Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

NN 137/2020 (10.12.2020.), Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

2623

Na osnovi članka 20. stavka 7. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13., 137/13. i 98/19.) i članka 26. točke 10. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14. i 83/15.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 13. izvanrednoj sjednici održanoj 7. prosinca 2020. godine, uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatske liječničke komore, donijelo je

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU DOPUNSKE LISTE LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom utvrđuje se Dopunska lista lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Dopunska lista lijekova) koja, u skladu s člankom 20. stavcima 4. i 5. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13., 137/13. i 98/19.) sadrži popis lijekova s višom razinom cijene u odnosu na cijene lijekova utvrđene Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

(2) Ovom Odlukom utvrđuje se i Dopunska lista magistralnih pripravaka.

Članak 2.

(1) Lijekovi utvrđeni Dopunskom listom lijekova primjenjuju se u okviru zdravstvene zaštite iz obveznoga zdravstvenog osiguranja koja se provodi u djelatnostima na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini te na razini zdravstvenih zavoda.

(2) Dopunska lista lijekova sadrži sljedeće podatke: šifru anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, oznake, nezaštićeno ime lijeka (INN), definiranu dnevnu dozu (DDD) i jedinicu mjere, cijenu lijeka u kunama (bez i sa PDV-om) za definiranu dnevnu dozu, način primjene lijeka, naziv nositelja odobrenja, naziv proizvođača, zaštićeno ime lijeka, oblik, jačinu i količinu prema pakiranju lijeka, cijenu u kunama za jedinicu oblika lijeka (bez i sa PDV-om), cijenu u kunama za originalno pakiranje (bez i sa PDV-om), oznaku »R« i »RS«, iznos cijene u kunama za jedinicu oblika koju plaća Zavod (bez i sa PDV-om), iznos cijene u kunama za originalno pakiranje koju plaća Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (bez i sa PDV-om), iznos sudjelovanja u cijeni lijeka u kunama za jedinicu oblika lijeka (bez i sa PDV-om) i iznos sudjelovanja u cijeni lijeka u kunama za originalno pakiranje (bez i sa PDV-om).

(3) Oznaka uz nezaštićeno ime lijeka označava medicinske indikacije osnovom kojih osigurana osoba ima pravo na korištenje pojedinog lijeka iz Dopunske liste lijekova na teret sredstava obveznoga zdravstvenog osiguranja te pravila njihove primjene prilikom korištenja zdravstvene zaštite na svim razinama zdravstvene djelatnosti.

(4) Oznaka uz »R« i »RS« označava smjernicu propisivanja lijeka osnovom kojih osigurana osoba ima pravo na korištenje pojedinog lijeka iz Dopunske liste lijekova na teret sredstava obveznoga zdravstvenog osiguranja te pravila njihovog propisivanja na recept.

(5) Dopunska lista lijekova sastavni je dio ove Odluke.

Članak 3.

(1) Dopunska lista magistralnih pripravaka sadrži sljedeće podatke: šifru anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, naziv pripravka, cijenu u kunama za originalno pakiranje lijeka (bez i sa PDV-om) te oznaku »R« ili »RS«.

(2) Dopunska lista lijekova magistralnih pripravaka sastavni je dio ove Odluke.

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 76/20., 81/20. – ispravak, 110/20. i 126/20.).

Članak 5.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 24. prosinca 2020. godine.

Klasa: 025-04/20-01/289

Urbroj: 338-01-01-20-01

Zagreb, 7. prosinca 2020.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.

Dopunska lista lijekova – 1. dio

Šifra ATKOznakaNezaštićeno ime lijeka – INNDDD i jed. mj.Cijena u kn za DDDCijena u kn za DDD (s PDV-om)Način primjeneNositelj odobrenjaProizvođačZaštićeno ime lijekaOblik, jačina i pak. lijekaCijena u kn za jed. oblik lijekaCijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)Cijena u kn za orig. pakiranje lijekaCijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)R/RSIznos cijene u kn za jed. oblik koju plaća ZavodIznos cijene u kn za jed. oblik koju plaća Zavod (s PDV-om)Iznos cijene u kn za orig. pak. koju plaća ZavodIznos cijene u kn za orig. pak. koju plaća Zavod (s PDV-om)Iznos doplate u kn za jed. oblikIznos doplate u kn za jed. oblik (s PDV-om)Iznos doplate u kn za orig. pak.Iznos doplate u kn za orig. pak. (s PDV-om)
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.
A01AB09 211 
mikonazol 
 
 
LBelupo d.d.BelupoRojazolgel oral. 2%, 1x40 g27,6729,0527,6729,05R20,7521,7920,7521,796,927,276,927,27
A01AB09 231 
mikonazol 
 
 
LKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Daktaringel oral. 2%, 1x40 g27,6729,0527,6729,05R20,7521,7920,7521,796,927,276,927,27
A02BC01 122 
omeprazol20 mg1,191,25OSandoz d.o.o.Sandoz-LekOrtanolcaps. 28x20 mg1,191,2533,3234,99Rpa111,011,0628,3129,730,180,195,015,26
A02BC01 133 
omeprazol20 mg0,930,98OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ultopcaps. 14x40 mg1,861,9526,0427,34RRA021,731,8224,2625,470,130,131,781,87
A02BC02 143 
pantoprazol40 mg1,211,27OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Pantoprazol PharmaStbl. žel. otp. 14x40 mg1,211,2716,9017,75Rpa111,011,0614,1614,870,200,212,742,88
A02BC02 161 
pantoprazol40 mg1,962,06OTakeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.TakedaControloctbl. 14x40 mg1,962,0627,4428,81Rpa111,011,0614,1614,870,951,0013,2813,94
A02BC02 164 
pantoprazol40 mg1,501,58OTakeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.TakedaControloctbl. 28x20 mg0,750,7921,0422,09Rpa110,520,5514,6315,360,230,246,416,73
A02BC02 165 
pantoprazol40 mg1,501,58OTakeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.TakedaControloctbl. 56x20 mg0,750,7942,0844,18Rpa110,490,5227,5528,930,260,2714,5315,26
A02BC04 122 
rabeprazol20 mg2,382,50OSandoz d.o.o.Sandoz-LekArestbl. žel. otp. 28x10 mg1,191,2533,2634,92Rpa110,520,5514,6315,360,670,7018,6319,56
A02BC04 124 
rabeprazol20 mg1,801,89OSandoz d.o.o.Sandoz-LekArestbl. žel. otp. 28x20 mg1,801,8950,4052,92Rpa111,011,0628,3129,730,790,8322,0923,19
A03AA04 111 
mebeverin0,3 g2,782,92OBelupo d.d.BelupoRudakolobl. tbl. 50x135 mg1,251,3162,6065,73R0,940,9946,9549,300,310,3315,6516,43
A03AA04 112 
mebeverin0,3 g2,382,50OBelupo d.d.Belupo lijekovi i kozmetika d.d.Rudakolcaps. retard 60x200 mg1,581,6695,0899,83R1,251,3175,0678,810,330,3520,0221,02
A03AA04 161 
mebeverin0,3 g2,512,64OMylan Hrvatska d.o.o.Mylan Laboratories SASColospacaps. retard 60x200 mg1,671,75100,08105,08R1,251,3175,0678,810,420,4425,0226,27
A03AB06 161 
otilonijev bromid 
 
 
OBerlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.Berlin-Chemie AG, AMMLSSpasmomentbl. film obl. 30x40 mg1,551,6246,4048,72R0,760,8022,8023,940,790,8323,6024,78
A03AX04 161 
pinaverij bromid0,15 g1,791,88OMylan Hrvatska d.o.o.Mylan Laboratories SASDiceteltbl. film obl. 30x100 mg1,191,2535,8037,59R1,131,1833,7835,470,070,072,022,12
A06AD11 312 
laktuloza6,7 g0,780,82OBelupo d.d.BelupoPortalaksirup 1x500 ml (66,7 g/100 ml)39,0140,9639,0140,96RRA1228,3329,7528,3329,7510,6811,2110,6811,21
A06AD65 361 
makrogol 
 
 
ONorgine B.V.Norgine LimitedMovipreppraš. za oral. otop.82,4986,6182,4986,61RS17,2118,0717,2118,0765,2868,5465,2868,54
A06AX05 161 
prukaloprid2 mg23,2224,38OShire Pharmaceuticals Ireland LimitedSanico N.V., Janssen Cilag S.P.A.Resolortbl. film obl. 28x1 mg11,6112,19325,08341,33RSpa171,131,1931,6133,1910,4811,01293,47308,14
A06AX05 162 
prukaloprid2 mg16,1516,96OShire Pharmaceuticals Ireland LimitedSanico N.V., Janssen Cilag S.P.A.Resolortbl. film obl. 28x2 mg16,1516,96452,20474,81RSpa172,262,3763,2266,3813,8914,59388,98408,43
A07DA03 131 
loperamid10 mg7,878,26OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Seldiarcaps. 20x2 mg1,571,6531,4733,04R0,610,6512,2912,900,961,0119,1820,14
A07EA06 171 
budesonid9 mg18,7319,67OWürth d.o.o.Dr. Falk PharmaBudosancaps. 100x3 mg6,246,56624,33655,55RSpa025,685,97568,26596,670,560,5956,0758,87
A07EA06 172 
budesonid9 mg21,5722,65OFerring GmbHCosmo S.p.A.Cortiment MMXtbl. s prod. oslob. 30x9 mg21,5722,65647,00679,35RSpa2517,0517,90511,43537,004,524,74135,57142,35
A07EA06 181 
budesonid 
 
 
ODr. Falk Pharma GmbHDr. Falk Pharma GmbHJorvezatbl. rasp. za usta 30x1 mg27,6429,02829,20870,66RSpa3224,8826,12746,28783,592,762,9082,9287,07
A07EA06 571 
budesonid 
 
 
RWürth d.o.o.Dr. Falk PharmaBudosanpjena za rektum, limenka 1x14 doza (14 aplik. + 14 vreć. za hig. odlag.)34,9436,68489,11513,57RSpa2433,0534,70462,70485,841,891,9826,4127,73
A07EC02 161 
mesalazin1,5 g6,727,06OFerring GmbHFerringPentasatbl. s prod. oslob. 100x500 mg2,242,35224,10235,31RSpa032,022,12201,69211,770,220,2322,4123,53
A07EC02 162 
mesalazin1,5 g6,817,15OFerring GmbHFerringPentasagran. s prod. oslob., 60x2000 mg (60 vrećica)9,089,53544,60571,83RSpa038,048,44482,40506,521,041,0962,2065,31
A07EC02 163 
mesalazin1,5 g6,727,06OFerring GmbHFerringPentasatbl. s prod. oslob. 60x1000 mg4,484,70268,80282,24RSpa034,024,22241,20253,260,460,4827,6028,98
A07EC02 171 
mesalazin1,5 g6,246,55OWürth d.o.o.Dr. Falk PharmaSalofalktbl. 100x250 mg1,041,09104,00109,20RSpa030,961,0196,32101,140,080,087,688,06
A07EC02 172 
mesalazin1,5 g5,635,91OWürth d.o.o.Dr. Falk PharmaSalofalktbl. 100x500 mg1,881,97187,67197,05RSpa031,871,97187,49196,86 
 
0,180,19
A07EC02 173 
mesalazin1,5 g7,147,50OWürth d.o.o.Dr. Falk PharmaSalofalkgran. žel. otp. s prod. oslob., 100x500 mg (100 vrećica)2,382,50238,00249,90RSpa032,012,11201,00211,050,370,3937,0038,85
A07EC02 174 
mesalazin1,5 g7,467,83OWürth d.o.o.Dr. Falk PharmaSalofalkgran. žel. otp. s prod. oslob., 100x1000 mg (100 vrećica)4,975,22497,00521,85RSpa034,024,22402,00422,100,951,0095,0099,75
A07EC02 562 
mesalazin1,5 g13,1613,82RFerring GmbHFerringPentasasupp. 28x1 g8,779,21245,58257,86RSpa267,898,28221,02232,070,880,9224,5625,79
A07EC02 564 
mesalazin1,5 g11,8412,43RWürth d.o.o.Dr. Falk PharmaSalofalksupp. 30x1 g7,898,29236,81248,65RSpa267,107,46213,13223,790,790,8323,6824,86
A07EC02 571 
mesalazin1,5 g20,8321,87RWürth d.o.o.Dr. Falk PharmaSalofalksupp. 30x250 mg3,473,64104,13109,34RSpa033,123,2893,7298,410,350,3710,4110,93
A07EC02 572 
mesalazin1,5 g13,4414,11RWürth d.o.o.Dr. Falk PharmaSalofalksupp. 30x500 mg4,484,70134,37141,09RSpa034,034,23120,93126,980,450,4713,4414,11
A07EC02 573 
mesalazin1,5 g11,5012,08RWürth d.o.o.Dr. Falk PharmaSalofalkklizme 7x4 g/60 ml30,6632,19214,61225,34RSpa0327,5928,97193,15202,813,073,2221,4622,53
A07EC02 574 
mesalazin1,5 g31,3032,87RFerring GmbHFerring-Lečiva a.s.Pentasasusp. za rektum 7x100 ml (1g/100 ml)20,8721,91146,07153,37RSpa2718,7819,72131,46138,032,092,1914,6115,34
A07XA04 161 
racekadotril 
 
 
OBioprojet PharmaSophartexHidrasecgran. za oral. susp., vreć. 16x10 mg3,263,4352,2154,82Rpa141,631,7126,1127,421,631,7126,1027,41
A07XA04 162 
racekadotril 
 
 
OBioprojet PharmaSophartexHidrasecgran. za oral. susp., vreć. 16x30 mg3,193,3550,9953,54Rpa220,800,8412,7513,392,392,5138,2440,15
A08AB01 171 
orlistat0,36 g13,5614,24OCheplapharm Arzneimittel GmbHCHEPLAPHARM Arzneimittel GmbHXenicalcaps. 42x120 mg4,524,75189,75199,24RSpa040,450,4718,9819,934,074,27170,77179,31
A09AA02 972 
enzimi gušterače (visoko dozirani) 
 
 
OMylan Hrvatska d.o.o.AbbottKreon 10.000caps. 100x1 kom.0,760,8075,9379,73RSpa050,570,6056,9559,800,190,2018,9819,93
A09AA02 973 
enzimi gušterače (visoko dozirani) 
 
 
OMylan Hrvatska d.o.o.AbbottKreon 25.000caps. 100x1 kom.2,022,12202,00212,10RSpa051,521,60151,50159,080,510,5450,5053,03
A09AA02 975 
enzimi gušterače (visoko dozirani) 
 
 
OMylan Hrvatska d.o.o.Abbott Laboratories GmbHKreon 35.000caps. 50x1 kom.3,463,63172,90181,55RSpa052,592,72129,68136,160,860,9143,2245,38
A10AB05 075 
inzulin aspart40 U6,837,17PNovo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SFiaspotop. za inj., brizg. napunj. FlexTouch 5x3 ml (100 U/ml)51,2553,81256,23269,04R48,3550,77241,77253,862,893,0414,4615,18
A10AD05 074 
inzulin aspart40 U6,006,30PNovo Nordisk A/SNovo NordiskNovoMix 30uložak stakl. Penfil 5x3 ml (100 U/ml)45,0047,25225,00236,25R44,2046,41221,00232,050,800,844,004,20
A10AD05 075 
inzulin aspart40 U6,666,99PNovo Nordisk A/SNovo NordiskNovoMix 50susp. za inj., brizg. napunj. FlexPen 5x3 ml (100 U/ml)49,9552,45249,75262,24R49,4251,89247,08259,430,530,562,672,80
A10AE04 061 
inzulin glargin40 U9,309,76PSanofi-Aventis Deutschland GmbHSanofi-Aventis GmbHLantusotop. za inj., uložak stakl. 5x3 ml (100 U/ml)69,7473,23348,70366,14RRA0868,5271,94342,58359,711,221,296,126,43
A10AE04 961 
inzulin glargin40 U9,309,76PSanofi-Aventis Deutschland GmbHSanofi-Aventis GmbHLantusotop. za inj., uložak stakl. 5x3 ml (100 U/ml)69,7473,23348,70366,14Rpa2051,6054,18258,00270,9018,1419,0590,7095,24
A10AE04 962 
inzulin glargin40 U9,149,59PSanofi-Aventis Deutschland GmbHSanofi-Aventis GmbHLantusotop. za inj., brizg. napunj. SoloStar 5x3 ml (100 U/ml)68,5271,94342,58359,71Rpa2051,6054,18258,00270,9016,9217,7684,5888,81
A10AE04 971 
inzulin glargin40 U9,149,59PSanofi-Aventis Deutschland GmbHSanofi-Aventis Deutschland GmbHToujeootop. za inj., brizg. napunj. SoloStar 3x1,5 ml (300 U/ml)102,77107,91308,32323,74Rpa2077,4081,27232,20243,8125,3726,6476,1279,93
A10AE04 982 
inzulin glargin40 U7,638,01PEli Lilly Nederland B.V.Lilly France S.A.S.Abasaglarotop. za inj., brizg. napunj. KwikPen 5x3 ml (100 U/ml)57,1960,05285,97300,27Rpa2043,8646,05219,30230,2713,3314,0066,6770,00
A10AE04 991 
inzulin glargin40 U7,117,47PMylan S.A.SMcDermott Laboratories t/a Mylan Dublin BiologicsSemgleeotop. za inj., brizg. napunj. 5x3 ml (100 U/ml)53,3556,02266,75280,09Rpa2039,4741,45197,37207,2413,8814,5769,3872,85
A10AE05 971 
inzulin detemir40 U9,9510,44PNovo Nordisk A/SNovo NordiskLevemirotop. za inj., brizg. napunj. FlexPen 5x3 ml (100 U/ml)74,6078,33373,00391,65Rpa2051,6054,18258,00270,9023,0024,15115,00120,75
A10AE06 061 
degludek inzulin40 U10,4010,92PNovo Nordisk A/SNovo NordiskTresibaotop. za inj., brizg. napunj. FlexTouch 5x3 ml (100 U/ml)78,0081,90390,00409,50RRA0868,5271,94342,58359,719,489,9647,4249,79
A10AE06 961 
degludek inzulin40 U10,4010,92PNovo Nordisk A/SNovo NordiskTresibaotop. za inj., brizg. napunj. FlexTouch 5x3 ml (100 U/ml)78,0081,90390,00409,50Rpa2062,7865,92313,89329,5815,2215,9876,1179,92
A10AE56 071 
inzulin degludek + liraglutid40 U209,87220,36PNovo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SXultophyotop. za inj., brizg. napunj. 3x3 mL (100 U + 3,6 mg/mL)209,87220,36629,61661,09RSpa30188,54197,97565,63593,9121,3322,3963,9867,18
A10BA02 105 
metformin2 g1,441,51OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Gluformin ERtbl. s prod. oslob. 90x500 mg0,360,3836,0037,80R0,160,1715,9516,750,200,2120,0521,05
A10BA02 161 
metformin2 g0,930,97OMERCK d.o.o.MerckGlucophagetbl. film obl. 30x850 mg0,390,4111,8012,39R0,240,257,207,560,150,164,604,83
A10BA02 162 
metformin2 g0,880,92OMERCK d.o.o.MerckGlucophagetbl. film obl. 100x500 mg0,220,2321,8822,97R0,180,1917,7218,610,040,044,164,37
A10BA02 163 
metformin2 g0,760,80OMERCK d.o.o.MerckGlucophagetbl. film obl. 30x1000 mg0,380,4011,4011,97R0,290,308,649,070,090,102,762,90
A10BA02 164 
metformin2 g0,750,79OMERCK d.o.o.MerckGlucophagetbl. film obl. 100x850 mg0,320,3432,0033,60R0,240,2524,0025,200,080,088,008,40
A10BA02 165 
metformin2 g0,730,76OMERCK d.o.o.MerckGlucophagetbl. film obl. 120x1000 mg0,360,3843,6045,78R0,270,2832,1933,800,100,1011,4111,98
A10BA02 168 
metformin2 g2,012,11OMERCK d.o.o.MerckGlucophage XRtbl. s prod. oslob. 30x750 mg0,760,7922,6523,78R0,210,226,356,670,540,5716,3017,12
A10BA02 169 
metformin2 g1,962,06OMERCK d.o.o.MerckGlucophage XRtbl. s prod. oslob. 30x1000 mg0,981,0329,4030,87R0,290,308,649,070,690,7320,7621,80
A10BA02 170 
metformin2 g2,492,62OMERCK d.o.o.MerckGlucophage XRtbl. s prod. oslob. 30x500 mg0,620,6518,7019,64R0,160,174,865,100,460,4813,8414,53
A10BA02 182 
metformin2 g0,720,75OBerlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.Berlin-Chemie AGSiofor 850tbl. film obl. 120x850 mg0,300,3236,5038,33R0,240,2528,8030,240,060,077,708,09
A10BA02 183 
metformin2 g0,670,70OBerlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.Berlin-Chemie AGSiofor 1000tbl. film obl. 120x1000 mg0,340,3540,2542,26R0,270,2832,1933,800,070,078,068,46
A10BA02 184 
metformin2 g1,521,60OBerlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.Berlin-Chemie AGSiofor SRtbl. s prod. oslob. 60x500 mg0,380,4022,7923,93R0,150,169,239,690,230,2413,5614,24
A10BA02 186 
metformin2 g1,421,49OBerlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.Berlin-Chemie AGSiofor SRtbl. s prod. oslob. 60x1000 mg0,710,7442,5644,69R0,250,2615,1215,880,460,4827,4428,81
A10BB01 162 
glibenklamid-mikrokrist.7 mg0,961,01OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma G.m.b.HGlibenclamid Genericontbl. 120x3,5 mg0,480,5057,4660,33R0,380,4045,8248,110,100,1011,6412,22
A10BB08 171 
glikvidon60 mg0,961,01OBoehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.Boehringer IngelheimGlurenormtbl. 60x30 mg0,480,5028,7330,17R0,380,4022,9124,060,100,105,826,11
A10BB09 132 
gliklazid60 mg0,620,65OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GmbHGlicladatbl. s prilag. oslob. 30x60 mg0,620,6518,7019,64R0,560,5916,8017,640,060,071,902,00
A10BB09 133 
gliklazid60 mg0,620,65OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GmbHGlicladatbl. s prilag. oslob. 60x60 mg0,620,6537,1038,96R0,550,5833,2234,880,060,073,884,07
A10BB09 171 
gliklazid60 mg1,201,26OServier Pharma d.o.o.LLS, SIIDiaprel MRtbl. s prilag. osl. 30x60 mg1,201,2636,1037,91R0,560,5916,8017,640,640,6819,3020,27
A10BD02 172 
metformin + glibenklamid2 tbl.0,000,00OMERCK d.o.o.MerckGlucovancetbl. film obl. 30x(500 mg + 2,5 mg)0,560,5816,6517,48R0,540,5716,2017,010,020,020,450,47
A10BD06 162 
pioglitazon + glimepirid 
 
 
OTakeda Pharma A/STakedaTandemacttbl. 28x(30 mg + 2 mg)5,495,77153,75161,44R4,284,49119,84125,831,211,2733,9135,61
A10BD07 162 
sitagliptin + metformin 
 
 
OMerck Sharp & Dohme B.V.Frosst IbericaJanumettbl. film obl. 56x(50 mg + 1000 mg)3,783,97211,57222,15R2,182,29122,27128,381,591,6789,3093,77
A10BD08 161 
vildagliptin + metformin 
 
 
ONovartis Europharm Limited IrskaNovartis Pharma Stein AGEucreastbl. film obl. 60x(50 mg + 1000 mg)2,852,99170,83179,37R1,631,7197,93102,831,221,2872,9076,55
A10BD09 161 
alogliptin + pioglitazon 
 
 
OTakeda Pharma A/STakeda Ireland Ltd.Incresynctbl. film obl. 28x(25 mg + 30 mg)9,6210,10269,45282,92R6,046,34169,12177,583,583,76100,33105,35
A10BD10 161 
saksagliptin + metformin 
 
 
OAstraZeneca ABBristol-Myers Squibb S.r.l.Komboglyzetbl. film obl. 60x(2,5 mg + 1000 mg)4,374,59262,44275,56R1,631,7197,93102,832,742,88164,51172,74
A10BD11 171 
linagliptin + metformin 
 
 
OBoehringer Ingelheim International GmbHBoehringer IngelheimJentaduetotbl. film obl. 60x(2,5 mg + 850 mg)4,374,59262,44275,56R1,631,7197,93102,832,742,88164,51172,74
A10BD11 172 
linagliptin + metformin 
 
 
OBoehringer Ingelheim International GmbHBoehringer IngelheimJentaduetotbl. film obl. 60x(2,5 mg + 1000 mg)4,374,59262,44275,56R1,631,7197,93102,832,742,88164,51172,74
A10BD13 161 
alogliptin + metformin 
 
 
OTakeda Pharma A/STakeda Ireland Ltd.Vipdomettbl. film obl. 56x(12,5 mg + 850 mg)3,824,01213,64224,32R1,631,7191,4095,972,182,29122,24128,35
A10BD13 162 
alogliptin + metformin 
 
 
OTakeda Pharma A/STakeda Ireland Ltd.Vipdomettbl. film obl. 56x(12,5 mg + 1000 mg)3,824,01213,64224,32R1,631,7191,4095,972,182,29122,24128,35
A10BD15 161 
dapagliflozin + metformin 
 
 
OAstraZeneca ABBristol Myers Squibb S.r.l.Xigduotbl. film obl. 56x(5 mg + 1000 mg)4,474,69250,23262,74R2,612,74146,05153,351,861,95104,18109,39
A10BD20 161 
empagliflozin + metformin 
 
 
OBoehringer Ingelheim International GmbHBoehringer IngelheimSynjardytbl. film obl. 60x(5 mg + 850 mg)4,624,85277,00290,85R2,612,74156,48164,302,012,11120,52126,55
A10BD20 162 
empagliflozin + metformin 
 
 
OBoehringer Ingelheim International GmbHBoehringer IngelheimSynjardytbl. film obl. 60x(5 mg + 1000 mg)4,624,85277,00290,85R2,612,74156,48164,302,012,11120,52126,55
A10BD20 163 
empagliflozin + metformin 
 
 
OBoehringer Ingelheim International GmbHBoehringer IngelheimSynjardytbl. film obl. 60x(12,5 mg + 850 mg)4,624,85277,00290,85R2,612,74156,48164,302,012,11120,52126,55
A10BD20 164 
empagliflozin + metformin 
 
 
OBoehringer Ingelheim International GmbHBoehringer IngelheimSynjardytbl. film obl. 60x(12,5 mg + 1000 mg)4,624,85277,00290,85R2,612,74156,48164,302,012,11120,52126,55
A10BD21 161 
saksagliptin + dapagliflozin 
 
 
OAstraZeneca ABAstraZeneca ABQterntbl. film obl. 28x(5 mg + 10 mg)15,2315,99426,39447,71R7,607,98212,80223,447,638,01213,59224,27
A10BD23 171 
ertugliflozin + metformin 
 
 
OMerck Sharp & Dohme B.V.Merck Sharp & Dohme B.V.Segluromettbl. film obl. 56x(2,5 mg + 1000 mg)4,394,61245,87258,16R2,112,22118,31124,232,282,39127,56133,94
A10BD23 172 
ertugliflozin + metformin 
 
 
OMerck Sharp & Dohme B.V.Merck Sharp & Dohme B.V.Segluromettbl. film obl. 56x(7,5 mg + 1000 mg)4,394,61245,87258,16R2,112,22118,31124,232,282,39127,56133,94
A10BF01 141 
akarboza0,3 g3,964,16OBayer d.o.o.Bayer AGGlucobaytbl. 30x50 mg0,660,6919,8020,79R0,170,185,245,500,490,5114,5615,29
A10BF01 142 
akarboza0,3 g2,632,76OBayer d.o.o.Bayer AGGlucobaytbl. 30x100 mg0,880,9226,3027,62R0,350,3710,4811,000,530,5515,8216,61
A10BH01 161 
sitagliptin0,1 g7,567,93OMerck Sharp & Dohme B.V.Merck Sharp & DohmeJanuviatbl. film obl. 28x100 mg7,567,93211,57222,15R3,023,1784,4888,704,544,77127,09133,44
A10BH01 162 
sitagliptin0,1 g6,947,29OMerck Sharp & Dohme B.V.Merck Sharp & DohmeJanuviatbl. film obl. 28x25 mg6,947,29194,32204,04R2,993,1483,7387,923,954,15110,59116,12
A10BH01 163 
sitagliptin0,1 g6,977,32OMerck Sharp & Dohme B.V.Merck Sharp & DohmeJanuviatbl. film obl. 28x50 mg6,977,32195,07204,82R3,023,1784,4888,703,954,15110,59116,12
A10BH02 161 
vildagliptin0,1 g4,775,00ONovartis Europharm Limited IrskaNovartis Pharma Stein AGGalvustbl. 60x50 mg2,382,50142,95150,10R1,191,2571,4074,971,191,2571,5575,13
A10BH02 171 
vildagliptin0,1 g2,622,75OMedochemie Ltd.Medochemie Ltd.Dalmevintbl. 60x50 mg1,311,3878,6082,53R1,191,2571,4074,970,120,137,207,56
A10BH03 162 
saksagliptin5 mg8,218,62OAstraZeneca ABBristol-Myers SquibbOnglyzatbl. film obl. 30x5 mg8,218,62246,26258,57R2,382,5071,4074,975,836,12174,86183,60
A10BH04 161 
alogliptin 
 
 
OTakeda Pharma A/STakeda Ireland Ltd.Vipidiatbl. film obl. 28x12,5 mg6,426,74179,85188,84R2,382,5066,6469,974,044,25113,21118,87
A10BH04 162 
alogliptin 
 
 
OTakeda Pharma A/STakeda Ireland Ltd.Vipidiatbl. film obl. 28x25 mg7,317,68204,67214,90R2,382,5066,6469,974,935,18138,03144,93
A10BH05 171 
linagliptin 
 
 
OBoehringer Ingelheim International GmbHBoehringer IngelheimTrajentatbl. film obl. 30x5 mg8,599,02257,58270,46R2,382,5071,4074,976,216,52186,18195,49
A10BJ01 064 
eksenatid0.28623,1724,32PAstraZeneca ABAstraZeneca UK Limited, Swords Laboratories T/A Lawrence LaboratoriesBydureonpraš. i otap. za susp. za inj. s prod. oslob., brizg. napunj. 4x2 mg162,16170,26648,62681,05RSRA11124,25130,46496,98521,8337,9139,81151,64159,22
A10BJ02 061 
liraglutid1.5 mg24,7525,99PNovo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SVictozaotop. za inj., brizg. napunj. 2x3 ml (6 mg/ml)297,00311,85594,00623,70RSRA11266,24279,55532,48559,1030,7632,3061,5264,60
A10BK01 161 
dapagliflozin10 mg8,789,22OAstraZeneca ABBristol-Myers Squibb S.r.l.Forxigatbl. film obl. 28x10 mg8,789,22245,87258,16R5,225,48146,05153,353,573,7499,82104,81
A10BK03 161 
empagliflozin 
 
 
OBoehringer Ingelheim International GmbHBoerhinger IngelheimJardiancetbl. film obl. 30x10 mg9,239,70277,00290,85R5,225,48156,48164,304,024,22120,52126,55
A10BK03 162 
empagliflozin 
 
 
OBoehringer Ingelheim International GmbHBoerhinger IngelheimJardiancetbl. film obl. 30x25 mg9,239,70277,00290,85R5,225,48156,48164,304,024,22120,52126,55
A10BK04 171 
ertugliflozin10 mg17,5618,44OMerck Sharp & Dohme B.V.Schering-Plough Labo NVSteglatrotbl. film obl. 28x5 mg8,789,22245,87258,16R4,234,44118,31124,234,564,78127,56133,94
A10BK04 172 
ertugliflozin10 mg5,856,15OMerck Sharp & Dohme B.V.Schering-Plough Labo NVSteglatrotbl. film obl. 28x15 mg8,789,22245,87258,16R4,234,44118,31124,234,564,78127,56133,94
A10BX02 111 
repaglinid4 mg1,511,59OBelupo d.d.BelupoReglinidtbl. 90x0,5 mg0,190,2017,0017,85R0,120,1310,8811,420,070,076,126,43
A10BX02 125 
repaglinid4 mg1,811,90OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Repaglinid PharmaStbl. 90x0,5 mg0,230,2420,4021,42R0,120,1310,8811,420,110,119,5210,00
A10BX02 126 
repaglinid4 mg1,391,46OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Repaglinid PharmaStbl. 90x1 mg0,350,3731,3432,91R0,240,2521,7522,840,110,119,5910,07
A10BX02 171 
repaglinid4 mg5,525,80ONovo Nordisk A/SNovo NordiskNovonormtbl. 90x0,5 mg0,690,7262,1065,21R0,120,1310,8811,420,570,6051,2253,78
A10BX02 172 
repaglinid4 mg2,812,95ONovo Nordisk A/SNovo NordiskNovonormtbl. 90x1 mg0,700,7463,3066,47R0,240,2521,7522,840,460,4841,5543,63
A10BX02 173 
repaglinid4 mg1,371,44ONovo Nordisk A/SNovo NordiskNovonormtbl. 90x2 mg0,690,7261,8064,89R0,460,4841,2143,270,230,2420,5921,62
A11CC03 101 
alfakalcidol1 mcg4,314,52OAlvogen Pharma Trading Europe EOODPliva Hrvatska d.o.oAlpha D3caps. meka 30x0,25 mcg1,081,1332,3033,92Rpa210,080,092,482,600,991,0429,8231,31
A11CC03 103 
alfakalcidol1 mcg2,452,57OAlvogen Pharma Trading Europe EOODPliva Hrvatska d.o.oAlpha D3caps. meka 30x1 mcg2,452,5773,5077,18Rpa210,330,359,9010,402,122,2363,6066,78
A11CC04 161 
kalcitriol1 mcg4,484,70ORoche d.o.o.RocheRocaltrolcaps. 100x0,25 mcg1,121,18112,26117,87RSpa100,840,8884,1988,400,280,2928,0729,47
A11CC04 162 
kalcitriol1 mcg4,204,41ORoche d.o.o.RocheRocaltrolcaps. 100x0,50 mcg2,102,21210,00220,50RSpa101,281,34127,80134,190,820,8682,2086,31
B01AC04 161 
klopidogrel75 mg3,093,25OSanofi Clir SNCSanofi Winthrop Ambares, Sanofi Winthrop Quetigny, Sanofi-Synthelabo LtdPlavixtbl. film obl. 28x75 mg3,093,2586,5790,90RSRB012,262,3863,4066,570,830,8723,1724,33
B01AC22 901 
prasugrel10 mg10,5711,10OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Prasugrel Plivatbl. film obl. 28x10 mg10,5711,10296,05310,85RS pb044,694,93131,41137,985,886,17164,64172,87
B01AC22 931 
prasugrel10 mg7,407,77OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Eliskardiatbl. film obl. 28x10 mg7,407,77207,24217,60RS pb044,694,93131,41137,982,712,8475,8379,62
B01AC22 941 
prasugrel10 mg7,407,77OAlkaloid-INT d.o.o.Alkaloid – INT d.o.o.Tosynaltbl. film obl. 30x10 mg7,407,77222,00233,10RS pb044,384,60131,41137,983,023,1790,5995,12
B01AC24 161 
tikagrelor0,18 g16,3417,16OAstraZeneca ABAstraZenecaBriliquetbl. film obl. 56x90 mg8,178,58457,40480,27RS pb042,352,46131,41137,985,826,11325,99342,29
B01AC24 162 
tikagrelor0,18 g22,4923,62OAstraZeneca ABAstraZeneca ABBriliquetbl. film obl. 56x60 mg7,507,87419,88440,87RS pb082,352,46131,41137,985,155,41288,47302,89
B01AC30 161 
klopidogrel + acetilsalicilna kiselina 
 
 
OSanofi Clir SNCSanofi Winthrop IndustrieDuoPlavintbl. film obl. 28x(75 mg + 100 mg)4,314,52120,59126,62RSpb052,262,3863,4066,572,042,1457,1960,05
B01AE07 165 
dabigatran eteksilat0,22 g15,1315,89OBoehringer Ingelheim International GmbHBoehringer IngelheimPradaxacaps. tvrda 60x110 mg7,577,95454,00476,70RSpb073,783,97227,00238,353,783,97227,00238,35
B01AE07 166 
dabigatran eteksilat0,22 g11,0911,64OBoehringer Ingelheim International GmbHBoehringer IngelheimPradaxacaps. tvrda 60x150 mg7,567,94453,60476,28RSpb073,783,97226,80238,143,783,97226,80238,14
B01AF01 163 
rivaroksaban10 mg10,0910,60OBayer AGBayer AGXareltofilm obl. tbl. 28x15 mg15,1415,89423,86445,05RSpb077,577,95211,93222,537,577,95211,93222,53
B01AF01 164 
rivaroksaban10 mg10,0910,60OBayer AGBayer AGXareltofilm obl.tbl. 42x15 mg15,1415,90635,80667,59RSpb077,577,95317,90333,807,577,95317,90333,80
B01AF01 165 
rivaroksaban10 mg7,577,95OBayer AGBayer AGXareltofilm obl.tbl. 28x20 mg15,1415,89423,86445,05RSpb077,577,95211,93222,537,577,95211,93222,53
B01AF01 166 
rivaroksaban20 mg60,5563,58OBayer AGBayer AGXareltotbl. film obl. 56x2,5 mg7,577,95423,86445,05RSpb113,783,97211,93222,533,783,97211,93222,53
B01AF01 962 
rivaroksaban10 mg15,1415,89OBayer AGBayer AGXareltotbl. film obl. 30x10 mg15,1415,89454,14476,85RSpb097,577,95227,07238,427,577,95227,07238,42
B01AF02 162 
apiksaban5 mg15,1415,89OBristol-Myers Squibb/Pfizer EEIGBristol-Myers Squibb S.r.l.Eliquistbl. film obl. 60x2,5 mg7,577,95454,14476,85RSpb073,783,97227,07238,423,783,97227,07238,42
B01AF02 163 
apiksaban5 mg7,577,95OBristol-Myers Squibb/Pfizer EEIGBristol-Myers Squibb S.r.l.Eliquistbl. film obl. 60x5 mg7,577,95454,14476,85RSpb073,783,97227,07238,423,783,97227,07238,42
B01AF03 161 
edoksaban60 mg28,5730,00OBerlin Chemie AGDaiichi Sankyo Europe GmbHRoteastbl. film obl. 30x30 mg14,2915,00428,57450,00RSpb077,147,50214,29225,007,147,50214,28224,99
B01AF03 162 
edoksaban60 mg14,2915,00OBerlin Chemie AGDaiichi Sankyo Europe GmbHRoteastbl. film obl. 30x60 mg14,2915,00428,57450,00RSpb077,147,50214,29225,007,147,50214,28224,99
B03AB05 121 
željezo III-hidroksi polimaltozat90 mg1,201,26OSandoz d.o.o.Sandoz-LekFerrumtbl. 30x100 mg1,341,4040,0542,05R0,550,5716,3917,210,790,8323,6624,84
B03AB05 222 
željezo III-hidroksi polimaltozat90 mg2,222,33OSandoz d.o.o.Sandoz-LekFerrumboč. 1x100 ml (50 mg/5 ml)24,6325,8624,6325,86R17,5618,4417,5618,447,077,427,077,42
B03AB09 241 
željezo III- proteinsukcinilat 
 
 
OAlkaloid d.o.o.AlkaloidLegoferotop. oral. 150 ml (40 mg/15 ml)19,6020,5819,6020,58R7,908,307,908,3011,7012,2911,7012,29
C01BC03 171 
propafenon0,3 g1,441,51OMylan Hrvatska d.o.o.AbbVie Deutschland GmbH & Co.KG, Famar LyonRytmonormtbl. 50x150 mg0,720,7636,1037,91R0,490,5224,7025,940,230,2411,4011,97
C01BC03 172 
propafenon0,3 g1,391,46OMylan Hrvatska d.o.o.AbbVie Deutschland GmbH & Co.KG, Famar LyonRytmonormtbl. 50x300 mg1,391,4669,4472,91R1,101,1654,8257,560,290,3014,6215,35
C01BD07 101 
dronedaron0,8 g4,324,54OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Teva UK Ltd., Rontis Hellas Medical and Pharmaceutical Products S.A.Dronedaron Plivatbl. film obl. 60x400 mg2,162,27129,60136,08RSpc090,610,6436,6038,431,551,6393,0097,65
C01BD07 161 
dronedaron0,8 g17,3518,22Osanofi-aventis groupeSanofi Winthrop Industrie; Chinoin Pharmaceutical and Chemical Works Private Co. Ltd.Multaqtbl. film obl. 60x400 mg8,689,11520,60546,63RSpc090,610,6436,6038,438,078,47484,00508,20
C01EB15 171 
trimetazidin40 mg0,890,94OServier Pharma d.o.o.LLS, SII, AnpharmPreductal MRtbl. s prilag. otp. 60x35 mg0,780,8246,8049,14RS0,420,4425,2326,490,360,3821,5722,65
C01EB17 141 
ivabradin10 mg6,376,69OAccord Healthcare S.L.U.Accord Healthcare Limited, Wessling Hungary Kft.Ivabradin Accordtbl. film obl. 56x5 mg3,193,35178,45187,37RSpc020,470,5026,4727,792,712,85151,98159,58
C01EB17 142 
ivabradin10 mg4,424,64OAccord Healthcare S.L.U.Accord Healthcare Limited, Wessling Hungary Kft.Ivabradin Accordtbl. film obl. 56x7,5 mg3,323,48185,73195,02RSpc020,710,7539,7641,752,612,74145,97153,27
C01EB17 171 
ivabradin10 mg6,376,69OLes Laboratoires ServierLLS, SII, AnpharmCorlentortbl. film obl. 56x5 mg3,193,35178,45187,37RSpc020,770,8143,3145,482,412,53135,14141,90
C01EB17 172 
ivabradin10 mg4,424,64OLes Laboratoires ServierLLS, SII, AnpharmCorlentortbl. film obl. 56x7,5 mg3,323,48185,73195,02RSpc021,161,2264,9668,212,162,26120,77126,81
C01EB18 161 
ranolazin1,5 g24,7325,97OMenarini International Operations Luxembourg S.A.Brecon Pharmaceuticals Ltd., Fine Foods NTM SpA, Menarini – Von Heyden GmbH, Berlin-Chemie AGRanexatbl. s prod. oslob. 60x375 mg6,186,49370,98389,53RSpc010,390,4123,1024,265,806,09347,88365,27
C01EB18 162 
ranolazin1,5 g18,5519,48OMenarini International Operations Luxembourg S.A.Brecon Pharmaceuticals Ltd., Fine Foods NTM SpA, Menarini – Von Heyden GmbH, Berlin-Chemie AGRanexatbl. s prod. oslob. 60x500 mg6,186,49370,98389,53RSpc010,390,4123,1024,265,806,09347,88365,27
C01EB18 163 
ranolazin1,5 g12,3712,99OMenarini International Operations Luxembourg S.A.Brecon Pharmaceuticals Ltd., Fine Foods NTM SpA, Menarini – Von Heyden GmbH, Berlin-Chemie AGRanexatbl. s prod. oslob. 60x750 mg6,186,49370,98389,53RSpc010,390,4123,1024,265,806,09347,88365,27
C02AC05 161 
moksonidin0,3 mg1,591,66OMylan Hrvatska d.o.o.Mylan Laboratories SASPhysiotenstbl. film obl. 28x0,2 mg1,061,1129,5931,07Rpc030,940,9826,2027,510,120,133,393,56
C02CA04 101 
doksazosin4 mg2,012,11OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Tonocardintbl. 20x2 mg1,001,0520,0721,07R0,750,7915,0015,750,250,275,075,32
C02CA04 102 
doksazosin4 mg1,541,62OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Tonocardintbl. 20x4 mg1,541,6230,8032,34R1,381,4527,5328,910,160,173,273,43
C02CA06 161 
urapidil0,12 g4,124,33OTakeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.TakedaEbrantil retardcaps. 50x30 mg1,031,0851,5054,08R0,620,6531,0032,550,410,4320,5021,53
C02CA06 162 
urapidil0,12 g3,223,38OTakeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.TakedaEbrantil retardcaps. 50x60 mg1,611,6980,4184,43R1,241,3062,0065,100,370,3918,4119,33
C02CA06 163 
urapidil0,12 g2,752,89OTakeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.TakedaEbrantil retardcaps. 50x90 mg2,062,17103,20108,36R1,861,9593,0097,650,200,2110,2010,71
C03CA01 116 
furosemid40 mg0,560,59OBelupo d.d.BelupoFursemidtbl. 20x40 mg0,560,5911,2011,76R0,440,468,809,240,120,132,402,52
C03CA04 103 
torasemid15 mg1,371,44OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Diuvertbl. 20x5 mg0,460,489,169,62R0,170,183,403,570,290,305,766,05
C03CA04 104 
torasemid15 mg1,131,19OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Diuvertbl. 20x10 mg0,750,7915,0815,83R0,340,366,807,140,410,438,288,69
C03CA04 111 
torasemid15 mg1,481,55OBelupo d.d.BelupoTomidtbl. 30x5 mg0,490,5114,7615,50R0,170,185,105,360,320,349,6610,14
C03CA04 112 
torasemid15 mg1,201,26OBelupo d.d.BelupoTomidtbl. 30x10 mg0,800,8423,9125,11R0,340,3610,2010,710,460,4813,7114,40
C03DA01 161 
spironolakton75 mg1,411,48ORiemser Pharma GmbHKern Pharma S.L., Riemser Pharma GmbHAldactonetbl. obl. 20x50 mg0,940,9918,7219,66R0,700,7414,0014,700,240,254,724,96
C03DA01 162 
spironolakton75 mg1,161,22ORiemser Pharma GmbHKern Pharma S.L., Riemser Pharma GmbHAldactonecaps. 20x100 mg1,541,6230,8932,43R1,401,4728,0029,400,140,152,893,03
C03DA04 101 
eplerenon50 mg7,317,68OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Diurontbl. film obl. 30x25 mg3,663,84109,65115,13R2,002,0959,8562,841,661,7449,8052,29
C03DA04 102 
eplerenon50 mg5,295,56OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Diurontbl. film obl. 30x50 mg5,295,56158,84166,78R2,652,7879,4283,392,652,7879,4283,39
C03DA04 131 
eplerenon50 mg4,234,44OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Apleriatbl. film obl. 30x25 mg2,122,2263,4866,65R0,460,4813,7314,421,661,7449,7552,24
C03DA04 132 
eplerenon50 mg3,023,17OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Apleriatbl. film obl. 30x50 mg3,023,1790,6095,13R0,640,6719,1220,082,382,5071,4875,05
C03DA04 171 
eplerenon50 mg7,988,38OPfizer Croatia d.o.o.PfizerInspratbl. film obl. 30x25 mg3,994,19119,70125,69R0,510,5315,2516,013,483,66104,45109,67
C03DA04 172 
eplerenon50 mg5,295,56OPfizer Croatia d.o.o.PfizerInspratbl. film obl. 30x50 mg5,295,56158,84166,78R0,710,7421,2422,304,594,82137,60144,48
C03DA04 181 
eplerenon50 mg3,583,76OALPHA-MEDICAL d.o.o.Adamed Pharma S.A.Xaplatbl. film obl. 30x25 mg1,791,8853,7356,42R0,460,4813,7314,421,331,4040,0042,00
C03DA04 182 
eplerenon50 mg2,642,77OALPHA-MEDICAL d.o.o.Adamed Pharma S.A.Xaplatbl. film obl. 30x50 mg2,642,7779,1283,08R0,640,6719,1220,082,002,1060,0063,00
C07AA07 171 
sotalol0,16 g1,191,25OMylan Hrvatska d.o.o.AbbVie Deutschland GmbHDarob mitetbl. 50x80 mg0,590,6229,6731,15RSRC010,580,6129,0030,450,010,010,670,70
C07AB02 161 
metoprolol150 mg4,684,91ORecordati Ireland LtdAstraZenecaBetaloc ZOKtbl. s prod. oslob. 14x25 mg0,780,8210,9211,47R0,240,253,313,480,540,577,617,99
C07AB02 162 
metoprolol150 mg1,711,80ORecordati Ireland LtdAstraZenecaBetaloc ZOKtbl. s prod. oslob. 28x50 mg0,570,6015,9616,76R0,280,297,738,120,290,318,238,64
C07AB02 163 
metoprolol150 mg1,261,32ORecordati Ireland LtdAstraZenecaBetaloc ZOKtbl. s prod. oslob. 28x100 mg0,840,8823,4324,60R0,620,6517,3618,230,220,236,076,37
C07AB03 114 
atenolol75 mg1,201,26OBelupo d.d.BelupoOrmidoltbl. 30x25 mg0,400,4212,0012,60R0,220,236,476,790,180,195,535,81
C07AB07 160 
bisoprolol10 mg1,151,21OMERCK d.o.o.MerckConcortbl. film obl. 60x5 mg0,580,6134,5836,31R0,410,4324,8426,080,160,179,7410,23
C07AB07 161 
bisoprolol10 mg1,301,36OMERCK d.o.o.MerckConcortbl. 30x5 mg0,650,6819,4420,41R0,410,4312,4213,040,230,257,027,37
C07AB07 162 
bisoprolol10 mg1,451,52OMERCK d.o.o.MerckConcortbl. 50x5 mg0,720,7636,1737,98R0,410,4320,7021,740,310,3215,4716,24
C07AB07 164 
bisoprolol10 mg3,824,01OMERCK d.o.o.MerckConcor CORtbl. 20x1,25 mg0,480,509,5510,03R0,220,234,404,620,260,275,155,41
C07AB07 165 
bisoprolol10 mg2,302,42OMERCK d.o.o.MerckConcor CORtbl. 30x2,5 mg0,580,6017,2718,13R0,380,4011,3311,900,200,215,946,24
C07AB12 161 
nebivolol5 mg0,940,99OBerlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.Berlin-Chemie AGNebilettbl. 28x5 mg0,940,9926,3227,64R0,930,9826,0427,340,010,010,280,29
C07BB07 161 
bisoprolol + hidroklorotiazid 
 
 
OMERCK d.o.o.MerckLodoztbl. film obl. 30x(2,5 mg + 6,25 mg)1,061,1131,8033,39R0,380,4011,3311,900,680,7220,4721,49
C07BB07 162 
bisoprolol + hidroklorotiazid 
 
 
OMERCK d.o.o.MerckLodoztbl. film obl. 30x(5 mg + 6,25 mg)1,111,1733,4035,07R0,410,4312,4213,040,700,7320,9822,03
C07BB07 163 
bisoprolol + hidroklorotiazid 
 
 
OMERCK d.o.o.MerckLodoztbl. film obl. 30x(10 mg + 6,25 mg)1,181,2435,4037,17R0,800,8424,1025,310,380,4011,3011,87
C07BB12 162 
nebivolol + hidroklorotiazid 
 
 
OBerlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.Berlin-Chemie AG, Menarini – Von Heyden GmbHNebilet Plustbl. film obl. 28x(5 mg + 25 mg)1,371,4438,4640,38R0,800,8422,4923,610,570,6015,9716,77
C07BB12 161 
nebivolol + hidroklorotiazid 
 
 
OBerlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.Berlin-Chemie AG, Menarini – Von Heyden GmbHNebilet Plustbl. film obl. 28x(5 mg + 12,5 mg)1,431,5040,1042,11R0,800,8422,4923,610,630,6617,6118,49
C07FB07 161 
bisoprolol + amlodipin 
 
 
OMERCK d.o.o.MerckConcor AMtbl. 30x(5 mg + 5 mg)1,441,5143,1045,26R0,890,9326,7028,040,550,5716,4017,22
C07FB07 162 
bisoprolol + amlodipin 
 
 
OMERCK d.o.o.MerckConcor AMtbl. 30x(5 mg + 10 mg)1,821,9154,6057,33R0,991,0429,7031,190,830,8724,9026,15
C08CA02 161 
felodipin5 mg0,860,90OAstraZeneca d.o.o.AstraZenecaPlendiltbl. s prod. oslob. 28x5 mg0,860,9024,0025,20R0,480,5113,5714,250,370,3910,4310,95
C08CA02 162 
felodipin5 mg0,510,54OAstraZeneca d.o.o.AstraZenecaPlendiltbl. s prod. oslob. 28x10 mg0,930,9826,0027,30R0,580,6016,1116,920,350,379,8910,38
C08CA09 101 
lacidipin4 mg0,910,95OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Monopintbl. film obl. 30x4 mg0,910,9527,2728,63R0,480,5114,5415,270,420,4512,7313,37
C08CA09 111 
lacidipin4 mg0,730,77OBelupo d.d.BelupoLacidipin Belupotbl. film obl. 28x4 mg0,730,7720,5721,60R0,440,4612,2912,900,300,318,288,69
C08CA09 112 
lacidipin4 mg0,910,96OBelupo d.d.BelupoLacidipin Belupotbl. film obl. 28x6 mg1,371,4438,4240,34R0,430,4512,0812,680,940,9926,3427,66
C08CA09 161 
lacidipin4 mg1,311,37OGlaxoSmithKline d.o.o.Glaxo Wellcome S.A.Lacipiltbl. 28x6 mg1,962,0654,8857,62R0,430,4512,0812,681,531,6142,8044,94
C08CA09 162 
lacidipin4 mg1,501,58OGlaxoSmithKline d.o.o.Glaxo Wellcome S.A. Glaxo SmithKline Pharmaceuticals SALacipiltbl. 28x4 mg1,501,5842,0944,19R0,480,5113,5714,251,021,0728,5229,95
C08CA13 171 
lerkanidipin10 mg1,171,23OBerlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.Berlin-Chemie AG, RecordatiLercaniltbl. film obl. 28x10 mg1,171,2332,6734,30R0,480,5113,5714,250,680,7219,1020,06
C08CA13 172 
lerkanidipin10 mg0,800,84OBerlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.Berlin-Chemie AG, RecordatiLercaniltbl. film obl. 60x10 mg0,800,8447,9750,37R0,360,3821,6022,680,440,4626,3727,69
C08CA13 173 
lerkanidipin10 mg0,500,53OBerlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.Berlin-Chemie AG, RecordatiLercaniltbl. film obl. 60x20 mg1,001,0560,0063,00R0,540,5732,4034,020,460,4827,6028,98
C08DA01 102 
verapamil0,24 g2,192,30OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Isoptintbl. 50x80 mg0,730,7736,5038,33R0,530,5626,5027,830,200,2110,0010,50
C08DA01 105 
verapamil0,24 g1,641,72OMylan Hrvatska d.o.o.AbbVie Deutschland GmbH & Co.KGIsoptin RRtbl. s prod. oslob. 30x240 mg1,641,7249,1051,56R1,531,6146,0048,300,100,113,103,26
C08DA51 161 
verapamil + trandolapril 
 
 
OMylan Hrvatska d.o.o.AbbVie Deutschland GmbH & Co.KGTarkatbl. s prilag. osl. 28x(180 mg + 2 mg)2,362,4866,0069,30R1,501,5842,0044,100,860,9024,0025,20
C08DA51 162 
verapamil + trandolapril 
 
 
OMylan Hrvatska d.o.o.AbbVie Deutschland GmbH & Co.KGTarkatbl. s prilag. osl. 28x(240 mg + 4 mg)3,053,2085,4089,67R2,162,2760,4863,500,890,9324,9226,17
C08DB01 141 
diltiazem0,24 g2,602,73OAlkaloid d.o.o.AlkaloidAldizemtbl. 30x60 mg0,650,6819,5020,48R0,540,5616,1216,930,110,123,383,55
C08DB01 142 
diltiazem0,24 g3,663,84OAlkaloid d.o.o.AlkaloidAldizemtbl. 30x90 mg1,371,4441,1843,24R0,810,8524,1825,390,570,6017,0017,85
C08GA02 161 
indapamid + amlodipin 
 
 
OServier Pharma d.o.o.Les Laboratories Servier, Servier (Ireland) Industries Ltd., AnpharmNatrixamtbl. s prilag. oslob. 30x(1,5 mg + 5 mg)1,231,2936,8938,73R0,930,9828,0129,410,300,318,889,32
C08GA02 162 
indapamid + amlodipin 
 
 
OServier Pharma d.o.o.Les Laboratories Servier, Servier (Ireland) Industries Ltd., AnpharmNatrixamtbl. s prilag. oslob. 30x(1,5 mg + 10 mg)1,311,3839,3441,31R1,001,0530,0331,530,310,339,319,78
C09AA02 133 
enalapril10 mg0,390,40OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Enaptbl. 20x20 mg0,770,8115,4016,17R0,630,6612,6613,290,140,142,742,88
C09AA03 111 
lizinopril10 mg1,081,13OBelupo d.d.BelupoIrumedtbl. 30x2,5 mg0,270,288,058,45R0,120,133,613,790,150,164,444,66
C09AA03 112 
lizinopril10 mg1,241,30OBelupo d.d.BelupoIrumedtbl. 60x2,5 mg0,310,3218,5019,43R0,120,137,217,570,190,2011,2911,85
C09AA03 166 
lizinopril10 mg0,300,31OFarmal d.d.Farmal d.d.Lizinopril Farmaltbl. 60x20 mg0,590,6235,4037,17R0,510,5330,4031,920,080,095,005,25
C09AA04 101 
perindopril4 mg0,480,51OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.oArticeltbl. film obl. 30x2,5 mg0,300,329,029,47R0,250,267,507,880,050,051,521,60
C09AA04 102 
perindopril4 mg0,480,51OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.oArticeltbl. film obl. 30x5 mg0,600,6318,0418,94R0,440,4613,1313,790,160,174,915,16
C09AA04 103 
perindopril4 mg0,480,50OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.oArticeltbl. film obl. 30x10 mg1,201,2635,9137,71R0,790,8323,7524,940,410,4312,1612,77
C09AA04 134 
perindopril4 mg0,390,40OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Perinevatbl. 60x8 mg0,770,8146,2048,51R0,510,5330,4031,920,260,2815,8016,59
C09AA04 172 
perindopril4 mg1,351,42OServier Pharma d.o.o.LLS, SII, AnpharmPrexanil Atbl. 30x5 mg1,691,7850,7953,33R0,440,4613,1313,791,261,3237,6639,54
C09AA04 173 
perindopril4 mg0,690,73OServier Pharma d.o.o.LLS, SII, AnpharmPrexanil Atbl. 30x10 mg1,731,8252,0454,64R0,790,8323,7524,940,940,9928,2929,70
C09AA05 162 
ramipril2,5 mg0,480,50OSANOFI-AVENTIS CROATIA d.o.o.Sanofi-Aventis S.p.A., Sanofi-Aventis GmbH, Sanofi Winthrop QuetignyTritacetbl. 28x2,5 mg0,480,5113,4714,14R0,350,379,8010,290,130,143,673,85
C09AA05 163 
ramipril2,5 mg0,940,99OSANOFI-AVENTIS CROATIA d.o.o.Sanofi-Aventis S.p.A., Sanofi-Aventis GmbH, Sanofi Winthrop QuetignyTritacetbl. 28x1,25 mg0,470,4913,1613,82R0,200,215,605,880,270,287,567,94
C09AA05 171 
ramipril2,5 mg0,430,45OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma G.m.b.HRamipril Genericontbl. 30x2,5 mg0,430,4512,9013,55R0,350,3710,5011,030,080,082,402,52
C09AA05 175 
ramipril2,5 mg0,300,31OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma G.m.b.HRamipril Genericontbl. 90x5 mg0,590,6253,1055,76R0,510,5345,6047,880,080,097,507,88
C09AA08 131 
cilazapril2,5 mg1,481,55OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Cazaproltbl. film obl. 30x1 mg0,590,6217,7018,59R0,160,174,805,040,430,4512,9013,55
C09AA08 132 
cilazapril2,5 mg1,481,55OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Cazaproltbl. film obl. 60x1 mg0,590,6235,4037,17R0,160,179,6010,080,430,4525,8027,09
C09AA08 135 
cilazapril2,5 mg0,390,40OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Cazaproltbl. film obl. 30x5 mg0,770,8123,1024,26R0,630,6719,0019,950,140,144,104,31
C09AA09 115 
fosinopril15 mg1,341,40OBausch Health Ireland LimitedPharmaSwiss d.o.o., Bausch Health Poland sp. z o.o.Monopriltbl. 28x10 mg0,890,9324,9226,17R0,230,246,536,860,660,6918,3919,31
C09AA09 116 
fosinopril15 mg0,940,98OBausch Health Ireland LimitedPharmaSwiss d.o.o., Bausch Health Poland sp. z o.o.Monopriltbl. 28x20 mg1,251,3135,0136,76R0,420,4411,8212,410,830,8723,1924,35
C09AA10 123 
trandolapril2 mg0,730,77OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Trandolapril JGLcaps. 28x2 mg0,730,7720,4121,43R0,350,379,8010,290,380,4010,6111,14
C09AA10 125 
trandolapril2 mg2,502,63OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Trandolapril PharmaScaps. 56x0,5 mg0,630,6635,0536,80R0,120,136,737,070,510,5328,3229,74
C09AA10 126 
trandolapril2 mg0,700,74OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Trandolapril PharmaScaps. 28x2 mg1,401,4739,2041,16R0,350,379,8010,291,051,1029,4030,87
C09AA10 127 
trandolapril2 mg0,280,29OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Trandolapril PharmaScaps. 28x4 mg1,121,1731,2732,83R0,630,6617,7318,620,480,5113,5414,22
C09AA10 161 
trandolapril2 mg1,401,47OMylan Hrvatska d.o.o.Famar Italia S.p.A.Goptencaps. 50x0,5 mg0,700,7435,0536,80R0,120,136,016,310,580,6129,0430,49
C09AA10 162 
trandolapril2 mg0,560,59OMylan Hrvatska d.o.o.Famar Italia S.p.A.Goptencaps. 28x2 mg1,121,1731,2932,85R0,350,379,8010,290,770,8121,4922,56
C09AA10 163 
trandolapril2 mg0,280,29OMylan Hrvatska d.o.o.Famar Italia S.p.A.Goptencaps. 28x4 mg1,121,1731,2732,83R0,630,6617,7318,620,480,5113,5414,22
C09AA15 161 
zofenopril30 mg3,323,49OBerlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.Menarini-Von Heyden, A. Menarini Manufacturing Logistics And Services S.r.l.Zofecardtbl. film obl. 28x7,5 mg0,830,8723,2524,41R0,120,133,373,540,710,7519,8820,87
C09AA15 162 
zofenopril30 mg1,871,96OBerlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.Menarini-Von Heyden, A. Menarini Manufacturing Logistics And Services S.r.l.Zofecardtbl. film obl. 28x30 mg1,871,9652,2754,88R0,350,379,8010,291,521,5942,4744,59
C09BA02 131 
enalapril + hidroklorotiazid 
 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Enap HLtbl. 20x(10 mg + 12,5 mg)0,670,7113,4714,14R0,640,6712,7413,380,040,040,730,77
C09BA02 133 
enalapril + hidroklorotiazid 
 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Enap HL 20tbl. 20x(20 mg + 12,5 mg)1,091,1521,8322,92R0,930,9718,5319,460,170,173,303,47
C09BA03 141 
lizinopril + hidroklorotiazid 
 
 
OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbHLizinopril H/Lizinopril H Mibetbl. 30x(10 mg + 12,5 mg)0,640,6719,2020,16R0,640,6719,1020,06 
 
0,100,10
C09BA04 173 
perindopril + indapamid 
 
 
OServier Pharma d.o.o.LLS, SIIPrexanil Combi Atbl. film obl. 30x(5 mg + 1,25 mg)1,841,9355,2758,03R0,830,8724,8126,051,021,0730,4631,98
C09BA04 174 
perindopril + indapamid 
 
 
OServier Pharma d.o.o.Les Laboratories Servier Industrie, Servier (Ireland) Industries Ltd.Prexanil Combi Atbl. film obl. 30x(10 mg + 2,5 mg)2,712,8481,2085,26R1,912,0157,3960,260,790,8323,8125,00
C09BA05 162 
ramipril + hidroklorotiazid 
 
 
OSANOFI-AVENTIS CROATIA d.o.o.Aventis Pharma S.p.ATritazidetbl. 28x(5 mg + 25 mg)1,601,6844,8447,08R0,930,9725,9527,250,670,7118,8919,83
C09BA09 121 
fosinopril + hidroklorotiazid 
 
 
OBausch Health Ireland LimitedPharmaSwiss d.o.o., Bausch Health Poland sp. z o.o.Monopril plustbl. 28x(20 mg + 12,5 mg)1,381,4538,7340,67R0,850,8923,7724,960,530,5614,9615,71
C09BA15 161 
zofenopril + hidroklorotiazid 
 
 
OBerlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.Menarini-Von Heyden, A. Menarini Manufacturing Logistics And Services S.r.l.Zofecard Plustbl. film obl. 28x(30 mg + 12,5 mg)2,132,2359,5262,50R0,640,6717,8318,721,491,5641,6943,77
C09BB04 101 
perindopril + amlodipin 
 
 
OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Teva Czech Industries s.r.o., Teva Pharma S.L.U., Teva UK Ltd., Teva Operations Poland Sp. z o.o., Teva Pharmaceuticals, Teva Pharma B.V.Articel-Amtbl. 30x(5 mg + 5 mg)1,081,1332,4034,02R0,920,9727,6729,050,160,174,734,97
C09BB04 102 
perindopril + amlodipin 
 
 
OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Teva Czech Industries s.r.o., Teva Pharma S.L.U., Teva UK Ltd., Teva Operations Poland Sp. z o.o., Teva Pharmaceuticals, Teva Pharma B.V.Articel-Amtbl. 30x(5 mg + 10 mg)1,181,2435,4037,17R1,011,0630,3931,910,170,185,015,26
C09BB04 161 
perindopril + amlodipin 
 
 
OServier Pharma d.o.o.LLS, SII, AnpharmNorprexaniltbl. 30x(5 mg + 5 mg)1,591,6747,6750,05R0,920,9727,6729,050,670,7020,0021,00
C09BB04 162 
perindopril + amlodipin 
 
 
OServier Pharma d.o.o.LLS, SII, AnpharmNorprexaniltbl. 30x(5 mg + 10 mg)1,681,7650,3952,91R1,011,0630,3931,910,670,7020,0021,00
C09BB04 163 
perindopril + amlodipin 
 
 
OServier Pharma d.o.o.LLS, SII, AnpharmNorprexaniltbl. 30x(10 mg + 5 mg)1,942,0458,2961,20R1,281,3438,2940,200,670,7020,0021,00
C09BB04 164 
perindopril + amlodipin 
 
 
OServier Pharma d.o.o.LLS, SII, AnpharmNorprexaniltbl. 30x(10 mg + 10 mg)2,032,1461,0164,06R1,371,4441,0143,060,670,7020,0021,00
C09BB05 161 
ramipril + felodipin 
 
 
OSANOFI-AVENTIS CROATIA d.o.o.Sanofi-Aventis GmbH, Chinoin VeresegyhazTriapintbl. s prod. oslob. 28x(2,5 mg + 2,5 mg)1,321,3836,9238,77R0,590,6216,5217,350,730,7720,4021,42
C09BB05 162 
ramipril + felodipin 
 
 
OSANOFI-AVENTIS CROATIA d.o.o.Sanofi-Aventis GmbH, Chinoin VeresegyhazTriapintbl. s prod. oslob. 28x(5 mg + 5 mg)2,432,5568,0471,44R1,111,1731,0832,631,321,3936,9638,81
C09BX01 161 
perindopril + indapamid + amlodipin 
 
 
OServier Pharma d.o.o.Les Laboratoires Servier Industrie, Egis Pharmaceuticals Public Limited Company, Servier Industries LtdTriplixamtbl. film obl. 30x(5 mg + 1,25 mg + 5 mg)1,821,9154,5057,23R1,181,2435,5037,280,630,6719,0019,95
C09BX01 162 
perindopril + indapamid + amlodipin 
 
 
OServier Pharma d.o.o.Les Laboratoires Servier Industrie, Egis Pharmaceuticals Public Limited Company, Servier Industries LtdTriplixamtbl. film obl. 30x(5 mg + 1,25 mg + 10 mg)1,901,9956,8659,70R1,261,3337,8639,750,630,6719,0019,95
C09BX01 163 
perindopril + indapamid + amlodipin 
 
 
OServier Pharma d.o.o.Les Laboratoires Servier Industrie, Egis Pharmaceuticals Public Limited Company, Servier Industries LtdTriplixamtbl. film obl. 30x(10 mg + 2,5 mg + 5 mg)2,943,0988,3092,72R2,352,4770,5674,090,590,6217,7418,63
C09BX01 164 
perindopril + indapamid + amlodipin 
 
 
OServier Pharma d.o.o.Les Laboratoires Servier Industrie, Egis Pharmaceuticals Public Limited Company, Servier Industries LtdTriplixamtbl. film obl. 30x(10 mg + 2,5 mg + 10 mg)3,063,2291,9396,53R2,432,5572,9376,580,630,6719,0019,95
C09BX02 161 
bisoprolol + perindopril 
 
 
OServier Pharma d.o.o.Les Laboratoires Servier Industrie, Servier (Ireland) Industries Ltd., Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A., Egis Pharmaceuticals Private Limited CompanyPrestiloltbl. film obl. 30x(5 mg + 5 mg)1,481,5644,5046,73R0,850,8925,5026,780,630,6719,0019,95
C09BX02 162 
bisoprolol + perindopril 
 
 
OServier Pharma d.o.o.Les Laboratoires Servier Industrie, Servier (Ireland) Industries Ltd., Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A., Egis Pharmaceuticals Private Limited CompanyPrestiloltbl. film obl. 30x(5 mg + 10 mg)1,681,7650,2952,80R1,201,2636,0037,800,480,5014,2915,00
C09CA01 161 
losartan50 mg1,221,28OMerck Sharp & Dohme d.o.o.Merck Sharp & DohmeCozaartbl. film obl. 28x50 mg1,221,2834,1635,87Rpc040,550,5815,4016,170,670,7018,7619,70
C09CA01 162 
losartan50 mg0,750,79OMerck Sharp & Dohme d.o.o.Merck Sharp & DohmeCozaartbl. film obl. 28x100 mg1,501,5741,9144,01Rpc041,161,2132,3934,010,340,369,5210,00
C09CA03 131 
valsartan80 mg0,820,86OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Valsacortbl. film obl. 28x40 mg0,410,4311,4812,05RRC020,280,297,708,090,140,143,783,97
C09CA03 161 
valsartan80 mg1,191,25ONovartis Hrvatska d.o.o.Novartis PharmaDiovantbl. film obl. 28x80 mg1,191,2533,4135,08Rpc040,550,5815,4016,170,640,6818,0118,91
C09CA04 161 
irbesartan0,15 g1,211,27OSanofi Clir SNCSanofi Winthrop Ambares, Sanofi-Synthelabo Ltd, Sanofi Winthrop Tours, Chinoin VeresegyhazAproveltbl. film obl. 28x150 mg1,211,2733,9735,67Rpc040,550,5815,4016,170,660,7018,5719,50
C09CA04 162 
irbesartan0,15 g0,770,81OSanofi Clir SNCSanofi Winthrop Ambares, Sanofi-Synthelabo Ltd, Sanofi Winthrop Tours, Chinoin VeresegyhazAproveltbl. film obl. 28x300 mg1,551,6243,3145,48Rpc041,161,2132,3934,010,390,4110,9211,47
C09CA04 163 
irbesartan0,15 g0,971,02Osanofi-aventis groupeSanofi Winthrop Industrie, Sanofi-Aventis, S.A.Aproveltbl. film obl. 30x150 mg0,971,0229,1030,56Rpc040,550,5816,5017,330,420,4412,6013,23
C09CA04 164 
irbesartan0,15 g0,660,69Osanofi-aventis groupeSanofi Winthrop Industrie, Sanofi-Aventis, S.A.Aproveltbl. film obl. 30x300 mg1,311,3839,4041,37Rpc041,161,2134,7036,440,160,164,704,94
C09CA06 121 
kandesartan8 mg0,981,03OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Kandeprestbl. 28x8 mg0,981,0327,3528,72Rpc040,550,5815,4016,170,430,4511,9512,55
C09CA08 171 
olmesartan medoksomil20 mg2,112,22OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma GmbH, Actavis LimitedOlmesartan Genericontbl. film obl. 30x10 mg1,061,1131,7033,29Rpc040,280,298,258,660,780,8223,4524,62
C09CA08 172 
olmesartan medoksomil20 mg1,611,69OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma GmbH, Actavis LimitedOlmesartan Genericontbl. film obl. 30x20 mg1,611,6948,4050,82Rpc040,550,5816,5017,331,061,1231,9033,50
C09CA08 173 
olmesartan medoksomil20 mg1,291,35OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma GmbH, Actavis LimitedOlmesartan Genericontbl. film obl. 30x40 mg2,582,7177,3081,17Rpc041,101,1633,0034,651,481,5544,3046,52
C09DA03 140 
valsartan + hidroklorotiazid 
 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Valsacombitbl. film obl. 56x(320 mg + 25 mg)2,863,01160,35168,37RRC022,722,86152,50160,130,140,157,858,24
C09DA03 161 
valsartan + hidroklorotiazid 
 
 
ONovartis Hrvatska d.o.o.Novartis PharmaCo-Diovantbl. film obl. 28x(80 mg + 12,5 mg)1,251,3135,0036,75Rpc040,951,0026,6027,930,300,328,408,82
C09DA03 162 
valsartan + hidroklorotiazid 
 
 
ONovartis Hrvatska d.o.o.Novartis PharmaCo-Diovantbl. film obl. 28x(160 mg + 12,5 mg)1,962,0554,7957,53RRC021,361,4338,0839,980,600,6316,7117,55
C09DA03 163 
valsartan + hidroklorotiazid 
 
 
ONovartis Hrvatska d.o.o.Novartis PharmaCo-Diovantbl. film obl. 28x(160 mg + 25 mg)1,621,7045,4547,72RRC021,361,4338,0839,980,260,287,377,74
C09DA03 165 
valsartan + hidroklorotiazid 
 
 
ONovartis Hrvatska d.o.o.Novartis PharmaCo-Diovantbl. film obl. 28x(320 mg + 25 mg)3,884,07108,64114,07RRC022,722,8676,2580,061,161,2132,3934,01
C09DA04 161 
irbesartan + hidroklorotiazid 
 
 
OSanofi Clir SNCSanofi Winthrop Ambares, Sanofi-Synthelabo Ltd, Sanofi Winthrop Tours, Chinoin VeresegyhazCoAproveltbl. film obl. 28x(150 mg + 12,5 mg)1,181,2433,1334,79Rpc040,951,0026,6027,930,230,246,536,86
C09DA04 162 
irbesartan + hidroklorotiazid 
 
 
OSanofi Clir SNCSanofi Winthrop Ambares, Sanofi-Synthelabo Ltd, Sanofi Winthrop Tours, Chinoin VeresegyhazCoAproveltbl. film obl. 28x(300 mg + 12,5 mg)1,441,5140,2342,24Rpc041,361,4338,0839,980,080,082,152,26
C09DA07 101 
telmisartan + hidroklorotiazid 
 
 
OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.oOsan Plustbl. 28x(80 mg + 12,5 mg)2,092,2058,6161,54RRC021,361,4338,0839,980,730,7720,5321,56
C09DA07 182 
telmisartan + hidroklorotiazid 
 
 
OBoehringer Ingelheim International GmbHBoehringer IngelheimMicardis plustbl. 28x(80 mg + 12,5 mg)2,102,2158,8061,74Rpc041,361,4338,0839,980,740,7820,7221,76
C09DA08 171 
olmesartan + hidroklorotiazid 
 
 
OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H., Balkanpharma Dupnitsa ADOlmesartan/hidroklorotiazid Genericontbl. film obl. 30x(20 mg + 12,5 mg)1,711,7951,1553,71Rpc040,550,5816,5017,331,161,2134,6536,38
C09DA08 172 
olmesartan + hidroklorotiazid 
 
 
OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H., Balkanpharma Dupnitsa ADOlmesartan/hidroklorotiazid Genericontbl. film obl. 30x(20 mg + 25 mg)1,701,7951,0053,55Rpc040,550,5816,5017,331,151,2134,5036,23
C09DA08 173 
olmesartan + hidroklorotiazid 
 
 
OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H., Balkanpharma Dupnitsa ADOlmesartan/hidroklorotiazid Genericontbl. film obl. 30x(40 mg + 12,5 mg)2,602,7277,8581,74Rpc041,101,1633,0034,651,501,5744,8547,09
C09DA08 174 
olmesartan + hidroklorotiazid 
 
 
OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H., Balkanpharma Dupnitsa ADOlmesartan/hidroklorotiazid Genericontbl. film obl. 30x(40 mg + 25 mg)2,602,7277,8581,74Rpc041,101,1633,0034,651,501,5744,8547,09
C09DB01 171 
amlodipin + valsartan 
 
 
ONovartis Europharm Limited IrskaNovartis PharmaExforgetbl. film obl. 28x(5 mg + 80 mg)1,982,0855,3458,11Rpc040,550,5815,3716,141,431,5039,9741,97
C09DB01 172 
amlodipin + valsartan 
 
 
ONovartis Europharm Limited IrskaNovartis PharmaExforgetbl. film obl. 28x(5 mg + 160 mg)2,722,8676,2980,10Rpc041,071,1229,8631,351,661,7446,4348,75
C09DB01 173 
amlodipin + valsartan 
 
 
ONovartis Europharm Limited IrskaNovartis PharmaExforgetbl. film obl. 28x(10 mg + 160 mg)2,792,9378,1582,06Rpc041,071,1229,8631,351,721,8148,2950,70
C09DX01 121 
amlodipin + valsartan + hidroklorotiazid 
 
 
OJadran – Galenski Laboratorij d.d.Genepharm S.A., JGL d.d.Magnolicomb HCTtbl. film obl. 28x(5 mg + 160 mg + 12,5 mg)1,891,9953,0355,68RRC021,641,7245,9248,220,250,277,117,47
C09DX01 122 
amlodipin + valsartan + hidroklorotiazid 
 
 
OJadran – Galenski Laboratorij d.d.Genepharm S.A., JGL d.d.Magnolicomb HCTtbl. film obl. 28x(5 mg + 160 mg + 25 mg)1,891,9953,0355,68RRC021,171,2332,7334,370,730,7620,3021,32
C09DX01 123 
amlodipin + valsartan + hidroklorotiazid 
 
 
OJadran – Galenski Laboratorij d.d.Genepharm S.A., JGL d.d.Magnolicomb HCTtbl. film obl. 28x(10 mg + 160 mg + 12,5 mg)2,162,2760,5663,59RRC021,741,8348,7251,160,420,4411,8412,43
C09DX01 161 
amlodipin + valsartan + hidroklorotiazid 
 
 
ONovartis Europharm Limited IrskaNovartis Pharma Stein AGExforge HCTtbl. film obl. 28x(5 mg + 160 mg + 12,5 mg)2,682,8174,9278,67RRC021,641,7245,9248,221,041,0929,0030,45
C09DX01 162 
amlodipin + valsartan + hidroklorotiazid 
 
 
ONovartis Europharm Limited IrskaNovartis Pharma Stein AGExforge HCTtbl. film obl. 28x(5 mg + 160 mg + 25 mg)2,202,3161,7364,82RRC021,171,2332,7334,371,041,0929,0030,45
C09DX01 163 
amlodipin + valsartan + hidroklorotiazid 
 
 
ONovartis Europharm Limited IrskaNovartis Pharma Stein AGExforge HCTtbl. film obl. 28x(10 mg + 160 mg + 12,5 mg)3,063,2185,7290,01RRC021,741,8348,7251,161,321,3937,0038,85
C09DX03 161 
olmesartan + amlodipin + hidroklorotiazid 
 
 
OSTADA d.o.o.STADA Arzneimittel AGOmeliatbl. film obl. 28x(20 mg + 5mg + 12,5 mg)2,142,2559,8762,86Rpc040,981,0327,5328,911,161,2132,3433,96
C09DX03 162 
olmesartan + amlodipin + hidroklorotiazid 
 
 
OSTADA d.o.o.STADA Arzneimittel AGOmeliatbl. film obl. 28x(40 mg + 5mg + 12,5 mg)3,033,1884,7989,03Rpc041,531,6142,9345,081,501,5741,8643,95
C09DX03 163 
olmesartan + amlodipin + hidroklorotiazid 
 
 
OSTADA d.o.o.STADA Arzneimittel AGOmeliatbl. film obl. 28x(40 mg + 5mg + 25 mg)3,033,1884,7989,03Rpc041,531,6142,9345,081,501,5741,8643,95
C09DX03 164 
olmesartan + amlodipin + hidroklorotiazid 
 
 
OSTADA d.o.o.STADA Arzneimittel AGOmeliatbl. film obl. 28x(40 mg + 10mg + 12,5 mg)3,103,2686,8991,23Rpc041,611,6945,0347,281,501,5741,8643,95
C09DX03 165 
olmesartan + amlodipin + hidroklorotiazid 
 
 
OSTADA d.o.o.STADA Arzneimittel AGOmeliatbl. film obl. 28x(40 mg + 10mg + 25 mg)3,103,2686,8991,23Rpc041,611,6945,0347,281,501,5741,8643,95
C09DX04 161 
sakubitril + valsartan 
 
 
ONovartis Europharm Limited IrskaNovartis Pharma GmbHEntrestotbl. film obl. 28x(24 mg + 26 mg)18,0718,97505,96531,26RSpc1116,7317,56468,30491,721,351,4137,6639,54
C09DX04 162 
sakubitril + valsartan 
 
 
ONovartis Europharm Limited IrskaNovartis Pharma GmbHEntrestotbl. film obl. 56x(49 mg + 51 mg)17,9518,851.005,391055,66RSpc1116,7317,56936,60983,431,231,2968,7972,23
C09DX04 163 
sakubitril + valsartan 
 
 
ONovartis Europharm Limited IrskaNovartis Pharma GmbHEntrestotbl. film obl. 56x(97 mg + 103 mg)17,8718,771.000,911050,96RSpc1116,7317,56936,60983,431,151,2164,3167,53
C10AA01 118 
simvastatin30 mg1,431,50OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Simvastatin PharmaStbl. film obl. 28x10 mg0,480,5013,3013,97RRC030,380,4010,6411,170,100,102,662,79
C10AA01 164 
simvastatin30 mg1,331,40OMerck Sharp & Dohme d.o.o.Merck Sharp & DohmeLipextbl. 28x40 mg1,331,4037,2439,10RRC031,051,1029,3330,800,280,307,918,31
C10AA01 165 
simvastatin30 mg0,690,73OMerck Sharp & Dohme d.o.o.Merck Sharp & DohmeLipextbl. 28x20 mg0,690,7319,4020,37RRC030,500,5314,0314,730,190,205,375,64
C10AA04 141 
fluvastatin60 mg1,391,46OSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasFluvascoltbl. s prod. oslob. 28x80 mg1,391,4638,9240,87RRC030,500,5314,0314,730,890,9324,8926,13
C10AA04 162 
fluvastatin60 mg1,821,91ONovartis Hrvatska d.o.o.Novartis PharmaLescol XL 80tbl. s prod. djel. 28x80 mg1,821,9150,8253,36Rpc050,500,5314,0314,731,311,3836,7938,63
C10AA05 194 
atorvastatin20 mg0,810,85OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Atoristbl. film obl. 60x60 mg2,442,56146,40153,72RRC032,202,31131,76138,350,240,2614,6415,37
C10AB05 161 
fenofibrat200 mg1,932,03OMylan Hrvatska d.o.o.RecipharmTricortbl. film obl. 30x160 mg1,551,6246,4048,72Rpc061,171,2335,2336,990,370,3911,1711,73
C10AB05 162 
fenofibrat200 mg2,112,21OMylan Hrvatska d.o.o.RecipharmTricortbl. film obl. 30x215 mg2,272,3867,9771,37Rpc061,581,6647,3449,710,690,7220,6321,66
C10AX06 101 
etilni esteri omega-3 kiselina 
 
 
OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Corprotectcaps. meka 30x1000 mg2,172,2865,0768,32Rpc060,530,5515,7516,541,641,7349,3251,79
C10AX06 161 
etilni esteri omega-3 kiselina 
 
 
OMylan Hrvatska d.o.o.AbbottOmacorcaps. 28x1000 mg2,492,6169,7273,21Rpc060,530,5514,7015,441,972,0655,0257,77
C10AX06 162 
etilni esteri omega-3 kiselina 
 
 
OMylan Hrvatska d.o.o.AbbottDualtiscaps. meka 28x1000 mg2,172,2860,7363,77Rpc060,530,5514,7015,441,641,7346,0348,33
C10AX09 161 
ezetimib10 mg4,474,69OMerck Sharp & Dohme d.o.o.Merck Sharp & DohmeEzetroltbl. 28x10 mg4,474,69125,16131,42RSpc103,984,17111,31116,880,490,5213,8514,54
C10BA02 161 
ezetimib + simvastatin 
 
 
OMerck Sharp & Dohme d.o.o.Merck Sharp & DohmeInegytbl. 28x(10 mg + 10 mg)6,436,75180,04189,04RSpc084,364,58122,08128,182,072,1757,9660,86
C10BA02 162 
ezetimib + simvastatin 
 
 
OMerck Sharp & Dohme d.o.o.Merck Sharp & DohmeInegytbl. 28x(10 mg + 20 mg)6,847,18191,52201,10RSpc084,484,70125,44131,712,362,4866,0869,38
C10BA02 163 
ezetimib + simvastatin 
 
 
OMerck Sharp & Dohme d.o.o.Merck Sharp & DohmeInegytbl. 28x(10 mg + 40 mg)7,467,83208,88219,32RSpc085,035,28140,84147,882,432,5568,0471,44
C10BA04 161 
fenofibrat + simvastatin 
 
 
OMylan IRE Healthcare LtdMylan LaboratoriesCholibtbl. film obl. 30x(145 mg + 20 mg)1,932,0357,9060,80RRC061,561,6446,8049,140,370,3911,1011,66
C10BA04 162 
fenofibrat + simvastatin 
 
 
OMylan IRE Healthcare LtdMylan LaboratoriesCholibtbl. film obl. 30x(145 mg + 40 mg)2,762,9082,8086,94RRC062,112,2263,3066,470,650,6819,5020,48
C10BA05 161 
ezetimib + atorvastatin 
 
 
OMerck Sharp & Dohme d.o.o.Merck Sharp & Dohme B.V.Atozettbl. film obl. 30x(10 mg + 10 mg)9,059,50271,50285,08RSpc084,064,27121,94128,044,995,23149,56157,04
C10BA05 162 
ezetimib + atorvastatin 
 
 
OMerck Sharp & Dohme d.o.o.Merck Sharp & Dohme B.V.Atozettbl. film obl. 30x(10 mg + 20 mg)9,209,66275,90289,70RSpc084,594,82137,70144,594,614,84138,20145,11
C10BA05 163 
ezetimib + atorvastatin 
 
 
OMerck Sharp & Dohme d.o.o.Merck Sharp & Dohme B.V.Atozettbl. film obl. 30x(10 mg + 40 mg)9,329,78279,52293,50RSpc085,255,51157,41165,284,074,27122,11128,22
C10BX03 161 
amlodipin + atorvastatin 
 
 
OPfizer Croatia d.o.o.PfizerCaduettbl. film obl. 30x(5 mg + 10 mg)1,431,5042,7544,89RRC030,540,5616,0916,890,890,9326,6627,99
C10BX03 162 
amlodipin + atorvastatin 
 
 
OPfizer Croatia d.o.o.PfizerCaduettbl. film obl. 30x(10 mg + 10 mg)1,431,5042,7544,89RRC030,540,5616,0916,890,890,9326,6627,99
C10BX05 111 
rosuvastatin + acetilsalicilatna kiselina 
 
 
OBelupo d.d.Belupo d.d.Rosix Duocaps. tvrda 30x(5 mg + 100 mg)0,920,9627,4928,86Rpc130,510,5415,2916,050,410,4312,2012,81
C10BX05 112 
rosuvastatin + acetilsalicilatna kiselina 
 
 
OBelupo d.d.Belupo d.d.Rosix Duocaps. tvrda 30x(10mg + 100mg)1,411,4842,1944,30Rpc130,961,0128,7730,210,450,4713,4214,09
C10BX05 113 
rosuvastatin + acetilsalicilatna kiselina 
 
 
OBelupo d.d.Belupo d.d.Rosix Duocaps. tvrda 30x(20mg + 100mg)2,042,1461,2864,34Rpc131,581,6647,5249,900,460,4813,7614,45
C10BX11 161 
atorvastatin + perindopril + amlodipin 
 
 
 
Servier Pharma d.o.o.Les Laboratoires Servier Industrie, Servier (Ireland) Industries Ltd., Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A., Egis Pharmaceuticals Public Limited CompanyLipertancetbl. film obl. 30x(20 mg + 5 mg + 5 mg)2,572,7077,2181,07RRC031,942,0458,2161,120,630,6719,0019,95
C10BX11 162 
atorvastatin + perindopril + amlodipin 
 
 
 
Servier Pharma d.o.o.Les Laboratoires Servier Industrie, Servier (Ireland) Industries Ltd., Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A., Egis Pharmaceuticals Public Limited CompanyLipertancetbl. film obl. 30x(20 mg + 10 mg + 5 mg)2,953,1088,6093,03RRC032,322,4469,6073,080,630,6719,0019,95
C10BX11 163 
atorvastatin + perindopril + amlodipin 
 
 
 
Servier Pharma d.o.o.Les Laboratoires Servier Industrie, Servier (Ireland) Industries Ltd., Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A., Egis Pharmaceuticals Public Limited CompanyLipertancetbl. film obl. 30x(20 mg + 10 mg + 10 mg)3,053,2191,6096,18RRC032,422,5472,6076,230,630,6719,0019,95
C10BX11 164 
atorvastatin + perindopril + amlodipin 
 
 
 
Servier Pharma d.o.o.Les Laboratoires Servier Industrie, Servier (Ireland) Industries Ltd., Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A., Egis Pharmaceuticals Public Limited CompanyLipertancetbl. film obl. 30x(40 mg + 10 mg + 10 mg)3,733,92112,00117,60RRC033,103,2693,0097,650,630,6719,0019,95
D01AA01 402 
nistatin 
 
 
LPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Nistatinmast 1x20 g (100.000 i.j./g)19,9020,9019,9020,90R9,5510,039,5510,0310,3510,8710,3510,87
D01AC01 405 
klotrimazol 
 
 
LPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Klotrimazol Plivakrema 1x20 g (10 mg/g)17,1017,9617,1017,96R9,5510,039,5510,037,557,937,557,93
D01AC01 761 
klotrimazol 
 
 
LDr. August Wolff GmbH & Co. KG ArzneimitellDr. August WolffCanifugotop. za kožu, sprej 1%, 1x30 ml (0,01 g/ml)29,0030,4529,0030,45R10,8011,3410,8011,3418,2019,1118,2019,11
D01AC02 411 
mikonazol 
 
 
LBelupo d.d.BelupoRojazolkrema 2%, 1x30 g18,4519,3718,4519,37R14,3215,0414,3215,044,134,344,134,34
D01AC02 431 
mikonazol 
 
 
LKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Daktarinkrema 2%, 1x30 g18,4519,3718,4519,37R14,3215,0414,3215,044,134,344,134,34
D01AC20 471 
izokonazol, diflukortolon 
 
 
LLEO Pharma A/SLEO Pharma Manufacturing Italy S.r.l.Travocortkrema 1x15 g (10 mg/g + 1mg/g)35,0036,7535,0036,75R15,2215,9815,2215,9819,7820,7719,7820,77
D01AE14 471 
ciklopiroksolamin 
 
 
LMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelOxolamotop. za kožu, boč. 1x20 ml (10 mg/ml)21,2022,2621,2022,26R7,207,567,207,5614,0014,7014,0014,70
D01AE14 472 
ciklopiroksolamin 
 
 
LMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelOxolamljekoviti lak za nokte, boč. 1x3 g (80 mg/g) + 10 pl. špatula70,3773,8970,3773,89R6,987,336,987,3363,3966,5663,3966,56
D01AE15 441 
terbinafin 
 
 
LMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelAterekrema 15 g (10 mg/g)17,0017,8517,0017,85R8,619,048,619,048,398,818,398,81
D01AE15 461 
terbinafin 
 
 
LGlaxoSmithKline Dungarvan Ltd.GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & Co.Lamisilkrema 1%, 1x15 g17,0017,8517,0017,85R8,619,048,619,048,398,818,398,81
D01AE15 462 
terbinafin 
 
 
LGlaxoSmithKline Dungarvan Ltd.GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & Co.Lamisil DermGelgel 1%, 1x15 g26,1527,4626,1527,46R8,619,048,619,0417,5418,4217,5418,42
D01AE16 421 
amorolfin 
 
 
LJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Fungilacljekoviti lak za nokte, boč. 1x2,5 ml (50 mg/ml) + 10 pl. špatula75,0078,7575,0078,75R6,987,336,987,3368,0271,4268,0271,42
D01AE22 721 
naftifinklorid 
 
 
LJadran – Galenski Laboratorij d.d.Jadran Galenski laboratorij d.d.Naftifinklorid JGLotop. za kožu, boč. 1x20 ml (10 mg/ml)40,0042,0040,0042,00R6,486,806,486,8033,5235,2033,5235,20
D02AC00 461 
nezasićene masne kiseline (C18 : 2) 
 
 
LDr. August Wolff GmbH & Co. KG ArzneimitellDr. August Wolff GmbH & Co. KG ArzneimittelLinola Dermkrema, 1x50 g (8,15 mg/g)39,1441,1039,1441,10RSpd0911,7412,3311,7412,3327,4028,7727,4028,77
D05AX52 441 
kalcipotriol + betametazon 
 
 
LLEO Pharma A/SLEO Pharma A/S, LEO Laboratories Ltd.Daivobetgel 30 g (50 mcg/g + 0,5 mg/g)134,80141,54134,80141,54R76,4480,2676,4480,2658,3661,2858,3661,28
D05AX52 442 
kalcipotriol + betametazon 
 
 
LLEO Pharma A/SColep Laupheim GmbH & Co. KG, LEO Laboratories Ltd.Enstilarpjena za kožu 60 g (50 mcg/g + 0,5 mg/g)305,40320,67305,40320,67R152,88160,52152,88160,52152,52160,15152,52160,15
D06BA01 421 
sulfadiazin-srebro 
 
 
LSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasDermazinkrema 1%, 1x50 g40,1742,1840,1742,18R15,2215,9815,2215,9824,9526,2024,9526,20
D06BB03 413 
aciklovir 
 
 
LBelupo d.d.BelupoHerpleximkrema 5%, 1x5 g33,1634,8233,1634,82R23,5324,7123,5324,719,6310,119,6310,11
D06BB03 414 
aciklovir 
 
 
LBelupo d.d.BelupoHerpleximkrema 5%, 1x10 g62,7465,8862,7465,88R47,0549,4047,0549,4015,6916,4715,6916,47
D06BB10 461 
imikvimod 
 
 
LMeda AB3M Health Care LimitedAldarakrema 5%, vreć. 12x250 mg30,1531,66361,84379,93Rpd057,607,9891,1795,7322,5623,68270,67284,20
D06BX01 411 
metronidazol 
 
 
LJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Rozametkrema 1%, 1x25 g27,8029,1927,8029,19Rpd0420,8521,8920,8521,896,957,306,957,30
D06BX01 461 
metronidazol 
 
 
LDr. August Wolff GmbH & Co. KG ArzneimitellDr. August WolfMetrosagel 0,75%, 1x25 g25,5026,7825,5026,78Rpd0420,8521,8920,8521,894,654,884,654,88
D07AC01 411 
betametazon 
 
 
LBelupo d.d.BelupoBelodermmast 1x15 g (0,5 mg/g)14,7715,5114,7715,51R8,869,308,869,305,916,215,916,21
D07AC01 413 
betametazon 
 
 
LBelupo d.d.BelupoBelodermkrema 1x15 g (0,5 mg/g)14,7715,5114,7715,51R8,869,308,869,305,916,215,916,21
D07AC01 416 
betametazon 
 
 
LBelupo d.d.BelupoBelodermkrema 1x100 g (0,5 mg/g)67,5770,9567,5770,95R59,0862,0359,0862,038,498,918,498,91
D07AC01 433 
betametazon 
 
 
LJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Betazonkrema 1x100 g (0,5 mg/g)67,5770,9567,5770,95R59,0862,0359,0862,038,498,918,498,91
D07AC13 464 
mometazon 
 
 
LMerck Sharp & Dohme d.o.o.Schering- PloughElocomkrema 0,1%, 1x30 g32,5034,1332,5034,13R17,7218,6117,7218,6114,7815,5214,7815,52
D07AC13 465 
mometazon 
 
 
LMerck Sharp & Dohme d.o.o.Schering- PloughElocommast 0,1%, 1x30 g35,1036,8635,1036,86R17,7218,6117,7218,6117,3818,2517,3818,25
D07AC13 471 
mometazon 
 
 
LMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelMomecutankrema 1x30 g (1 mg/g)26,9928,3426,9928,34R12,4013,0212,4013,0214,5915,3214,5915,32
D07AC13 472 
mometazon 
 
 
LMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelMomecutanmast 1x30 g (1 mg/g)25,2026,4625,2026,46R12,4013,0212,4013,0212,8013,4412,8013,44
D07AC13 766 
mometazon 
 
 
LMerck Sharp & Dohme d.o.o.Schering- PloughElocomlosion 0,1%, 1x30 ml33,2134,8733,2134,87R19,9320,9319,9320,9313,2813,9413,2813,94
D07AC13 771 
mometazon 
 
 
LMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelMomecutanotop. za kožu 1x30 ml (1 mg/g)23,2524,4123,2524,41R13,9514,6513,9514,659,309,779,309,77
D07AC14 461 
metilprednizolon aceponat 
 
 
LLEO Pharma A/SLEO Pharma Manufacturing Italy S.r.l.Advantankrema, 1x15 g (1 mg/g)20,6021,6320,6021,63R7,978,377,978,3712,6313,2612,6313,26
D07AC14 462 
metilprednizolon aceponat 
 
 
LLEO Pharma A/SLEO Pharma Manufacturing Italy S.r.l.Advantanmast, 1x15 g (1 mg/g)20,6521,6820,6521,68R7,978,377,978,3712,6813,3112,6813,31
D07CC01 471 
fusidatna kiselina + betametazon 
 
 
LMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelFusicutan Pluskrema 1x15 g (20 mg/g + 1 mg/g)37,5839,4637,5839,46R9,5910,079,5910,0727,9929,3927,9929,39
D07XA02 761 
estradiolbenzoat + prednizolon + salicilna kiselina 
 
 
LDr. August Wolff GmbH & Co. KG ArzneimitellDr. August WolffAlpicort Fotop. za kožu vlasišta, 1x100 ml (0,005 g + 0,2 g + 0,4 g)76,0079,8076,0079,80R35,0036,7535,0036,7541,0043,0541,0043,05
D07XA02 762 
prednizolon + salicilna kiselina 
 
 
LDr. August Wolff GmbH & Co. KG ArzneimitellDr. August WolffAlpicortotop. za kožu vlasišta, 1x100 ml (0,2 g + 0,4 g)56,0358,8356,0358,83R49,0051,4549,0051,457,037,387,037,38
D07XC01 711 
betametazon + salicilna kiselina 
 
 
LBelupo d.d.BelupoBelosaliclosion 1x50 ml (0,5 mg/g + 20 mg/g)48,7551,1948,7551,19R43,8846,0743,8846,074,875,114,875,11
D08AG02 441 
povidon-jod 
 
 
LAlkaloid d.o.o.AlkaloidBetadinemast 1x20 g (100 mg/1g)28,6230,0528,6230,05R24,0925,2924,0925,294,534,764,534,76
D10AD03 411 
adapalen 
 
 
LBelupo d.d.BelupoSonakrema 0,1%, 1x30 g50,3552,8750,3552,87R25,1826,4425,1826,4425,1726,4325,1726,43
D10AD03 412 
adapalen 
 
 
LBelupo d.d.BelupoSonagel 0,1%, 1x30 g50,3552,8750,3552,87R25,1826,4425,1826,4425,1726,4325,1726,43
D10AE01 461 
benzoil peroksid 
 
 
LDr. August Wolff GmbH & Co. KG ArzneimitellWolffDercome Cleartuba. plast., susp. 4%, 1x100 g57,5860,4657,5860,46R26,3727,6926,3727,6931,2132,7731,2132,77
D10AF51 463 
klindamicin + benzoilperoksid 
 
 
LGlaxoSmithKline d.o.o.Stiefel Laboratories (Ireland) Ltd., Glaxo Operations UK Ltd.Duacgel 30 g (10 mg/g + 50 mg/g)139,00145,95139,00145,95R20,4021,4220,4021,42118,60124,53118,60124,53
D10AX03 471 
azelatna kiselina 
 
 
LLEO Pharma A/SLEO Pharma Manufacturing Italy S.r.l.Skinorenkrema 1x30 g (200 mg/g)60,0063,0060,0063,00R25,1826,4425,1826,4434,8236,5634,8236,56
D10BA01 161 
izotretinoin30 mg7,177,53ORoche d.o.o.RocheRoaccutanecaps. 30x10 mg2,392,5171,6075,18RSpd031,791,8853,7056,390,600,6317,9018,80
D11AH01 461 
takrolimus hidrat 
 
 
LLEO Pharma A/SAstellas Ireland Co. Ltd.Protopic 0,1%mast, 1x30 g187,20196,56187,20196,56R31,8933,4831,8933,48155,31163,08155,31163,08
D11AH01 462 
takrolimus hidrat 
 
 
LLEO Pharma A/SAstellas Ireland Co. Ltd.Protopic 0,03%mast, 1x30 g177,30186,17177,30186,17R31,8933,4831,8933,48145,41152,68145,41152,68
D11AH01 471 
takrolimus hidrat 
 
 
LBausch Health Ireland LimitedLaboratori Fundacio DauDermitopic 0,1 %mast, 1x30 g131,04137,59131,04137,59R31,8933,4831,8933,4899,15104,1199,15104,11
D11AX15 461 
pimekrolimus 
 
 
LMylan Hrvatska d.o.o.Meda Pharma GmbH, MEDA Manufacturing MerignacElidelkrema 1x30 g (10 mg/g)165,03173,28165,03173,28R17,7218,6117,7218,61147,31154,68147,31154,68
G01AA10 661 
klindamicin0,1 g 
 
VPfizer Croatia d.o.o.Pharmacia & UpjohnDalacinkrema za rodnicu 20 mg/g, 1x40 g62,0065,1062,0065,10R31,3932,9631,3932,9630,6132,1430,6132,14
G01AA51 602 
nistatin + oksitetraciklin 
 
 
VPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Geonistinvag. tbl. 6x(100 mg + 100.000 i.j.)5,255,5131,4933,06R2,482,6014,8815,622,772,9116,6117,44
G01AA51 631 
neomicin + polimiksin B + nistatin 
 
 
VLaboratorie INNOTECH INTERNATIONALInnothera ChouzyPolygynaxvag. caps, meka 12x(35000 IU + 35000 IU + 100 000 IU)3,814,0045,7248,01Rpg071,241,3014,8815,622,572,7030,8432,38
G01AA51 661 
nifuratel + nistatin 
 
 
VAziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A.Doppel Farmaceutici S.r.l.Macmiror Complexvag. caps, meka 12x(500 mg + 200 000 IU)5,685,9668,1071,51Rpg071,241,3014,8815,624,444,6653,2255,88
G01AA51 662 
nifuratel + nistatin 
 
 
VAziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A.Doppel Farmaceutici S.r.l.Macmiror Complexvag. krema 1x30 g (100 mg/g + 40 000 IU/g)61,4364,5061,4364,50Rpg0731,3932,9631,3932,9630,0431,5430,0431,54
G01AF01 611 
metronidazol0,5 g1,661,74VBelupo d.d.BelupoMedazolvag. tbl. 10x500 mg1,661,7416,5917,42R0,760,807,597,970,900,959,009,45
G01AF01 661 
metronidazol0,5 g8,008,40VDr. August Wolff GmbH & Co. KG ArzneimitellWolffArilin rapidvag. 2x1000 mg16,0016,8032,0033,60R3,803,987,597,9712,2112,8224,4125,63
G01AF02 604 
klotrimazol0,1 g7,137,48VPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Klotrimazol Plivavag. tbl. 3x200 mg7,137,4821,3822,45R2,532,667,597,974,604,8313,7914,48
G01AF02 662 
klotrimazol 
 
 
VDr. August Wolff GmbH & Co. KG ArzneimitellDr. August WolffVagisan Myko Kombivag. 1x500 mg + krema 20 g (10 mg/g)42,4444,5642,4444,56R16,7417,5816,7417,5825,7026,9925,7026,99
G01AF04 611 
mikonazol0,1 g2,532,66VBelupo d.d.BelupoRojazolvag. tbl. 7x200 mg5,065,3135,4237,19R3,793,9826,5627,891,271,338,869,30
G01AF04 631 
mikonazol0,1 g5,065,31VKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Gyno-Daktarinvag. tbl. 7x200 mg5,065,3135,4237,19R3,793,9826,5627,891,271,338,869,30
G01AX11 641 
povidon-jod0,2 g2,502,62VAlkaloid d.o.o.AlkaloidBetadinevag. 14x200 mg2,502,6234,9436,69R1,241,3117,4218,291,251,3117,5218,40
G02CB01 121 
bromokriptin5 mg1,972,07OSandoz d.o.o.Sandoz-LekBromergontbl. 30x2,5 mg0,981,0329,5030,98R0,951,0028,5629,990,030,030,940,99
G03AA07 141 
etinilestradiol + levonorgestrel 
 
 
OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelAdexatbl. film obl. 21x(0,03 mg + 0,15 mg)1,191,2525,0326,28R0,110,122,352,471,081,1322,6823,81
G03AA07 142 
etinilestradiol + levonorgestrel 
 
 
OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelAdexatbl. film obl. 63x(0,03 mg + 0,15 mg)1,191,2574,9778,72R0,110,126,937,281,081,1368,0471,44
G03AA07 161 
etinilestradiol + levonorgestrel 
 
 
OAlvogen Pharma Trading Europe EOODTeva Operations Poland Sp. z o.o., Teva Pharmaceutical Europe BVSeasoniquetbl. film obl. 84x0,03 mg/0,15 mg + 7x0,01 mg1,701,78154,56162,29R0,080,086,937,281,621,70147,63155,01
G03AA10 101 
gestoden + etinilestradiol 
 
 
OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Naeliatbl. film obl. 24x(0,06 mg + 0.015 mg) + 4xplacebo1,091,1426,1227,43R0,180,194,244,450,910,9621,8822,97
G03AA10 161 
gestoden + etinilestradiol 
 
 
OGedeon Richter Plc.Gedeon Richter Plc.Lindy­nette 20tbl. obl. 21x(75 mcg + 20 mcg)1,381,4529,0330,48R0,200,214,244,451,181,2424,7926,03
G03AA10 162 
gestoden + etinilestradiol 
 
 
OGedeon Richter Plc.Gedeon Richter Plc.Lindy­nette 30tbl. obl. 21x(75 mcg + 30 mcg)1,691,7735,4937,26R0,200,214,244,451,491,5631,2532,81
G03AA10 165 
gestoden + etinilestradiol 
 
 
OBayer d.o.o.Delpharm Lille S.A.S., Bayer AGLogesttbl. obl. 21x(0,075 mg gestoden + 0,02 mg etinilestradiol)1,431,5030,0331,53R0,200,214,244,451,231,2925,7927,08
G03AA12 101 
etinilestradiol + drospirenon 
 
 
OAlvogen Pharma Trading Europe EOODPliva Hrvatska d.o.o.Softinetbl. film obl. 21x(0,03 mg + 3 mg)2,842,9959,7262,71R0,200,214,244,452,642,7755,4858,25
G03AA12 102 
etinilestradiol + drospirenon 
 
 
OAlvogen Pharma Trading Europe EOODPliva Hrvatska d.o.o.Softinelle Ptbl. film obl. 24x(0,02 mg + 3 mg) + 4xplacebo2,492,6159,7262,71R0,180,194,244,452,312,4355,4858,25
G03AA12 121 
etinilestradiol + drospirenon 
 
 
OSandoz d.o.o.Sandoz-Leon FarmaRosannetbl. film obl. 21x(0,03 mg + 3 mg)3,153,3066,0869,38R0,200,214,244,452,943,0961,8464,93
G03AA12 122 
etinilestradiol + drospirenon 
 
 
OSandoz d.o.o.Sandoz-Leon FarmaRosanelletbl. film obl. 21x(0,02 mg + 3 mg) + 7xplacebo2,873,0260,3463,36R0,200,214,244,452,672,8156,1058,91
G03AA12 131 
etinilestradiol + drospirenon 
 
 
OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d., Laboratorios Leon Farma S.A.Adriennetbl. film obl. 72x(0,02 mg + 3 mg) + 12xplacebo2,242,35161,24169,30R0,100,106,937,282,142,25154,31162,03
G03AA12 166 
etinilestradiol + drospirenon 
 
 
OBayer d.o.o.Bayer AGYaztbl. film obl. 24x(0,02 mg + 3 mg) + 4xplacebo2,522,6560,5663,59R0,180,194,244,452,352,4656,3259,14
G03AA12 167 
etinilestradiol + drospirenon 
 
 
OBayer d.o.o.Bayer AGYasmintbl. film obl. 21x(0,03 mg + 3 mg)3,153,3066,0869,38R0,200,214,244,452,943,0961,8464,93
G03AA12 171 
etinilestradiol + drospirenon 
 
 
OGedeon Richter Plc.Gedeon Richter Plc.Dayllatbl. film obl. 21x(0,02 mg + 3 mg) + 7xplacebo2,552,6853,5056,18R0,200,214,244,452,352,4649,2651,72
G03AA12 172 
etinilestradiol + drospirenon 
 
 
OGedeon Richter Plc.Gedeon Richter Plc.Midianatbl. film obl. 21x(0,03 mg + 3 mg) + 7xplacebo2,552,6853,5056,18R0,200,214,244,452,352,4649,2651,72
G03AA12 181 
etinilestradiol + drospirenon 
 
 
OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelDrospifem Mtbl. film obl. 24x(0,02 mg + 3 mg) + 4xplacebo2,012,1148,1550,56R0,160,173,824,011,851,9444,3346,55
G03AA12 191 
etinilestradiol + drospirenon 
 
 
OGedeon Richter Plc.Gedeon Richter Plc.Daylettetbl. film obl. 24x(0,02 mg + 3 mg) + 4xplacebo1,912,0045,7448,03R0,160,173,824,011,751,8341,9244,02
G03AA14 101 
nomegestrolacetat + estradiol 
 
 
OTeva B.V.Teva Operations PolandZoelytbl. film obl. 24x(2,5 mg + 1,5 mg) + 4xplacebo3,303,4679,0883,03R0,080,091,992,093,213,3777,0980,94
G03AA15 161 
etinilestradiol + klormadinon 
 
 
OGedeon Richter Plc.Grünenthal GmbH, Gedeon Richter Plc.Belaratbl. obl. 21x(0,03 mg + 2 mg)3,053,2064,0067,20R0,200,214,244,452,852,9959,7662,75
G03AA15 171 
etinilestradiol + klormadinon 
 
 
OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelEstaltbl. film obl. 21x(0,03 mg + 2 mg)2,132,2444,8047,04R0,140,152,973,121,992,0941,8343,92
G03AA16 101 
etinilestradiol + dienogest 
 
 
OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Claxitbl. film obl. 21x(0,03 mg + 2 mg)2,362,4749,4651,93R0,110,112,212,322,252,3647,2549,61
G03AA16 201 
etinilestradiol + dienogest 
 
 
OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelDonellatbl. film obl. 21x(0,03 mg + 2 mg)1,651,7334,6236,35R0,070,081,551,631,571,6533,0734,72
G03AB08 161 
estradiol + dienogest 
 
 
OBayer d.o.o.Bayer AGQlairatbl. film obl. 1x282,632,7673,7377,42R0,150,164,244,452,482,6169,4972,96
G03CA03 662 
estradiol25 mcg0,470,49VDr. August Wolff GmbH & Co. KG ArzneimitellWolffLinoladiolkrema za rodnicu 25 g (0,01 g/100 g)46,5048,8346,5048,83R34,5036,2334,5036,2312,0012,6012,0012,60
G03CA03 673 
estradiol25 mcg7,007,35VNovo Nordisk A/SNovo NordiskVagifemvag. tbl. 18x10 mcg7,007,35125,94132,24R1,922,0134,5036,235,085,3391,4496,01
G03DB01 161 
didrogesteron10 mg2,202,31OMylan Hrvatska d.o.o.AbbottDuphastontbl. film obl. 42x10 mg2,202,3192,5497,17R1,621,7067,9471,340,590,6224,6025,83
G03DB01 162 
didrogesteron10 mg2,202,31OMylan Hrvatska d.o.o.AbbottDuphastontbl. film obl. 20x10 mg2,202,3144,0746,27R1,621,7032,3533,970,590,6211,7212,31
G03DB08 161 
dienogest2 mg8,989,43OBayer d.o.o.Schering GmbH & Co. Produktions KGVisannetbl. 28x2 mg8,989,43251,35263,92RSpg051,541,6243,0945,247,447,81208,26218,67
G03FA01 184 
estradiol + noretisteron 
 
 
ONovo Nordisk A/SNovo NordiskActivelletbl. 1x28 (1 mg + 0,5 mg)1,541,6143,0345,18R0,880,9224,6425,870,660,6918,3919,31
G03FA17 161 
drospirenon + estradiol 
 
 
OBayer d.o.o.Bayer AGAngeliqtbl. film obl. 28x(2 mg + 1 mg)3,213,3789,9794,47R0,880,9224,6425,872,332,4565,3368,60
G03FB05 183 
estradiol + noretisteron 
 
 
ONovo Nordisk A/SNovo NordiskTrisequenstbl. 1x281,491,5641,7243,81R0,880,9224,6425,870,610,6417,0817,93
G03FB05 184 
estradiol + noretisteron 
 
 
ONovo Nordisk A/SNovo NordiskNovofemtbl. film obl. 1x281,451,5240,5142,54R0,880,9224,6425,870,570,6015,8716,66
G03FB08 161 
estradiol + didrogesteron 
 
 
OMylan Hrvatska d.o.o.AbbottFemoston 2/10tbl. 1x281,451,5240,4742,49R0,880,9224,6425,870,570,6015,8316,62
G03FB08 162 
estradiol + didrogesteron 
 
 
OMylan Hrvatska d.o.o.AbbottFemoston 1/10tbl. 1x281,361,4338,1040,01R0,880,9224,6425,870,480,5013,4614,13
G03FB08 163 
estradiol + didrogesteron 
 
 
OMylan Hrvatska d.o.o.AbbottFemoston conti 1/5tbl. 1x281,461,5340,8842,92R0,880,9224,6425,870,580,6116,2417,05
G03FB08 164 
estradiol + didrogesteron 
 
 
OMylan Hrvatska d.o.o.AbbottFemoston conti mini 0,5/2,5tbl. film obl. 1x281,461,5340,7542,79R0,790,8322,1823,290,660,7018,5719,50
G03HB01 164 
ciproteron-acetat + etinilestradiol 
 
 
OBayer d.o.o.Bayer AGDiane-35drag. 3x211,311,3882,7486,88RSRG021,061,1166,7170,050,250,2716,0316,83
G03XB02 161 
ulipristal acetat5 mg35,0136,76OGedeon Richter Plc.Cenexi, Gedeon Richter Plc.Esmyatbl. 28x5 mg35,0136,76980,281029,29RSpg0818,1719,08508,72534,1616,8417,68471,56495,14
G03XC01 961 
raloksifen60 mg3,623,80ODAIICHI SANKYO EUROPE GmbHLilly S.A.Evistatbl. 28x60 mg3,623,80101,36106,43RSpg012,752,8977,0080,850,870,9124,3625,58
G04BD06 161 
propiverin klorid30 mg5,846,13OApogepha Arzneimittel GmbHApogephaDetrunormdrag. 30x15 mg2,923,0787,6091,98Rpg061,922,0257,6060,481,001,0530,0031,50
G04BD06 162 
propiverin klorid30 mg6,276,58OApogepha Arzneimittel GmbHApogephaDetrunorm XRcaps. s prilag. oslob. 28x30 mg6,276,58175,55184,33Rpg063,553,7399,44104,412,722,8576,1179,92
G04BD08 161 
solifenacin5 mg4,805,04OAstellas d.o.o.Astellas Pharma Europe B.V.Vesicaretbl. film obl. 30x5 mg4,805,04144,10151,31Rpg063,553,73106,54111,871,251,3137,5639,44
G04BD08 162 
solifenacin5 mg3,133,29OAstellas d.o.o.Astellas Pharma Europe B.V.Vesicaretbl. film obl. 30x10 mg6,276,58188,09197,49RRG045,235,49156,77164,611,041,1031,3232,89
G04BD09 122 
trospij40 mg13,0713,72OSandoz d.o.o.Sandoz-LekSpasmextbl. 30x5 mg1,631,7249,0051,45R0,480,5014,4015,121,151,2134,6036,33
G04CA02 162 
tamsulozin0,4 mg1,481,55OAstellas d.o.o.Astellas Pharma Europe B.V.Omnic Ocastbl. film obl. s prod. oslob. 30x0,4 mg1,481,5544,3046,52RSRG051,051,1031,4933,060,430,4512,8113,45
G04CA04 161 
silodosin8 mg2,432,55ORecordati Ireland LtdRecordati Industria Chimica E Farmaceutica S.p.A.Uroreccaps. tvrda 30x4 mg1,211,2736,4038,22RSpg020,720,7621,6022,680,490,5114,8015,54
G04CA04 162 
silodosin8 mg2,432,55ORecordati Ireland LtdRecordati Industria Chimica E Farmaceutica S.p.A.Uroreccaps. tvrda 30x8 mg2,432,5572,8176,45RSpg021,051,1031,4933,061,381,4541,3243,39
G04CA52 161 
dutasterid + tamsulozin 
 
 
OGlaxoSmithKline d.o.o.Catalent Germany Schorndorf GmbHDuodartcaps. tvrda 30x(0,5 mg + 0,4 mg)4,474,69134,00140,70RSpg031,932,0357,9060,802,542,6676,1079,91
G04CB01 101 
finasterid5 mg1,351,42OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Mostrafintbl. film obl. 28x5 mg1,351,4237,8039,69RSRG060,880,9324,7425,980,470,4913,0613,71
G04CB01 131 
finasterid5 mg1,351,42OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Finprostbl. film obl. 28x5 mg1,351,4237,8039,69RSRG060,880,9324,7425,980,470,4913,0613,71
G04CB02 102 
dutasterid0,5 mg2,272,38OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o., Laboratorios Alcala Farma S.L., Cyndea Pharma S.L., Galenicum Health S.L., Pharmadox Healthcare Ltd.Dustercaps. meka 30x0,5 mg2,272,3868,0471,44RSpg040,880,9326,5127,841,381,4541,5343,61
G04CB02 131 
dutasterid0,5 mg2,032,13OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., Laboratorios Leon Farma S.A.Dutryscaps. meka 30x0,5 mg2,032,1360,9063,95RSpg040,790,8323,7024,891,241,3037,2039,06
G04CB02 141 
dutasterid0,5 mg1,481,55OAlkaloid-INT d.o.o.Laboratorios Leon Farma S.A.Lestedoncaps. meka 30x0,5 mg1,481,5544,4046,62RSpg040,580,6017,2818,140,900,9527,1228,48
G04CB02 161 
dutasterid0,5 mg2,422,54OGlaxoSmithKline d.o.o.GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.Avodartcaps. meka 30x0,5 mg2,422,5472,7076,34RSpg040,880,9326,5127,841,541,6246,1948,50
G04CB02 162 
dutasterid0,5 mg2,422,54OPharmaS d.o.o.Cipla(EU) LimitedDutacipcaps. meka 30x0,5 mg2,422,5472,7076,34RSpg040,880,9326,5127,841,541,6246,1948,50
G04CB02 181 
dutasterid0,5 mg1,411,48OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Laboratorios Leon Farma S.A.Dutasterid Genericoncaps. meka 30x0,5 mg1,411,4842,1844,29RSpg040,580,6017,2818,140,830,8724,9026,15
G04CB02 191 
dutasterid0,5 mg1,411,48OAlvogen Pharma Trading Europe EOODLaboratorios Leon Farma S.A.Duprocaps. meka 30x0,5 mg1,411,4842,1844,29RSpg040,580,6017,2818,140,830,8724,9026,15
H01BA02 165 
dezmopresin0,4 mg89,2893,74OFerring GmbHFerring GmbHNocdurnaliofilizat oral., 30x25 mcg5,585,86167,40175,77RSph023,553,73106,64111,972,032,1360,7663,80
H01BA02 166 
dezmopresin0,4 mg46,1248,43OFerring GmbHFerring GmbHNocdurnaliofilizat oral., 30x50 mcg5,776,05172,95181,60RSph033,553,73106,64111,972,212,3266,3169,63
H02AB04 160 
metilprednizolon-acetat7,5 mg1,181,24OPfizer Croatia d.o.o.PfizerMedroltbl. 30x4 mg0,630,6618,9619,91R0,370,3911,1111,670,260,277,858,24
H02AB04 162 
metilprednizolon-acetat7,5 mg0,830,87OPfizer Croatia d.o.o.PfizerMedroltbl. 20x32 mg3,563,7371,1074,66R2,963,1159,2762,230,590,6211,8312,42
H02AB07 171 
prednizon10 mg1,001,05OMERCK d.o.o.MerckDecortintbl. 20x5 mg0,500,5310,0710,57R0,320,336,336,650,190,203,743,93
H02AB07 173 
prednizon10 mg0,940,99OMERCK d.o.o.MerckDecortintbl. 100x5 mg0,470,4947,0049,35R0,290,3029,0030,450,180,1918,0018,90
H03AA01 141 
levotiroksin0,15 mg1,021,07OMERCK d.o.o.MerckEuthyrox 25tbl. 50x25 mcg0,170,188,508,93R0,070,073,503,680,100,115,005,25
H03AA01 142 
levotiroksin0,15 mg0,630,66OMERCK d.o.o.MerckEuthyrox 50tbl. 50x50 mcg0,210,2210,5011,03R0,120,136,006,300,090,094,504,73
H03AA01 143 
levotiroksin0,15 mg0,410,43OMERCK d.o.o.MerckEuthyrox 75tbl. 50x75 mcg0,210,2210,3310,85R0,150,167,507,880,060,062,832,97
H03AA01 144 
levotiroksin0,15 mg0,450,47OMERCK d.o.o.MerckEuthyrox 88tbl. 50x88 mcg0,270,2813,2513,91R0,180,199,009,450,090,094,254,46
H03AA01 145 
levotiroksin0,15 mg0,440,46OMERCK d.o.o.MerckEuthyrox 100tbl. 50x100 mcg0,290,3014,5015,23R0,190,209,299,750,100,115,215,47
H03AA01 146 
levotiroksin0,15 mg0,420,44OMERCK d.o.o.MerckEuthyrox 112tbl. 50x112 mcg0,320,3315,7516,54R0,190,209,509,980,130,136,256,56
H03AA01 147 
levotiroksin0,15 mg0,300,32OMERCK d.o.o.MerckEuthyrox 125tbl. 50x125 mcg0,250,2612,5013,13R0,220,2311,0011,550,030,031,501,58
H03AA01 148 
levotiroksin0,15 mg0,350,37OMERCK d.o.o.MerckEuthyrox 150tbl. 50x150 mcg0,350,3717,6718,55R0,230,2411,5012,080,120,136,176,48
J01CR02 121 
amoksicilin + klavulanska kiselina1.5 g7,227,58OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Klavocin DTtbl. rasp. za oral. susp. 14x1 g (875 mg + 125 mg)4,214,4258,9561,90Rpj071,801,8925,2026,462,412,5333,7535,44
J01DC02 161 
cefuroksim0,5 g7,497,86OGlaxoSmithKline d.o.o.Glaxo Operations UK Limited, GlaxoSmithKline Trading Services LimitedZinnattbl. film obl. 10x125 mg1,871,9718,7219,66Rpj011,171,2311,7012,290,700,747,027,37
J01DD13 141 
cefpodoksim0,4 g13,5314,21OAlkaloid d.o.o.AlkaloidRexoceftbl. film obl. 10x100 mg2,983,1329,7731,26Rpj021,001,0510,0010,501,982,0819,7720,76
J01DD13 142 
cefpodoksim0,4 g12,9213,57OAlkaloid d.o.o.AlkaloidRexoceftbl. film obl. 20x100 mg2,983,1359,5462,52Rpj021,001,0520,0021,001,982,0839,5441,52
J01DD13 143 
cefpodoksim0,4 g13,2113,87OAlkaloid d.o.o.AlkaloidRexoceftbl. film obl. 10x200 mg5,956,2559,5462,52Rpj022,002,1020,0021,003,954,1539,5441,52
J01DD13 144 
cefpodoksim0,4 g12,3312,95OAlkaloid d.o.o.AlkaloidRexoceftbl. film obl. 20x200 mg5,956,25119,07125,02Rpj022,002,1040,0042,003,954,1579,0783,02
J01DD13 241 
cefpodoksim0,4 g21,0022,05OAlkaloid d.o.o.AlkaloidRexocefpraš. za oral. susp. 1x100 ml (40 mg/5 ml)42,0044,1042,0044,10RRJ0831,6033,1831,6033,1810,4010,9210,4010,92
J01FA10 102 
azitromicin0,3 g8,669,09OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Sumamedcaps. 6x250 mg7,227,5843,3045,47RRJ122,232,3413,3914,064,995,2329,9131,41
J01FA10 103 
azitromicin0,3 g5,806,09OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Sumamedtbl. 3x500 mg9,6610,1528,9930,44RRJ124,464,6913,3914,065,205,4615,6016,38
J01FA10 104 
azitromicin0,3 g6,056,35OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Sumamedtbl. za oral. susp. 3x500 mg10,0810,5830,2331,74RRJ124,464,6913,3914,065,615,8916,8417,68
J01FA10 105 
azitromicin0,3 g6,056,35OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Sumamedtbl. za oral. susp. 1x1000 mg20,1621,1720,1621,17RRJ128,929,378,929,3711,2411,8011,2411,80
J01FF01 165 
klindamicin1.2 g8,318,72OMIP Pharma Croatia d.o.o.Chephasaar Chem.-pharm. Fabrik GmbHClindamycin MIP/Klindamicin-MIPtbl. film obl. 16x600 mg4,154,3666,4469,76R3,093,2549,5051,981,061,1116,9417,79
J01FF01 166 
klindamicin1.2 g8,098,49OMIP Pharma Croatia d.o.o.Chephasaar Chem.-pharm. Fabrik GmbHClindamycin MIP/Klindamicin-MIPtbl. film obl. 32x600 mg4,044,24129,36135,83R2,923,0693,2897,941,131,1836,0837,88
J01MA12 122 
levofloksacin0,5 g7,688,07OSandoz d.o.o.Sandoz-LekFlexidtbl. film obl. 10x500 mg7,688,0776,8380,67RSRJ156,166,4661,5564,631,531,6015,2816,04
J01XX01 141 
fosfomicin3 g21,0222,07OPharmaS d.o.o.Labiana Pharmaceuticals S.L.U.Urifosgran. za oral. otop., vreć. 1x3 g21,0222,0721,0222,07R14,7115,4514,7115,456,316,636,316,63
J01XX01 142 
fosfomicin3 g20,3921,40OPharmaS d.o.o.Labiana Pharmaceuticals S.L.U.Urifosgran. za oral. otop., vreć. 2x3 g20,3921,4040,7742,81R14,7115,4529,4230,895,685,9611,3511,92
J01XX01 143 
fosfomicin3 g30,3631,88OPharmaS d.o.o.Labiana Pharmaceuticals S.L.U.Urifosgran. za oral. otop., vreć. 1x2 g20,2421,2520,2421,25R9,8110,309,8110,3010,4310,9510,4310,95
L01BC06 162 
kapecitabin 
 
 
ORoche Registration GmbHRocheXelodatbl. 120x500 mg8,478,891.016,201067,01RSRL025,565,84667,20700,562,913,05349,00366,45
L02BG04 131 
letrozol2,5 mg6,006,30OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GmbhLortandatbl. film obl. 30x2,5 mg6,006,30180,00189,00RSRL255,235,49156,96164,810,770,8123,0424,19
L02BG06 122 
eksemestan25 mg5,966,26OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Eksemestan JGLtbl. film obl. 30x25 mg5,966,26178,94187,89RSRL265,235,49156,96164,810,730,7721,9823,08
L02BG06 181 
eksemestan25 mg10,0510,55OPfizer Croatia d.o.o.PfizerAromasintbl. 30x25 mg10,0510,55301,38316,45RSRL265,235,49156,96164,814,815,05144,42151,64
M01AB05 101 
diklofenak0,1 g1,061,11ONovartis Hrvatska d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Voltaren fortetbl. 20x50 mg0,530,5610,5111,04R0,430,458,589,010,100,111,932,03
M01AB05 102 
diklofenak0,1 g0,840,88ONovartis Hrvatska d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Voltaren retardtbl. 20x100 mg0,840,8816,7317,57R0,780,8215,5316,310,060,061,201,26
M01AB05 103 
diklofenak0,1 g1,831,92ONovartis Hrvatska d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Voltaren rapiddrag. 10x50 mg0,910,969,139,59R0,430,454,294,500,480,514,845,08
M01AB05 161 
diklofenak0,1 g1,191,25OBausch Health Ireland LimitedSwiss Caps GmbH, Bausch Health Poland sp. z o.o.Diclorapidcaps. žel. otp. tvrda 10x75 mg0,890,938,909,35R0,600,636,006,300,290,302,903,05
M01AB05 162 
diklofenak0,1 g1,101,15OBausch Health Ireland LimitedSwiss Caps GmbH, Bausch Health Poland sp. z o.o.Diclorapidcaps. žel. otp. tvrda 20x75 mg0,820,8616,4517,27R0,600,6312,0012,600,220,234,454,67
M01AB05 163 
diklofenak0,1 g0,971,02OBausch Health Ireland LimitedSwiss Caps GmbH, PharmaSwiss d.o.o., Bausch Health Poland sp. z o.o.Diclo Duocaps. s prilag. oslob. tvrda 20x75 mg0,730,7614,5415,27R0,600,6312,0012,600,130,132,542,67
M01AB05 507 
diklofenak0,1 g15,3416,11RNovartis Hrvatska d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Voltarensupp. 10x50 mg7,678,0676,7280,56R0,720,757,197,556,957,3069,5373,01
M01AB11 161 
acemetacin120 mg2,482,60OMylan Hrvatska d.o.o.Meda Manufacturing GmbHRantudil fortecaps. tvrda 20x60 mg1,241,3024,8026,04R0,520,5410,3310,850,720,7614,4715,19
M01AC01 111 
piroksikam20 mg0,860,90OBelupo d.d.BelupoLuborcaps. tvrda 20x10 mg0,430,458,589,01R0,360,377,107,460,070,081,481,55
M01AC01 112 
piroksikam20 mg0,800,84OBelupo d.d.BelupoLuborcaps. tvrda 20x20 mg0,800,8416,0016,80R0,780,8215,5316,310,020,020,470,49
M01AC06 162 
meloksikam15 mg1,141,19OBoehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.Boehringer IngelheimMovalistbl. 20x15 mg1,141,1922,7523,89R0,780,8215,5316,310,360,387,227,58
M01AE01 101 
ibuprofen1,2 g1,391,46OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Ibuprofen Plivatbl. film obl. 30x400 mg0,460,4913,8914,58R0,270,298,178,580,190,205,726,01
M01AE01 112 
ibuprofen1,2 g1,541,62OBelupo d.d.BelupoIbuprofen Belupotbl. film obl. 30x400 mg0,510,5415,4316,20R0,270,298,178,580,240,257,267,62
M01AE01 113 
ibuprofen1,2 g1,051,10OBelupo d.d.BelupoIbuprofen Belupotbl. film obl. 30x600 mg0,530,5515,7716,56R0,430,4512,8713,510,100,112,903,05
M01AE01 115 
ibuprofen1,2 g2,282,39OFarmal d.d.Farmal d.d.Ibuprofen Farmaltbl. film obl. 30x200 mg0,380,4011,4512,02R0,150,164,544,770,230,246,917,26
M01AE01 116 
ibuprofen1,2 g1,541,62OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbHIbuprofen Farmal/Ibuprofen Mibetbl. film obl. 30x400 mg0,510,5415,4316,20R0,270,298,178,580,240,257,267,62
M01AE01 119 
ibuprofen1,2 g1,051,10OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbHIbuprofen Farmal/Ibuprofen Mibetbl. 30x600 mg0,530,5615,7716,56R0,430,4512,8713,510,100,112,903,05
M01AE01 171 
ibuprofen1,2 g1,541,62OMylan Hrvatska d.o.o.Famar S.A.Brufentbl. film obl. 30x400 mg0,510,5415,4316,20R0,270,298,178,580,240,257,267,62
M01AE01 172 
ibuprofen1,2 g1,061,11OMylan Hrvatska d.o.o.Famar S.A.Brufentbl. film obl. 30x600 mg0,530,5615,7716,56R0,430,4512,8713,510,100,112,903,05
M01AE01 175 
ibuprofen1,2 g0,981,03OMylan Hrvatska d.o.o.Famar S.A.Brufen SRtbl. film obl. 30x800 mg0,650,6819,6320,61R0,530,5616,0016,800,120,133,633,81
M01AE01 376 
ibuprofen1,2 g1,962,06OMylan Hrvatska d.o.o.AbbVie S.r.l.Brufenvreć. 30x600 mg (šum. granule)0,981,0329,4330,90R0,430,4512,8713,510,550,5816,5617,39
M01AE01 377 
ibuprofen1,2 g2,392,51OMylan Hrvatska d.o.o.AbbVie S.r.l.Brufenvreć. 30x400 mg (šum. granule)0,800,8423,9125,11R0,250,267,357,720,550,5816,5617,39
M01AE02 131 
naproksen0,5 g0,981,03OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Nalgesin fortetbl. film obl. 10x550 mg1,081,1310,8011,34R0,800,848,008,400,280,292,802,94
M01AE02 132 
naproksen0,5 g0,930,98OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Nalgesin fortetbl. film obl. 20x550 mg1,021,0720,4721,49R0,720,7514,3615,080,310,326,116,42
M01AE02 133 
naproksen0,5 g0,900,94OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Nalgesin fortetbl. film obl. 30x550 mg0,991,0429,6031,08R0,690,7320,7221,760,300,318,889,32
M01AE03 123 
ketoprofen0,15 g0,800,84OSandoz d.o.o.Sandoz-LekKetonaltbl. retard 20x150 mg0,800,8416,0016,80R0,780,8215,5316,310,020,020,470,49
M01AE03 125 
ketoprofen0,15 g0,910,95OSandoz d.o.o.Sandoz-LekKetonalcaps. 30x50 mg0,300,329,089,53R0,270,298,178,580,030,030,910,96
M01AE03 126 
ketoprofen0,15 g0,900,95OSandoz d.o.o.Sandoz-LekKetonal fortetbl. film obl. 30x100 mg0,600,6318,0018,90R0,530,5616,0016,800,070,072,002,10
M01AE03 127 
ketoprofen0,15 g0,800,84OSandoz d.o.o.Sandoz-LekKetonaltbl. retard 30x150 mg0,800,8424,0025,20R0,780,8223,3024,470,020,020,700,73
M01AE03 129 
ketoprofen0,15 g3,513,69OSandoz d.o.o.Fine Foods & Pharmaceuticals NTM S.p.A., Lek Pharmaceuticals d.d.Ketonal Rapidgran. za oral. otop., vreć. 30x50 mg1,171,2335,1036,86R0,270,298,178,580,900,9426,9328,28
M01AE03 513 
ketoprofen0,15 g2,362,48RBelupo d.d.BelupoKnavonsupp. 12x100 mg1,581,6518,9019,85R0,961,0111,5012,080,620,657,407,77
M01AE03 524 
ketoprofen0,15 g2,632,76RSandoz d.o.o.Sandoz-LekKetonalsupp. 12x100 mg1,751,8421,0322,08R0,961,0111,5012,080,790,839,5310,01
M01AE17 121 
deksketoprofen75 mg3,763,95OJadran – Galenski Laboratorij d.d.Kern Pharma S.L., Toll Manufacturing Services S.L.Deksketoprofen JGLtbl. film obl. 10x25 mg1,251,3212,5313,16R0,190,201,891,981,061,1210,6411,17
M01AE17 122 
deksketoprofen75 mg3,763,95OJadran – Galenski Laboratorij d.d.Kern Pharma S.L., Toll Manufacturing Services S.L.Deksketoprofen JGLtbl. film obl. 20x25 mg1,251,3225,0626,31R0,180,193,643,821,071,1221,4222,49
M01AE17 161 
deksketoprofen75 mg5,125,37OBerlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.Laboratorios Menarini S.A., A. Menarini Manufacturing Logistics And Services S.r.l.Dexomentbl. film obl. 10x25 mg1,711,7917,0517,90R0,270,292,722,861,431,5014,3315,05
M01AE17 162 
deksketoprofen75 mg5,125,37OBerlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.Laboratorios Menarini S.A., A. Menarini Manufacturing Logistics and Services S.r.l.Dexomentbl. film obl. 20x25 mg1,711,7934,1035,81R0,260,275,205,461,441,5228,9030,35
M01AE17 361 
deksketoprofen75 mg5,375,64OBerlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.Laboratorios Menarini S.A.Dexomengran. za oral. otop., vreć. 10x25 mg1,791,8817,9118,81R0,270,292,722,861,521,5915,1915,95
M01AE17 362 
deksketoprofen75 mg5,375,64OBerlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.Laboratorios Menarini S.A.Dexomengran. za oral. otop., vreć. 20x25 mg1,791,8835,8237,61R0,260,275,205,461,531,6130,6232,15
M01AH01 101 
celekoksib0,2 g2,552,68OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Celixibcaps, tvrda 20x100 mg1,281,3425,5326,81R0,320,336,326,640,961,0119,2120,17
M01AH01 102 
celekoksib0,2 g3,113,27OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Celixibcaps, tvrda 10x200 mg3,113,2731,1332,69R0,450,474,504,732,662,8026,6327,96
M01AH01 141 
celekoksib0,2 g2,552,68OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Aclexacaps. tvrda 20x100 mg1,281,3425,5326,81R0,320,336,326,640,961,0119,2120,17
M01AH01 142 
celekoksib0,2 g2,632,76OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Aclexacaps, tvrda 30x100 mg1,311,3839,4041,37R0,320,339,489,951,001,0529,9231,42
M01AH01 143 
celekoksib0,2 g3,113,27OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Aclexacaps. tvrda 10x200 mg3,113,2731,1332,69R0,450,474,504,732,662,8026,6327,96
M01AH01 144 
celekoksib0,2 g2,262,37OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Aclexacaps, tvrda 30x200 mg2,262,3767,8071,19R0,450,4713,5014,181,811,9054,3057,02
M01AH05 121 
etorikoksib60 mg2,923,07OSandoz d.o.o.Salutas Pharma GmbH, Pharmacare Premium Ltd.Kostaroxtbl. film obl. 14x60 mg2,923,0740,8842,92R0,450,476,306,622,472,5934,5836,31
M01AH05 122 
etorikoksib60 mg2,332,44OSandoz d.o.o.Salutas Pharma GmbH, Pharmacare Premium Ltd.Kostaroxtbl. film obl. 14x90 mg3,493,6648,8651,30R0,770,8110,8411,382,722,8538,0239,92
M01AH05 123 
etorikoksib60 mg2,632,76OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d., Chanelle MedicalEtorikoksib JGLtbl. film obl. 14x60 mg2,632,7636,7938,63R0,450,476,306,622,182,2930,4932,01
M01AH05 124 
etorikoksib60 mg2,092,20OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d., Chanelle MedicalEtorikoksib JGLtbl. film obl. 14x90 mg3,143,3043,9646,16R0,690,739,7010,192,452,5734,2635,97
M01AH05 161 
etorikoksib60 mg6,156,46OMerck Sharp & Dohme d.o.o.Merck Sharp & DohmeArcoxiatbl. film obl. 28x30 mg3,083,2386,1590,46R0,320,338,859,292,762,9077,3081,17
M01AH05 162 
etorikoksib60 mg3,283,45OMerck Sharp & Dohme d.o.o.Merck Sharp & DohmeArcoxiatbl. film obl. 14x60 mg3,283,4545,9748,27R0,450,476,306,622,832,9839,6741,65
M01AH05 163 
etorikoksib60 mg3,273,43OMerck Sharp & Dohme d.o.o.Merck Sharp & DohmeArcoxiatbl. film obl. 14x90 mg4,905,1568,6572,08R0,770,8110,8411,384,134,3457,8160,70
M03BX01 161 
baklofen50 mg4,414,63ONovartis Hrvatska d.o.o.Novartis PharmaLioresaltbl. 50x10 mg0,880,9344,1046,31RSpm010,470,4923,3324,500,420,4420,7721,81
M03BX01 162 
baklofen50 mg3,523,69ONovartis Hrvatska d.o.o.Novartis PharmaLioresaltbl. 50x25 mg1,761,8587,8892,27RSpm011,171,2258,3361,250,590,6229,5531,03
M03BX02 161 
tizanidin12 mg9,7610,25OAltamedics d.o.o.Niche Generics Ltd.Tizanidin Altamedicstbl 30x2 mg1,631,7148,8051,24RSRM031,031,0830,7632,300,600,6318,0418,94
M04AA03 101 
febuksostat80 mg3,423,59OTeva B.V.Teva Gyogy­szergyar Zrt.Febuksostat Tevatbl. film obl. 28x80 mg3,423,5995,75100,54Rpm020,810,8522,7523,892,612,7473,0076,65
M04AA03 102 
febuksostat80 mg2,282,39OTeva B.V.Teva Gyogy­szergyar Zrt.Febuksostat Tevatbl. film obl. 28x120 mg3,423,5995,75100,54Rpm020,810,8522,7523,892,612,7473,0076,65
M04AA03 111 
febuksostat80 mg3,543,71OBelupo d.d.Belupo d.d.Abuxartbl. film obl. 28x80 mg3,543,7199,00103,95Rpm020,730,7720,4821,502,802,9478,5282,45
M04AA03 112 
febuksostat80 mg2,362,48OBelupo d.d.Belupo d.d.Abuxartbl. film obl. 28x120 mg3,543,7199,00103,95Rpm020,730,7720,4821,502,802,9478,5282,45
M04AA03 121 
febuksostat80 mg3,363,53OSandoz d.o.o.Salutas Pharma GmbHDrunilertbl. film obl. 28x80 mg3,363,5394,0598,75Rpm020,730,7720,4821,502,632,7673,5777,25
M04AA03 122 
febuksostat80 mg2,242,35OSandoz d.o.o.Salutas Pharma GmbHDrunilertbl. film obl. 28x120 mg3,363,5394,0598,75Rpm020,730,7720,4821,502,632,7673,5777,25
M04AA03 161 
febuksostat80 mg4,204,41OMenarini International Operations Luxembourg S.A.Patheon France, Menarini-Von HeydenAdenurictbl. film obl. 28x80 mg4,204,41117,56123,44Rpm021,291,3536,1237,932,913,0581,4485,51
M04AA03 162 
febuksostat80 mg2,762,90OMenarini International Operations Luxembourg S.A.Patheon France, Menarini-Von HeydenAdenurictbl. film obl. 28x120 mg4,154,35116,07121,87Rpm021,291,3536,1237,932,863,0079,9583,95
M04AA03 171 
febuksostat80 mg3,633,81OSTADA d.o.o.STADA Arzneimittel AGFebuksostat STADAtbl. film obl. 28x80 mg3,633,81101,72106,81Rpm020,900,9525,2826,542,732,8776,4480,26
M04AA03 172 
febuksostat80 mg2,392,51OSTADA d.o.o.STADA Arzneimittel AGFebuksostat STADAtbl. film obl. 28x120 mg3,583,76100,23105,24Rpm020,900,9525,2826,542,682,8174,9578,70
M05BA06 101 
ibandronatna kiselina5 mg2,272,38OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Bonnedratbl. film obl. 1x150 mg68,0471,4468,0471,44RSRM0244,8647,1044,8647,1023,1824,3423,1824,34
M05BA07 161 
risedronat natrij5 mg2,612,74OAlvogen Pharma Trading Europe EOODWarner Chilchott GmbHActoneltbl. film obl. 4x35 mg18,2619,1773,0376,68RSpm0315,5916,3762,3765,492,672,8010,6611,19
M05BB02 161 
risedronat natrij + kalcij + kolekalciferol 
 
 
OAlvogen Pharma Trading Europe EOODWarner Chilchott GmbHActonel Combi Dtbl. film obl. + gran. šum. 4x1 tbl. /35 mg + 6 vreć. gran. 1000 mg kalcija i 880 IU (22 mcg) kolekalciferola-vit. D3/29,3830,84117,50123,38RSpm0315,5916,3762,3765,4913,7814,4755,1357,89
M05BB03 161 
alendronat natrij + kolekalciferol 
 
 
OMerck Sharp & Dohme B.V.Merck Sharp & DohmeFosavancetbl. 4x(70 mg + 2.800 i.j.)24,4025,6297,61102,49RSpm0315,5916,3762,3765,498,819,2535,2437,00
M05BB03 162 
alendronat natrij + kolekalciferol 
 
 
OMerck Sharp & Dohme B.V.Merck Sharp & DohmeFosavancetbl. 4x(70 mg + 5.600 IU)20,3321,3581,3385,40RSpm0315,5916,3762,3765,494,744,9818,9619,91
M05BX04 061 
denosumab0,33 mg7,597,97PAmgen Europe B.V.Amgen Europe B.V.Proliaotop. za inj., štrc. napunj. 1x60 mg1.379,841.448,831.379,841448,83RSpm03374,22392,93374,22392,931.005,621.055,901.005,621.055,90
N01BB02 942 
lidokain 
 
 
LGrünenthal GmbHGrünenthal GmbHVersatisflaster med. 5%, 10x(10 cmx14 cm)/700 mg19,4320,40194,30204,02RRN1618,7719,71187,74197,130,660,696,566,89
N02AA01 161 
morfin0,1 g16,2017,01OMundipharma Gesellschaft m.b.HMundipharmaSevredoltbl. film obl. 60x10 mg1,621,7097,20102,06Rpn161,581,6694,8599,590,040,042,352,47
N02AA01 171 
morfin0,1 g16,0516,85OMundipharma Gesellschaft m.b.HMundipharmaMST Continustbl. obl. s post. oslob. 60x10 mg1,611,6996,30101,12R0,880,9252,5155,140,730,7743,7945,98
N02AA01 172 
morfin0,1 g9,9410,44OMundipharma Gesellschaft m.b.HMundipharmaMST Continustbl. obl. s post. oslob. 60x30 mg2,983,13179,00187,95R2,632,76157,52165,400,360,3821,4822,55
N02AA05 973 
oksikodon75 mg16,3317,14OMundipharma Gesellschaft m.b.HMundipharmaOxyContintbl. s prod. oslob. 60x10 mg2,182,29130,60137,13R1,902,00114,24119,950,270,2916,3617,18
N02AA05 974 
oksikodon75 mg15,4916,26OMundipharma Gesellschaft m.b.HMundipharmaOxyContintbl. s prod. oslob. 60x20 mg4,134,34247,80260,19R3,994,19239,21251,170,140,158,599,02
N02AA55 131 
oksikodon + nalokson75 mg27,2928,65OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GmbHAdolaxtbl. s prod. oslob. 30x(10 mg + 5 mg)3,643,82109,16114,62R2,702,8481,0085,050,940,9928,1629,57
N02AA55 132 
oksikodon + nalokson75 mg24,6025,83OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GmbHAdolaxtbl. s prod. oslob. 30x(20 mg + 10 mg)6,566,89196,83206,67R5,415,68162,16170,271,161,2134,6736,40
N02AA55 133 
oksikodon + nalokson75 mg23,0724,22OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GmbHAdolaxtbl. s prod. oslob. 30x(40 mg + 20 mg)12,3012,92369,09387,54R10,8111,35324,27340,481,491,5744,8247,06
N02AA55 161 
oksikodon + nalokson75 mg43,1545,31OMundipharma Gesellschaft m.b.HBard Pharmaceuticals Ltd., Mundipharma GmbHTarginacttbl. s prod. oslob. 30x(5 mg + 2,5 mg)2,883,0286,3090,61R2,152,2564,3567,570,730,7721,9523,05
N02AA55 162 
oksikodon + nalokson75 mg29,9531,45OMundipharma Gesellschaft m.b.HBard Pharmaceuticals Ltd., Mundipharma GmbHTarginacttbl. s prod. oslob. 30x(10 mg + 5 mg)3,994,19119,80125,79R3,003,1590,0094,500,991,0429,8031,29
N02AA55 163 
oksikodon + nalokson75 mg36,3838,19OMundipharma Gesellschaft m.b.HBard Pharmaceuticals Ltd., Mundipharma GmbHTarginacttbl. s prod. oslob. 30x(20 mg + 10 mg)9,7010,19291,00305,55R8,589,01257,40270,271,121,1833,6035,28
N02AA55 164 
oksikodon + nalokson75 mg20,5421,57OMundipharma Gesellschaft m.b.HBard Pharmaceuticals Ltd., Mundipharma GmbHTarginacttbl. s prod. oslob. 30x(40 mg + 20 mg)10,9611,50328,67345,10R10,8111,35324,27340,480,150,154,404,62
N02AB03 801 
fentanil1,2 mg3,253,41TDPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Fentagesicflaster transd. 5x 4,125 mg (25 mcg/h)11,1611,7255,8058,59R8,378,7941,8543,942,792,9313,9514,65
N02AB03 802 
fentanil1,2 mg3,253,41TDPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Fentagesicflaster transd. 5x 8,25 mg (50 mcg/h)22,3223,44111,60117,18R16,7417,5883,7087,895,585,8627,9029,30
N02AB03 803 
fentanil1,2 mg3,253,41TDPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Fentagesicflaster transd. 5x 16,50 mg (100 mcg/h)44,6446,87223,20234,36R38,1740,08190,84200,386,476,8032,3633,98
N02AB03 804 
fentanil1,2 mg4,094,29TDPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Fentagesicflaster transd. 5x 12,375 mg (75 mcg/h)42,1544,25210,73221,27R28,6330,06143,13150,2913,5214,2067,6070,98
N02AB03 861 
fentanil1,2 mg7,447,81TDJohnson & Johnson S.E.d.o.o.JanssenDurogesicflaster transd. 5x4,2 mg (25 mcg/h)11,1611,7255,8058,59R8,378,7941,8543,942,792,9313,9514,65
N02AB03 862 
fentanil1,2 mg7,447,81TDJohnson & Johnson S.E.d.o.o.JanssenDurogesicflaster transd. 5x8,4 mg (50 mcg/h)22,3223,44111,60117,18R16,7417,5883,7087,895,585,8627,9029,30
N02AB03 863 
fentanil1,2 mg7,447,81TDJohnson & Johnson S.E.d.o.o.JanssenDurogesicflaster transd. 5x16,8 mg (100 mcg/h)44,6446,87223,20234,36R38,1740,08190,84200,386,476,8032,3633,98
N02AB03 865 
fentanil1,2 mg33,4835,15TDJohnson & Johnson S.E.d.o.o.JanssenDurogesicflaster transd. 5x12,6 mg (75 mcg/h)33,4835,15167,40175,77R28,6330,06143,13150,294,855,1024,2725,48
N02AB03 871 
fentanil1,2 mg16,6117,44TDTakeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.TakedaMatrifenflaster transd. 5x1,38 mg (12 mcg/h)11,9612,5659,8162,80R5,365,6226,7828,126,616,9433,0334,68
N02AB03 872 
fentanil1,2 mg9,8710,36TDTakeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.TakedaMatrifenflaster transd. 5x2,75 mg (25 mcg/h)14,8015,5474,0077,70R8,378,7941,8543,946,436,7532,1533,76
N02AB03 873 
fentanil1,2 mg9,8710,36TDTakeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.TakedaMatrifenflaster transd. 5x5,50 mg (50 mcg/h)29,6031,08148,00155,40R16,7417,5883,7087,8912,8613,5064,3067,52
N02AB03 874 
fentanil1,2 mg11,0011,55TDTakeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.TakedaMatrifenflaster transd. 5x8,25 mg (75 mcg/h)49,4851,96247,41259,78R28,6330,06143,13150,2920,8621,90104,28109,49
N02AB03 875 
fentanil1,2 mg8,278,68TDTakeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.TakedaMatrifenflaster transd. 5x11 mg (100 mcg/h)49,6052,08248,00260,40R38,1740,08190,84200,3811,4312,0057,1660,02
N02AB03 972 
fentanil1,2 mg9,8710,36TDTakeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.TakedaMatrifenflaster transd. 5x2,75 mg (25 mcg/h)14,8015,5474,0077,70RRN0211,1611,7255,8058,593,643,8218,2019,11
N02AB03 973 
fentanil1,2 mg9,8710,36TDTakeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.TakedaMatrifenflaster transd. 5x5,50 mg (50 mcg/h)29,6031,08148,00155,40RRN0222,3223,44111,60117,187,287,6436,4038,22
N02AB03 974 
fentanil1,2 mg11,0011,55TDTakeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.TakedaMatrifenflaster transd. 5x8,25 mg (75 mcg/h)49,4851,96247,41259,78RRN0233,4835,15167,40175,7716,0016,8080,0184,01
N02AB03 975 
fentanil1,2 mg8,278,68TDTakeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.TakedaMatrifenflaster transd. 5x11 mg (100 mcg/h)49,6052,08248,00260,40RRN0244,6446,87223,20234,364,965,2124,8026,04
N02AE01 801 
buprenorfin1,2 mg1,661,74TDPLIVA HRVATSKA d.o.o.Tesa Labtec GmbHLaribonflaster transd. 4x20 mg (35 mcg/h)27,6429,02110,57116,10R24,8826,1299,51104,492,772,9011,0611,61
N02AE01 802 
buprenorfin1,2 mg1,611,69TDPLIVA HRVATSKA d.o.o.Tesa Labtec GmbHLaribonflaster transd. 4x30 mg (52,50 mcg/h)40,2442,25160,97169,02R36,2238,03144,87152,114,034,2316,1016,91
N02AE01 803 
buprenorfin1,2 mg1,521,60TDPLIVA HRVATSKA d.o.o.Tesa Labtec GmbHLaribonflaster transd. 4x40 mg (70 mcg/h)50,6953,23202,77212,91R45,6247,90182,49191,615,075,3220,2821,29
N02AE01 841 
buprenorfin1,2 mg12,4213,05TDGrünenthal GmbHGrunenthal GmbHTranstecflaster transd. 4x20 mg (35 mcg/h)34,7936,53139,15146,11R31,3132,88125,24131,503,483,6513,9114,61
N02AE01 842 
buprenorfin1,2 mg2,092,19TDGrünenthal GmbHGrunenthal GmbHTranstecflaster transd. 8x20 mg (35 mcg/h)34,7936,53278,30292,22R31,3132,87250,47262,993,483,6527,8329,22
N02AE01 843 
buprenorfin1,2 mg1,992,09TDGrünenthal GmbHGrünenthalTranstecflaster transd. 4x30 mg (52,50 mcg/h)49,7352,22198,92208,87R44,7647,00179,03187,984,975,2219,8920,88
N02AE01 844 
buprenorfin1,2 mg11,8412,43TDGrünenthal GmbHGrünenthalTranstecflaster transd. 8x30 mg (52,50 mcg/h)49,7352,22397,84417,73R44,7647,00358,06375,964,975,2239,7841,77
N02AE01 845 
buprenorfin1,2 mg1,861,95TDGrünenthal GmbHGrunenthal GmbHTranstecflaster transd. 4x40 mg (70 mcg/h)62,0665,17248,25260,66R55,8658,65223,43234,606,216,5224,8226,06
N02AE01 846 
buprenorfin1,2 mg11,0811,64TDGrünenthal GmbHGrunenthal GmbHTranstecflaster transd. 8x40 mg (70 mcg/h)62,0665,17496,50521,33R55,8658,65446,85469,196,216,5249,6552,13
N02AJ13 131 
tramadol + paracetamol 
 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Doretatbl. film obl. 10x(37,5 mg + 325 mg)0,490,514,905,15R0,400,413,954,150,100,100,951,00
N02AJ13 143 
tramadol + paracetamol 
 
 
OSTADA d.o.o.Grunenthal GmbHZaldiartbl. film obl. 50x(37,5 mg + 325 mg)0,440,4622,0523,15R0,400,4219,7720,760,050,052,282,39
N02AJ14 171 
tramadol + deksketoprofen 
 
 
OMenarini International Operations Luxembourg S.A.Menarini-Von Heyden GmbHSkudexatbl. film obl. 20x(75 mg + 25 mg)1,902,0038,0039,90R0,860,9117,2518,111,041,0920,7521,79
N02AJ14 172 
tramadol + deksketoprofen 
 
 
OMenarini International Operations Luxembourg S.A.E-Pharma Trento S.p.A.Skudexagran. za oral. otop. 20x(75 mg + 25 mg)1,902,0038,0039,90R0,860,9117,2518,111,041,0920,7521,79
N02AX06 161 
tapentadol0,4 g36,0337,83OGrünenthal GmbHGrünenthal GmbHPalexia retardtbl. s prod. oslob. 30x50 mg4,504,73135,10141,86RRN022,042,1461,2264,282,462,5973,8877,57
N02AX06 162 
tapentadol0,4 g35,3137,07OGrünenthal GmbHGrünenthal GmbHPalexia retardtbl. s prod. oslob. 30x100 mg8,839,27264,80278,04RRN023,874,07116,16121,974,955,20148,64156,07
N02AX06 163 
tapentadol0,4 g33,5635,23OGrünenthal GmbHGrünenthal GmbHPalexia retardtbl. s prod. oslob. 30x150 mg12,5813,21377,50396,38RRN025,816,10174,24182,956,787,11203,26213,42
N02AX06 961 
tapentadol0,4 g36,0337,83OGrünenthal GmbHGrünenthal GmbHPalexia retardtbl. s prod. oslob. 30x50 mg4,504,73135,10141,86R1,791,8753,5556,232,722,8581,5585,63
N02AX06 962 
tapentadol0,4 g35,3137,07OGrünenthal GmbHGrünenthal GmbHPalexia retardtbl. s prod. oslob. 30x100 mg8,839,27264,80278,04R3,743,92112,13117,745,095,34152,67160,30
N02AX06 963 
tapentadol0,4 g33,5635,23OGrünenthal GmbHGrünenthal GmbHPalexia retardtbl. s prod. oslob. 30x150 mg12,5813,21377,50396,38R5,615,89168,20176,616,987,33209,30219,77
N02AX06 964 
tapentadol0,4 g32,4234,05OGrünenthal GmbHGrünenthal GmbHPalexiatbl. film obl. 30x50 mg4,054,26121,59127,67R3,743,92112,10117,710,320,339,499,96
N02AX06 965 
tapentadol0,4 g29,8731,36OGrünenthal GmbHGrünenthal GmbHPalexiatbl. film obl. 30x75 mg5,605,88168,00176,40R5,165,42154,90162,650,440,4613,1013,76
N02AX06 966 
tapentadol0,4 g28,6730,10OGrünenthal GmbHGrünenthal GmbHPalexiatbl. film obl. 30x100 mg7,177,53215,00225,75R6,616,94198,20208,110,560,5916,8017,64
N02AX06 967 
tapentadol0,4 g29,8831,37OGrünenthal GmbHGrünenthal GmbHPalexiaoralna otop., boč. 1x100 ml (20 mg/ml)149,40156,87149,40156,87R137,60144,48137,60144,4811,8012,3911,8012,39
N02BB02 103 
metamizol3 g6,697,02OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Analgintbl. 10x500 mg1,121,1711,1511,71Rpn250,230,242,312,430,880,938,849,28
N02CC01 763 
sumatriptan20 mg35,2637,02NGlaxoSmithKline d.o.o.GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A.Imigranrasprš. za nos 2x20 mg/0,1 ml (2 monodoze)35,2637,0270,5274,05RSRN039,369,8218,7119,6525,9127,2051,8154,40
N02CC03 161 
zolmitriptan2,5 mg12,1912,80OAstraZeneca d.o.o.AstraZenecaZomigtbl. 3x2,5 mg12,1912,8036,5638,39RSRN039,359,8228,0629,462,832,988,508,93
N02CC03 162 
zolmitriptan2,5 mg12,3212,94OAstraZeneca d.o.o.AstraZenecaZomig Rapimelttbl. rasp. za usta 6x2,5 mg12,3212,9473,9477,64RSRN039,359,8256,1258,932,973,1217,8218,71
N02CC04 162 
rizatriptan10 mg15,0715,82OMerck Sharp & Dohme d.o.o.Merck Sharp & DohmeMaxalt RPDliofilizat oral. 6x10 mg15,0715,8290,4094,92RSRN039,359,8256,1258,935,716,0034,2835,99
N02CC06 171 
eletriptan40 mg18,1719,08OPfizer Croatia d.o.o.R-Pharma Germany GmbHRelpaxtbl. film obl. 6x40 mg18,1719,08109,00114,45RSRN039,359,8256,1258,938,819,2552,8855,52
N02CD01 061 
erenumab2.5 mg113,57119,25PNovartis Europharm Limited IrskaNovartis Pharma GmbHAimovigotop. za inj., brizg. napunj. 1x70 mg3.180,003.339,003.180,003339RSpr113.021,003.172,053.021,003.172,05159,00166,95159,00166,95
N02CD01 062 
erenumab2.5 mg56,7959,63PNovartis Europharm Limited IrskaNovartis Pharma GmbHAimovigotop. za inj., brizg. napunj. 1x140 mg3.180,003.339,003.180,003339RSpr113.021,003.172,053.021,003.172,05159,00166,95159,00166,95
N02CD02 061 
galkanezumab4 mg100,70105,74PEli Lilly Nederland B.V.Eli Lilly Italia S.p.A.Emgalityotop. za inj., brizg. napunj. 1x120 mg3.021,003.172,053.021,003172,05RSpr112.869,953.013,452.869,953.013,45151,05158,60151,05158,60
N02CD03 001 
fremanezumab7.5 mg109,09114,55PTeva GmbHMerckle GmbH, Teva Pharmaceuticals Europe B.VAjovyotop. za inj., štrc. napunj. 1x225 mg3.272,753.436,393.272,753436,39RSpr113.109,113.264,573.109,113.264,57163,64171,82163,64171,82
N02CD03 002 
fremanezumab7.5 mg109,09114,55PTeva GmbHMerckle GmbH, Teva Pharmaceuticals Europe B.VAjovyotop. za inj., briz. napunj. 1x225 mg3.272,753.436,393.272,753436,39RSpr113.109,113.264,573.109,113.264,57163,64171,82163,64171,82
N03AF02 162 
okskarbazepin1g4,684,91ONovartis Hrvatska d.o.o.Novartis PharmaTrileptaltbl. film obl. 50x300 mg1,401,4770,1773,68R1,181,2459,1262,080,220,2311,0511,60
N03AX09 161 
lamotrigin0,3 g7,688,06OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma GmbH, Specifar S.A.Lamotrigin Genericontbl. za žvak./oral. susp. 30x25 mg0,640,6719,2020,16RSRN220,570,6017,1017,960,070,072,102,21
N03AX09 179 
lamotrigin0,3 g98,25103,16OGlaxoSmithKline d.o.o.GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.Lamictaltbl. za žvak./tbl. za oral. susp. 30x2 mg0,660,6919,6520,63RSRN220,330,359,9010,400,330,349,7510,24
N03AX14 111 
levetiracetam1,5 g4,634,86OBelupo d.d.Belupo d.d.Levetiracetam Belupotbl. film obl. 60x250 mg0,770,8146,3048,62RSRN150,630,6637,5039,380,150,158,809,24
N03AX14 122 
levetiracetam1,5 g4,574,80OAlkaloid d.o.o.AlkaloidLyvamtbl. film obl. 60x500 mg1,521,6091,4996,06RSRN151,241,3074,1177,820,290,3017,3818,25
N03AX14 161 
levetiracetam1,5 g11,7212,31OUCB Pharma S.A.UCB PharmaKeppratbl. film obl. 60x250 mg1,952,05117,20123,06RSRN150,630,6637,5039,381,331,3979,7083,69
N03AX14 162 
levetiracetam1,5 g9,6210,10OUCB Pharma S.A.UCB PharmaKeppratbl. film obl. 60x500 mg3,213,37192,42202,04RSRN151,241,3074,1177,821,972,07118,31124,23
N03AX14 163 
levetiracetam1,5 g9,149,60OUCB Pharma S.A.UCB PharmaKeppratbl. film obl. 60x1000 mg6,096,40365,60383,88RSRN153,393,56203,61213,792,702,83161,99170,09
N03AX14 164 
levetiracetam1,5 g15,7816,56OUCB Pharma S.A.NextPharmaKeppraotop. oral. 300 ml (100 mg/ml)315,52331,30315,52331,30RSRN15265,33278,60265,33278,6050,1952,7050,1952,70
N03AX16 131 
pregabalin0,3 g6,006,30OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA d.d., TAD Pharma GmbHPragiolacaps. tvrda 56x25 mg0,500,5328,0029,40RSpn210,360,3820,1121,120,140,157,898,28
N03AX16 161 
pregabalin0,3 g6,997,34OPfizer Europe MA EEIGPfizerLyricacaps. 56x25 mg0,580,6132,6234,25RSpn210,360,3820,1121,120,220,2312,5113,14
N03AX16 162 
pregabalin0,3 g4,795,03OPfizer Europe MA EEIGPfizerLyricacaps. 56x75 mg1,201,2667,0870,43RSpn210,860,9048,1350,540,340,3618,9519,90
N03AX16 181 
pregabalin0,3 g6,056,35OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma GmbH, GE Pharmaceuticals Ltd., Bluepharma Industria Farmaceutica S.A.Pregabalin Genericoncaps. tvrda 60x25 mg0,500,5330,2431,75RSpn210,260,2715,6616,440,240,2614,5815,31
N03AX18 161 
lakozamid0,3 g20,0421,04OUCB Pharma S.A.UCB Pharma SAVimpattbl. film obl. 56x50 mg3,343,51187,06196,41RSpn221,031,0857,5960,472,312,43129,47135,94
N03AX18 162 
lakozamid0,3 g19,3520,32OUCB Pharma S.A.UCB Pharma SAVimpattbl. film obl. 56x100 mg6,456,77361,29379,35RSpn222,312,43129,43135,904,144,35231,86243,45
N03AX18 163 
lakozamid0,3 g19,1520,10OUCB Pharma S.A.UCB Pharma SAVimpattbl. film obl. 56x150 mg9,5710,05536,06562,86RSpn223,473,64194,14203,856,116,41341,92359,02
N03AX18 164 
lakozamid0,3 g19,0419,99OUCB Pharma S.A.UCB Pharma SAVimpattbl. film obl. 56x200 mg12,6913,33710,83746,37RSpn224,624,85258,85271,798,078,47451,98474,58
N03AX18 171 
lakozamid0,3 g6,937,28OMylan Ireland LimitedHBM Pharma s.r.o., Mylan Hungary KftSeizpattbl. film obl. 56x50 mg1,161,2164,7167,95RSpn221,031,0857,5960,470,130,137,127,48
N04BA02 191 
levodopa + benzerazid0,6 g4,504,73ORoche d.o.o.RocheMadopar 125tbl. 100x(100 mg + 25 mg)0,750,7975,0078,75RSpn040,360,3835,9437,740,390,4139,0641,01
N04BC04 111 
ropinirol6 mg13,2013,86OBelupo d.d.BelupoEminenstbl. film obl. 210x0,25 mg0,550,58115,50121,28R0,290,3060,1163,120,260,2855,3958,16
N04BC04 112 
ropinirol6 mg7,988,38OBelupo d.d.BelupoEminenstbl. film obl. 21x1 mg1,331,4027,9329,33R1,151,2024,0525,250,180,193,884,07
N04BC05 161 
pramipeksol2,5 mg8,709,14OBoehringer Ingelheim International GmbHBoehringer IngelheimMirapexintbl. 30x0,18 mg0,870,9126,1027,41R0,690,7220,6121,640,180,195,495,76
N04BC05 162 
pramipeksol2,5 mg9,239,70OBoehringer Ingelheim International GmbHBoehringer IngelheimMirapexintbl. 30x0,7 mg3,693,88110,80116,34R2,692,8280,5684,591,011,0630,2431,75
N04BC05 163 
pramipeksol2,5 mg9,439,91OBoehringer Ingelheim International GmbHBoehringer IngelheimMirapexintbl. s prod. oslob. 30x0,26 mg1,421,4942,4544,57R1,031,0830,9232,470,380,4011,5312,11
N04BC05 164 
pramipeksol2,5 mg9,449,91OBoehringer Ingelheim International GmbHBoehringer IngelheimMirapexintbl. s prod. oslob. 30x0,52 mg2,832,9784,9289,17R2,062,1661,8364,920,770,8123,0924,24
N04BC05 165 
pramipeksol2,5 mg9,439,91OBoehringer Ingelheim International GmbHBoehringer IngelheimMirapexintbl. s prod. oslob. 30x1,05 mg5,665,94169,82178,31R4,034,23120,83126,871,631,7148,9951,44
N04BC05 166 
pramipeksol2,5 mg9,439,91OBoehringer Ingelheim International GmbHBoehringer IngelheimMirapexintbl. s prod. oslob. 30x2,1 mg11,3211,89339,63356,61R7,668,04229,77241,263,663,85109,86115,35
N04BC05 167 
pramipeksol2,5 mg11,0711,62OBoehringer Ingelheim International GmbHBoehringer IngelheimMirapexintbl. s prod. oslob. 30x3,15 mg19,9220,92597,60627,48R11,4912,06344,66361,898,438,85252,94265,59
N04BC05 185 
pramipeksol2,5 mg10,4811,01OKrka, Tovarna zdravil d.d.Krka d.d., TAD Pharma GmbHOprymeatbl. s prod. oslob. 30x2,1 mg12,5813,21377,37396,24R7,668,04229,77241,264,925,17147,60154,98
N04BC09 961 
rotigotin6 mg42,8645,00TDUCB Pharma S.A.UCB Manufacturing Ireland Ltd.Neuproflaster transderm. 28x2 mg/24 h14,2915,00400,03420,03R2,062,1657,7160,6012,2312,84342,32359,44
N04BC09 962 
rotigotin6 mg26,6627,99TDUCB Pharma S.A.UCB Manufacturing Ireland Ltd.Neuproflaster transderm. 28x4 mg/24 h17,7718,66497,65522,53R4,034,23112,78118,4213,7514,43384,87404,11
N04BC09 963 
rotigotin6 mg22,8524,00TDUCB Pharma S.A.UCB Manufacturing Ireland Ltd.Neuproflaster transderm. 28x6 mg/24 h22,8524,00639,89671,88R6,096,39170,49179,0116,7617,60469,40492,87
N04BC09 964 
rotigotin6 mg21,0222,08TDUCB Pharma S.A.UCB Manufacturing Ireland Ltd.Neuproflaster transderm. 28x8 mg/24 h28,0329,43784,93824,18R7,668,04214,45225,1720,3721,39570,48599,00
N05AD01 138 
haloperidol8 mg4,744,98OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Haloperidol Krkatbl. 25x2 mg1,191,2429,6331,11R0,840,8821,0022,050,350,368,639,06
N05AH04 161 
kvetiapin0,4 g6,807,14OAstraZeneca d.o.o.AstraZenecaSeroqueltbl. 60x100 mg1,701,79102,00107,10RSRN061,661,7499,69104,670,040,042,312,43
N05AH04 164 
kvetiapin0,4 g7,567,94OAstraZeneca d.o.o.AstraZenecaSeroquel XRtbl. s prod. oslob. 60x300 mg5,675,95340,20357,21RSRN065,605,88335,81352,600,070,084,394,61
N05AH04 165 
kvetiapin0,4 g7,497,86OAstraZeneca d.o.o.AstraZenecaSeroquel XRtbl. s prod. oslob. 60x400 mg7,497,86449,20471,66RSRN067,377,74442,00464,100,120,137,207,56
N05AH04 166 
kvetiapin0,4 g12,2612,88OAstraZeneca d.o.o.AstraZenecaSeroquel XRtbl. film obl. s prod. oslob. 60x150 mg4,604,83275,90289,70RSRN063,343,51200,34210,361,261,3275,5679,34
N05AL01 113 
sulpirid0,8 g7,958,35OBelupo d.d.BelupoSulpirid Belupocaps. tvrda 30x50 mg0,500,5214,9115,66R0,350,3710,6411,170,140,154,274,48
N05AL01 140 
sulpirid0,8 g7,958,35OAlkaloid d.o.o.Alkaloid-int d.o.o.Eglonylcaps. tvrda 30x50 mg0,500,5214,9115,66R0,350,3710,6411,170,140,154,274,48
N05AX08 126 
risperidon5 mg6,336,65OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Torendo Q-Tabtbl. rasp. za usta 30x1 mg1,271,3338,0039,90RSRN061,251,3237,6139,490,010,010,390,41
N05AX12 111 
aripiprazol15 mg10,3110,82OBelupo d.d.BelupoAzolartbl. 30x10 mg6,877,21206,10216,41RSRN064,334,54129,84136,332,542,6776,2680,07
N05AX12 112 
aripiprazol15 mg9,6010,08OBelupo d.d.BelupoAzolartbl. 30x15 mg9,6010,08288,00302,40RSRN066,877,21205,99216,292,732,8782,0186,11
N05AX12 113 
aripiprazol15 mg7,327,68OBelupo d.d.BelupoAzolartbl. 30x30 mg14,6315,37439,04460,99RSRN0610,2610,77307,80323,194,374,59131,24137,80
N05BA01 112 
diazepam10 mg0,690,73OBelupo d.d.BelupoNormabeltbl. 30x5 mg0,350,3610,4010,92R0,280,298,408,820,070,072,002,10
N05BA01 131 
diazepam10 mg0,510,54OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Apaurintbl. 30x10 mg0,510,5415,3016,07R0,480,5014,3115,030,030,030,991,04
N05BA04 101 
oksazepam50 mg2,172,28OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Praxiten 15tbl. 30x15 mg0,650,6819,5320,51R0,230,246,907,250,420,4412,6313,26
N05BA04 115 
oksazepam50 mg1,531,61OBelupo d.d.BelupoOksazepam Belupotbl. 30x10 mg0,310,329,209,66R0,150,154,394,610,160,174,815,05
N05BA04 116 
oksazepam50 mg1,451,52OBelupo d.d.BelupoOksazepam Belupotbl. 20x30 mg0,870,9117,4018,27R0,250,275,065,310,620,6512,3412,96
N05BA04 117 
oksazepam50 mg1,891,98OBelupo d.d.BelupoOksazepam Belupotbl. 30x15 mg0,570,5916,9717,82R0,230,246,907,250,340,3510,0710,57
N05BA06 116 
lorazepam2,5 mg1,231,29OBelupo d.d.BelupoLorsilantbl. 30x1 mg0,490,5214,7715,51R0,280,298,408,820,210,226,376,69
N05BA06 117 
lorazepam2,5 mg0,820,86OBelupo d.d.BelupoLorsilantbl. 20x2,5 mg0,820,8616,4717,29R0,480,509,5410,020,350,366,937,28
N05BA08 121 
bromazepam10 mg2,262,37OSandoz d.o.o.Sandoz-LekLekotamtbl. 30x1.5 mg0,340,3610,1510,66R0,040,051,331,400,290,318,829,26
N05BA08 122 
bromazepam10 mg1,341,40OSandoz d.o.o.Sandoz-LekLekotamtbl. 30x3 mg0,400,4212,0412,64R0,090,092,652,780,310,339,399,86
N05BA08 131 
bromazepam10 mg3,133,29OAlkaloid d.o.o.Alkaloid-int d.o.o.Lexiliumtbl. 30x1.5 mg0,470,4914,1014,81R0,040,051,331,400,430,4512,7713,41
N05BA08 132 
bromazepam10 mg1,891,98OAlkaloid d.o.o.Alkaloid-int d.o.o.Lexiliumtbl. 30x3 mg0,570,6017,0017,85R0,130,133,793,980,440,4613,2113,87
N05BA08 133 
bromazepam10 mg1,811,90OAlkaloid d.o.o.Alkaloid-int d.o.o.Lexiliumtbl. 30x6 mg1,091,1432,6034,23R0,250,277,597,970,830,8825,0126,26
N05BA12 112 
alprazolam1 mg0,660,69OBelupo d.d.BelupoMisartbl. 30x0,5 mg0,330,359,9910,49R0,280,298,408,820,050,051,591,67
N05BA12 113 
alprazolam1 mg0,510,54OBelupo d.d.BelupoMisartbl. 30x1 mg0,510,5415,3016,07R0,480,5014,3115,030,030,030,991,04
N05BA12 114 
alprazolam1 mg0,660,69OBelupo d.d.BelupoMisar SRtbl. 30x0,5 mg0,330,359,9910,49R0,280,298,408,820,050,051,591,67
N05BA12 115 
alprazolam1 mg0,510,54OBelupo d.d.BelupoMisar SRtbl. 30x1 mg0,510,5415,3016,07R0,480,5014,3115,030,030,030,991,04
N05BA12 133 
alprazolam1 mg0,660,69OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Helextbl. 30x0,5 mg0,330,359,9910,49R0,280,298,408,820,050,051,591,67
N05BA12 134 
alprazolam1 mg0,510,54OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Helextbl. 30x1 mg0,510,5415,3016,07R0,480,5014,3115,030,030,030,991,04
N05BA12 143 
alprazolam1 mg0,600,63OAlkaloid-INT d.o.o.Alkaloid – INT d.o.o.Maprazaxtbl. 30x0,5 mg0,300,318,999,44R0,250,267,567,940,050,051,431,50
N05BA12 144 
alprazolam1 mg0,540,57OAlkaloid-INT d.o.o.Alkaloid – INT d.o.o.Maprazaxtbl. 90x0,5 mg0,270,2824,2725,48R0,230,2420,4121,430,040,053,864,05
N05BA12 145 
alprazolam1 mg0,460,48OAlkaloid-INT d.o.o.Alkaloid – INT d.o.o.Maprazaxtbl. 30x1 mg0,460,4813,7714,46R0,430,4512,8713,510,030,030,900,95
N05BA12 161 
alprazolam1 mg1,131,19OPfizer Croatia d.o.o.Pfizer Italia s.r.l., Genera d.d.Xanaxtbl. 30x0,25 mg0,280,308,458,87R0,190,205,705,990,090,102,752,89
N05BA12 162 
alprazolam1 mg0,880,92OPfizer Croatia d.o.o.Pfizer Italia s.r.l., Genera d.d.Xanaxtbl. 30x0,5 mg0,440,4613,2713,93R0,280,298,408,820,160,174,875,11
N05BA12 163 
alprazolam1 mg0,480,50OPfizer Croatia d.o.o.Pfizer Italia s.r.l., Genera d.d.Xanax SRtbl. s prod. oslob. 30x2 mg0,951,0028,6230,05R0,860,9025,7627,050,100,102,863,00
N05BA12 164 
alprazolam1 mg0,510,54OPfizer Croatia d.o.o.Pfizer Italia s.r.l., Genera d.d.Xanax SRtbl. s prod. oslob. 30x1 mg0,510,5415,3016,07R0,480,5014,3115,030,030,030,991,04
N05BA12 165 
alprazolam1 mg0,880,92OPfizer Croatia d.o.o.Pfizer Italia s.r.l., Genera d.d.Xanax SRtbl. s prod. oslob. 30x0,5 mg0,440,4613,2713,93R0,280,298,408,820,160,174,875,11
N05CF02 121 
zolpidem10 mg1,011,06OSandoz d.o.o.Sandoz-LekSanvaltbl. 20x5 mg0,500,5310,0510,55R0,270,285,405,670,230,244,654,88
N05CF02 122 
zolpidem10 mg0,850,89OSandoz d.o.o.Sandoz-LekSanvaltbl. 20x10 mg0,850,8916,9317,78R0,560,5911,2111,770,290,305,726,01
N05CF02 123 
zolpidem10 mg0,850,89OSandoz d.o.o.Sandoz-LekSanvaltbl. 30x5 mg0,430,4512,7613,40R0,270,288,108,510,160,164,664,89
N05CF02 124 
zolpidem10 mg0,820,86OSandoz d.o.o.Sandoz-LekSanvaltbl. 30x10 mg0,820,8624,5325,76R0,500,5315,0015,750,320,339,5310,01
N06AA09 121 
amitriptilin75 mg2,422,55OSandoz d.o.o.Sandoz-LekAmyzoltbl. 100x10 mg0,320,3432,3333,95R0,080,098,218,620,240,2524,1225,33
N06AA09 122 
amitriptilin75 mg1,321,39OSandoz d.o.o.Sandoz-LekAmyzoltbl. 30x25 mg0,440,4613,2013,86R0,210,226,166,470,230,257,047,39
N06AB03 122 
fluoksetin20 mg1,281,34OSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasPortalcaps. 28x20 mg1,281,3435,8337,62R0,640,6718,0018,900,640,6717,8318,72
N06AB04 123 
citalopram20 mg1,691,77OSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasCitalontbl. film obl. 28x20 mg1,691,7847,3849,75R0,640,6718,0018,901,051,1029,3830,85
N06AB05 112 
paroksetin20 mg1,982,08OGlaxoSmithKline d.o.o.GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.Seroxattbl. 30x30 mg2,973,1289,2093,66R1,922,0257,6160,491,051,1131,5933,17
N06AB08 161 
fluvoksamin100 mg2,142,24OMylan Hrvatska d.o.o.Mylan Laboratories SASFevarintbl. 15x100 mg2,142,2432,0533,65R0,640,679,6410,121,491,5722,4123,53
N06AB08 162 
fluvoksamin100 mg2,142,24OMylan Hrvatska d.o.o.Mylan Laboratories SASFevarintbl. film obl. 30x100 mg2,142,2464,1067,31R0,640,6819,2920,251,491,5744,8147,05
N06AB10 131 
escitalopram10 mg1,081,13OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Eliceatbl. film obl. 28x5 mg0,540,5715,1215,88R0,490,5113,6114,290,050,061,511,59
N06AB10 161 
escitalopram10 mg1,601,68OLundbeck Croatia d.o.o.H. Lundbeck A/SCipralextbl. film obl. 28x10 mg1,601,6844,8047,04R0,640,6818,0018,900,961,0126,8028,14
N06AG02 161 
moklobemid0,3 g2,792,93OMylan Hrvatska d.o.o.Meda Pharma GmbH, Cenexi SASAurorixtbl. 30x150 mg1,401,4741,9244,02R0,930,9827,9029,300,470,4914,0214,72
N06AX05 161 
trazodon0,3 g4,214,42OAziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A.ACRAF S.p.A., Istituto de Angeli S.r.L.Tritticotbl. s prod. oslob. 30x75 mg1,051,1131,6033,18R0,680,7120,2921,300,380,4011,3111,88
N06AX05 162 
trazodon0,3 g3,954,15OAziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A.ACRAF S.p.A., Istituto de Angeli S.r.L.Tritticotbl. s prod. oslob. 20x150 mg1,982,0839,5341,51R0,991,0419,7620,750,991,0419,7720,76
N06AX12 161 
bupropion300 mg4,534,76OGlaxoSmithKline d.o.o.Aspen Bad Oldesloe GmbHWellbutrin XR150 mgtbl. s prilag. oslob. 30x150 mg2,272,3868,0071,40R0,680,7120,4121,431,591,6747,5949,97
N06AX12 162 
bupropion300 mg3,894,08OGlaxoSmithKline d.o.o.Aspen Bad Oldesloe GmbHWellbutrin XR300 mgtbl. s prilag. oslob. 30x300 mg3,894,08116,59122,42R1,511,5845,2047,462,382,5071,3974,96
N06AX12 171 
bupropion300 mg3,763,94OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Balkanpharma – Dupnitsa ADBupropion Genericontbl. s prilag. oslob. 30x150 mg1,881,9756,3559,17R0,680,7120,4121,431,201,2635,9437,74
N06AX14 141 
tianeptin37,5 mg2,392,51OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Neptikatbl. film obl. 90x12,5 mg0,800,8471,7575,34R0,430,4639,0641,010,360,3832,6934,32
N06AX14 163 
tianeptin37,5 mg2,893,03OServier Pharma d.o.o.LLSCoaxiltbl. 90x12,5 mg0,961,0186,6891,01R0,430,4639,0641,010,530,5647,6250,00
N06AX18 161 
reboksetin8 mg4,584,80OPfizer Croatia d.o.o.PfizerEdronaxtbl. 60x4 mg2,292,40137,26144,12R0,680,7140,8242,861,611,6996,44101,26
N06AX22 161 
agomelatin25 mg8,548,97OLes Laboratoires ServierLLSIValdoxantbl. film obl. 28x25 mg8,548,97239,00250,95Rpn105,005,25140,00147,003,543,7299,00103,95
N06AX26 161 
vortioksetin10 mg6,687,01OH. Lundbeck A/SH. Lundbeck A/SBrintellixtbl. film obl. 28x5 mg3,343,5193,5298,20R3,203,3689,6794,150,140,143,854,04
N06AX26 162 
vortioksetin10 mg7,077,42OH. Lundbeck A/SH. Lundbeck A/SBrintellixtbl. film obl. 28x10 mg7,077,42197,87207,76R6,416,73179,34188,310,660,6918,5319,46
N06DA02 101 
donepezil7,5 mg5,726,01OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Donepezil Plivatbl. film obl. 28x5 mg3,814,00106,77112,11RSpn110,760,8021,3522,423,053,2085,4289,69
N06DA02 102 
donepezil7,5 mg4,344,56OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Donepezil Plivatbl. film obl. 28x10 mg5,796,08162,21170,32RSpn111,161,2232,4434,064,634,87129,77136,26
N06DA02 131 
donepezil7,5 mg6,296,60OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Yasnaltbl. film obl. 28x5 mg4,194,40117,32123,19RSpn110,840,8823,4624,633,353,5293,8698,55
N06DA02 132 
donepezil7,5 mg4,344,56OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Yasnaltbl. film obl. 28x10 mg5,796,08162,21170,32RSpn111,161,2232,4434,064,634,87129,77136,26
N06DA02 161 
donepezil7.5 mg5,726,01OPfizer Croatia d.o.o.PfizerAricepttbl. film obl. 28x5 mg3,814,00106,77112,11RSpn110,760,8021,3522,423,053,2085,4289,69
N06DA02 162 
donepezil7.5 mg4,344,56OPfizer Croatia d.o.o.PfizerAricepttbl. film obl. 28x10 mg5,796,08162,21170,32RSpn111,161,2232,4434,064,634,87129,77136,26
N06DX01 101 
memantin20 mg5,946,24OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.oMemantin Plivatbl. film obl. 30x10 mg2,973,1289,1093,56RSpn120,590,6217,8218,712,382,4971,2874,84
N06DX01 131 
memantin20 mg7,007,35OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GmbHMemandotbl. film obl. 28x10 mg3,503,6898,00102,90RSpn120,630,6617,6018,482,873,0280,4084,42
N06DX01 132 
memantin20 mg7,507,87OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GmbHMemandotbl. film obl. 28x20 mg7,507,87209,91220,41RSpn121,501,5741,9844,086,006,30167,93176,33
N06DX01 144 
memantin20 mg7,978,37OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Memantin PharmaStbl. film obl. 28x10 mg3,994,19111,63117,21RSpn120,630,6617,6018,483,363,5394,0398,73
N06DX01 145 
memantin20 mg7,778,16OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Memantin PharmaStbl. film obl. 56x10 mg3,884,08217,47228,34RSpn120,630,6635,2036,963,253,42182,27191,38
N06DX01 146 
memantin20 mg6,296,60OAlkaloid-INT d.o.o.Alkaloid-INT d.o.o.Ymanatbl. film obl. 28x10 mg3,143,3088,0092,40RSpn120,630,6617,6018,482,512,6470,4073,92
N06DX01 147 
memantin20 mg6,296,60OAlkaloid-INT d.o.o.Alkaloid-INT d.o.o.Ymanatbl. film obl. 28x20 mg6,296,60176,00184,80RSpn121,261,3235,2036,965,035,28140,80147,84
N06DX01 161 
memantin20 mg7,978,37OH. Lundbeck A/SH. Lundbeck A/SEbixatbl. film obl. 28x10 mg3,994,19111,63117,21RSpn120,630,6617,6018,483,363,5394,0398,73
N06DX01 171 
memantin20 mg7,207,56OMedochemie Ltd.Medochemie Ltd.Mantomedtbl. film obl. 30x10 mg3,603,78108,00113,40RSpn120,630,6618,8619,802,973,1289,1493,60
N06DX01 181 
memantin20 mg6,306,62OMylan S.A.SMcDermott Laboratories Ltd. T/A Gerard Laboratories, Mylan Hungary Kft, Generics [UK] LimitedMemantin Mylantbl. film obl. 28x10 mg3,153,3188,2092,61RSpn120,630,6617,6018,482,522,6570,6074,13
N06DX01 191 
memantin20 mg5,665,94OMylan S.A.SMcDermott, Labaratories Ltd., Generics LimitedMemantin Mylantbl. film obl. 28x20 mg5,665,94158,40166,32RSpn121,131,1931,6833,264,534,75126,72133,06
N07CA01 114 
betahistin24 mg1,021,07OBelupo d.d.Belupo d.d.Urutaltbl. 20x24 mg1,021,0720,3421,36RSpn170,250,275,095,340,760,8015,2516,01
N07CA01 115 
betahistin24 mg1,021,07OBelupo d.d.Belupo d.d.Urutaltbl. 50x24 mg1,021,0750,8553,39RSpn170,250,2712,7113,350,760,8038,1440,05
N07CA01 116 
betahistin24 mg1,011,06OBelupo d.d.Belupo d.d.Urutaltbl. 60x16 mg0,670,7140,4842,50RSpn170,170,1810,1210,630,510,5330,3631,88
N07CA01 117 
betahistin24 mg1,011,06OBelupo d.d.Belupo d.d.Urutaltbl. 100x8 mg0,340,3533,7135,40RSpn170,080,098,438,850,250,2725,2826,54
N07CA01 162 
betahistin24 mg1,611,69OMylan Hrvatska d.o.o.Mylan Laboratories SASBetaserctbl. 20x24 mg1,611,6932,1333,74RSpn170,250,275,095,341,351,4227,0428,39
N07CA01 163 
betahistin24 mg1,611,69OMylan Hrvatska d.o.o.Mylan Laboratories SASBetaserctbl. 50x24 mg1,611,6980,3384,35RSpn170,250,2712,7113,351,351,4267,6271,00
N07CA01 164 
betahistin24 mg1,611,69OMylan Hrvatska d.o.o.Mylan Laboratories SASBetaserctbl. 60x16 mg1,071,1264,2667,47RSpn170,170,1810,1210,630,900,9554,1456,85
N07XX06 161 
tetrabenazin0,1 g37,3739,24OAOP Orphan Pharmaceuticals AGTrom­msdorff GmbH & Co KG Arznei­mittelTetmodistbl. 112x25 mg9,349,811.046,451098,77RSpn192,412,53269,92283,426,937,28776,53815,36
R01AB06 722 
ksilometazolin + ipratropij bromid 
 
 
NJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Nasoryl Msprej za nos, otop., boč. 1x10 ml (0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml)31,0632,6131,0632,61R8,919,368,919,3622,1523,2622,1523,26
R01AD05 721 
budesonid0,2 mg128,00134,40NSandoz d.o.o.Sandoz-LekTafen nasalaerosol za nos 1x200 doza (50 mcg po dozi)32,0033,6032,0033,60R13,7514,4413,7514,4418,2519,1618,2519,16
R01AD08 701 
flutikazon0,2 mg205,64215,92NPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Rinocosprej za nos, boč. stakl. 1x120 doza (50 mcg/100 mcl)51,4153,9851,4153,98R8,258,668,258,6643,1645,3243,1645,32
R01AD08 775 
flutikazon0,2 mg1,671,76NGlaxoSmithKline d.o.o.GlaxoSmithKline Trading Services Limited, Glaxo Operations UK Ltd.Flixonasekapi za nos, susp. 28x400 mcg (1 mg/ml) u (4x7) spremnika3,353,5193,7398,42R0,580,6116,2417,052,772,9177,4981,36
R01AD08 776 
flutikazon0,2 mg273,00286,65NGlaxoSmithKline d.o.o.Glaxo Wellcome S.A.Flixonaserasprš. za nos 1x120 inhal. (50 mcg/inhal)68,2571,6668,2571,66R8,258,668,258,6660,0063,0060,0063,00
R01AD09 721 
mometazon0,2 mg186,40195,72NSandoz d.o.o.Lek Pharmaceuticals d.d.Momanosesprej za nos, susp. boč. 1x140 doza(50 mcg/doza)46,6048,9346,6048,93R9,6310,119,6310,1136,9738,8236,9738,82
R01AD09 762 
mometazon0,2 mg234,52246,25NMerck Sharp & Dohme d.o.o.Schering- PloughNasonex sprayboč. plast. s nast. za nazal. primj. 140 doza(50 mcg/doza)58,6361,5658,6361,56R9,6310,119,6310,1149,0051,4549,0051,45
R01AD09 763 
mometazon0,2 mg196,20206,01NCipla Europe NVCipla (EU) LimitedMometazonfuroat Ciplasprej za nos, susp. boč. 1x140 doza(50 mcg/doza)49,0551,5049,0551,50R9,6310,119,6310,1139,4241,3939,4241,39
R01AD09 771 
mometazon0,2 mg198,20208,11NACTAVIS GROUP PTC ehf.FarmeaBloctimoboč. plast. s nast. za nazal. primj. 140 doza(50 mcg/doza)49,5552,0349,5552,03R9,6310,119,6310,1139,9241,9239,9241,92
R01AD12 777 
flutikazon furoat0,11 mg2,612,74NGlaxoSmithKline (Ireland) LimitedGlaxo Operations UK Ltd., Glaxo Wellcome S.A.Avamyssprej za nos, boč. 1x120 doza (27,5 mcg/doza), susp.78,3582,2778,3582,27R8,258,668,258,6670,1073,6170,1073,61
R01AD58 778 
azelastin hidroklorid + flutikazon propionat 
 
 
NMylan Hrvatska d.o.o.Meda Pharma GmbH, Haupt Pharma Amareg GmbHDymistasprej za nos, susp. boč. 1x120 doza (137 mcg + 50 mcg)100,27105,28100,27105,28R25,7727,0625,7727,0674,5078,2374,5078,23
R03AC12 361 
salmeterol0,1 mg5,185,44IGlaxoSmithKline d.o.o.Glaxo Wellcome ProductionSerevent Diskuspraš. za inhal. 60x50 mcg2,592,72155,34163,11R2,302,42138,00144,900,290,3017,3418,21
R03AK06 364 
salmeterol + flutikazon 
 
 
IGlaxoSmithKline d.o.o.Glaxo Wellcome Production, Glaxo Wellcome S.A.Seretide inhalerinhalat stlač., susp. 120x(25 mcg + 50 mcg)1,291,35154,80162,54Rpr010,930,98111,72117,310,360,3843,0845,23
R03AK06 366 
salmeterol + flutikazon 
 
 
IGlaxoSmithKline d.o.o.Glaxo Wellcome Production, Glaxo Wellcome S.A.Seretide inhalerinhalat stlač., susp. 120x(25 mcg + 250 mcg)1,901,99227,60238,98RRR021,431,50171,61180,190,470,4955,9958,79
R03AK10 361 
flutikazonfuorat + vilanterol 
 
 
IGlaxoSmithKline (Ireland) LimitedGlaxo Wellcome Production, Glaxo Operations UK Ltd.Relvar Elliptaprašak inhalata 30x(92 + 22 mcg)/doza6,707,03200,95211,00Rpr056,366,67190,68200,210,340,3610,2710,78
R03AL03 361 
umeklidinij + vilanterol 
 
 
IGlaxoSmithKline (Ireland) LimitedGlaxo Wellcome Production, Glaxo Operations UK Ltd.Anoro Elliptaprašak inhalata 30x(55 + 22 mcg)/doza10,6111,14318,38334,30Rpr087,517,88225,18236,443,113,2693,2097,86
R03AL04 361 
indakaterol + glikopironij 
 
 
INovartis Europharm Limited IrskaNovartis Pharma GmbHUltibro Breezhalerprašak inhalata, caps. tvrda 30x(85 mcg + 43 mcg)9,6710,16290,18304,69Rpr087,517,88225,18236,442,172,2865,0068,25
R03AL05 361 
aklidinij + formoterol 
 
 
IAstraZeneca ABIndustrias Farmaceuticas Almirall, S.A.Brimica Genuairprašak inhalata, 60x340 mcg/12 mcg4,634,86277,69291,57Rpr083,753,94225,18236,440,880,9252,5155,14
R03AL06 761 
tiotropij bromid + olodaterol klorid 
 
 
IBoehringer Ingelheim International GmbHBoehringer IngelheimSpiolto Respimatotop. za inhal., 2,5 mcg/2,5 mcg, inhalator + 1 uložak5,335,59319,68335,66Rpr083,753,94225,18236,441,581,6594,5099,23
R03AL06 762 
tiotropij bromid + olodaterol klorid 
 
 
IBoehringer Ingelheim International GmbHBoehringer IngelheimSpiolto Respimatotop. za inhal. 2,5 mcg/2,5 mcg, 1 uložak5,065,31303,70318,89Rpr083,753,94225,18236,441,311,3778,5282,45
R03AL08 761 
flutikazonfuroat + umeklidinij + vilanterol 
 
 
IGlaxoSmithKline Trading Services LimitedGlaxo Operations UK Ltd., Glaxo Wellcome ProductionTrelegy Elliptaprašak inhalata 30x(92 + 55 + 22 mcg)/doza13,5414,22406,30426,62RRR1110,2710,79308,19323,603,273,4398,11103,02
R03BA02 723 
budesonid0,8 mg2,202,31IMylan Hrvatska d.o.o.Meda Pharma GmbH, MEDA Manufacturing GmbHBudelin Novolizerpraš. za inhal. 200x200 mcg, inhalator + umetak0,550,58110,13115,64Rpr020,510,53101,00106,050,050,059,139,59
R03BA02 724 
budesonid0,8 mg2,202,31IMylan Hrvatska d.o.o.Meda Pharma GmbH, MEDA Manufacturing GmbHBudelin Novolizerpraš. za inhal. 200x200 mcg, umetak od 200 doza0,550,58110,13115,64R0,510,53101,00106,050,050,059,139,59
R03BA05 369 
flutikazon0,6 mg4,274,48IGlaxoSmithKline d.o.o.Glaxo Wellcome ProductionFlixotide Diskuspraš. za inhal. 60x100 mcg0,710,7542,6644,79R0,450,4726,8828,220,260,2815,7816,57
R03BA05 370 
flutikazon0,6 mg4,765,00IGlaxoSmithKline d.o.o.Glaxo Wellcome ProductionFlixotide Diskuspraš. za inhal. 60x250 mcg1,982,08118,98124,93R1,121,1867,2070,560,860,9151,7854,37
R03BA05 774 
flutikazon0,6 mg4,294,51IGlaxoSmithKline d.o.o.Glaxo Wellcome S.A., Glaxo Wellcome ProductionFlixotide 125 inhalerstlač. inhalat, susp. 60x125 mcg0,890,9453,6456,32R0,560,5933,6035,280,330,3520,0421,04
R03BA05 775 
flutikazon0,6 mg44,2846,49IGlaxoSmithKline d.o.o.Glaxo Wellcome S.A., Glaxo Wellcome ProductionFlixotide 250 inhalerstlač. inhalat, susp. 60x250 mcg110,70116,24110,70116,24R67,2070,5667,2070,5643,5045,6843,5045,68
R03BB04 761 
tiotropij bromid10 mcg7,257,61IBoehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.Boehringer IngelheimSpirivaprašak za inhal. u caps. tvrdoj, 30x18 mcg + uređaj za inhal.7,257,61217,50228,38Rpr035,675,95170,10178,611,581,6647,4049,77
R03BB04 762 
tiotropij bromid5 mcg7,477,84IBoehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.Boehringer IngelheimSpiriva Respimatotop. za inhal., 2,5 mcg, inhalator + 1 uložak3,743,92224,10235,31Rpr093,153,31189,00198,450,590,6135,1036,86
R03BB04 763 
tiotropij bromid5 mcg7,107,45IBoehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.Boehringer IngelheimSpiriva Respimatotop. za inhal., 2,5 mcg, 1 uložak3,553,73212,90223,55Rpr093,153,31189,00198,450,400,4223,9025,10
R03BB04 771 
tiotropij bromid10 mcg3,283,44IMylan S.A.SFerrer Internacional S.A.Acopairprašak za inhal. u caps. tvrdoj, 30x18 mcg + uređaj za inhal. (NeumoHaler)5,906,19176,94185,79Rpr035,105,36153,09160,740,800,8323,8525,04
R03BB05 361 
aklidinij (aklidinijev bromid)0,644 mg7,037,39IAstraZeneca ABIndustrias Farmaceuticas Almirall, S.L.Bretaris Genuairprašak inhalata, 60x322 mcg3,523,69211,00221,55Rpr032,552,68153,09160,740,971,0157,9160,81
R03BB06 361 
glikopironij44 mcg6,436,75INovartis Europharm Limited IrskaNovartis Pharma GmbHSeebri Breezhalerprašak inhalata, caps. tvrda 30x44 mcg6,436,75192,80202,44Rpr034,594,82137,78144,671,831,9355,0257,77
R03BB07 361 
umeklidinij bromid 
 
 
IGlaxoSmithKline (Ireland) LimitedGlaxo Wellcome Production, Glaxo Operations UK Ltd.Incruse Elliptaprašak inhalata, dozirani 30x55 mcg5,806,09174,00182,70Rpr034,134,34124,00130,201,671,7550,0052,50
R03DA04 121 
teofilin0,4 g1,031,09OSandoz d.o.o.Sandoz-LekTeolintbl. 40x125 mg0,320,3412,9213,57R0,220,238,849,280,100,114,084,28
R03DA04 122 
teofilin0,4 g1,001,05OSandoz d.o.o.Sandoz-LekTeolin retardtbl. 40x300 mg0,750,7930,0031,50R0,340,3613,6014,280,410,4316,4017,22
R03DA04 131 
teofilin0,4 g0,961,01OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Teotardcaps. retard 40x200 mg0,480,5019,2020,16R0,230,249,079,520,250,2710,1310,64
R03DA04 132 
teofilin0,4 g0,850,89OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Teotardcaps. retard 40x350 mg0,740,7829,6031,08R0,400,4215,8716,660,340,3613,7314,42
R03DC03 181 
montelukast10 mg6,026,32OMerck Sharp & Dohme d.o.o.Merck Sharp & DohmeSingulair juniortbl. za žvak. 28x5 mg3,013,1684,3488,56RRR081,711,8048,0050,401,301,3636,3438,16
R03DC03 182 
montelukast10 mg2,792,93OMerck Sharp & Dohme d.o.o.Merck Sharp & DohmeSingulairtbl. film obl. 28x10 mg2,792,9378,0381,93RRR081,781,8749,9452,441,001,0528,0929,49
R03DX07 161 
roflumilast0,5 mg10,3910,91OAstraZeneca ABTakedaDaxastbl. film obl. 30×500 mcg10,3910,91311,70327,29RSpr045,675,95170,10178,614,724,96141,60148,68
R05DA08 142 
folkodin50 mg8,508,93OAlkaloid d.o.o.AlkaloidPholcodincaps. 20x10 mg1,701,7934,0035,70R1,101,1622,0923,190,600,6311,9112,51
R05DB13 131 
butamirat25 mg2,492,62OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Panatustbl. 10x20 mg2,002,0919,9520,95R1,501,5815,0015,750,500,524,955,20
R05DB13 132 
butamirat25 mg1,191,25OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Panatus fortetbl. 10x50 mg2,392,5023,8525,04R1,791,8817,9218,820,590,625,936,23
R05DB13 171 
butamirat25 mg1,191,25OGlaxoSmithKline Dungarvan Ltd.GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & Co.Sinecodtbl. film obl. 10x50 mg2,392,5023,8525,04R1,791,8817,9218,820,590,625,936,23
R05DB13 333 
butamirat25 mg4,835,07OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Panatus sirupsirup 1x200 ml (4 mg/5 ml)30,9232,4730,9232,47R12,4013,0212,4013,0218,5219,4518,5219,45
R05DB13 372 
butamirat25 mg2,392,51OGlaxoSmithKline Dungarvan Ltd.GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & Co.Sinecod sirupsirup 1x200 ml (1,5 mg/ml)28,7330,1728,7330,17R23,2524,4123,2524,415,485,755,485,75
R06AE09 161 
levocetirizin5 mg0,991,04OUCB Pharma S.A.UCB PharmaXyzaltbl. film obl. 30x5 mg0,991,0429,8031,29R0,680,7120,3821,400,310,339,429,89
R06AE09 262 
levocetirizin5 mg3,043,20OUCB Pharma S.A.UCB PharmaXyzalboč. stakl. 200 ml (0,5 mg/ml)60,8663,9060,8663,90R27,7029,0927,7029,0933,1634,8233,1634,82
R06AX13 123 
loratadin10 mg0,991,04OSandoz d.o.o.Sandoz-LekFlonidantbl. 30x10 mg0,991,0429,5831,06R0,680,7120,3821,400,310,329,209,66
R06AX13 162 
loratadin10 mg1,151,21OBayer d.o.o.Schering- PloughClaritinetbl. 30x10 mg1,151,2134,4636,18R0,680,7120,3821,400,470,4914,0814,78
R06AX26 182 
feksofenadin0,12 g1,381,45OSANOFI-AVENTIS CROATIA d.o.o.Sanofi-Aventis GmbH, Sanofi-synthelabo Ltd, Patheon UK, Sanofi Winthrop ToursTelfasttbl. 30x120 mg1,381,4541,3043,37R0,680,7120,3821,400,700,7320,9221,97
R06AX26 184 
feksofenadin0,12 g1,381,45OSANOFI-AVENTIS CROATIA d.o.o.Sanofi-Aventis GmbH, Sanofi-synthelabo Ltd, Patheon UK, Sanofi Winthrop ToursTelfasttbl. 30x180 mg1,381,4541,3043,37R0,680,7120,3821,400,700,7320,9221,97
R06AX27 112 
desloratadin5 mg1,721,81OBelupo d.d.BelupoAlerdintbl. rasp. za usta 10x5 mg1,721,8017,1818,04R0,680,716,797,131,041,0910,3910,91
R06AX27 161 
desloratadin5 mg2,382,50OMerck Sharp & Dohme B.V.Schering- PloughAeriustbl. film obl. 10x5 mg2,382,5023,7724,96R0,680,716,797,131,701,7816,9817,83
R06AX27 162 
desloratadin5 mg1,171,23OMerck Sharp & Dohme B.V.Schering- PloughAeriustbl. film obl. 30x5 mg1,171,2335,0036,75R0,680,7120,3821,400,490,5114,6215,35
R06AX27 311 
desloratadin5 mg2,842,98OBelupo d.d.BelupoAlerdinotop. oral. 60 ml (0,5 mg/ml)17,0117,8617,0117,86R7,497,867,497,869,5210,009,5210,00
R06AX27 321 
desloratadin5 mg2,842,98OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Escontralotop. oral. 60 ml (0,5 mg/ml)17,0117,8617,0117,86R5,505,785,505,7811,5112,0911,5112,09
R06AX27 322 
desloratadin5 mg2,842,98OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Escontralotop. oral. 120 ml (0,5 mg/ml)34,0235,7234,0235,72R11,0011,5511,0011,5523,0224,1723,0224,17
R06AX27 363 
desloratadin5 mg4,504,73OMerck Sharp & Dohme B.V.Schering- PloughAeriusotop. oral. 60 ml (0,5 mg/ml)27,0028,3527,0028,35R8,318,738,318,7318,6919,6218,6919,62
R06AX27 364 
desloratadin5 mg4,474,69OMerck Sharp & Dohme B.V.Schering- PloughAeriusotop. oral. 120 ml (0,5 mg/ml)53,6056,2853,6056,28R16,6217,4516,6217,4536,9838,8336,9838,83
R06AX29 161 
bilastin20 mg1,511,59OMenarini International Operations Luxembourg S.A.Menarini-Von Heyden GmbH, Faes Farma S.A., A. Menarini Manufacturing Logistics And Services S.r.l.Nixartbl. 10x20 mg1,511,5915,1015,86R0,680,716,797,130,830,878,318,73
R06AX29 162 
bilastin20 mg1,511,59OMenarini International Operations Luxembourg S.A.Menarini-Von Heyden GmbH, Faes Farma S.A., A. Menarini Manufacturing Logistics And Services S.r.l.Nixartbl. 20x20 mg1,511,5930,2031,71R0,680,7113,5914,270,830,8716,6117,44
S01AA12 472 
tobramicin 
 
 
LNovartis Hrvatska d.o.o.AlconTobrexmast za oči 3,5 g (3 mg/1 g masti)15,8416,6315,8416,63R9,6710,159,6710,156,176,486,176,48
S01AA12 771 
tobramicin 
 
 
LNovartis Hrvatska d.o.o.AlconTobrexkapi za oči 1x5 ml (3 mg/ml)14,8215,5614,8215,56R10,1910,7010,1910,704,634,864,634,86
S01AA26 761 
azitromicin 
 
 
LLaboratoires THEALaboratoires Thea, Laboratoire UnitherAzyterkapi za oči, otop. u jednodoznom spremniku 6x15 mg/g7,838,2246,9849,33R1,381,448,258,666,466,7838,7340,67
S01AE01 761 
ofloksacin 
 
 
LUNIMED PHARMA spol s.r.o.Unimed Pharma spol s.r.o.Unifloxkapi za oči 1x10 ml (3 mg/ml)30,4331,9530,4331,95R8,258,668,258,6622,1823,2922,1823,29
S01AX22 721 
moksifloksacin 
 
 
LJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Moksacinkapi za oči, otop. 1x5 ml37,5039,3837,5039,38R9,179,639,179,6328,3329,7528,3329,75
S01BA01 461 
deksametazon 
 
 
LPharmaSwiss Česka republika s.r.oDr. Gerhard Mann, chem.-pharm. Fabrik GmbHDexagelgel za oko, 1x5 g (0,985 mg/g)10,1910,7010,1910,70R8,709,148,709,141,491,561,491,56
S01BA01 462 
deksametazon 
 
 
LNovartis Hrvatska d.o.o.AlconMaxidexmast za oči 0,1% 3,5 g19,1620,1219,1620,12R8,709,148,709,1410,4610,9810,4610,98
S01BA01 761 
deksametazon 
 
 
LNovartis Hrvatska d.o.o.AlconMaxidexkapi za oči 0,1%, 1x5 ml11,6012,1811,6012,18R10,1910,7010,1910,701,411,481,411,48
S01BC03 761 
diklofenak natrij 
 
 
LNovartis Hrvatska d.o.o.ExcelvisionNaclofkapi za oči 1x5 ml34,0935,7934,0935,79R9,179,639,179,6324,9226,1724,9226,17
S01BC11 762 
bromfenak 
 
 
LPharmaSwiss Česka republika s.r.oDr. Gerhard Mann Chem.-pharm. Fabrik GmbHYelloxkapi za oči, 1x5 ml (0,9 mg/ml)53,6756,3553,6756,35R9,179,639,179,6344,5046,7344,5046,73
S01CA01 461 
tobramicin + deksametazon 
 
 
LNovartis Hrvatska d.o.o.Alcon-Couvreur, Alcon CusiTobradexmast za oči 3,5 g26,5527,8826,5527,88R9,6710,159,6710,1516,8817,7216,8817,72
S01CA01 462 
deksametazon + neomicin + polimiksin B 
 
 
LNovartis Hrvatska d.o.o.AlconMaxitrolmast za oči 3,5 g (1 mg + 3.500 i.j. + 6.000 i.j./ml)10,9811,5310,9811,53R9,6410,129,6410,121,341,411,341,41
S01CA01 761 
deksametazon + neomicin + polimiksin B 
 
 
LNovartis Hrvatska d.o.o.AlconMaxitrolkapi za oči 1x5 ml (1 mg + 3.500 i.j. + 6.000 i.j./ml)14,9415,6914,9415,69R10,1910,7010,1910,704,754,994,754,99
S01CA01 771 
tobramicin + deksametazon 
 
 
LNovartis Hrvatska d.o.o.S.A. Alcon-Couvreur N.V., Alcon Cusi S.A.Tobradexkapi za oči, 5 ml (3 mg/ml + 1 mg/ml)26,6728,0026,6728,00R9,179,639,179,6317,5018,3817,5018,38
S01EC01 162 
acetazolamid0,75 g3,323,49OAmdipharm LimitedCustoms Pharmaceuticals Limited, Millmount Healthcare Ltd.Diamoxtbl. 30x250 mg1,111,1633,2034,86R0,640,6719,3120,280,460,4913,8914,58
S01EC04 761 
brinzolamid 
 
 
LNovartis Europharm Limited IrskaAlconAzoptkapi za oči 1x5 ml50,3552,8750,3552,87RSRS0337,2539,1137,2539,1113,1013,7613,1013,76
S01EC54 761 
brinzolamid + brimonidin tartarat 
 
 
LNovartis Europharm Limited IrskaAlcon-Couvreur N.V.Simbrinzakapi za oči 1x5 ml (10 mg/ml + 2 mg/ml)85,0089,2585,0089,25RSRS0340,2742,2840,2742,2844,7346,9744,7346,97
S01ED01 713 
timolol 
 
 
LPharmaSwiss Česka republika s.r.oExcelvision, Pharmathen S.A.Vizioblokkapi za oči 1x5 ml (5 mg/ml)23,1824,3423,1824,34R14,3115,0314,3115,038,879,318,879,31
S01ED02 761 
betaksolol 
 
 
LNovartis Hrvatska d.o.o.AlconBetoptickapi za oči 1x5 ml (5 mg/ml)19,7220,7119,7220,71R14,3115,0314,3115,035,415,685,415,68
S01ED51 761 
timolol + dorzolamid 
 
 
LSanten OyMerck Sharp & Dohme B.V., Laboratories Merck Sharp & Dohme – ChibretCosoptkapi za oči 1x5 ml (5 mg + 20 mg/ml)46,0048,3046,0048,30RSRS0340,2742,2840,2742,285,736,025,736,02
S01ED51 762 
brinzolamid + timolol 
 
 
LNovartis Europharm Limited IrskaAlconAzargakapi za oči, 1x5 ml (10 mg/ml + 5 mg/ml), susp.84,5188,7484,5188,74RSRS0340,2742,2840,2742,2844,2446,4544,2446,45
S01ED51 763 
timolol + dorzolamid 
 
 
LSanten OySanten Oy, Tubilux Pharma S.p.A.Cosopt iMultikapi za oči 1x10 ml (5 mg + 20 mg/ml) (dvomjesečna terapija)157,83165,72157,83165,72RSRS0380,5484,5780,5484,5777,2981,1577,2981,15
S01ED51 773 
timolol + dorzolamid 
 
 
LPharmaSwiss Česka republika s.r.oExcelvision, Pharmathen S.A., Bausch Health Poland sp. z o.o.Oftidorix PFkapi za oči, 1x5 ml (5 mg + 20 mg/ml)67,9371,3367,9371,33RSRS0332,5834,2132,5834,2135,3537,1235,3537,12
S01ED51 774 
tafluprost + timolol 
 
 
LSanten OySANTEN Oy, Laboratoire UnitherTaptiqomkapi za oči, otop. u jednodoznom spremniku 30x0,3 ml (15 mcg/ml + 5 mg/ml)4,374,59131,04137,59RSRS031,341,4140,2742,283,033,1890,7795,31
S01ED51 775 
timolol + dorzolamid 
 
 
LLaboratoires THEADelpharm Tours, Laboratoires TheaDuokoptkapi za oči 1x10 ml (5 mg + 20 mg/ml)130,17136,68130,17136,68RSRS0361,9065,0061,9065,0068,2771,6868,2771,68
S01ED51 776 
travoprost + timolol 
 
 
LNovartis Europharm Limited IrskaAlconDuotravboč. plast. 1x2,5 ml (40 mcg/ml + 5 mg/ml)108,89114,33108,89114,33RSRS0340,2742,2840,2742,2868,6272,0568,6272,05
S01ED51 777 
bimatoprost + timolol 
 
 
LAllergan Pharm. IrelandAllerganGanfortkapi za oči 1x3 ml (0,3 mg + 5 mg)99,66104,6499,66104,64RSRS0340,2742,2840,2742,2859,3962,3659,3962,36
S01ED51 791 
latanoprost + timolol 
 
 
LLaboratoires THEAExcelvision, Laboratoires TheaFixalpostkapi za oči, 30 x 0,2 ml (50 mcg/ml + 5 mg/ml), 5 vrećica sa po 6 jednodoznih spremnika3,984,18119,36125,33RSRS031,151,2134,4336,152,832,9784,9389,18
S01ED51 793 
timolol + brimonidin 
 
 
LAllergan Pharm. IrelandAllerganCombigankapi za oči boč. 1x5 ml (5 mg + 2 mg)75,9879,7875,9879,78RSRS0340,2742,2840,2742,2835,7137,5035,7137,50
S01EE01 773 
latanoprost 
 
 
LPharmaSwiss Česka republika s.r.oPharmaten S.A., Lomapharm GmbH, Bausch Health Poland sp. z o.oVizilatankapi za oči, boč. 1x2,5 ml (50 mcg/ml)51,1053,6651,1053,66RSRS0332,8334,4732,8334,4718,2719,1818,2719,18
S01EE03 762 
bimatoprost 
 
 
LAllergan Pharm. IrelandAllerganLumigankapi za oči 1x3 ml (0,1 mg/ml)62,6865,8162,6865,81RSRS0340,2742,2840,2742,2822,4123,5322,4123,53
S01EE03 763 
bimatoprost 
 
 
LAllergan Pharm. IrelandAllerganLumigankapi za oči, otop. u jednodoznom spremniku 30x0,4 ml (0,3 mg/ml)3,834,03115,00120,75RSRS031,341,4140,2742,282,492,6274,7378,47
S01EE04 761 
travoprost 
 
 
LNovartis Europharm Limited IrskaAlconTravatankapi za oči 1x2,5 ml (40 mcg/ml)67,8171,2067,8171,20RSRS0340,2742,2840,2742,2827,5428,9227,5428,92
S01EE04 762 
travoprost 
 
 
LAlvogen Pharma Trading Europe EOODRafarm S.A.Protraviskapi za oči, 1x2,5 ml (40 mcg/ml)61,1064,1661,1064,16RSRS0325,3126,5825,3126,5835,7937,5835,7937,58
S01EE05 771 
tafluprost 
 
 
LSanten OyMerck Sharp & Dohme B.V., Laboratoire UnitherSaflutankapi za oči, otop. u jednodoznom spremniku 30x0,3 ml (15 mcg/ml)3,493,66104,55109,78RSRS031,341,4140,2742,282,142,2564,2867,49
S01EE05 772 
tafluprost 
 
 
LSanten OySanten Oy, Tampere, Tubilux Pharma S.p.A.Saflutankapi za oči, 1x3 ml (15 mcg/ml)97,58102,4697,58102,46RSRS0340,2742,2840,2742,2857,3160,1857,3160,18
S01GX07 761 
azelastin 
 
 
LMylan Hrvatska d.o.o.Meda Pharma GmbHAllergodilkapi za oči 1x6 ml (0,5 mg/ml)28,1929,6028,1929,60R9,179,639,179,6319,0219,9719,0219,97
S01GX09 761 
olopatadin 
 
 
LNovartis Europharm Limited IrskaAlconOpatanolkapi za oči 1x5 ml (1 mg/ml)39,9541,9539,9541,95R9,179,639,179,6330,7832,3230,7832,32
S01XA18 771 
ciklosporin 
 
 
LSanten OySANTEN Oy, EXCELVISIONIkerviskapi za oči, otop. u jednodoznom spremniku 30x0,3 ml (1 mg/ml)22,6723,80680,00714,00RSps0218,5919,52557,60585,484,084,28122,40128,52
Dopunska lista lijekova – 2. dio

Šifra ATKOznakaNezaštićeno ime lijeka -INNDDD i jed. mj.Cijena u kn za DDDCijena u kn za DDD (s PDV-om)Način primjeneNositelj odobrenjaProizvođačZaštićeno ime lijekaOblik, jačina i pak. lijekaCijena u kn za jed. oblik lijekaCijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)Cijena u kn za orig. pakiranje lijekaCijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)R/RSIznos cijene u kn za jed. oblik koju plaća ZavodIznos cijene u kn za jed. oblik koju plaća Zavod (s PDV-om)Iznos cijene u kn za orig. pak. koju plaća ZavodIznos cijene u kn za orig. pak. koju plaća Zavod (s PDV-om)Iznos doplate u kn za jed. oblikIznos doplate u kn za jed. oblik (s PDV-om)Iznos doplate u kn za orig. pak.Iznos doplate u kn za orig. pak. (s PDV-om)
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.
V06DX01 369 
dijetetski preparat 
 
 
OOktal Pharma d.o.o.NestleAlfarelimenka 1x400 g130,00136,50130,00136,50RSpv0552,1954,8052,1954,8077,8181,7077,8181,70
V06DX01 371 
dijetetski preparatmv601 
 
 
OG-M Pharma Zagreb d.o.o.Hammermuehle Diaet GmbHMješavina brašna s malo proteina i malo fenilalaninaprašak 10x1 kg23,8925,08238,90250,85RSpv0121,5022,58215,01225,762,392,5123,8925,08
V06DX01 373 
dijetetski preparat mv602 
 
 
OPharmacia laboratorij d.o.o.Nutricia Cuijk B.V.Aptamil Pregomin Allergy Digestive Careprašak limenka 1x400 g87,9092,3087,9092,30RSpv0154,4157,1354,4157,1333,4935,1633,4935,16
V06DX01 374 
dijetetski preparat 
 
 
OOktal Pharma d.o.o.NestleAlthera prašaklimenka 1x400 g130,00136,50130,00136,50RSpv0691,0695,6191,0695,6138,9440,8938,9440,89
V06DX01 390 
dijetetski preparat 
 
 
OMedis Adria d.o.o.UP Medi-Europa SAAllernova ARlimenka/kutija 1x400 g88,0892,4888,0892,48RSpv0152,3054,9252,3054,9235,7837,5735,7837,57
V06DX01 467 
dijetetski preparat 
 
 
OAbbott Laboratories d.o.o.AbbottSimilac Alimentumlimenka 1x400 g83,4187,5883,4187,58RSpv0149,9252,4249,9252,4233,4935,1633,4935,16
V06DX02 366 
namirnice bez glutenamv604 
 
 
OG-M Pharma Zagreb d.o.o.Hammermuehle Diaet GmbHBrašno mix svijetloprašak 1x1 kg20,7521,7920,7521,79R15,4416,2115,4416,215,315,585,315,58
V06DX02 367 
namirnice bez glutenamv604 
 
 
OG-M Pharma Zagreb d.o.o.Mantler MuhleBezglutensko brašnoprašak 1x1 kg19,0620,0119,0620,01R15,4416,2115,4416,213,623,803,623,80
V06DX02 368 
namirnice bez glutena NV602 
 
 
OSalvia d.o.o.Dr. SchaerMix B prašakpraš. 1x1 kg19,0019,9519,0019,95R15,4416,2115,4416,213,563,743,563,74
V06DX02 369 
namirnice bez glutena mv604 
 
 
OSanum grupa d.o.o.NutrifreeNutrifree mix bezglutensko brašnopraš. 1x1 kg17,1017,9617,1017,96R15,4416,2115,4416,211,661,741,661,74
V06DX02 370 
namirnice bez glutena mv604 
 
 
OA1 d.o.o.Rue Flambee Italy srlBakin Mix bread & pizzapraš. 1x1 kg16,2417,0516,2417,05R15,4416,2115,4416,210,800,840,800,84
V06DX03 374 
namirnice za enteralnu primjenumv607 
 
 
OFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiReconvanvreć. plast. 1x500 ml42,3644,4842,3644,48RSpv0238,1240,0338,1240,034,244,454,244,45
V06DX03 377 
namirnice za enteralnu primjenumv608 
 
 
OG-M Pharma Zagreb d.o.o.N.V. NutriciaNutrisonvreć. plast./kolapsibilna boca 1X500 ml19,6520,6319,6520,63RSpv0215,9416,7415,9416,743,713,903,713,90
V06DX03 419 
namirnice za enteralnu primjenu 
 
 
OG-M Pharma Zagreb d.o.o.Milupa GmbH, NutriciaNutilisprašak 1x300 g44,3046,5244,3046,52RSpv0323,3024,4723,3024,4721,0022,0521,0022,05
V06DX03 447 
namirnice za enteralnu primjenumv606 
 
 
OG-M Pharma Zagreb d.o.o.N.V. NutriciaDiasipboca plast. 4x200 ml8,408,8233,6035,28RSpv027,567,9430,2431,750,840,883,363,53
V06DX03 449 
namirnice za enteralnu primjenu 
 
 
OG-M Pharma Zagreb d.o.o.N.V. NutriciaInfatriniboč. plast. 1x125 ml10,7511,2910,7511,29RSpv048,759,198,759,192,002,102,002,10
V06DX03 468 
namirnice za enteralnu primjenu 
 
 
OFresenius Kabi d.o.o.Diamond Crystal Brands, IncThick & Easyprašak 1x225 g41,9444,0441,9444,04RSpv0317,4818,3517,4818,3524,4625,6824,4625,68
V06DX03 482 
namirnice za enteralnu primjenuNV604 
 
 
OAbbott Laboratories d.o.o.AbbottGlucerna 1,5 kcalboca 4x220 ml8,669,0934,6336,36RSRV037,868,2531,4333,000,800,843,203,36


Dopunska lista lijekova – 3. dio

Šifra ATKOznakaNezaštićeno ime lijeka -INNDDD i jed. mj.Cijena u kn za DDDCijena u kn za DDD (s PDV-om)Način primjeneNositelj odobrenjaProizvođačZaštićeno ime lijekaOblik, jačina i pak. lijekaCijena u kn za jed. oblik lijekaCijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)Cijena u kn za orig. pakiranje lijekaCijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)R/RSIznos cijene u kn za jed. oblik koju plaća ZavodIznos cijene u kn za jed. oblik koju plaća Zavod (s PDV-om)Iznos cijene u kn za orig. pak. koju plaća ZavodIznos cijene u kn za orig. pak. koju plaća Zavod (s PDV-om)Iznos doplate u kn za jed. oblikIznos doplate u kn za jed. oblik (s PDV-om)Iznos doplate u kn za orig. pak.Iznos doplate u kn za orig. pak. (s PDV-om)
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.
V20AA01 915RZsterilna gaza 
 
 
LLohmann & Rauscher d.o.o.Lohmann & RauscherVerbandmull1x1/4 m1,751,841,751,84RRZ011,441,511,441,510,310,330,310,33
V20AB02 934RZkomprese 
 
 
LPAUL HARTMANN d.o.o.Paul Hartmann AGSterilux ES1 vr. x (7,5 x 7,5) cm, 2 kom., 8 sl.0,520,550,520,55RRZ010,480,500,480,500,040,040,040,04
V20AB02 944RZkomprese 
 
 
LPAUL HARTMANN d.o.o.Paul Hartmann AGSterilux ES1 vr. x (10 x 10) cm, 2 kom., 8 sl.0,860,900,860,90RRZ010,840,880,840,880,020,020,020,02
V20AC03 915RZzavoj utkani 
 
 
LLohmann & Rauscher d.o.o.Lohmann & RauscherGeka1 x (8 cm x 4 m)1,411,481,411,48RRZ011,101,161,101,160,310,330,310,33
V20AC03 926RZzavoj kaliko utkani 
 
 
LLola Ribar d.d.Lola RibarLola care kaliko zavoj 8 cm x 5 m1 x (8 cm x 5 m)1,571,651,571,65RRZ011,101,161,101,160,470,490,470,49
V20AC03 934RZzavoj elastični 
 
 
LPAUL HARTMANN d.o.o.Paul Hartmann AGPeha-Fix1 x (8 cm x 4 m)1,131,191,131,19RRZ011,101,161,101,160,030,030,030,03
V20AC03 936RZzavoj elastični 
 
 
LLola Ribar d.d.Lola RibarLola care lolalast 8 cm x 4 m1 x (8 cm x 4 m)1,401,471,401,47RRZ011,101,161,101,160,300,320,300,32
V20AC03 937RZzavoj utkani 
 
 
LInMEDIC d.o.o.TosamaVivanorm1 x (8 cm x 4 m)1,421,491,421,49RRZ011,101,161,101,160,320,340,320,34
V20AC03 945RZzavoj utkani 
 
 
LLohmann & Rauscher d.o.o.Lohmann & RauscherGeka1 x (12 cm x 4 m)1,681,761,681,76RRZ011,471,541,471,540,210,220,210,22
V20AC03 956RZzavoj kaliko utkani 
 
 
LLola Ribar d.d.Lola RibarLola care kaliko zavoj 12 cm x 5 m1 x (12 cm x 5 m)1,871,961,871,96RRZ011,471,541,471,540,400,420,400,42
V20AC03 964RZzavoj elastični 
 
 
LPAUL HARTMANN d.o.o.Paul Hartmann AGPeha-Fix1 x (12 cm x 4 m)1,651,731,651,73RRZ011,471,541,471,540,180,190,180,19
V20AC03 966RZzavoj elastični 
 
 
LLola Ribar d.d.Lola RibarLola care Lolalast1x (12 cm x 4 m)2,923,072,923,07RRZ011,471,541,471,541,451,521,451,52
V20AC03 976RZzavoj elastični 
 
 
LLola Ribar d.d.Lola RibarKrep zavoj1 x (8 cm x 4,5 m)1,121,181,121,18RRZ011,101,161,101,160,020,020,020,02
V20AC03 977RZzavoj utkani 
 
 
LInMEDIC d.o.o.TosamaVivanorm1 x (12 cm x 4 m)1,681,761,681,76RRZ011,471,541,471,540,210,220,210,22
V20AC03 986RZzavoj elastični 
 
 
LLola Ribar d.d.Lola RibarKrep zavoj1 x (12 cm x 4,5 m)3,003,153,003,15RRZ011,471,541,471,541,531,611,531,61
V20AD04 938RZmikropore 
 
 
L3M (East) AG3M(East)AG3M Papirnata kirurška traka1x (5 cm x 9,1 m)6,306,626,306,62RRZ015,105,365,105,361,201,261,201,26
V20AD04 914RZmikropore 
 
 
LPAUL HARTMANN d.o.o.Paul Hartmann AGOmnipor1x (1,25 cm x 9,2 m)3,303,473,303,47RRZ011,461,531,461,531,841,931,841,93
V20AD04 918RZmikropore 
 
 
L3M (East) AG3M(East)AG3M Papirnata kirurška traka1x (1,25 cm x 9,1 m)1,651,731,651,73RRZ011,461,531,461,530,190,200,190,20
V20AD04 924RZmikropore 
 
 
LPAUL HARTMANN d.o.o.Paul Hartmann AGOmnipor1x (2,5 cm x 9,2m)4,004,204,004,20RRZ012,662,792,662,791,341,411,341,41
V20AD04 928RZmikropore 
 
 
L3M (East) AG3M(East)AG3M Papirnata kirurška traka1x (2,5 cm x 9,1m)3,303,473,303,47RRZ012,662,792,662,790,640,670,640,67
V20AD04 934RZmikropore 
 
 
LPAUL HARTMANN d.o.o.Paul Hartmann AGOmnipor1x (5 cm x 9,2 m)7,007,357,007,35RRZ015,105,365,105,361,902,001,902,00
V20AE05 915RZstaničevina 
 
 
LLohmann & Rauscher d.o.o.Lohmann & RauscherZellstoff1 x 1 kg22,4023,5222,4023,52RRZ0117,8518,7417,8518,744,554,784,554,78
V20AE05 914RZstaničevina 
 
 
LPAUL HARTMANN d.o.o.Paul Hartmann AGPehazell1 x 1 kg45,0047,2545,0047,25RRZ0117,8518,7417,8518,7427,1528,5127,1528,51
V20AF06 914RZvata 
 
 
LPAUL HARTMANN d.o.o.Paul Hartmann AGHARTMANN cotton wool1 x 50 g3,803,993,803,99RRZ013,413,583,413,580,390,410,390,41


Legenda

Oznake skraćenica:
ggram
mgmiligram
mcgmikrogram
UI (i.j.)internacionalna jedinica
TUI (Ti.j.)tisuću internacionalnih jedinica
MUI (Mi.j.)milijun internacionalnih jedinica
mmolmilimol
mlmililitar
llitra
  
Oznaka ograničenja primjene lijeka:
KLLijekovi koji se primjenjuju samo u visoko specijaliziranim zdravstvenim ustanovama (klinikama).
KSLijekovi koji se mogu u nastavku obrade i liječenja u klinici primjenjivati u drugim stacionarnim zdravstvenim ustanovama.
DSLijekovi koji se primjenjuju u drugim stacionarnim ustanovama.
PRLijekovi koji se mogu primjenjivati i na razini primarne zdravstvene zaštite.
POLijekovi koji se mogu upotrebljavati na razini primarne zdravstvene zaštite i koji se mogu posebice obračunavati Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje.
RLIzdaje se isključivo na ruke liječnika.
XXIzdaje se na ruke liječnika ovisno o indikaciji.
RZIsključivo za zavojni materijal koji se može propisati na recept Zavoda za potrebe kućnog liječenja i zdravstvene njege u kući osigurane osobe.
DSPOLijekovi koji se primjenjuju u drugim stacionarnim ustanovama, a koji se mogu upotrebljavati i na razini primarne zdravstvene zaštite i koji se mogu posebice obračunavati Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje
DSPRLijekovi koji se primjenjuju u drugim stacionarnim ustanovama, a koji se mogu upotrebljavati i na razini primarne zdravstvene zaštite.
Oznaka načina primjene lijeka:
Ooralno
Pparenteralno
Rrektalno
Nnazalno
Llokalno
SLsublingvalno
TDtransdermalno
Vvaginalno
Iinhalacija
  
Oznaka izdavanja lijeka:
Rizdavanje na recept
RSizdavanje na recept po preporuci specijalista
RSfizdavanje pripravaka za potrebe liječenja fenilketonurije, po preporuci bolničkog specijalista


Indikacije i smjernice

Oznaka indikacijeIndikacija
mv601Za bolesnike s fenilketonurijom.
mv602Za dijetalnu prehranu dojenčadi sa teškim poremećajem probavnog sustava koji se očituje protrahiranim/tvrdokornim proljevom te s alergijom na bjelančevine kravljeg mlijeka.
mv603Za dojenčad sa teškom alergijom na kravlje mlijeko i multiplu intoleranciju hrane.
mv604Za bolesnike s celijakijom.
mv605Za djecu stariju od 1 godine sa teškom alergijom na kravlje mlijeko i multiplu intoleranciju hrane.
mv606Za bolesnike s dijabetesom.
mv607Kod bolesnika s teškim formama malapsorpcijskog sindroma, tj. u bolesnika sa teškim oblicima Crohnove bolesti, sindromom kratkog crijeva (samo prvi tjedni), teškom insuficijencijom gušterače, enteropatijama i bolestima jetre u kojih je poželjno unošenje masnoća u formi MCT-a.
mv608Isključivo za primjenu putem enteralne sonde kod odraslih i djece starije od 12 godina.
mv610Za dijetalnu prehranu dojenčadi i male djece s teškom alergijom na hranu od rođenja nadalje u slučaju kada se na drugi način ne mogu zadovoljiti nutritivne potrebe.
mv611Za dojenčad i djecu stariju od 1 godine sa teškom alergijom na kravlje mlijeko i multiplu intoleranciju hrane.
NA101Stomatitis stupnja III i IV uzrokovan sistemnom ili lokalnom onkološkom terapijom.
NA201Samo u jedinicama intenzivnog liječenja te u jedinicama koje zbrinjavaju akutna krvarenja iz gornjeg gastrointestinalnog sustava, u uvjetima akutnog krvarenja iz ulkusa i erozija gornjeg probavnog sustava kada nije moguća oralna primjena.
NA401Samo za suzbijanje povraćanja uzrokovanog emetogenim lijekovima (citostaticima).
NA402Samo za suzbijanje povraćanja uzrokovanog visokoemetogenom kemoterapijom.
NA700Kod rekurirajućeg kolitisa uzrokovanog Clostridium difficile (više od 2 recidiva) kod kojeg je prethodno provedena terapija peroralnim metronidazolom i/ili peroralnim vankomicinom. Propisuje se kao rezervni antibiotik.
NA901Samo za kongenitalnu kolestazu u djece.
NA903Za dugotrajno liječenje (enzimska nadomjesna terapija) kod bolesnika kojima je potvrđena dijagnoza Gaucherove bolesti. Zahtjev za odobrenjem početka liječenja upućuje Bolničko povjerenstvo za lijekove KBC ili Klinike za dječje bolesti Zagreb Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (Zavodu) za one bolesnike koji zadovoljavaju kriterije i kojima je terapija preporučena u skladu sa stručnim smjernicama, a po preporuci bolničkog specijaliste, s detaljnim obrazloženjem potrebe za lijekom te očekivanim učinkom lijeka. Terapijski protokol i trajanje liječenja odobrava Stručno povjerenstvo Zavoda. Praćenje liječenja se provodi kontinuirano, a zahtjev za nastavkom liječenja odobrava najmanje jedanput godišnje Bolničko povjerenstvo za lijekove one ustanove u kojoj se liječenje provodi uz prethodno pribavljenu suglasnost odgovarajućeg Referentnog centra Ministarstva zdravstva.
NA904Za dugotrajno liječenje (enzimska nadomjesna terapija) kod bolesnika kojima je potvrđena dijagnoza Fabry-eve bolesti. Zahtjev za odobrenjem početka liječenja upućuje Bolničko povjerenstvo za lijekove KBC ili Klinike za dječje bolesti Zagreb Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (Zavodu) za one bolesnike koji zadovoljavaju kriterije i kojima je terapija preporučena u skladu sa stručnim smjernicama, a po preporuci bolničkog specijaliste, s detaljnim obrazloženjem potrebe za lijekom te očekivanim učinkom lijeka. Terapijski protokol i trajanje liječenja odobrava Stručno povjerenstvo Zavoda. Praćenje liječenja se provodi kontinuirano, a zahtjev za nastavkom liječenja odobrava najmanje jedanput godišnje Bolničko povjerenstvo za lijekove one ustanove u kojoj se liječenje provodi uz prethodno pribavljenu suglasnost odgovarajućeg Referentnog centra Ministarstva zdravstva.
NA905Za dugotrajno liječenje (enzimska nadomjesna terapija) kod bolesnika kojima je potvrđena dijagnoza nasljedne tirozinemije tip I. Zahtjev za odobrenjem početka liječenja upućuje Bolničko povjerenstvo za lijekove KBC ili Klinike za dječje bolesti Zagreb Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (Zavodu) za one bolesnike koji zadovoljavaju kriterije i kojima je terapija preporučena u skladu sa stručnim smjernicama, a po preporuci bolničkog specijaliste, s detaljnim obrazloženjem potrebe za lijekom te očekivanim učinkom lijeka. Terapijski protokol i trajanje liječenja odobrava Stručno povjerenstvo Zavoda. Praćenje liječenja se provodi kontinuirano, a zahtjev za nastavkom liječenja odobrava najmanje jedanput godišnje Bolničko povjerenstvo za lijekove one ustanove u kojoj se liječenje provodi uz prethodno pribavljenu suglasnost odgovarajućeg Referentnog centra Ministarstva zdravstva.
NA906Za dugotrajno liječenje (enzimska nadomjesna terapija) kod bolesnika kojima je potvrđena dijagnoza mukopolisaharidoze tipa I. Zahtjev za odobrenjem početka liječenja upućuje Bolničko povjerenstvo za lijekove KBC ili Klinike za dječje bolesti Zagreb Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (Zavodu) za one bolesnike koji zadovoljavaju kriterije i kojima je terapija preporučena u skladu sa stručnim smjernicama, a po preporuci bolničkog specijaliste, s detaljnim obrazloženjem potrebe za lijekom te očekivanim učinkom lijeka. Terapijski protokol i trajanje liječenja odobrava Stručno povjerenstvo Zavoda. Praćenje liječenja se provodi kontinuirano, a zahtjev za nastavkom liječenja odobrava najmanje jedanput godišnje Bolničko povjerenstvo za lijekove one ustanove u kojoj se liječenje provodi uz prethodno pribavljenu suglasnost odgovarajućeg Referentnog centra Ministarstva zdravstva.
NA907Za dugotrajno liječenje (enzimska nadomjesna terapija) kod bolesnika kojima je potvrđena dijagnoza Pompeove bolesti. Zahtjev za odobrenjem početka liječenja upućuje Bolničko povjerenstvo za lijekove KBC ili Klinike za dječje bolesti Zagreb Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (Zavodu) za one bolesnike koji zadovoljavaju kriterije i kojima je terapija preporučena u skladu sa stručnim smjernicama, a po preporuci bolničkog specijaliste, s detaljnim obrazloženjem potrebe za lijekom te očekivanim učinkom lijeka. Terapijski protokol i trajanje liječenja odobrava Stručno povjerenstvo Zavoda. Praćenje liječenja se provodi kontinuirano, a zahtjev za nastavkom liječenja odobrava najmanje jedanput godišnje Bolničko povjerenstvo za lijekove one ustanove u kojoj se liječenje provodi uz prethodno pribavljenu suglasnost odgovarajućeg Referentnog centra Ministarstva zdravstva.
NA908Za dugotrajno liječenje (enzimska nadomjesna terapija) kod bolesnika kojima je potvrđena dijagnoza mukopolisaharidoze tipa VI (Maroteaux-Lamy sindrom). Zahtjev za odobrenjem početka liječenja upućuje Bolničko povjerenstvo za lijekove KBC ili Klinike za dječje bolesti Zagreb Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (Zavodu) za one bolesnike koji zadovoljavaju kriterije i kojima je terapija preporučena u skladu sa stručnim smjernicama, a po preporuci bolničkog specijaliste, s detaljnim obrazloženjem potrebe za lijekom te očekivanim učinkom lijeka. Terapijski protokol i trajanje liječenja odobrava Stručno povjerenstvo Zavoda. Praćenje liječenja se provodi kontinuirano, a zahtjev za nastavkom liječenja odobrava najmanje jedanput godišnje Bolničko povjerenstvo za lijekove one ustanove u kojoj se liječenje provodi uz prethodno pribavljenu suglasnost odgovarajućeg Referentnog centra Ministarstva zdravstva.
NA909Za dugotrajno liječenje (enzimska nadomjesna terapija) kod bolesnika kojima je potvrđena dijagnoza mukopolisaharidoze tipa II (Hunterov sindrom). Zahtjev za odobrenjem početka liječenja upućuje Bolničko povjerenstvo za lijekove KBC ili Klinike za dječje bolesti Zagreb Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (Zavodu) za one bolesnike koji zadovoljavaju kriterije i kojima je terapija preporučena u skladu sa stručnim smjernicama, a po preporuci bolničkog specijaliste, s detaljnim obrazloženjem potrebe za lijekom te očekivanim učinkom lijeka. Terapijski protokol i trajanje liječenja odobrava Stručno povjerenstvo Zavoda. Praćenje liječenja se provodi kontinuirano, a zahtjev za nastavkom liječenja odobrava najmanje jedanput godišnje Bolničko povjerenstvo za lijekove one ustanove u kojoj se liječenje provodi uz prethodno pribavljenu suglasnost odgovarajućeg Referentnog centra Ministarstva zdravstva.
NA910Za dugotrajno liječenje (enzimska nadomjesna terapija) kod bolesnika kojima je potvrđena dijagnoza Gaucherove bolesti tipa 1 koji su spori metabolizatori (SM), intermedijarni metabolizatori (IM) ili ekstenzivni metabolizatori (EM) CYP2D6, Zahtjev za odobrenjem početka liječenja upućuje Bolničko povjerenstvo za lijekove KBC ili Klinike za dječje bolesti Zagreb Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (Zavodu) za one bolesnike koji zadovoljavaju kriterije i kojima je terapija preporučena u skladu sa stručnim smjernicama, a po preporuci bolničkog specijaliste, s detaljnim obrazloženjem potrebe za lijekom te očekivanim učinkom lijeka. Terapijski protokol i trajanje liječenja odobrava Stručno povjerenstvo Zavoda. Praćenje liječenja se provodi kontinuirano, a zahtjev za nastavkom liječenja odobrava najmanje jedanput godišnje Bolničko povjerenstvo za lijekove one ustanove u kojoj se liječenje provodi uz prethodno pribavljenu suglasnost odgovarajućeg Referentnog centra Ministarstva zdravstva.
NA911Za dugotrajno liječenje (enzimska nadomjesna terapija) kod bolesnika, odraslih i adolescenata u dobi od 16 godina i starijih kojima je potvrđena dijagnoza Fabryeve bolesti (nedostatak alfa-galaktozidaze A) koji imaju određene genske mutacije koje omogućuju odgovor na liječenje. Zahtjev za odobrenjem početka liječenja upućuje Bolničko povjerenstvo za lijekove KBC ili Klinike za dječje bolesti Zagreb Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (Zavodu) za one bolesnike koji zadovoljavaju kriterije i kojima je terapija preporučena u skladu sa stručnim smjernicama, a po preporuci bolničkog specijaliste, s detaljnim obrazloženjem potrebe za lijekom te očekivanim učinkom lijeka. Terapijski protokol i trajanje liječenja odobrava Stručno povjerenstvo Zavoda. Praćenje liječenja se provodi kontinuirano, a zahtjev za nastavkom liječenja odobrava najmanje jedanput godišnje Bolničko povjerenstvo za lijekove one ustanove u kojoj se liječenje provodi uz prethodno pribavljenu suglasnost odgovarajućeg Referentnog centra Ministarstva zdravstva.
NA912Za liječenje šećerne bolesti u odraslih, adolescenata i djece u dobi od jedne i više godina.
NA913Za dugotrajno liječenje (enzimska nadomjesna terapija) kod bolesnika kojima je potvrđena dijagnoza mukopolisaharidoze tip IV (Morquio A sindrom). Zahtjev za odobrenjem početka liječenja upućuje Bolničko povjerenstvo za lijekove KBC ili Klinike za dječje bolesti Zagreb Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (Zavodu) za one bolesnike koji zadovoljavaju kriterije i kojima je terapija preporučena u skladu sa stručnim smjernicama, a po preporuci bolničkog specijaliste, s detaljnim obrazloženjem potrebe za lijekom te očekivanim učinkom lijeka. Terapijski protokol i trajanje liječenja odobrava Stručno povjerenstvo Zavoda. Praćenje liječenja se provodi kontinuirano, a zahtjev za nastavkom liječenja odobrava najmanje jedanput godišnje Bolničko povjerenstvo za lijekove one ustanove u kojoj se liječenje provodi uz prethodno pribavljenu suglasnost odgovarajućeg Referentnog centra Ministarstva zdravstva.
NA9141. Za liječenje djece sa sindromom kratkog crijeva od navršene 1 godine po preporuci specijalista pedijatra. Procjena učinka liječenja i prekidanje liječenja- preporučuje se liječenje u trajanju od 12 tjedana, a nakon toga je potrebno procijeniti učinak liječenja. Ukoliko klinički učinak u smislu povišenja enteralnog unosa i/ili smanjenja parenteralnog izostane, potrebno je razmotriti primjenu daljnje terapije. Započinjanje liječenja moguće je samo u Klinici za dječje bolesti Zagreb – u Referentnom centru Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za dječju gastroenterologiju i poremećaje prehrane. 2. Za liječenje odraslih sa sindromom kratkog crijeva koji su stabilni nakon razdoblja adaptacije crijeva poslije operacije, po poreporuci specijalista gastroenterologa. Procjena učinka terapije treba biti učinjena nakon 6 mjeseci te ponovno nakon 12 mjeseci od započinjanja liječenja. Nastavak liječenja nakon 12 mjeseci moguć je isključivo ukoliko je postignuta poboljšana adaptacija crijevne sluznice na način da je smanjena potreba za parenteralnom prehranom (PP redukcija volumena ≥ 20% bazalnog PP* volumena) ili je ona potpuno ukinuta. Započinjanje terapije moguće je samo u Klinici za unutarnje bolesti KBC Zagreb, Zavodu za gastroenterologiju, Jedinica za liječenje kroničnog intestinalnog zatajenja. *PP= parenteralna prehrana.
NA915Za dugotrajnu enzimsku nadomjesnu terapiju u bolesnika s potvrđenom dijagnozom neuronalne ceroidne lipofuscinoze tipa 2 (CLN2), bolesti poznate i kao nedostatak tripeptidil-peptidaze 1 (TPP1) – Battenova bolest. Kriteriji za početak primjene lijeka- a) Prije početka liječenja, bolesnik mora imati potvrđenu dijagnozu CLN2 na temelju kliničkih pokazatelja i snižene enzimatske aktivnosti enzima tripeptidil-peptidaze 1 (TPP1), a dijagnozu je tijekom liječenja potrebno dodatno potvrditi genskim testiranjem, odnosno mutacijom CLN2 gena. b) Bolesnik ne smije bolovati od drugih progresivno životno ugrožavajućih bolesti. c) Prije početka liječenja, bolesnik mora imati klinički stupanj bolesti veći ili jednak 2 boda prema CLN2 ljestvici kliničke procjene motoričke (M) i govorne (G) domene-M/G. Početak i nastavak liječenja odobrava svakih 6 mjeseci Bolničko povjerenstvo za lijekove KBC Rijeka, gdje se liječenje i provodi, temeljem preporuke Referentnog centra Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za epilepsije i konvulzivne bolesti razvojne dobi, Klinike za pedijatriju, KBC Rijeka. Prva reevaluacija primjene se provodi nakon prvih 18 mjeseci primjene lijeka, a potom se svaka sljedeća reevaluacija provodi nakon završene 12-mjesečne primjene lijeka. Svaka procjena progresije odnosno zaustavljanja progresije bolesti provodi se bodovanjem prema CLN2 ljestvici kliničke procjene motoričke (M) i govorne (G) domene-M/G u odnosu na početne vrijednosti prije i nakon započinjanja terapije. Kriteriji za prekid liječenja- a) Bolesnik ne surađuje u svezi potrebe primjene kontinuirane terapije (nesuradljivost se definira kao najviše dva izostanka za primjenu i/ili procjenu u bilo kojem 12 mjesečnom razdoblju, isključujući medicinske razloge za propuštene doze). b) Bolesnik ne podnosi intracerebroventrikularne infuzije zbog nuspojava (ozbiljnih štetnih događaja povezanih s infuzijom) ili drugih kliničkih problema koji se ne mogu otkloniti. c) Bolesniku se tijekom liječenja i primjene ovog lijeka dijagnosticira dodatna progresivna bolest ili stanje koje mu ograničava život. d) Liječenje se prekida zbog neučinkovitosti kod bolesnika koji su započeli liječenje u dobi od 3 ili više godina ako je utvrđen gubitak za više od dva boda (tj. 3 ili više bodova) prema CNL2 kliničkoj M/G ljestvici u odnosu na početne vrijednosti tijekom prvih 18 mjeseci liječenja, a koje perzistira tijekom minimalno 3 infuzije (tj. i nakon 6 tjedana). (U slučaju privremene bolesti, bolesnike treba ponovno testirati 2x u roku od 12 tjedana kako bi se osiguralo da gubitak na ljestvici nije posljedica privremene i prolazne bolesti). e) Kod bolesnika koji se već liječe (i oni koji se liječe duže od 18 mjeseci), liječenje se prekida zbog neučinkovitosti ako je utvrđen gubitak za više od jednog boda (tj. 2 ili više bodova) prema CNL2 kliničkoj M/G ljestvici u odnosu na procjenu u prethodnom dvanaestomjesečnom razdoblju liječenja, a koje perzistira tijekom minimalno 3 infuzije (tj. i nakon 6 tjedana). f) Liječenje se prekida ukoliko se utvrdi napredovanje bolesti do ireverzibilne procjene 0 prema CLN2 kliničkoj M/G ljestvici. Pacijenti s ocjenom 0 trebaju se ponovno procijeniti 2x u roku od 12 tjedana kako bi se osiguralo da pad nije posljedica privremene bolesti.
NB101Samo kod izmjerenog manjka (manje od 70% antitrombina III), po preporuci specijalista hematologa ili transfuziologa.
NB1021. Prije i poslijeoperacijska profilaksa tromboembolije u visokorizičnih bolesnika u općoj kirurgiji te kod operacije kuka i totalne zamjene koljena u ortopediji (svi niskomolekularni heparini), 2. Liječenje tromboembolijskih incidenata i prevencija zgrušavanja tijekom hemodijalize (nadroparin, dalteparin i enoksaparin), 3. Liječenje nestabilne angine pektoris i ne-Q infarkta miokarda (enoksaparin, dalteparin i nadroparin), 4. PO Za ambulantne bolesnike kojima je postavljena dijagnoza tromboze potkoljeničnih dubokih vena, a nisu hospitalizirani, s najdužom primjenom do sedam dana. Istovremeno s primjenom niskomolekularnih heparina započeti s primjenom peroralnih antikoagulantnih lijekova.
NB103Za bolesnike poslije ugradnje premosnice ili stenta, po preporuci bolničkog specijalista.
NB104Za postavljanje dijagnoze koronarne bolesti.
NB105Za liječenje bolesnika s primarnom plućnom hipertenzijom u kojih postoji insuficijencija srca stupnja III prema NYHA/WHO klasifikaciji, a koji više ne reagiraju na dotadašnju terapiju, koja je uključivala blokatore kalcijevih kanala i sildenafil. Obavezno se primjenjuje u kombinaciji sa sildenafilom. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NB106Za bolesnike nakon dilatacije i uvođenja stenta.
NB107Za liječenje akutnog ishemijskog moždanog udara ako su zadovoljeni propisani kriteriji (indikacije i kontraindikacije prema preporukama) i ukoliko se liječenje započne unutar tri sata od nastupa simptoma moždanog udara i nakon prethodnog isključivanja intrakranijalnog krvarenja odgovarajućim dijagnostičkim tehnikama.
NB108Prije i poslijeoperacijska profilaksa tromboembolije u visokorizičnih bolesnika kod operacije kuka i totalne zamjene koljena u ortopediji.
NB1091. Liječenje nestabilne angine pektoris ili infarkta miokarda bez elevacije ST-segmenta (UA/NSTEMI) u bolesnika u kojih nije indicirano hitno (<120 minuta) invazivno liječenje perkutanom koronarnom intervencijom, 2. Liječenje infarkta miokarda s elevacijom ST-segmenta (STEMI) u bolesnika koji se liječe tromboliticima ili u onih koji u početku neće primati nijedan drugi oblik reperfuzijskog liječenja, 3. Prije i poslijeoperacijska profilaksa tromboembolije u visokorizičnih bolesnika kod operacije kuka i totalne zamjene koljena u ortopediji te kod abdominalnih kirurških zahvata.
NB201Za liječenje bolesnika s hemofilijom A i B, s von Willenbrandovom bolesti i bolesnika s drugim nasljednim koagulopatijama.
NB202Samo kirurška indikacija kao antifibrinolitik, ne za akutni pankreatitis.
NB203Za bolničko liječenje po preporuci specijalista hematologa.
NB2041. Za bolničko liječenje po preporuci specijalista hematologa. 2. Za kućno liječenje kroničnih bolesnika liječenje odobrava Zavod na prijedlog Centra za hemofiliju i uz suglasnost Bolničkog povjerenstva za lijekove KBC Zagreb.
NB205Hemofilija HBV i HCV negativna, 1. Za bolničko liječenje po preporuci specijalista hematologa. 2. Za kućno liječenje kroničnih bolesnika liječenje odobrava Zavod na prijedlog Centra za hemofiliju i Klinike za pedijatriju Zavoda za hematologiju uz suglasnost Bolničkog povjerenstva za lijekove KBC Zagreb.
NB2061. Za bolničko liječenje oboljelih od von Willebrandove bolesti po preporuci specijalista hematologa. 2. Za kućno liječenje kroničnih bolesnika liječenje odobrava Zavod na prijedlog Centra za hemofiliju i uz suglasnost Bolničkog povjerenstva za lijekove KBC Zagreb.
NB207Liječenje i profilaksa krvarenja u bolesnika s hemofilijom A koji imaju 12 i više godina. Hemofilija HBV i HCV negativna, 1. Za bolničko liječenje po preporuci specijalista hematologa. 2. Za kućno liječenje kroničnih bolesnika liječenje odobrava Zavod na prijedlog Centra za hemofiliju i Klinike za pedijatriju Zavoda za hematologiju uz suglasnost Bolničkog povjerenstva za lijekove KBC Zagreb.
NB3011. Primjenjuje se u svim centrima gdje se provodi dijaliza za bubrežnu anemiju s hemoglobinom nižim od 90 g/L za početak terapije, a za održavanje 110g/L, 2. Oznaka PO samo za bolesnike na peritonejskoj dijalizi.
NB400Za parenteralnu prehranu odraslih i djece starije od 2 godine kod kojih oralna ili enteralna prehrana nije moguća, nije dovoljna ili je kontraindicirana, tijekom kataboličke faze kritičnog stanja (od 2. do 5. dana u jedinicama intenzivnog liječenja).
NB501Nadoknada volumena, druga linija terapije (kada je primjena artificijelnih koloida kontraindicirana ili kada je postignuta maksimalna doza za koloide), opekline, hiperbilirubinemija u neonatusa i terapijska izmjena plazme.
NB502Hipoalbuminemija <20 g/L uz generalizirane edeme.
NB504Za liječenje odraslih splenektomiranih bolesnika s kroničnom imunom (idiopatskom) trombocitopeničnom purpurom (ITP), koji ne reagiraju na uobičajenu terapiju (primjerice- kortikosteroide, imunoglobuline), kao i u drugoj liniji liječenja odraslih nesplenektomiranih bolesnika kod kojih je splenektomija kontraindicirana. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog specijalista internista hematologa.
NB5061. Prije i poslijeoperacijska profilaksa tromboembolije u visokorizičnih bolesnika u općoj kirurgiji te kod operacije kuka i totalne zamjene koljena u ortopediji (svi niskomolekularni heparini), 2. Liječenje tromboembolijskih incidenata i prevencija zgrušavanja tijekom hemodijalize (nadroparin, dalteparin i enoksaparin), 3. Liječenje nestabilne angine pektoris i ne-Q infarkta miokarda (enoksaparin, dalteparin i nadroparin), 4. Za profilaksu venske tromboembolijske bolesti u trajanju do 4 tjedna kod umjerenorizičnih i visokorizičnih bolesnika koji se podvrgavaju onkološkom kirurškom zahvatu gastrointestinalnih i genitourinarnih tumora, 5. PO Za ambulantne bolesnike kojima je postavljena dijagnoza tromboze potkoljeničnih dubokih vena, a nisu hospitalizirani, s najdužom primjenom do sedam dana. Istovremeno s primjenom niskomolekularnih heparina započeti s primjenom peroralnih antikoagulantnih lijekova.
NB507Za kućno liječenje kroničnih bolesnika s hemofilijom A i inhibitorima faktora VIII. Liječenje odobrava Zavod na prijedlog Centra za hemofiliju i uz suglasnost Bolničkog povjerenstva za lijekove KBC Zagreb.
NB509Za liječenje akutnih napada angioedema u odraslih bolesnika, adolescenata i djece od navršene 2. godine, s nasljednim angioedemom (HAE) zbog nedostatka inhibitora C1 esteraze, po preporuci specijalista. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NB510Za kućno liječenje kroničnih bolesnika s teškom hemofilijom A bez inhibitora faktora VIII. Liječenje odobrava Zavod na prijedlog Centra za hemofiliju i uz suglasnost Bolničkog povjerenstva za lijekove KBC Zagreb.
NC101Za hipotenziju tijekom epiduralne i subduralne anestezije.
NC102Samo za bolesnike s akutnim srčanim zatajenjem koji nisu hipotenzivni (sistolički arterijski tlak >= 100 mm Hg), u kojih se ne može postići dovoljan terapijski učinak primjenom adekvatnih doza diuretika i vazodilatatora i za bolesnike s kontraindikacijom za primjenu beta-1 agonista, a uz to imaju hemodinamske kriterije LOS-a (CI<1,7 L/min/m2, PCWP>20 mmHg), u jedinicama intenzivnog liječenja. Trajanje liječenja najviše do 24 sata.
NC103Samo za održavanje prohodnosti Ductus Botalli u novorođenčadi s urođenom srčanom greškom prije operacije.
NC201Za liječenje bolesnika s primarnom plućnom hipertenzijom u kojih postoji insuficijencija srca stupnja III prema NYHA/WHO klasifikaciji, a koji više ne reagiraju na dotadašnju terapiju koja je uključivala blokatore kalcijevih kanala i sildenafil. Liječenje se provodi u bolnici na temelju odobrenja Bolničkog Povjerenstva za lijekove.
NC801Samo za liječenje bolesnika sa subarahnoidalnim krvarenjem.
NC991Samo za izrazito refrakternu hipertenziju, po preporuci specijalista internista.
ND991Za bolesnike na PUVA terapiji.
NG201Za odgađanje prijetećeg prijevremenog poroda u rizičnih skupina trudnica koje boluju od šećerne bolesti, kardiovaskularnih bolesti i bolesti štitnjače.
NG301Terapija menoragije, preobilna menstrualna krvarenja u više uzastopnih ciklusa u žena starijih od 35 godina. Odobrava se 1 puta u 5 godina.
NG302Samo za bolesnike s kliničkim simptomima muškog hipogonadizma kod kojih je izmjeren manjak testosterona u krvi (koncentracija ukupnog testosterona manja od 12 nmol/L), po preporuci specijalista endokrinologa ili pedijatra.
NG303Po preporuci specijalista ginekologa ili endokrinologa.
NG304Do šest pokušaja stimulacije, a nakon svakog poroda ostvaruje se pravo na dodatnih 6 pokušaja.
NG305Stimuliranje razvoja folikula u odraslih žena s teškim nedostatkom LH i FSH (u kliničkim ispitivanjima, ove pacijentice definirane su razinom endogenog LH i FSH (u kliničkim ispitivanjima, ove pacijentice definirane su razinom endogenog LH u serumu < 1,2 i.j./L). Do šest pokušaja stimulacije, a nakon svakog poroda ostvaruje se pravo na dodatnih 6 pokušaja.
NG306Poticanje zrenja cerviksa u trudnica koje su iznijele trudnoću do termina (nakon 37. tjedna trudnoće).
NG401Za liječenje bolesnika s uznapredovalom plućnom hipertenzijom u kojih postoji insuficijencija srca stupnja III prema NYHA/WHO klasifikaciji, a koji više ne reagiraju na dotadašnju terapiju koja je uključivala blokatore kalcijevih kanala, po preporuci specijalista pulmologa.
NH1011. U bolesnika kod kojih se endogenom stimulacijom ne može postići zadovoljavajući nivo TSH čiji je porast potreban za dijagnostiku i terapiju pomoću J-131, te određivanje tumorskog biljega tireoglobulina u serumu- 2. U bolesnika kod kojih ukidanje hormonske supresijske terapije tiroksinom može izazvati teže komplikacije i na taj način ugroziti život bolesnika- 3. U bolesnika kod kojih ukidanje hormonske supresijske terapije tiroksinom može uzrokovati kompresiju zbog pritiska metastaza tumora na vitalne strukture. Liječenje indicira specijalist nuklearne medicine, a provodi se u kliničkim zavodima ili klinikama za nuklearnu medicinu.
NH104Karcinoid i endokrini tumori ili za krvarenja iz gornjeg dijela probavnog trakta, koja ne reagiraju na endoskopsku hemostazu.
NH1051. Za neuroendokrine tumore, po preporuci bolničkog specijalista, 2. Za akromegaliju, po preporuci bolničkog specijalista internista endokrinologa.
NH106Za krvarenja iz gornjeg dijela probavnog trakta, koja nisu adekvatno kontrolirana dostupnim endoskopskim tehnikama hemostaze.
NH502Liječenje sekundarnog hiperparatireoidizma u bolesnika s kroničnim zatajenjem bubrega na intermitentnoj dijalizi. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NH503Samo za liječenje sekundarog hiperparatireoidizma u bolesnika na hemodijalizi.
NH504Za liječenje sekundarnog hiperparatireoidizma (SHPT) u odraslih bolesnika s kroničnom bubrežnom bolesti na terapiji hemodijalizom. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove po preporuci bolničkog specijalista nefrologa bolničke zdravstvene ustanove koja provodi hemodijalizu. Liječenje se može provoditi i u dijaliznim središtima.
NH5051. Poremećaj u rastu niske djece rođene premale za gestacijsku dob (SGA), tjelesne težine i/ili dužine ispod -2 SD, koja zaostajanje u rastu nisu nadoknadila do dobi od 4 godine ili kasnije, a po preporuci pedijatra endokrinologa, 2. Za liječenje Prader-Willi sindroma. Liječenje pod točkom 1. i 2. odobrava se iz sredstava bolničkog proračuna. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NH506Poremećaj u rastu niske djece rođene premale za gestacijsku dob (SGA), tjelesne težine i/ili dužine ispod -2 SD, koja zaostajanje u rastu nisu nadoknadila do dobi od 4 godine ili kasnije, a po preporuci pedijatra endokrinologa, Liječenje se odobrava iz sredstava bolničkog proračuna. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NH507Liječenje bolesnika s akromegalijom kod kojih nije postignuta remisija bolesti nakon primjene kirurškog liječenja i/ili radioterapije i/ili drugih oblika farmakoterapije ili ako je neki od navedenih oblika liječenja bio kontraindiciran ili izazvao nuspojave koje su zahtijevale prekid liječenja.
NJ101Samo kao rezervni antibiotik.
NJ102Druga linija liječenja infekcija respiratornog i genitourinarnog sustava te kože i mekih tkiva izazvane uzročnicima koji ne reagiraju na polusintetske peniciline (E.coli, H. influenzae, Proteus).
NJ103Atipična pneumonija i urogenitalne infekcije s Chlamydia trachomatis ili N. gonorrhoeae u bolesnika koji zahtijevaju inicijalno parenteralno liječenje.
NJ104Kronična plućna infekcija uzrokovana s Pseudomonas aeruginosa u bolesnika s cističnom fibrozom u dobi od 6 godina i starijih, po preporuci specijalista pedijatra ili pulmologa. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NJ105Isključivo kod bolesnika koji ne mogu uzimati lijek na usta i dokazane infekcije osjetljivim uzročnicima.
NJ106Samo kao rezervni antibiotik u slučaju nepodnošenja ili rezistencije na glikopeptide.
NJ107Samo kao rezervni antibiotik, za liječenje bolesnika s dokazanim multiplorezistentnim uzročnicima kada primjena drugih antibiotika nije moguća niti opravdana.
NJ108Rezervni antibiotik kao terapija spašavanja u liječenju teških infekcija uzrokovanih rezistentnim gram-pozitivnim bakterijama (MRSA, penicilin rezistentni pneumokoki), nakon neuspjeha liječenja vankomicinom, teikoplaninom i/ili linezolidom.
NJ110Samo kao rezervni antibiotik. PO jednokratna profilaksa kod meningokokne sepse prema Provedbenom Programu imunizacije, seroprofilakse i kemoprofilakse za posebne skupine stanovništva i pojedince.
NJ201Za sustavne gljivične infekcije u imunokompromitiranih bolesnika u stacionarnim ustanovama. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NJ202Za liječenje refraktornih invazivnih gljivičnih infekcija te profilaksu invazivnih gljivičnih infekcija u bolesnika s AML/MDS i u bolesnika s GVHD nakon transplantacije alogenih matičnih stanica. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NJ401Za rezistentnu TBC.
NJ501Za liječenje oboljelih od HIV-infekcija. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NJ503Indikacije za primjenu- 1. Kronični B hepatitis, HBsAg poz (bez obzira na HBeAg status), uz slijedeće kriterije- HBV DNA veći od 2000 IU/ml (10000 kopija/ml seruma), povišene vrijednosti ALT u dva uzastopna mjerenja – uz dokaz histološke aktivnosti fibroza >= od F2 ( po Ishak Knodellovom indexu) ili vrijednosti fibroelastografskog mjerenja (fibroscan) više od 8 kPa. Bolesnici s viremijom manjom od 2000 IU/ml i normalnim vrijednostima ALT liječe se ukoliko imaju histološki ili fibroelastografski pokazatelj