Zaključak Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/20-07/356, urbroj: 50301-05/14-20-1 od 30. studenoga 2020.

NN 133/2020 (2.12.2020.), Zaključak Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/20-07/356, urbroj: 50301-05/14-20-1 od 30. studenoga 2020.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2539

Na temelju članka 1. i članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. studenoga 2020. donijela

ZAKLJUČAK

1. Zadužuje se Hrvatski zavod za zapošljavanje da u sklopu mjere Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID-19), na temelju zaprimljenih podataka od strane Ministarstva financija, Porezne uprave osigura isplatu dodatnog iznosa potpore za nadoknadu dijela ili svih fiksnih troškova.

2. Zadužuje se Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za ažuriranje kriterija za mjeru Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID-19).

3. Zadužuju se Ministarstvo financija, Porezna uprava i Hrvatski zavod za zapošljavanje da donesu upute za provedbu točaka 1. i 2. ovoga Zaključka.

4. Zadužuje se Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije da izmjeni program »COVID 19 zajmovi za obrtna sredstva« na način da se program usmjeri na mikro, mala i srednja poduzeća koja ostvaruju pad prihoda u odnosu na 2019. godinu, a koja su zatvorena Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 27. studenoga 2020. ili koja u 2020. godini ostvaruju pad prihoda od 60 % i više u odnosu na 2019. godinu.

5. Ovaj Zaključak objavit će se »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-07/356
Urbroj: 50301-05/14-20-1
Zagreb, 30. studenoga 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.