Zaključak Vlade Republike Hrvatske o naknadi volonterima koji rade na stručnoj procjeni uporabljivosti građevina na potresom pogođenim područjima

NN 147/2020 (30.12.2020.), Zaključak Vlade Republike Hrvatske o naknadi volonterima koji rade na stručnoj procjeni uporabljivosti građevina na potresom pogođenim područjima

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2847

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. prosinca 2020. donijela

ZAKLJUČAK

1. Zbog posljedica potresa koji su 28. i 29. prosinca 2020. pogodili područje Sisačko-moslavačke županije, a koji su prouzročili štetu i na području susjednih županija, potreban je angažman volontera s posebnim stručnim znanjima radi procjene uporabljivosti objekata, te opsega prouzrokovane štete.

2. Zadužuje se Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine da za potrebe prijave volontera s posebnim stručnim znanjima iz područja graditeljstva, arhitekture i statike uspostavi mrežnu točku i telefonski centar, te da popis prijavljenih volontera redovito ažurira i dostavlja stožerima civilne zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

3. Zadužuju se stožeri civilne zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na čijem području se provodi stručna procjena uporabljivosti objekata i opsega šteta uzrokovanih potresom da utvrde popis volontera koji obavljanju navedene poslove na njihovom području, te da popis dostave Stožeru civilne zaštite Republike Hrvatske.

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske izradit će objedinjeni popis volontera koji obavljaju navedene poslove te ga dostaviti Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ministarstvu unutarnjih poslova i Ministarstvu financija.

4. Zadužuje se Ministarstvo unutarnjih poslova – Ravnateljstvo civilne zaštite da sukladno popisu iz točke 3. ovoga Zaključka izda nalog za mobilizaciju sukladno propisima koji reguliraju područje civilne zaštite.

5. Zadužuje se Ministarstvo financija da osigura sredstva u državnom proračunu Republike Hrvatske za isplatu naknade putnih troškova i dnevnica za volontere sukladno popisu iz točaka 3. i 4. ovoga Zaključka.

6. Ovaj Zaključak objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-07/400

Urbroj: 50301-05/05-20-2

Zagreb, 30. prosinca 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.