma prednja kolica na ručni pogon 102, 314MDH sp.z.o.o.Plasting ortopedijaVanjska guma prednja kolica na ručni pogon, MDH sp.z.o.o.original prema modelu, Solid Plus/Forte Plus/Cameleon145NEkomdo 21 god.1 god.1 god.51,9125%64,89ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.


«

Iza rednog broja 797d dodaje se redni broj 797e sa sljedećim podacima:

»

RBNove šifre HZZO-a prema ISO 9999Generički naziv pomagalaNaziv proizvođačaPredstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RHNaziv pomagala prema proizvođačuZaštićeni naziv pomagalaPredlažePropisujeOdobravaObveza povrata pomagalaJedinica mjereKoličinaRok uporabe pomagalaJedinična vrijednost u kn bez PDV-aStopa PDV-aJedinična vrijednost u kn s PDV-omKlasa medicinskog proizvodaNačin proizvodnjeMjesto isporuke pomagalaStandard pomagalae-potvrda
do 7. godineod 7. do 18.godinaiznad 18. godine
12345678910111213141516171819202122
797e122421072021Zračnica zadnja, kolica na ručni pogon 102, 314MDH sp.z.o.o.Plasting ortopedijaZračnica zadnja, kolica na ručni pogon, MDH sp.z.o.o.original prema modelu, Solid Plus/Forte Plus/Cameleon145NEkomdo 21 god.1 god.1 god.23,1025%28,88ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.


«

Iza rednog broja 812d dodaje se redni broj 812e sa sljedećim podacima:

»

RBNove šifre HZZO-a prema ISO 9999Generički naziv pomagalaNaziv proizvođačaPredstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RHNaziv pomagala prema proizvođačuZaštićeni naziv pomagalaPredlažePropisujeOdobravaObveza povrata pomagalaJedinica mjereKoličinaRok uporabe pomagalaJedinična vrijednost u kn bez PDV-aStopa PDV-aJedinična vrijednost u kn s PDV-omKlasa medicinskog proizvodaNačin proizvodnjeMjesto isporuke pomagalaStandard pomagalae-potvrda
do 7. godineod 7. do 18.godinaiznad 18. godine
12345678910111213141516171819202122
812e122421072120Zračnica prednja, kolica na ručni pogon 102, 314MDH sp.z.o.o.Plasting ortopedijaZračnica prednja, kolica na ručni pogon, Mdh sp.z.o.o.original prema modelu, Solid Plus/Forte Plus/Cameleon145NEkomdo 21 god.1 god.1 god.23,6825%29,60ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.


«

Iza rednog broja 830d dodaje se redni broj 830e sa sljedećim podacima:

»

RBNove šifre HZZO-a prema ISO 9999Generički naziv pomagalaNaziv proizvođačaPredstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RHNaziv pomagala prema proizvođačuZaštićeni naziv pomagalaPredlažePropisujeOdobravaObveza povrata pomagalaJedinica mjereKoličinaRok uporabe pomagalaJedinična vrijednost u kn bez PDV-aStopa PDV-aJedinična vrijednost u kn s PDV-omKlasa medicinskog proizvodaNačin proizvodnjeMjesto isporuke pomagalaStandard pomagalae-potvrda
do 7. godineod 7. do 18.godinaiznad 18. godine
12345678910111213141516171819202122
830e122421072226Puna guma prednja, kolica na ručni pogon 102, 314MDH sp.z.o.o.Plasting ortopedijaPuna guma prednja, kolica na ručni pogon, MDH sp.z.o.o.original prema modelu, Solid Plus/Forte Plus/Cameleon145NEkomdo 21 god.1 god.1 god.92,1125%115,14ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.


«

Iza rednog broja 852d dodaje se redni broj 852e sa sljedećim podacima:

»

RBNove šifre HZZO-a prema ISO 9999Generički naziv pomagalaNaziv proizvođačaPredstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RHNaziv pomagala prema proizvođačuZaštićeni naziv pomagalaPredlažePropisujeOdobravaObveza povrata pomagalaJedinica mjereKoličinaRok uporabe pomagalaJedinična vrijednost u kn bez PDV-aStopa PDV-aJedinična vrijednost u kn s PDV-omKlasa medicinskog proizvodaNačin proizvodnjeMjesto isporuke pomagalaStandard pomagalae-potvrda
do 7. godineod 7. do 18.godinaiznad 18. godine
12345678910111213141516171819202122
852e122421072325Puna guma zadnja kolica na ručni pogon 102, 314MDH sp.z.o.o.Plasting ortopedijaPuna guma zadnja kolica na ručni pogon, MDH sp.z.o.o.original prema modelu, Solid Plus/Forte Plus/Cameleon145NEkomdo 22 god.2 god.2 god.144,7425%180,93ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.


«

Iza rednog broja 882a dodaje se redni broj 882b sa sljedećim podacima:

»

RBNove šifre HZZO-a prema ISO 9999Generički naziv pomagalaNaziv proizvođačaPredstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RHNaziv pomagala prema proizvođačuZaštićeni naziv pomagalaPredlažePropisujeOdobravaObveza povrata pomagalaJedinica mjereKoličinaRok uporabe pomagalaJedinična vrijednost u kn bez PDV-aStopa PDV-aJedinična vrijednost u kn s PDV-omKlasa medicinskog proizvodaNačin proizvodnjeMjesto isporuke pomagalaStandard pomagalae-potvrda
do 7. godineod 7. do 18.godinaiznad 18. godine
12345678910111213141516171819202122
882b122418072518Kočnica za standardna kolica 102, 314MDH sp.z.o.o.Plasting ortopedijaKočnica za standardna kolica, MDH sp.z.o.o.original prema modelu, Solid Plus/Forte Plus/Cameleon145NEkomdo 22 god.2 god.2 god.80,935%84,98ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.


«

Iza rednog broja 904 dodaje se redni broj 904a sa sljedećim podacima:

»

RBNove šifre HZZO-a prema ISO 9999Generički naziv pomagalaNaziv proizvođačaPredstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RHNaziv pomagala prema proizvođačuZaštićeni naziv pomagalaPredlažePropisujeOdobravaObveza povrata pomagalaJedinica mjereKoličinaRok uporabe pomagalaJedinična vrijednost u kn bez PDV-aStopa PDV-aJedinična vrijednost u kn s PDV-omKlasa medicinskog proizvodaNačin proizvodnjeMjesto isporuke pomagalaStandard pomagalae-potvrda
do 7. godineod 7. do 18.godinaiznad 18. godine
12345678910111213141516171819202122
904a122418072712Kočnica za jednu
ruku 102, 314
MDH sp.z.o.o.Plasting ortopedijaKočnica za jednu ruku, MDH sp.z.o.o.original prema modelu, Cameleon145NEkom12 god.2 god.2 god.998,705%1.048,63ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.


«

Iza rednog broja 931a dodaje se redni broj 931b sa sljedećim podacima:

»

RBNove šifre HZZO-a prema ISO 9999Generički naziv pomagalaNaziv proizvođačaPredstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RHNaziv pomagala prema proizvođačuZaštićeni naziv pomagalaPredlažePropisujeOdobravaObveza povrata pomagalaJedinica mjereKoličinaRok uporabe pomagalaJedinična vrijednost u kn bez PDV-aStopa PDV-aJedinična vrijednost u kn s PDV-omKlasa medicinskog proizvodaNačin proizvodnjeMjesto isporuke pomagalaStandard pomagalae-potvrda
do 7. godineod 7. do 18.godinaiznad 18. godine
12345678910111213141516171819202122
931b122430072918Sigurnosni
pojas 102, 314
MDH sp.z.o.o.Plasting ortopedijaSigurnosni pojas, MDH sp.z.o.o.original prema modelu, Solid Plus/Forte Plus/Cameleon12, 3, 45NEkom11 god.1 god.1 god.76,395%80,21ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.


«

Iza rednog broja 945b dodaje se redni broj 945c sa sljedećim podacima:

»

RBNove šifre HZZO-a prema ISO 9999Generički naziv pomagalaNaziv proizvođačaPredstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RHNaziv pomagala prema proizvođačuZaštićeni naziv pomagalaPredlažePropisujeOdobravaObveza povrata pomagalaJedinica mjereKoličinaRok uporabe pomagalaJedinična vrijednost u kn bez PDV-aStopa PDV-aJedinična vrijednost u kn s PDV-omKlasa medicinskog proizvodaNačin proizvodnjeMjesto isporuke pomagalaStandard pomagalae-potvrda
do 7. godineod 7. do 18.godinaiznad 18. godine
12345678910111213141516171819202122
945c122430073017Pojas za trup 102, 314MDH sp.z.o.o.Plasting ortopedijaPojas za trup, MDH sp.z.o.o.original prema modelu, Solid Plus/Forte Plus/Cameleon12, 3, 45NEkom11 god.1 god.1 god.176,655%185,49ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.


«

Iza rednog broja 959d dodaje se redni broj 959e sa sljedećim podacima:

»

RBNove šifre HZZO-a prema ISO 9999Generički naziv pomagalaNaziv proizvođačaPredstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RHNaziv pomagala prema proizvođačuZaštićeni naziv pomagalaPredlažePropisujeOdobravaObveza povrata pomagalaJedinica mjereKoličinaRok uporabe pomagalaJedinična vrijednost u kn bez PDV-aStopa PDV-aJedinična vrijednost u kn s PDV-omKlasa medicinskog proizvodaNačin proizvodnjeMjesto isporuke pomagalaStandard pomagalae-potvrda
do 7. godineod 7. do 18.godinaiznad 18. godine
12345678910111213141516171819202122
959e122430073119Potporna i rasteretna pelota 162, 314MDH sp.z.o.o.Plasting ortopedijaPotporna i rasteretna pelota, MDH sp.z.o.o.original prema modelu, Solid Plus/Forte Plus/Cameleon12, 3, 45NEkomdo 21 god.1 god.1 god.288,205%302,61ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.


«

Iza rednog broja 990b dodaje se redni broj 990c sa sljedećim podacima:

»

RBNove šifre HZZO-a prema ISO 9999Generički naziv pomagalaNaziv proizvođačaPredstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RHNaziv pomagala prema proizvođačuZaštićeni naziv pomagalaPredlažePropisujeOdobravaObveza povrata pomagalaJedinica mjereKoličinaRok uporabe pomagalaJedinična vrijednost u kn bez PDV-aStopa PDV-aJedinična vrijednost u kn s PDV-omKlasa medicinskog proizvodaNačin proizvodnjeMjesto isporuke pomagalaStandard pomagalae-potvrda
do 7. godineod 7. do 18.godinaiznad 18. godine
12345678910111213141516171819202122
990c122406073320Oslonac za ruke 102, 314MDH sp.z.o.o.Plasting ortopedijaOslonac za ruke, MDH sp.z.o.o.original prema modelu, Solid Plus/Forte Plus/Cameleon145NEkomdo 22 god.2 god.2 god.204,695%214,92ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.


«

Iza rednog broja 1006cb dodaje se redni broj 1006d sa sljedećim podacima:

»

RBNove šifre HZZO-a prema ISO 9999Generički naziv pomagalaNaziv proizvođačaPredstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RHNaziv pomagala prema proizvođačuZaštićeni naziv pomagalaPredlažePropisujeOdobravaObveza povrata pomagalaJedinica mjereKoličinaRok uporabe pomagalaJedinična vrijednost u kn bez PDV-aStopa PDV-aJedinična vrijednost u kn s PDV-omKlasa medicinskog proizvodaNačin proizvodnjeMjesto isporuke pomagalaStandard pomagalae-potvrda
do 7. godineod 7. do 18.godinaiznad 18. godine
12345678910111213141516171819202122
1006d122406073420Oslonac za ruke s podešavanjem visine 102, 314MDH sp.z.o.o.Plasting ortopedijaOslonac za ruke s podešavanjem visine, MDH sp.z.o.o.original prema modelu, Solid Plus/Forte Plus/Cameleon145NEkomdo 22 god.2 god.2 god.394,755%414,49ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.


«

Iza rednog broja 1024d dodaje se redni broj 1024e sa sljedećim podacima:

»

RBNove šifre HZZO-a prema ISO 9999Generički naziv pomagalaNaziv proizvođačaPredstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RHNaziv pomagala prema proizvođačuZaštićeni naziv pomagalaPredlažePropisujeOdobravaObveza povrata pomagalaJedinica mjereKoličinaRok uporabe pomagalaJedinična vrijednost u kn bez PDV-aStopa PDV-aJedinična vrijednost u kn s PDV-omKlasa medicinskog proizvodaNačin proizvodnjeMjesto isporuke pomagalaStandard pomagalae-potvrda
do 7. godineod 7. do 18.godinaiznad 18. godine
12345678910111213141516171819202122
1024e122406073523Oslonac za
noge 102, 314
MDH sp.z.o.o.Plasting ortopedijaOslonac za noge, MDH sp.z.o.o.original prema modelu, Solid Plus/Forte Plus/Cameleon145NEkom12 god.2 god.2 god.296,075%310,87ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.


«

Iza rednog broja 1041c dodaje se redni broj 1041d sa sljedećim podacima:

»

RBNove šifre HZZO-a prema ISO 9999Generički naziv pomagalaNaziv proizvođačaPredstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RHNaziv pomagala prema proizvođačuZaštićeni naziv pomagalaPredlažePropisujeOdobravaObveza povrata pomagalaJedinica mjereKoličinaRok uporabe pomagalaJedinična vrijednost u kn bez PDV-aStopa PDV-aJedinična vrijednost u kn s PDV-omKlasa medicinskog proizvodaNačin proizvodnjeMjesto isporuke pomagalaStandard pomagalae-potvrda
do 7. godineod 7. do 18.godinaiznad 18. godine
12345678910111213141516171819202122
1041d122406073621Sjedište invalidskih kolica 102, 314MDH sp.z.o.o.Plasting ortopedijaSjedište invalidskih kolica, MDH sp.z.o.o.original prema modelu, Solid Plus/Forte Plus/Cameleon145NEkom13 god.3 god.3 god.233,635%245,32ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.


«

Iza rednog broja 1058a dodaje se redni broj 1058b sa sljedećim podacima:

»

RBNove šifre HZZO-a prema ISO 9999Generički naziv pomagalaNaziv proizvođačaPredstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RHNaziv pomagala prema proizvođačuZaštićeni naziv pomagalaPredlažePropisujeOdobravaObveza povrata pomagalaJedinica mjereKoličinaRok uporabe pomagalaJedinična vrijednost u kn bez PDV-aStopa PDV-aJedinična vrijednost u kn s PDV-omKlasa medicinskog proizvodaNačin proizvodnjeMjesto isporuke pomagalaStandard pomagalae-potvrda
do 7. godineod 7. do 18.godinaiznad 18. godine
12345678910111213141516171819202122
1058b122406073719Naslon za leđa 102, 314MDH sp.z.o.o.Plasting ortopedijaNaslon za leđa, MDH sp.z.o.o.original prema modelu, Solid Plus/Forte Plus/Cameleon145NEkom13 god.3 god.3 god.233,575%245,25ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.


«

Iza rednog broja 1093 dodaje se redni broj 1093a sa sljedećim podacima:

»

RBNove šifre HZZO-a prema ISO 9999Generički naziv pomagalaNaziv proizvođačaPredstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RHNaziv pomagala prema proizvođačuZaštićeni naziv pomagalaPredlažePropisujeOdobravaObveza povrata pomagalaJedinica mjereKoličinaRok uporabe pomagalaJedinična vrijednost u kn bez PDV-aStopa PDV-aJedinična vrijednost u kn s PDV-omKlasa medicinskog proizvodaNačin proizvodnjeMjesto isporuke pomagalaStandard pomagalae-potvrda
do 7. godineod 7. do 18.godinaiznad 18. godine
12345678910111213141516171819202122
1093a122409074013Dodatak za pomicanje stražnjih kotača kod dvostruke amputacije 102, 314MDH sp.z.o.o.Plasting ortopedijaDodatak za pomicanje stražnjih kotača kod dvostruke amputacije, MDH sp.z.o.o.original prema modelu, Solid Plus/Forte Plus/Cameleon145NEkom13 god.3 god.3 god.51,325%53,89ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.


«

Iza rednog broja 1115d dodaje se redni broj 1115e sa sljedećim podacima:

»

RBNove šifre HZZO-a prema ISO 9999Generički naziv pomagalaNaziv proizvođačaPredstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RHNaziv pomagala prema proizvođačuZaštićeni naziv pomagalaPredlažePropisujeOdobravaObveza povrata pomagalaJedinica mjereKoličinaRok uporabe pomagalaJedinična vrijednost u kn bez PDV-aStopa PDV-aJedinična vrijednost u kn s PDV-omKlasa medicinskog proizvodaNačin proizvodnjeMjesto isporuke pomagalaStandard pomagalae-potvrda
do 7. godineod 7. do 18.godinaiznad 18. godine
12345678910111213141516171819202122
1115e122406074221Sigurnosni kotač 102, 314MDH sp.z.o.o.Plasting ortopedijaSigurnosni kotač, MDH sp.z.o.o.original prema modelu, Solid Plus/Forte Plus/Cameleon145NEkom13 god.3 god.3 god.142,065%149,17ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.


«

Podaci pod rednim brojem 1406 mijenjaju se i glase:

»

RBNove šifre HZZO-a prema ISO 9999Generički naziv pomagalaNaziv proizvođačaPredstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RHNaziv pomagala prema proizvođačuZaštićeni naziv pomagalaPredlažePropisujeOdobravaObveza povrata pomagalaJedinica mjereKoličinaRok uporabe pomagalaJedinična vrijednost u kn bez PDV-aStopa PDV-aJedinična vrijednost u kn s PDV-omKlasa medicinskog proizvodaNačin proizvodnjeMjesto isporuke pomagalaStandard pomagalae-potvrda
do 7. godineod 7. do 18.godinaiznad 18. godine
12345678910111213141516171819202122
1406093004102004Pelene u spoju s gaćicama, male200ONTEXFokus MedicalPelene u spoju s gaćicama, male, OntexiD Expert Slip Super XS1141aNEkomdo 460 komada #3 mj.3 mj3 mj1,615%1,69
SSP, LJVeličina do 30 kg, moć upijanja minimalno 500,00 g. prema MDS 1/93 certifikatu ili 900 ml po Rothwell ISO certifikatu; veličina od 30 do 40 kg minimalna moć upijanja 600 g. prema MDS 1/93 certifikatu ili 1350 ml po Rothwell ISO certifikatu; brzina upijanja minimalno 4ml/s prema MDS 1/93 certifikatu, ispuštanje tekućine maksimalno 2 g prema MDS 1/93 Certifikatu, indikator vlažnosti, anatomski oblik.1


«

Podaci pod rednim brojem 1416 mijenjaju se i glase:

»

RBNove šifre HZZO-a prema ISO 9999Generički naziv pomagalaNaziv proizvođačaPredstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RHNaziv pomagala prema proizvođačuZaštićeni naziv pomagalaPredlažePropisujeOdobravaObveza povrata pomagalaJedinica mjereKoličinaRok uporabe pomagalaJedinična vrijednost u kn bez PDV-aStopa PDV-aJedinična vrijednost u kn s PDV-omKlasa medicinskog proizvodaNačin proizvodnjeMjesto isporuke pomagalaStandard pomagalae-potvrda
do 7. godineod 7. do 18.godinaiznad 18. godine
12345678910111213141516171819202122
1416093004102105Pelene u spoju s gaćicama niskoupijajuće 201ONTEXFokus MedicalPelene u spoju s gaćicama niskoupijajuće, ONTEXiD Expert Slip Plus S; iD Expert Slip Extra Medium; iD Expert Slip Super Medium1141aNEkomdo 400 komada #3 mj.3 mj.3 mj.2,885%3,02ISSP, LJMale – moć upijanja najmanje 700 g prema MDS 1/93 certifikatu. Srednje – moć upijanja najmanje 900 g prema MDS 1/93 certifikatu. Velike – moć upijanja najmanje 1100 g prema MDS 1/93 certifikatu. Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 certifikatu. Ispuštanje tekućine maksimalno 2 g prema MDS 1/93 certifikatu. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti.1


«

Podaci pod rednim brojem 1424 mijenjaju se i glase:

»

RBNove šifre HZZO-a prema ISO 9999Generički naziv pomagalaNaziv proizvođačaPredstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RHNaziv pomagala prema proizvođačuZaštićeni naziv pomagalaPredlažePropisujeOdobravaObveza povrata pomagalaJedinica mjereKoličinaRok uporabe pomagalaJedinična vrijednost u kn bez PDV-aStopa PDV-aJedinična vrijednost u kn s PDV-omKlasa medicinskog proizvodaNačin proizvodnjeMjesto isporuke pomagalaStandard pomagalae-potvrda
do 7. godineod 7. do 18.godinaiznad 18. godine
12345678910111213141516171819202122
1424093004102113Pelene u spoju s gaćicama niskoupijajuće 201ONTEXFokus MedicalPelene u spoju s gaćicama niskoupijajuće, ONTEXiD Expert Slip Extra plus Large1141aNEkomdo 400 komada #3 mj.3 mj.3 mj.2,885%3,02ISSP, LJMale – moć upijanja najmanje 700 g prema MDS 1/93 certifikatu. Srednje – moć upijanja najmanje 900 g prema MDS 1/93 certifikatu. Velike – moć upijanja najmanje 1100 g prema MDS 1/93 certifikatu. Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 certifikatu. Ispuštanje tekućine maksimalno 2 g prema MDS 1/93 certifikatu. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti.1


«

Podaci pod rednim brojem 1432 mijenjaju se i glase:

»

RBNove šifre HZZO-a prema ISO 9999Generički naziv pomagalaNaziv proizvođačaPredstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RHNaziv pomagala prema proizvođačuZaštićeni naziv pomagalaPredlažePropisujeOdobravaObveza povrata pomagalaJedinica mjereKoličinaRok uporabe pomagalaJedinična vrijednost u kn bez PDV-aStopa PDV-aJedinična vrijednost u kn s PDV-omKlasa medicinskog proizvodaNačin proizvodnjeMjesto isporuke pomagalaStandard pomagalae-potvrda
do 7. godineod 7. do 18.godinaiznad 18. godine
12345678910111213141516171819202122
1432093004102206Pelene u spoju s gaćicama, visokoupijajuće 202ONTEXFokus MedicalPelene u spoju s gaćicama, visokoupijajuće, ONTEXiD Expert Slip Small Extra; iD Expert Slip Super S; iD Consumer CEE Extra Plus Medium; iD Consumer CEE Extra Plus Large; iD Expert Slip Super/L; iD Consumer CEE Extra Plus Medium1141aNEkomdo 320 komada #3 mj.3 mj.3 mj.3,525%3,70ISSP, LJMale – moć upijanja najmanje 800 g prema MDS 1/93 certifikatu. Srednje – moć upijanja najmanje 1100 g prema MDS 1/93 certifikatu. Velike – moć upijanja najmanje 1300 g prema MDS 1/93 certifikatu. Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 certifikatu. Ispuštanje tekućine maksimalno 2 g prema MDS 1/93 certifikatu. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti.1

«

Podaci pod rednim brojem 1444 mijenjaju se i glase:

»

RBNove šifre HZZO-a prema ISO 9999Generički naziv pomagalaNaziv proizvođačaPredstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RHNaziv pomagala prema proizvođačuZaštićeni naziv pomagalaPredlažePropisujeOdobravaObveza povrata pomagalaJedinica mjereKoličinaRok uporabe pomagalaJedinična vrijednost u kn bez PDV-aStopa PDV-aJedinična vrijednost u kn s PDV-omKlasa medicinskog proizvodaNačin proizvodnjeMjesto isporuke pomagalaStandard pomagalae-potvrda
do 7. godineod 7. do 18.godinaiznad 18. godine
12345678910111213141516171819202122
1444093004102303Pelene u spoju s gaćicama za noć, visokoupijajuće, ekstravelike 203ONTEXFokus MedicalPelene u spoju s gaćicama za noć, visokoupijajuće, ekstravelike, ONTEXiD Expert Slip Extra Large/Extra1141aNEkomdo 320 komada #
3 mj.3 mj.4,915%5,16ISSP, LJOpseg kukova od 150 cm i više, moć upijanja minimalno 1400 g prema MDS 1/93 certifikatu, brzina upijanja minimalno 4ml/s prema MDS 1/93 certifikatu, ispuštanje tekućine maksimalno 2 g prema MDS 1/93 Certifikatu, anatomski oblik, indikator vlažnosti.1


«

Podaci pod rednim brojem 1460 mijenjaju se i glase:

»

RBNove šifre HZZO-a prema ISO 9999Generički naziv pomagalaNaziv proizvođačaPredstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RHNaziv pomagala prema proizvođačuZaštićeni naziv pomagalaPredlažePropisujeOdobravaObveza povrata pomagalaJedinica mjereKoličinaRok uporabe pomagalaJedinična vrijednost u kn bez PDV-aStopa PDV-aJedinična vrijednost u kn s PDV-omKlasa medicinskog proizvodaNačin proizvodnjeMjesto isporuke pomagalaStandard pomagalae-potvrda
do 7. godineod 7. do 18.godinaiznad 18. godine
12345678910111213141516171819202122
1460093004102407Anatomski ulošci 204ONTEXFokus MedicalAnatomski ulošci, ONTEXiD Light Extra (za muškarce); iD for Man, Level 3 (za muškarce); iD Light, Maxi (za muškarce); iD Expert Form, Extra, veličina 2; iD Expert Form Extra plus veličina 2 (za muškarce); iD Expert Form Extra plus veličina 2 (za žene); iD Expert Form Super veličina 2 (za žene i muškarce); iD Expert Form Maxi veličina 3 (za žene i muškarce)1141aNEkomdo 275 komada #
3 mj.3 mj.2,235%2,34ISSP, LJMoć upijanja za žene minimalno 500 g, za muškarce minimalno 250 g prema MDS certifikatu, brzina upijanja minimalno 4ml/s prema MDS 1/93 certifikatu, ispuštanje tekućine maksimalno 2 g prema MDS 1/93 Certifikatu, anatomski oblik, indikator vlažnosti.1


«

Podaci pod rednim brojem 1468 mijenjaju se i glase:

»

RBNove šifre HZZO-a prema ISO 9999Generički naziv pomagalaNaziv proizvođačaPredstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RHNaziv pomagala prema proizvođačuZaštićeni naziv pomagalaPredlažePropisujeOdobravaObveza povrata pomagalaJedinica mjereKoličinaRok uporabe pomagalaJedinična vrijednost u kn bez PDV-aStopa PDV-aJedinična vrijednost u kn s PDV-omKlasa medicinskog proizvodaNačin proizvodnjeMjesto isporuke pomagalaStandard pomagalae-potvrda
do 7. godineod 7. do 18.godinaiznad 18. godine
12345678910111213141516171819202122
1468093004102415Anatomski ulošci 204OntexFokus MedicalAnatomski ulošci, OntexiD Expert Form normal1141aNEkomdo 275 komada #
3 mj.3 mj.2,235%2,34ISSP, LJMoć upijanja za žene minimalno 500 g, za muškarce minimalno 250 g prema MDS certifikatu, brzina upijanja minimalno 4ml/s prema MDS 1/93 certifikatu, ispuštanje tekućine maksimalno 2 g prema MDS 1/93 Certifikatu, anatomski oblik, indikator vlažnosti.1


«

Podaci pod rednim brojem 1476 mijenjaju se i glase:

»

RBNove šifre HZZO-a prema ISO 9999Generički naziv pomagalaNaziv proizvođačaPredstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RHNaziv pomagala prema proizvođačuZaštićeni naziv pomagalaPredlažePropisujeOdobravaObveza povrata pomagalaJedinica mjereKoličinaRok uporabe pomagalaJedinična vrijednost u kn bez PDV-aStopa PDV-aJedinična vrijednost u kn s PDV-omKlasa medicinskog proizvodaNačin proizvodnjeMjesto isporuke pomagalaStandard pomagalae-potvrda
do 7. godineod 7. do 18.godinaiznad 18. godine
12345678910111213141516171819202122
1476093009102507Gaćice mrežaste elastične 296ONTEXFokus MedicalGaćice mrežaste elastične, ONTEXiD Expert Fix M; iD Expert Fix L; iD Expert pants Plus XL; iD Expert Fix XL1141aNEkomdo 10 komada #
3 mj.3 mj.2,475%2,59ISSP, LJGaćice mrežaste, elastične, prema tjelesnoj težini. Opseg kukova od 80 do 140 cm, poliester, elastin, Dugotrajan proizvod s izrezima za noge i elastičnom vrpcom, povećava udobnost i sigurnost, podnošljivost za kožu.1


«

Iza rednog broja 1483 dodaje se redni broj 1483a sa sljedećim podacima:

»

RBNove šifre HZZO-a prema ISO 9999Generički naziv pomagalaNaziv proizvođačaPredstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RHNaziv pomagala prema proizvođačuZaštićeni naziv pomagalaPredlažePropisujeOdobravaObveza povrata pomagalaJedinica mjereKoličinaRok uporabe pomagalaJedinična vrijednost u kn bez PDV-aStopa PDV-aJedinična vrijednost u kn s PDV-omKlasa medicinskog proizvodaNačin proizvodnjeMjesto isporuke pomagalaStandard pomagalae-potvrda
do 7. godineod 7. do 18.godinaiznad 18. godine
12345678910111213141516171819202122
1483a093009102515Gaćice mrežaste elastične 296PAUL HARTMANN AGPAUL HARTMANNGaćice mrežaste elastične, PAUL HARTMANN AGMoliCare Fixpants Long Leg L; MoliCare Fixpants Long Leg XL; MoliCare Premium Fixpants Short Leg L; MoliCare Premium Fixpants Short Leg XL1141aNEkomdo 10 komada #
3 mj.3 mj.2,355%2,47ISSP, LJGaćice mrežaste, elastične, prema tjelesnoj težini. Opseg kukova od 80 do 140 cm, poliester, elastin, Dugotrajan proizvod s izrezima za noge i elastičnom vrpcom, povećava udobnost i sigurnost, podnošljivost za kožu.1


«

Podaci pod rednim brojem 1490 mijenjaju se i glase:

»

RBNove šifre HZZO-a prema ISO 9999Generički naziv pomagalaNaziv proizvođačaPredstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RHNaziv pomagala prema proizvođačuZaštićeni naziv pomagalaPredlažePropisujeOdobravaObveza povrata pomagalaJedinica mjereKoličinaRok uporabe pomagalaJedinična vrijednost u kn bez PDV-aStopa PDV-aJedinična vrijednost u kn s PDV-omKlasa medicinskog proizvodaNačin proizvodnjeMjesto isporuke pomagalaStandard pomagalae-potvrda
do 7. godineod 7. do 18.godinaiznad 18. godine
12345678910111213141516171819202122
1490090300102607Zaštitni podmetač za krevet za jednokratnu uporabu 205ONTEXFokus MedicalZaštitni podmetač za krevet za jednokratnu uporabu, ONTEXiD Expert Protect 60x901141aNEkomdo 90 komada #3 mj.3 mj.3 mj.1,6725%2,09ISSP, LJNetkani tekstil, polietilen i celuloza.1


«

Iza rednog broja 1597d dodaje se redni broj 1597e sa sljedećim podacima:

»

RBNove šifre HZZO-a prema ISO 9999Generički naziv pomagalaNaziv proizvođačaPredstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RHNaziv pomagala prema proizvođačuZaštićeni naziv pomagalaPredlažePropisujeOdobravaObveza povrata pomagalaJedinica mjereKoličinaRok uporabe pomagalaJedinična vrijednost u kn bez PDV-aStopa PDV-aJedinična vrijednost u kn s PDV-omKlasa medicinskog proizvodaNačin proizvodnjeMjesto isporuke pomagalaStandard pomagalae-potvrda
do 7. godineod 7. do 18.godinaiznad 18. godine
12345678910111213141516171819202122
1597e020903112208Silikonska obloga za rane do 75 cm2 304, 351T&L Co.SanitasSilikonska obloga za rane do 75 cm2, T&L Co.RenoFoam S 5x5cm (debljine 5mm); RenoFoam S 5x10cm (debljine 5mm); RenoFoam S 5x5cm (debljine 2mm); RenoFoam S 5x10cm (debljine 2mm); RenoFoam SB 6x6 cm (debljine 5mm); RenoFoam SB 8x8cm (debljine 5mm); RenoFoam SB 6x6cm (debljine 2mm); RenoFoam SB 8x8cm (debljine 2mm)1141aNEcm2do 101 mj.1 mj.1 mj.0,415%0,43IIbSSP, LJPoliuretanska pjena s dodatkom silikona. Sloj silikona mora biti nanešen na cijelu površinu obloge koja prekriva ranu i okolnu kožu. Standardna, ili s rubom, ili tanka, ili tanka s rubom, ili anatomski oblikovana. Višeslojna obloga. Poliamidna mrežica. Obavezan upijajući sloj i zaštitna folija. Poliamidna mrežica. / Atraumatska mrežica obložena mekim silikonom, omogućuje drenažu eksudata iz rane, nježno prijanja za kožu oko rane, a ne uz samu ranu. CE certifikat.1


«

Iza rednog broja 1602d dodaje se redni broj 1602e sa sljedećim podacima:

»

RBNove šifre HZZO-a prema ISO 9999Generički naziv pomagalaNaziv proizvođačaPredstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RHNaziv pomagala prema proizvođačuZaštićeni naziv pomagalaPredlažePropisujeOdobravaObveza povrata pomagalaJedinica mjereKoličinaRok uporabe pomagalaJedinična vrijednost u kn bez PDV-aStopa PDV-aJedinična vrijednost u kn s PDV-omKlasa medicinskog proizvodaNačin proizvodnjeMjesto isporuke pomagalaStandard pomagalae-potvrda
do 7. godineod 7. do 18.godinaiznad 18. godine
12345678910111213141516171819202122
1602e020903112310Silikonska obloga za rane iznad 75 cm2 304, 351T&L Co.SanitasSilikonska obloga za rane iznad 75 cm2, T&L Co.RenoFoam S 5x20cm (debljine 5mm); RenoFoam S 10x10cm (debljine 5mm); RenoFoam S 10x20cm (debljine 5mm); RenoFoam S 15x15cm (debljine 5mm); RenoFoam S 20x20cm (debljine 5mm); RenoFoam S 5x20cm (debljine 2mm); RenoFoam S 10x10cm (debljine 2mm); RenoFoam S 10x20cm (debljine 2mm); RenoFoam S 15x15cm (debljine 2mm); RenoFoam S 20x20cm (debljine 2mm); RenoFoam SB 8x13cm (debljine 5mm); RenoFoam SB 8x23cm (debljine 5mm); RenoFoam SB 10x10cm (debljine 5mm); RenoFoam SB 15x15cm (debljine 5mm); RenoFoam SB 20x20cm (debljine 5mm); RenoFoam SB 8x13cm (debljine 2mm); RenoFoam SB 8x23cm (debljine 2mm); RenoFoam SB 10x10cm (debljine 2mm); RenoFoam SB 15x15cm (debljine 2mm); RenoFoam SB 20x20cm (debljine 2mm)1141aNEcm2do 101 mj.1 mj.1 mj.0,375%0,39IIbSSP, LJPoliuretanska pjena s dodatkom silikona. Sloj silikona mora biti nanešen na cijelu površinu obloge koja prekriva ranu i okolnu kožu. Standardna, ili s rubom, ili tanka, ili tanka s rubom, ili anatomski oblikovana. Višeslojna obloga. Poliamidna mrežica. Obavezan upijajući sloj i zaštitna folija. Poliamidna mrežica. / Atraumatska mrežica obložena mekim silikonom, omogućuje drenažu eksudata iz rane, nježno prijanja za kožu oko rane, a ne uz samu ranu. CE certifikat.1


«

Iza rednog broja 1684 dodaje se naslov i redni broj 1684a sa sljedećim podacima:

«

RBNove šifre HZZO-a prema ISO 9999Generički naziv pomagalaNaziv proizvođačaPredstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RHNaziv pomagala prema proizvođačuZaštićeni naziv pomagalaPredlažePropisujeOdobravaObveza povrata pomagalaJedinica mjereKoličinaRok uporabe pomagalaJedinična vrijednost u kn bez PDV-aStopa PDV-aJedinična vrijednost u kn s PDV-omKlasa medicinskog proizvodaNačin proizvodnjeMjesto isporuke pomagalaStandard pomagalae-potvrda
do 7. godineod 7. do 18.godinaiznad 18. godine
12345678910111213141516171819202122


Neinvazivni ventilator Cube 30 ATV i pripadajući potrošni materijal
1684a040312130101Neinvazivni ventilator za kućnu uporabu sa ovlaživačem 350JFR Medical Instrumnts GmbHDr PharmaNeinvazivni ventilator za kućnu uporabu sa ovalživačem, JFR Medical Instrumnts GmbHCube 30 ATV116, 189DAkom15 god.5 god.5 god.33.151,735%34.809,32IIaSSP, LJMetal,plastika, električno napajanje, 5 modaliteta ventilacije. Trajanje ventilacije do 16 sati/24 sata. Uključeni ovlaživač, filter vanjski grubi crni, filter sitnih čestica bijeli i cijev za zrak. Dual mode za prebacivanje rada iz budnog stanja u spavanje. Cubeconnect softver za očitanje podataka. Zaključavanje postavki. Jamstvo 3 god. CE certifikat.


«

Iza rednog broja 1684a dodaje se redni broj 1684b sa sljedećim podacima:

»

RBNove šifre HZZO-a prema ISO 9999Generički naziv pomagalaNaziv proizvođačaPredstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RHNaziv pomagala prema proizvođačuZaštićeni naziv pomagalaPredlažePropisujeOdobravaObveza povrata pomagalaJedinica mjereKoličinaRok uporabe pomagalaJedinična vrijednost u kn bez PDV-aStopa PDV-aJedinična vrijednost u kn s PDV-omKlasa medicinskog proizvodaNačin proizvodnjeMjesto isporuke pomagalaStandard pomagalae-potvrda
do 7. godineod 7. do 18.godinaiznad 18. godine
12345678910111213141516171819202122
1684b040312130201Obnovljeni neinvazivni ventilator za kućnu uporabu sa ovlaživačem 350JFR Medical Instrumnts GmbHDr PharmaObnovljeni neinvazivni ventilator za kućnu uporabu sa ovlaživačem, JFR Medical Instrumnts GmbHCube 30 ATV116, 189DAkom15 god.5 god.5 god.4.654,735%4.887,47IIaSSP, LJMetal,plastika, električno napajanje, 5 modaliteta ventilacije. Trajanje ventilacije do 16 sati/24 sata. Uključen ovlaživač. Dual mode za prebacivanje rada iz budnog stanja u spavanje. Cubeconnect softver za očitanje podataka. Zaključavanje postavki. Jamstvo 3 god. CE certifikat. Cijena uključuje vanjski i unutarnji pregled uređaja, čišćenje i dezinfekciju uređaja, zamjenu potrošnog materijala, isporuku i edukaciju novog korisnika.


«

Iza rednog broja 1684b dodaje se naslov i redni broj 1684c sa sljedećim podacima:

»

RBNove šifre HZZO-a prema ISO 9999Generički naziv pomagalaNaziv proizvođačaPredstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RHNaziv pomagala prema proizvođačuZaštićeni naziv pomagalaPredlažePropisujeOdobravaObveza povrata pomagalaJedinica mjereKoličinaRok uporabe pomagalaJedinična vrijednost u kn bez PDV-aStopa PDV-aJedinična vrijednost u kn s PDV-omKlasa medicinskog proizvodaNačin proizvodnjeMjesto isporuke pomagalaStandard pomagalae-potvrda
do 7. godineod 7. do 18.godinaiznad 18. godine
12345678910111213141516171819202122


Dijelovi neinvazivnog ventilatora Cube 30 ATV sa ovlaživačem
1684c040312130301Dijelovi neinvazivnog ventilatora Cube 30 ATV koji se mijenjaju nakon 20.000 radnih satiJFR Medical Instrumnts GmbHDr PharmaDijelovi neinvazivnog ventilatora Cube 30 ATV koji se mijenjaju nakon 20.000 radnih sati, JFR Medical Instrumnts GmbHVentilator komplet za Cube 30 ATV, P001E007118, 15, 49NEkomplet1


9.280,005%9.744,00
SSP, LJOriginal prema modelu; cijena uključuje i sate rada.


«

Iza rednog broja 1684c dodaje se naslov i redni broj 1684d sa sljedećim podacima:

»

RBNove šifre HZZO-a prema ISO 9999Generički naziv pomagalaNaziv proizvođačaPredstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RHNaziv pomagala prema proizvođačuZaštićeni naziv pomagalaPredlažePropisujeOdobravaObveza povrata pomagalaJedinica mjereKoličinaRok uporabe pomagalaJedinična vrijednost u kn bez PDV-aStopa PDV-aJedinična vrijednost u kn s PDV-omKlasa medicinskog proizvodaNačin proizvodnjeMjesto isporuke pomagalaStandard pomagalae-potvrda
do 7. godineod 7. do 18.godinaiznad 18. godine
12345678910111213141516171819202122


Pripadajući potrošni materijal za neinvazivni ventilator Cube 30 ATV
1684d040312130401Filter vanjski grubi crniJFR Medical Instrumnts GmbHDr PharmaFilter vanjski grubi crni, JFR Medical Instrumnts GmbHGrubi filter za Cube 30 ATV, DV51D-602118, 15, 49NEkomdo 66 mj.6 mj.6 mj.15,005%15,75
SSP, LJOriginal za Cube 30 ATV. Zamjena 1 mjesečno. Kod prve opskrbe osiguranika novim uređajem odobravaju se 5 komada/6mj., a nadalje 6 komada/6mj.


«

Iza rednog broja 1684c dodaje se redni broj 1684e sa sljedećim podacima:

»

RBNove šifre HZZO-a prema ISO 9999Generički naziv pomagalaNaziv proizvođačaPredstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RHNaziv pomagala prema proizvođačuZaštićeni naziv pomagalaPredlažePropisujeOdobravaObveza povrata pomagalaJedinica mjereKoličinaRok uporabe pomagalaJedinična vrijednost u kn bez PDV-aStopa PDV-aJedinična vrijednost u kn s PDV-omKlasa medicinskog proizvodaNačin proizvodnjeMjesto isporuke pomagalaStandard pomagalae-potvrda
do 7. godineod 7. do 18.godinaiznad 18. godine
12345678910111213141516171819202122
1684e040312130501Filter sitnih čestica bijeliJFR Medical Instrumnts GmbHDr PharmaFilter sitnih čestica bijeli, JFR Medical Instrumnts GmbHFini filter za Cube 30 ATV, DV51D-603118, 15, 49NEkomdo 66 mj.6 mj.6 mj.15,005%15,75
SSP, LJOriginal za Cube 30 ATV. Zamjena 1 mjesečno. Kod prve opskrbe osiguranika novim uređajem odobravaju se 5 komada/6mj., a nadalje 6 komada/6mj.


«

Iza rednog broja 1684e dodaje se redni broj 1684f sa sljedećim podacima:

»

RBNove šifre HZZO-a prema ISO 9999Generički naziv pomagalaNaziv proizvođačaPredstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RHNaziv pomagala prema proizvođačuZaštićeni naziv pomagalaPredlažePropisujeOdobravaObveza povrata pomagalaJedinica mjereKoličinaRok uporabe pomagalaJedinična vrijednost u kn bez PDV-aStopa PDV-aJedinična vrijednost u kn s PDV-omKlasa medicinskog proizvodaNačin proizvodnjeMjesto isporuke pomagalaStandard pomagalae-potvrda
do 7. godineod 7. do 18.godinaiznad 18. godine
12345678910111213141516171819202122
1684f040312130601Bakterijski filterJFR Medical Instrumnts GmbHDr PharmaBakterijski filter, JFR Medical Instrumnts GmbHBakterijski filter za Cube 30 ATV, 9135080189118, 15, 49NEkom26 mj.6 mj.6 mj.42,005%44,10
SSP, LJOriginal za Cube 30 ATV. Zamjena 1 u tri mjeseca.


«

Iza rednog broja 1684f dodaje se redni broj 1684g sa sljedećim podacima:

»

RBNove šifre HZZO-a prema ISO 9999Generički naziv pomagalaNaziv proizvođačaPredstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RHNaziv pomagala prema proizvođačuZaštićeni naziv pomagalaPredlažePropisujeOdobravaObveza povrata pomagalaJedinica mjereKoličinaRok uporabe pomagalaJedinična vrijednost u kn bez PDV-aStopa PDV-aJedinična vrijednost u kn s PDV-omKlasa medicinskog proizvodaNačin proizvodnjeMjesto isporuke pomagalaStandard pomagalae-potvrda
do 7. godineod 7. do 18.godinaiznad 18. godine
12345678910111213141516171819202122
1684g040312130701Cijev za zrakJFR Medical Instrumnts GmbHDr PharmaCijev za zrak, JFR Medical Instrumnts GmbHCijev za zrak za Cube 30 ATV, DV61D-629118, 15, 49NEkomdo 26 mj.6 mj.6 mj.199,005%208,95
SSP, LJOriginal za Cube 30 ATV. Zamjena 1 u tri mjeseca. Kod prve opskrbe osiguranika novim uređajem odobrava se 1 komad/6mj., a nadalje 2 komada/6mj.


«

Iza rednog broja 1684g dodaje se redni broj 1684h sa sljedećim podacima:

»

RBNove šifre HZZO-a prema ISO 9999Generički naziv pomagalaNaziv proizvođačaPredstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RHNaziv pomagala prema proizvođačuZaštićeni naziv pomagalaPredlažePropisujeOdobravaObveza povrata pomagalaJedinica mjereKoličinaRok uporabe pomagalaJedinična vrijednost u kn bez PDV-aStopa PDV-aJedinična vrijednost u kn s PDV-omKlasa medicinskog proizvodaNačin proizvodnjeMjesto isporuke pomagalaStandard pomagalae-potvrda
do 7. godineod 7. do 18.godinaiznad 18. godine
12345678910111213141516171819202122
1684h040312130801Posuda ovlaživačaJFR Medical Instrumnts GmbHDr PharmaPosuda ovlaživača, JFR Medical Instrumnts GmbHPosuda za vodu za Cube 30 ATV, P005E001118, 15, 49NEkom11 god1 god1 god920,005%966,00
SSP, LJOriginal za Cube 30 ATV. Zamjena 1 godišnje.


«

Iza rednog broja 1684h dodaje se redni broj 1684i sa sljedećim podacima:

»

RBNove šifre HZZO-a prema ISO 9999Generički naziv pomagalaNaziv proizvođačaPredstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RHNaziv pomagala prema proizvođačuZaštićeni naziv pomagalaPredlažePropisujeOdobravaObveza povrata pomagalaJedinica mjereKoličinaRok uporabe pomagalaJedinična vrijednost u kn bez PDV-aStopa PDV-aJedinična vrijednost u kn s PDV-omKlasa medicinskog proizvodaNačin proizvodnjeMjesto isporuke pomagalaStandard pomagalae-potvrda
do 7. godineod 7. do 18.godinaiznad 18. godine
12345678910111213141516171819202122
1684i040312130901Koljeno za bakterijski filterJFR Medical Instrumnts GmbHDr PharmaKoljeno za bakterijski filter, JFR Medical Instrumnts GmbHKoljenasti nastavak za bakterijski filter za Cube 30 ATV, KA70022220118, 15, 49NEkom11 god1 god1 god55,005%57,75
SSP, LJOriginal za Cube 30 ATV. Zamjena 1 godišnje.


«

Iza rednog broja 1684i dodaje se redni broj 1684j sa sljedećim podacima:

»

RBNove šifre HZZO-a prema ISO 9999Generički naziv pomagalaNaziv proizvođačaPredstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RHNaziv pomagala prema proizvođačuZaštićeni naziv pomagalaPredlažePropisujeOdobravaObveza povrata pomagalaJedinica mjereKoličinaRok uporabe pomagalaJedinična vrijednost u kn bez PDV-aStopa PDV-aJedinična vrijednost u kn s PDV-omKlasa medicinskog proizvodaNačin proizvodnjeMjesto isporuke pomagalaStandard pomagalae-potvrda
do 7. godineod 7. do 18.godinaiznad 18. godine
12345678910111213141516171819202122
1684j040312131001Nazalna maska za uređaj za neinvazivnu ventilacijuHsiner Co. LtdDr PharmaNazalna maska za uređaj za neinvazivnu ventilaciju, Hsiner Co. Ltd

D100N-S;

D100N-M;

D100N-L

118, 159NEkom16 mj.6 mj.6 mj.459,275%482,23IIaSSP, LJMaska za nos; okretni koljenasti nastavak za spajanje crijeva na neinvazivni ventilator s mogućnošću okretanja od 360 stupnjeva; ugrađen čeoni fiksator s mogućnošću podešavanja u više nivoa; unutarnji dio maske izgrađen od silikona; tijelo maske od plastike; pričvršćivanje maske fleksibilnim fiksatorima preko cijele glave; ugrađen izlaz za izdahnuti zrak (exhalation port), CE certifikat.


«

Iza rednog broja 1684j dodaje se redni broj 1684k sa sljedećim podacima:

»

RBNove šifre HZZO-a prema ISO 9999Generički naziv pomagalaNaziv proizvođačaPredstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RHNaziv pomagala prema proizvođačuZaštićeni naziv pomagalaPredlažePropisujeOdobravaObveza povrata pomagalaJedinica mjereKoličinaRok uporabe pomagalaJedinična vrijednost u kn bez PDV-aStopa PDV-aJedinična vrijednost u kn s PDV-omKlasa medicinskog proizvodaNačin proizvodnjeMjesto isporuke pomagalaStandard pomagalae-potvrda
do 7. godineod 7. do 18.godinaiznad 18. godine
12345678910111213141516171819202122
1684k040312131101Oronazalna maska za uređaj za neinvazivnu ventilacijuHsiner Co. LtdDr PharmaOronazalna maska za uređaj za neinvazivnu ventilaciju, Hsiner Co. LtdD150F-S; D150F-M; D150F-L118,159NEkom16 mj.6 mj.6 mj.459,275%482,23IIaSSP, LJMaska za nos i usta; okretni koljenasti nastavak za spajanje crijeva na neinvazivni ventilator s mogućnošću okretanja od 360 stupnjeva; ugrađen čeoni fiksator s mogućnošću podešavanja u više nivoa; unutarnji dio maske izgrađen od silikona; tijelo maske od plastike; pričvršćivanje maske fleksibilnim fiksatorima preko cijele glave; ugrađen izlaz za izdahnuti zrak (exhalation port), CE certifikat.


«

Iza rednog broja 1809a dodaje se redni broj 1809b sa sljedećim podacima:

»

RBNove šifre HZZO-a prema ISO 9999Generički naziv pomagalaNaziv proizvođačaPredstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RHNaziv pomagala prema proizvođačuZaštićeni naziv pomagalaPredlažePropisujeOdobravaObveza povrata pomagalaJedinica mjereKoličinaRok uporabe pomagalaJedinična vrijednost u kn bez PDV-aStopa PDV-aJedinična vrijednost u kn s PDV-omKlasa medicinskog proizvodaNačin proizvodnjeMjesto isporuke pomagalaStandard pomagalae-potvrda
do 7. godineod 7. do 18.godinaiznad 18. godine
12345678910111213141516171819202122
1809b030321122608Aspirator za kućnu uporabu 298CA-MIIGAAspirator za kućnu uporabu, CA-MIASKIR 36 BR3, 15, 16, 18, 193, 14, 15, 16, 18, 195NEkom15 god.5 god.5 god.1.807,565%1.897,94IIaSSP, LJMetal, plastika, elekrtrično napajanje. Trajanje baterija: do 1 sat rada. Spremnik za višekratnu uporabu: minimalno 1000 ml. Kapacitet usisa: 20 l/min. CE certifikat.


«

Iza rednog broja 1816a dodaje se redni broj 1816b sa sljedećim podacima:

»

RBNove šifre HZZO-a prema ISO 9999Generički naziv pomagalaNaziv proizvođačaPredstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RHNaziv pomagala prema proizvođačuZaštićeni naziv pomagalaPredlažePropisujeOdobravaObveza povrata pomagalaJedinica mjereKoličinaRok uporabe pomagalaJedinična vrijednost u kn bez PDV-aStopa PDV-aJedinična vrijednost u kn s PDV-omKlasa medicinskog proizvodaNačin proizvodnjeMjesto isporuke pomagalaStandard pomagalae-potvrda
do 7. godineod 7. do 18.godinaiznad 18. godine
12345678910111213141516171819202122
1816b030312122907Filter za osobni aspirator 299CA-MIIGAFilter za osobni aspirator (koljeno-cijev-baterija), CA-MISP 004614, 15, 185NEkom61 god.1 god.1 god.20,305%21,32IIaSSP, LJMetal, plastika. CE certifikat.


«

Podaci pod rednim brojem 1828 brišu se.

Iza rednog broja 1832 dodaje se redni broj 1832a sa sljedećim podacima:

»

RBNove šifre HZZO-a prema ISO 9999Generički naziv pomagalaNaziv proizvođačaPredstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RHNaziv pomagala prema proizvođačuZaštićeni naziv pomagalaPredlažePropisujeOdobravaObveza povrata pomagalaJedinica mjereKoličinaRok uporabe pomagalaJedinična vrijednost u kn bez PDV-aStopa PDV-aJedinična vrijednost u kn s PDV-omKlasa medicinskog proizvodaNačin proizvodnjeMjesto isporuke pomagalaStandard pomagalae-potvrda
do 7. godineod 7. do 18.godinaiznad 18. godine
12345678910111213141516171819202122
1832a030415123210Maska za uređaj za potpomognuto disanje (CPAP) 236Hsiner Co.Ltd.Dr PharmaMaska za uređaj za potpomognuto disanje (CPAP), Hsiner Co.Ltd.D100N-S; D100N-M; D100N-L; D150F-S; D150F-M; D150F-L1205NEkom1
1 god1 god459,275%482,23IIaSSP, LJMaska za nos; okretno sučelje za spajanje na CPAP uređaj s mogućnošću okretanja od 360 stupnjeva; ugrađen čeoni fiksator s mogučnošću podešavanja u više nivoa; unutarnji dio maske izgrađen od silikona; tijelo maske od plastike; pričvršćivanje maske fleksibilnim fiksatorima preko cijele glave; ugrađen izlaz za izdahnuti zrak (exhalation port) CE certifikat.


«

Iza rednog broja 1832a dodaje se redni broj 1832b sa sljedećim podacima:

»

RBNove šifre HZZO-a prema ISO 9999Generički naziv pomagalaNaziv proizvođačaPredstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RHNaziv pomagala prema proizvođačuZaštićeni naziv pomagalaPredlažePropisujeOdobravaObveza povrata pomagalaJedinica mjereKoličinaRok uporabe pomagalaJedinična vrijednost u kn bez PDV-aStopa PDV-aJedinična vrijednost u kn s PDV-omKlasa medicinskog proizvodaNačin proizvodnjeMjesto isporuke pomagalaStandard pomagalae-potvrda
do 7. godineod 7. do 18.godinaiznad 18. godine
12345678910111213141516171819202122
1832b030415123211Maska za uređaj za potpomognuto disanje (CPAP) 236Lowenstein Medical GmbH + Co. KGInel medicinska tehnikaMaska za uređaj za potpomognuto disanje (CPAP), Lowenstein Medical GmbH + Co. KGNasal Mask CARA; Full Face Mask CARA1205NEkom1
1 god1 god459,275%482,23IIaSSP, LJMaska za nos; okretno sučelje za spajanje na CPAP uređaj s mogućnošću okretanja od 360 stupnjeva; ugrađen čeoni fiksator s mogučnošću podešavanja u više nivoa; unutarnji dio maske izgrađen od silikona; tijelo maske od plastike; pričvršćivanje maske fleksibilnim fiksatorima preko cijele glave; ugrađen izlaz za izdahnuti zrak (exhalation port) CE certifikat.


«

Iza rednog broja 2193a dodaje se redni broj 2193b sa sljedećim podacima:

»

RBNove šifre HZZO-a prema ISO 9999Generički naziv pomagalaNaziv proizvođačaPredstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RHNaziv pomagala prema proizvođačuZaštićeni naziv pomagalaPredlažePropisujeOdobravaObveza povrata pomagalaJedinica mjereKoličinaRok uporabe pomagalaJedinična vrijednost u kn bez PDV-aStopa PDV-aJedinična vrijednost u kn s PDV-omKlasa medicinskog proizvodaNačin proizvodnjeMjesto isporuke pomagalaStandard pomagalae-potvrda
do 7. godineod 7. do 18.godinaiznad 18. godine
12345678910111213141516171819202122
2193b091506160705Samoljepljivi držač kazete 268Kapitex Healthcare LtdIGASamoljepljivi držač kazete, Kapitex Healthcare Ltd.Phoniq Secure Baseplate1195NEkom1306 mj6 mj6 mj27,625%29,00ISSP, LJPlastika.


«

Podaci pod rednim brojem 2245 mijenjaju se i glase:

»

RBNove šifre HZZO-a prema ISO 9999Generički naziv pomagalaNaziv proizvođačaPredstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RHNaziv pomagala prema proizvođačuZaštićeni naziv pomagalaPredlažePropisujeOdobravaObveza povrata pomagalaJedinica mjereKoličinaRok uporabe pomagalaJedinična vrijednost u kn bez PDV-aStopa PDV-aJedinična vrijednost u kn s PDV-omKlasa medicinskog proizvodaNačin proizvodnjeMjesto isporuke pomagalaStandard pomagalae-potvrda
do 7. godineod 7. do 18.godinaiznad 18. godine
12345678910111213141516171819202122
2245030606170501Elastično-kompresivna terapijska nogavica 274BauerfeindBauerfeindElastično-kompresivna terapijska nogavica, BauerfeindVenotrain soft, Venotrain micro, Venotrain ulcertec, Venotrain impuls, Venotrain pure12, 3, 6, 11, 24, 255NEkom16 mj6 mj6 mj194,405%204,12ISSP, LJTekstilno elastično tkanje. Elastično kompresivni stupanj I do IV. Minimalno 10 različitih veličina u ponudi. S petom.


«

Iza rednog broja 2254a dodaje se redni broj 2254b sa sljedećim podacima:

»

RBNove šifre HZZO-a prema ISO 9999Generički naziv pomagalaNaziv proizvođačaPredstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RHNaziv pomagala prema proizvođačuZaštićeni naziv pomagalaPredlažePropisujeOdobravaObveza povrata pomagalaJedinica mjereKoličinaRok uporabe pomagalaJedinična vrijednost u kn bez PDV-aStopa PDV-aJedinična vrijednost u kn s PDV-omKlasa medicinskog proizvodaNačin proizvodnjeMjesto isporuke pomagalaStandard pomagalae-potvrda
do 7. godineod 7. do 18.godinaiznad 18. godine
12345678910111213141516171819202122
2254b030606170514Elastično-kompresivna terapijska nogavica 274SanylegVitafarmElastično-kompresivna terapijska nogavica; SanylegSANYLEG compressive stockings (Class I-T31 dokoljenke; T32 samostojeće; Class II-T41 dokoljenke; T42 samostojeće)12, 3, 6, 11, 24, 255NEkom16 mj6 mj6 mj174,965%183,71ISSP, LJTekstilno elastično tkanje. Elastično kompresivni stupanj I do IV. Minimalno 10 različitih veličina u ponudi. S petom.


U cijeloj Osnovnoj listi ortopedskih i drugih pomagala, u cijeloj skupini Obloge za rane, u stupcu 3 »Generički naziv pomagala« dodaje se broj: »351«.

U indikacijama za primjenu indikacija pod rednim brojem 174 mijenja se i glasi: »Osigurane osobe koje šećernu bolest liječe tabletama – ostvaruju pravo na 50 komada za 6 mjeseci, osigurane osobe koje primaju inzulin jednom dnevno ili su na drugoj subkutanoj terapiji za šećernu bolest ostvaruju pravo na 90 komada za 3 mjeseca, osigurane osobe koje primaju inzulin 2 puta dnevno ostvaruju pravo na 180 komada za 3 mjeseca, osigurane osobe koje primaju inzulin 3 puta dnevno ostvaruju pravo na 275 komada za 3 mjeseca, osigurane osobe koje primaju inzulin više od 3 puta dnevno ostvaruju pravo na najviše 375 komada za 3 mjeseca. Osigurane osobe ostvaruju pravo na pomagalo isključivo uz predočenje dnevnika ili softvera samokontrole. Iznimno, za trudnice na terapiji inzulinom, može se odobriti do 500 trakica za 3 mjeseca, a za djecu do 18. godine života s lošom regulacijom šećera u krvi koja su na terapiji inzulinom može se odobriti do 625 trakica za 3 mjeseca. Osigurana osoba koja je ostvarila pravo na uređaj za neograničeno skeniranje razine glukoze u međustaničnoj tekućini »FreeStyle Libre« i pripadajući senzor te na odašiljač za kontinuirano mjerenje glukoze, samostalan (standalone), bežičnom tehnologijom, poveziv s aplikacijom pametnih uređaja »Medtrum EasySense S7« i pripadajući senzor, ne ostvaruje pravo na dijagnostičke trakice za mjerenje glukoze u krvi uređajem i lancete za vađenje krvi iz prsta za kontrolu glukoze u krvi, jer su iste sadržane u kvartalnom setu. Osigurana osoba koje je ostvarila pravo na odašiljač za kontinuirano mjerenje glukoze »Medtronic MiniMed« i pripadajući senzor, ostvaruje pravo na najviše do 1475 komada godišnje dijagnostičkih trakica za mjerenje glukoze u krvi uređajem i na najviše do 1475 komada godišnje lanceta za vađenje krvi iz prsta za kontrolu glukoze u krvi.«.

Indikacija pod rednim brojem 306 mijenja se i glasi: »Za osigurane osobe koje boluju od šećerne bolesti tipa 1:

1. djeca od navršene 4. do navršene 18. godine života (Nakon navršene 18. godine života provodi se evaluacija o uspješnosti liječenja i procjena indikacije za daljnje korištenje.)

2. trudnice (uključujući i trudnice koje boluju od šećerne bolesti tipa 2, samo tijekom trudnoće i ukoliko su na bazal-bolusnoj terapiji inzulinom)

3. slijepe osobe

4. bolesnici sa šećernom bolešću tipa 1 i na intenziviranoj terapiji inzulinom (4 i više doza inzulina), s dokazanom hipoglikemijom: prema podacima iz uređaja za očitavanje koncentracije šećera osigurane osobe i/ili laboratorijskom opremom pri pregledu kod bolničkog specijaliste pedijatra, endokrinologa dijabetologa ili bolničkog specijaliste interne medicine, endokrinologa dijabetologa ili bolničkog specijaliste endokrinologije i dijabetologije u dolje pobrojanim ustanovama. Za sve gore navedene četiri kategorije osiguranih osoba, u bolničkim uvjetima, odnosno tijekom obrade u dnevnoj bolnici, pregleda u ambulanti ili tijekom bolničkog liječenja, indikaciju za navedeno pomagalo može postaviti bolnički specijalist koji se bavi liječenjem šećerne bolesti, a zaposlenik je u:
KBC Zagreb, KBC Sestre milosrdnice, KB Dubrava, Sveučilišna klinika za dijabetes i endokrinologiju u KB Merkur, KBC Split, KBC Osijek i KBC Rijeka.

Bolnički doktor specijalist koji postavlja indikaciju za pomagalo, obavezan je specijalistički nalaz. Obaveznu evaluaciju primjene pomagala obvezan je provoditi: – bolnički specijalist koji je dao preporuku za pomagalo ili specijalist endokrinolog/dijabetolog iz druge zdravstvene ustanove uz suradnju s ustanovom u kojoj je dana preporuka za pomagalo: prvi puta nakon 2 tjedna od početka korištenja pomagala, a zatim u intervalima od jednog, tri, šest i 12 mjeseci. Za nastavno propisivanje pomagala potrebno je priložiti odgovarajuću medicinsku dokumentaciju osnovnom koje bolnički specijalista daje preporuku, zajedno s dokazom o provedenim kontrolama.

Osigurana osoba ne može ostvariti pravo na nastavno propisivanje pomagala, ukoliko nakon 12 mjeseci od početka korištenja pomagala nije došlo prema mišljenju specijaliste koji je predložio pomagalo i/ili provodio kontrolne preglede, do očekivanog ishoda primjene pomagala. Napomena: Osigurana osoba koja je ostvarila pravo na predmetno pomagalo, ne ostvaruje pravo na odašiljač za kontinuirano mjerenje glukoze i pripadajući senzor za kontinuirano mjerenje glukoze »Medtronic MiniMed«.

Osigurana osoba koja je ostvarila pravo na predmetno pomagalo, ne ostvaruje pravo na set za brzo očitavanje koncentracije šećera u krvi.

Osigurana osoba koja je ostvarila pravo na predmetno pomagalo, ne ostvaruje pravo na dijagnostičke trakice za mjerenje glukoze u krvi uređajem i lancete za vađenje krvi iz prsta za kontrolu glukoze u krvi, jer su iste sadržane u kvartalnom setu.

Kvartalni set sastoji se od:

– do 7 senzora uz uvjet da ukupna godišnja količina ne prelazi 26 senzora,

– od 50 trakica i 50 lanceta za odrasle osobe,

– od 150 trakica i 150 lanceta za djecu.

U godini ostvarivanja prava na uređaj za neograničeno skeniranje razine glukoze, osigurana osoba ostvaruje pravo na još 25 senzora, jer je 1 senzor sadržan u startnom setu, a nadalje 26 senzora godišnje.«.

Indikacija pod rednim brojem 349 mijenja se i glasi: »Za osigurane osobe koje boluju od šećerne bolesti tipa 1:

1. djeca od navršene 2. do navršene 18. godine života (Nakon navršene 18. godine života provodi se evaluacija o uspješnosti liječenja i procjena indikacije za daljnje korištenje.)

2. trudnice (uključujući i trudnice koje boluju od šećerne bolesti tipa 2, samo tijekom trudnoće i ukoliko su na bazal-bolusnoj terapiji inzulinom)

3. slijepe osobe

4. bolesnici sa šećernom bolešću tipa 1 i na intenziviranoj terapiji inzulinom (4 i više doza inzulina), s dokazanom hipoglikemijom: prema podacima iz uređaja za očitavanje koncentracije šećera osigurane osobe i/ili laboratorijskom opremom pri pregledu kod bolničkog specijaliste pedijatra, endokrinologa dijabetologa ili bolničkog specijaliste interne medicine, endokrinologa dijabetologa ili bolničkog specijaliste endokrinologije i dijabetologije u dolje pobrojanim ustanovama. Za sve gore navedene četiri kategorije osiguranih osoba, u bolničkim uvjetima, odnosno tijekom obrade u dnevnoj bolnici, pregleda u ambulanti ili tijekom bolničkog liječenja, indikaciju za navedeno pomagalo može postaviti bolnički specijalist koji se bavi liječenjem šećerne bolesti, a zaposlenik je u:

KBC Zagreb, KBC Sestre milosrdnice, KB Dubrava, Sveučilišna klinika za dijabetes i endokrinologiju u KB Merkur, KBC Split, KBC Osijek i KBC Rijeka.

Bolnički specijalist, koji postavlja indikaciju i predlaže korištenje ovog pomagala, obavezan je osiguranu osobu upoznati s načinom rada i svim aspektima korištenja pomagala te time da je za korištenje pomagala potrebno posjedovati vlastiti pametni mobilni uređaj jer pomagalo radi pomoću mobilne aplikacije koja prikuplja podatke korisnika, uz napomenu da Zavod nije taj koji prikuplja podatke niti je voditelj obrade osobnih podataka, obzirom da Zavod ne utječe na podatke koje korisnik odlučuje unijeti u aplikaciju niti je aplikacija spojena na informacijski sustav Zavoda te da pristaje na korištenje predloženog pomagala, što se potvrđuje potpisivanjem Izjave. Izjavu pohranjuje bolnički specijalist, a u specijalistički nalaz obavezno navodi da je bolesnik upoznat s korištenjem pomagala, što je potvrdio potpisom Izjave.

Obveznu evaluaciju primjene pomagala obvezan je provoditi: – bolnički specijalist koji je dao preporuku za pomagalo ili specijalist endokrinolog/dijabetolog iz druge zdravstvene ustanove uz suradnju s ustanovom u kojoj je dana preporuka za pomagalo: prvi puta nakon 2 tjedna od početka korištenja pomagala, a zatim u intervalima od jednog, tri, šest i 12 mjeseci. Za nastavno propisivanje pomagala potrebno je priložiti odgovarajuću medicinsku dokumentaciju osnovnom koje bolnički specijalista daje preporuku, zajedno s dokazom o provedenim kontrolama.

Osigurana osoba ne može ostvariti pravo na nastavno propisivanje pomagala, ukoliko nakon 12 mjeseci od početka korištenja pomagala nije došlo prema mišljenju specijaliste koji je predložio pomagalo i/ili provodio kontrolne preglede, do očekivanog ishoda primjene pomagala.

Napomene:

A) Osigurana osoba koja je ostvarila pravo na predmetno pomagalo, ne ostvaruje pravo na odašiljač za kontinuirano mjerenje glukoze i pripadajući senzor za kontinuirano mjerenje glukoze »Medtronic MiniMed«; uređaj za neograničeno skeniranje razine glukoze u međustaničnoj tekućini »FreeStyle Libre« i pripadajući senzor; set za brzo očitavanje koncentracije šećera u krvi jer je on sadržan u početnom setu; dijagnostičke trakice za mjerenje glukoze u krvi uređajem i lancete za vađenje krvi iz prsta za kontrolu glukoze u krvi, jer su iste sadržane u početnom i tromjesečnom setu. Osigurana osoba ne ostvaruje pravo na povećanu količinu senzora za kontinuirano mjerenje glukoze.

B) Početni set sastoji se od:

– do 7 senzora uz uvjet da ukupna godišnja količina ne prelazi 26 senzora,

– seta za brzo očitavanje koncentracije šećera u krvi

– od 100 trakica i 100 lanceta.

Tromjesečni set sastoji se od:

– do 7 senzora uz uvjet da ukupna godišnja količina ne prelazi 26 senzora,

– od 100 trakica i 100 lanceta.

C) Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje nema uvid, ne prikuplja, ne obrađuje niti na bilo koji drugi način ima pristup podacima koji se unose ili koriste preko aplikacije za korištenje pomagala.

Isporučitelj se obvezuje da će osiguranu osobu kod prvog preuzimanja pomagala upoznati sa svim aspektima korištenja pomagala i aplikacije koja podupire rad pomagala.

Iza rednog broja 349 dodaju se indikacije pod rednim brojevima 350, 351 i 352 koje glase:

»350: Za osigurane osobe tjelesne težine od 13 i više kilograma koje su stabilne, spontano dišu i kojima je potrebna neinvanzivna mehanička ventilacija najviše do 16 sati na dan zbog razvoja kronične respiracijske insuficijencije, a koja je posljedica sljedećih bolesti:

• Kronična opstruktivna plućna bolest (KOPB)

• Sindrom hipoventilacije u pretilih osoba (OHS)

• Restriktivne plućne bolesti (kifoskolioza, deformiteti prsnog koša, IPF)

• Neuromuskularne bolesti

• Refraktorna centralna apneja u snu i refraktorna opstruktivna apneja u spavanju (OSA).

Uvjeti:

Simptomatska kronična respiracijska insuficijencija uz jedan od navedenih uvjeta (potrebno je priložiti nalaz plinske analize arterijske krvi).

Uvjeti za bolesnike s KOPB-om (mora biti prisutan najmanje jedan od uvjeta):

• kronična dnevna hiperkapnija s PaCO2 ≥ 50 mmHg (6,7 kPa),

• noćna hiperkapnija s PaCO2 ≥ 55 mmHg (7,3 kPa),

• dnevna hiperkapnija s PaCO2 46 – 50 mmHg (6,1 – 6,7 kPa) uz porast PTcCO2 ≥ 10 mmHg (1,3 kPa) tijekom noći,

• dnevna hiperkapnija s PaCO2 46 – 50 mmHg (6,1 – 6,7 kPa) uz barem dvije egzacerbacije s respiracijskom acidozom koje su trebale hospitalizaciju u posljednjih godinu dana.

Uvjeti za bolesnike s OHS-om, koji provode adekvatnu terapiju CPAP-om, a kod kojih se na kontrolnom pregledu (koji uključuje poligrafiju/polisomnografiju) pokaže da terapija CPAP-om nije rezultirala poboljšanjem simptoma kronične hipoventilacije ili se nije postigla dnevna normokapnija, odnosno kod dokazane nedjelotvornosti CPAP uređaja u slučaju preklapanja s opstruktivnom apnejom u spavanju te kod dokazane nedjelotvornosti CPAP uređaja u liječenju centralne apneje u spavanju (mora biti prisutan najmanje jedan od uvjeta):

• noćna hiperkapnija s PaCO2 ≥ 55 mmHg (7,3 kPa) dokazana plinskom analizom arterijske krvi odmah nakon buđenja ili PTcCO2 ≥ 55 mmHg (7,3 kPa) duže od 5 minuta,

• porast PTcCO2 ≥ 10 mmHg (1,3 kPa) tijekom noći dokazan transkutanom kapnometrijom,

• desaturacija hemoglobina tijekom noći < 80% SaO2 za vrijeme ≥ 10 minuta.

Uvjeti za bolesnike s restriktivnim plućnim bolestima (mora biti prisutan najmanje jedan od uvjeta):

• kronična dnevna hiperkapnija s PaCO2 ≥ 45 mmHg (6 kPa),

• noćna hiperkapnija s PaCO2 ≥ 50 mmHg (6,7 kPa),

• dnevna hiperkapnija s PaCO2 46 – 50 mmHg (6,1 – 6,7 kPa) uz porast PTcCO2 ≥ 10 mmHg (1,3 kPa) tijekom noći.

Uvjeti za bolesnike s neuromuskularnim bolestima u kojih ne postoji potreba za invazivnom ventilacijom unutar razdoblja od 5 godina (mora biti prisutan najmanje jedan od uvjeta):

• kronična dnevna hiperkapnija s PaCO2 ≥ 45 mmHg (6 kPa),

• noćna hiperkapnija s PaCO2 ≥ 50 mmHg (6,7 kPa),

• dnevna hiperkapnija s PaCO2 46 – 50 mmHg (6,1 – 6,7 kPa) uz porast PTcCO2 ≥ 10 mmHg (1,3 kPa) tijekom noći.

Uređaj propisuju specijalist pedijatar, pulmolog i specijalist interne medicine, pulmolog u KBC Zagreb, KBC Sestre milosrdnice, KBC Osijek, KBC Rijeka, KBC Split i SB za plućne bolesti (Rockefellerova).

Osigurana osoba kojoj je odobren Neinvazivni ventilator za kućnu uporabu sa ovlaživačem ili Obnovljeni neinvazivni ventilator za kućnu uporabu sa ovlaživačem, na teret sredstava Zavoda, ne ostvaruje pravo na Uređaj za potpomognuto disanje (CPAP).

351: Utvrđena količina odnosi se na jednu ranu.

352: Osigurana osoba starija od 18 godina, samostalno pokretna, ostvaruje pravo kod indikacija iz članka 49. Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima, za srednje tešku urinarnu inkontinenciju sa umjerenim dnevnim volumenom nevoljnog bijega mokraće (600-800 ml) na »Anatomske uloške (za muškarce)« do najviše 275 komada. Nije ih moguće kombinirati s pomagalima iz ostalih podskupina pomagala za urogenitalni sustav.«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu petnaestoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/20-01/203

Urbroj: 338-01-01-20-01

Zagreb, 27. srpnja 2020.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.