Uredba o izmjeni Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju otpadnom ambalažom

NN 140/2020 (16.12.2020.), Uredba o izmjeni Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju otpadnom ambalažom

Vlada Republike Hrvatske

2703

Na temelju članka 53. stavka 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, br. 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. prosinca 2020. donijela

UREDBU

O IZMJENI UREDBE O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O GOSPODARENJU OTPADNOM AMBALAŽOM

Članak 1.

U Uredbi o izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju otpadnom ambalažom (»Narodne novine«, broj 7/20), članak 7. mijenja se i glasi:

»(1) Povratna naknada i naknada gospodarenja po jedinici proizvoda za ambalažu volumena jednakog 0,2 l plaćaju se od 1. siječnja 2021.

(2) Povratna naknada i naknada gospodarenja po jedinici pro­izvoda za ambalažu od mlijeka i tekućih mliječnih proizvoda plaćaju se od 1. srpnja 2021.«.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-03/89
Urbroj: 50301-05/27-20-2
Zagreb, 14. prosinca 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.