Rješenje o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika, nacionalnog koordinatora, članova i zamjenika članova Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima

NN 18/2021 (23.2.2021.), Rješenje o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika, nacionalnog koordinatora, članova i zamjenika članova Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

331

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvat­ske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i točke IV. stavka 1. Odluke o osnivanju Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima (»Narodne novine«, broj 136/20.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. veljače 2021. donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA, ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA, NACIONALNOG KOORDINATORA, ČLANOVA I ZAMJENIKA ČLANOVA NACIONALNOG ODBORA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA

1. Imenuje se BORIS MILOŠEVIĆ, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske, predsjednikom Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima.

2. Imenuje se ALEN TAHIRI, ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, zamjenikom predsjednika Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima i nacionalnim koordinatorom za suzbijanje trgovanja ljudima.

3. Za članove Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima, imenuju se:

– FRANO MATUŠIĆ, predstavnik Ministarstva vanjskih i europskih poslova

– dr. sc. IRENA PETRIJEVČANIN VUKSANOVIĆ, predstavnica Ministarstva unutarnjih poslova

– JURO MARTINOVIĆ, predstavnik Ministarstva pravosuđa i uprave

– MARIJA PLETIKOSA, predstavnica Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

– TOMISLAV PALJAK, predstavnik Ministarstva znanosti i obrazovanja

– dr. sc. SILVIO BAŠIĆ, dr. med., predstavnik Ministarstva zdravstva

– dr. sc. ANDRIJA MIKULIĆ, predstavnik Državnog inspektorata

– DANIJELA GAUBE, predstavnica Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

– DAMIR KOS, predstavnik sudbene vlasti

– GORDANA KRIŽANIĆ, predstavnica Državnog odvjetništva Republike Hrvatske

– ANTE LONČAR, predstavnik Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

– ROBERT MARKT, predstavnik Hrvatskog Crvenog križa

– SUZANA LEPAN ŠTEFANČIĆ, predstavnica Hrvatskog novinarskog društva

– SUZANA VARGOVIĆ, predstavnica organizacije civilnog društva koja pruža uslugu smještaja djeci žrtvama trgovanja ljudima

– SANJA BEZBRADICA JELAVIĆ, predstavnica organizacije civilnog društva koja ima specifična znanja u radu sa žrtvama trgovanja ljudima.

4. Za zamjenike članova Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima, imenuju se:

– MATO ŠKRABALO, predstavnik Ministarstva vanjskih i europskih poslova

– ŽELJKO PRŠA, predstavnik Ministarstva unutarnjih poslova

– VEDRANA ŠIMUNDŽA NIKOLIĆ, predstavnica Ministarstva pravosuđa i uprave

– MARIJA PENAVA ŠIMAC, predstavnica Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

– MOMIR KARIN, predstavnik Ministarstva znanosti i obrazovanja

– VESNA SOKOL, dr. med. dent., predstavnica Ministarstva zdravstva

– GORDANA GRIZELJ PORTNER, predstavnica Državnog inspektorata

– KRISTINKA REŽEK, predstavnica Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

– PERICA ROSANDIĆ, predstavnik sudbene vlasti

– DIANA KOVAČEVIĆ REMENARIĆ, predstavnica Državnog odvjetništva Republike Hrvatske

– RUŽA HRGA, predstavnica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

– SELMA ILIĆ, predstavnica Hrvatskog Crvenog križa

– JERKO BAKOTIN, predstavnik Hrvatskog novinarskog društva

– LANA GORIANZKY, predstavnica organizacije civilnog društva koja pruža uslugu smještaja djeci žrtvama trgovanja ljudima

– NELA PAMUKOVIĆ, predstavnica organizacije civilnog društva koja ima specifična znanja u radu sa žrtvama trgovanja ljudima.

Klasa: 080-02/21-01/24
Urbroj: 50301-15/07-21-02
Zagreb, 11. veljače 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.