Pravilnik o dopuni Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona

NN 114/2020 (19.10.2020.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona

Ministarstvo financija

2241

Na temelju članka 107.a stavka 8. Općeg poreznog zakona (»Narodne novine«, broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 42/20) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O PROVEDBI OPĆEG POREZNOG ZAKONA

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi Općeg poreznog zakona (»Narodne novine«, broj 45/19, 35/20, 43/20, 50/20, 70/20, 74/20 i 103/20) u članku 71.zc iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»(2) U uvjetima posebnih okolnosti iz članka 107.a Zakona, iznimno od posebnih propisa o oporezivanju dohotka, trošak cijepljenja protiv zaraznih bolesti što ga poslodavac i isplatitelj primitka odnosno plaće na svoj teret omogućuje radnicima i fizičkim osobama koje ostvaruju primitke iz članka 21. stavka 1. Zakona o porezu na dohodak u interesu obavljanja djelatnosti poslodavca i isplatitelja primitka odnosno plaće ne smatra se primitkom po osnovi nesamostalnog rada neovisno o načinu podmirenja troška cijepljenja.«.

»(3) Odredba stavka 2. ovoga članka primjenjuje se do 31. prosinca 2020. godine.«

Završna odredba

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-01/20-01/1366

Urbroj: 513-07-21-01-20-13

Zagreb, 15. listopada 2020.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.