Uredba o izmjenama Uredbe o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon

NN 2/2021 (8.1.2021.), Uredba o izmjenama Uredbe o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon

Vlada Republike Hrvatske

26

Na temelju članka 17. stavka 1., a u vezi s člankom 16. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (»Narodne novine«, br. 107/03. i 144/12.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. siječnja 2021. donijela

UREDBU

O IZMJENAMA UREDBE O JEDINIČNIM NAKNADAMA, KOREKTIVNIM KOEFICIJENTIMA I POBLIŽIM KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA UTVRĐIVANJE POSEBNE NAKNADE ZA OKOLIŠ NA VOZILA NA MOTORNI POGON

Članak 1.

U Uredbi o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon (»Narodne novine«, br. 114/14. i 147/14.), članak 7. mijenja se i glasi:

»Vrijednosti početne naknade ovisne o vrsti vozila (no):

Oznaka vrste vozila (kategorija)Iznos početne naknade (no), u kunama
M133,25
N176,00
L1, L228,50
L3, L4, L547,50
L6, L747,50
T47,50
RS114,00
M2, M3304,00
N2, N3456,00

«.

Članak 2.

U članku 11. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Korektivni koeficijent K3 koji se odnosi na vrstu goriva iznosi:

Gorivobenzindizelsko gorivohibridni pogon
K311,20,5

Za vozila koja za pogon koriste alternativna goriva definirana posebnim propisom kojim se uređuje uspostava infrastrukture za alternativna goriva korektivni koeficijent K3 iznosi 0,0.

Za vozila za koja u gornjoj tablici vrsta goriva nije navedena, a za pogon ne koriste alternativna goriva, korektivni koeficijent K3 iznosi 1.«.

Članak 3.

Članak 13. mijenja se i glasi:

»(1) Za vozila koja za pogon koriste alternativna goriva definirana posebnim propisom kojim se uređuje uspostava infrastrukture za alternativna goriva korektivni koeficijent Kk iznosi 0,0.

(2) Za vozila na hibridni pogon korektivni koeficijent Kk iznosi 0,5.

(3) Za vozila M1 kategorije koja su starija od 30 godina (»oldtimer«) s važećom identifikacijskom ispravom starodobnog vozila koju izdaje mjerodavna udruga sukladno posebnom propisu, korektivni koeficijent Kk iznosi 0,5.«.

Članak 4.

U članku 15. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Korektivni koeficijent (K1a) ovisan o vrsti motora i pogonskog goriva iznosi za:

Vrsta motoraVrsta gorivaK1a
Ottov motor dvotaktni(motorni benzin)2,0
Ottov motor četverotaktni(motorni benzin)1,0
Rotacijski motor(motorni benzin)1,5
Dieselov motor(dizelsko gorivo, biodizel)1,0
Hibridni pogon(motorni benzin, plin ili dizelsko gorivo s električnom strujom)0,5

Za vozila koja za pogon koriste alternativna goriva definirana posebnim propisom kojim se uređuje uspostava infrastrukture za alternativna goriva korektivni koeficijent K1a iznosi 0,0.

Za vozila opremljena vrstom motora koji nije naveden u gornjoj tablici ili koja koriste gorivo koje nije navedeno u gornjoj tablici, korektivni koeficijent K1a iznosi 1,0.«.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-03/28

Urbroj: 50301-05/31-21-3

Zagreb, 7. siječnja 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.