Uredba o visini minimalne plaće za 2021. godinu

NN 119/2020 (30.10.2020.), Uredba o visini minimalne plaće za 2021. godinu

Vlada Republike Hrvatske

2307

Na temelju članka 6. Zakona o minimalnoj plaći (»Narodne novine«, broj 118/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. listopada 2020. donijela

UREDBU

O VISINI MINIMALNE PLAĆE ZA 2021. GODINU

Članak 1.

Visina minimalne plaće za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine utvrđuje se u bruto iznosu od 4.250,00 kuna.

Članak 2.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine.

Klasa: 022-03/20-03/80

Urbroj: 50301-05/14-20-2

Zagreb, 29. listopada 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.