Pravilnik o izmjeni Pravilnika o minimalnim standardima za rad autoškola

NN 127/2020 (17.11.2020.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o minimalnim standardima za rad autoškola

Ministarstvo unutarnjih poslova

2425

Na temelju članka 201. stavka 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, br. 67/08., 48/10. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 74/11., 80/13., 158/13. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 92/14., 64/15., 108/17., 70/19. i 42/20.) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O MINIMALNIM STANDARDIMA ZA RAD AUTOŠKOLA

Članak 1.

U Pravilniku o minimalnim standardima za rad autoškola (»Narodne novine«, br. 03/18.) u članku 14. stavku 1. podstavak 1. mijenja se i glasi:

» – udvojene komande najmanje spojke i radne kočnice, a bez papučice spojke udvojene komande najmanje radne kočnice«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/20-01/212
Urbroj: 511-01-152-20-7
Zagreb, 9. studenoga 2020.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.