Obavijest o izmjeni Specifikacije proizvoda »Lički škripavac« – zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla

NN 134/2020 (4.12.2020.), Obavijest o izmjeni Specifikacije proizvoda »Lički škripavac« – zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla

Ministarstvo poljoprivrede

2567

Ministarstvo poljoprivrede na temelju članka 90. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« br. 118/18 i 42/20, u daljnjem tekstu: Zakon) objavljuje

OBAVIJEST

O IZMJENI SPECIFIKACIJE PROIZVODA »LIČKI ŠKRIPAVAC« – ZAŠTIĆENA OZNAKA ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA

1. Ministarstvo poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zaprimilo je 20. studenoga 2020. godine izmijenjenu Specifikaciju proizvoda »Lički škripavac« – zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla od podnositelja zahtjeva Udruge malih sirara Ličko-senjske županije »LIČKI ŠKRIPAVAC«, Kaniška 15, 53 000 Gospić.

2. Svaka fizička ili pravna osoba koja ima pravni interes i koja ima sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj može u roku od 15 dana od datuma objave ove Obavijesti podnijeti prigovor na podneseni Zahtjev, sukladno članku 90. stavku 6. Zakona.

3. Sukladno članku 90. stavku 5. Zakona, nakon objave ove Obavijesti, na mrežnim stranicama Ministarstva (poljoprivreda.gov.hr) bit će objavljena izmijenjena Specifikacija proizvoda »Lički škripavac« – zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla.

4. Razlozi za ulaganje prigovora definirani su člankom 10. Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode.

Klasa: 310-26/19-01/129
Urbroj: 525-14/0882-20-6
Zagreb, 24. studenoga 2020.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.