Odluka o imenovanju članova Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske Hrvatskoga sabora

NN 13/2021 (11.2.2021.), Odluka o imenovanju članova Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

258

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 90. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 5. veljače 2021. donio je

ODLUKU

O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE HRVATSKOGA SABORA

I.

U Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske za članove se imenuju:

– ŽELJKO RAGUŽ

– VESELKO JOVANOVIĆ

– DARKO MARKUŠIĆ

– IGOR JOSIPOVIĆ.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-13/21-07/17
Zagreb, 5. veljače 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.