Odluka o cijenama usluga koje obavlja Hrvatska revizorska komora

NN 147/2020 (30.12.2020.), Odluka o cijenama usluga koje obavlja Hrvatska revizorska komora

HRVATSKA REVIZORSKA KOMORA

2884

Na temelju članka 105. stavka 2. točke 3. Zakona o reviziji (»Narodne novine«, broj 127/17, dalje: Zakon), Skupština Hrvatske revizorske komore, na sjednici održanoj 17. prosinca 2020., donosi

ODLUKU

O CIJENAMA USLUGA KOJE OBAVLJA HRVATSKA REVIZORSKA KOMORA

I.

Ovom Odlukom Skupština Hrvatske revizorske komore utvrđuje cijene usluga koje obavlja Hrvatska revizorska komora (dalje: Komora) u ispunjenju javnih ovlasti i zadaća sukladno Zakonu.

II.

Za potrebe izvršenja javnih ovlasti i zadaća iz točke I. ove Odluke, utvrđuju se cijene koje se obračunavaju i naplaćuju za sljedeće usluge Komore:

Redni brojVRSTA USLUGECIJENA USLUGE, u kn
1.naknada za pohađanje stručnog osposobljavanja za polaganje revizorskog ispita, prema programu Komore (članak 13. stavak 4. Zakona)9.800,00
2.naknada za polaganje revizorskog ispita (članak 11. stavak 13. Zakona)5.390,00
3.naknada za polaganje popravnog revizorskog ispita (članak 11. stavak 13. Zakona)770,00 po predmetu
4.naknada za pohađanje stalnog stručnog usavršavanja (radionice, seminari, savjetovanje i dr.), prema programu Komore (članak 14. stavak 2. Zakona)

radionica (po satu)

seminar (po satu)

stručno savjetovanje

100,00

100,00

700,00

5.naknada za polaganje posebnog ispita (članak 15. stavak 2. Zakona)770,00 po predmetu

III.

Ova Odluka važeća je i primjenjuje se do donošenja nove Odluke.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 003-05/20-01/1

Urbroj: 251-442-01-20-03

Predsjednik
Hrvatske revizorske komore
Berislav Horvat, v. r.