Rješenje o razrješenju predsjednice i dijela članova Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme

NN 3/2021 (13.1.2021.), Rješenje o razrješenju predsjednice i dijela članova Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

56

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i članka 7. stavka 4. Uredbe o osnivanju Hrvatskog zavoda za norme (»Narodne novine«, br. 154/04., 44/05., 30/10., 34/12. i 79/12.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. siječnja 2021. donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNICE I DIJELA ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME

1. Razrješuje se NATAŠA MIKUŠ ŽIGMAN dužnosti predsjednice Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme, na koju je imenovana kao predstavnica ministarstva nadležnog za poslove gospodarstva, zbog isteka mandata.

2. Razrješuju se dužnosti članovi Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme, zbog isteka mandata:

– ZVONIMIR NOVAK, na koju je imenovan kao predstavnik ministarstva nadležnog za poslove gospodarstva

– mr. sc. MIRELA ZEČEVIĆ, na koju je imenovana kao predstavnica ministarstva nadležnog za poslove gospodarstva.

Klasa: 080-02/21-02/09
Urbroj: 50301-15/07-21-02
Zagreb, 7. siječnja 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.