Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća i bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za 2020.

NN 20/2021 (26.2.2021.), Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća i bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za 2020.

Državni zavod za statistiku

484

Državni zavod za statistiku objavljuje

PROSJEČNU MJESEČNU ISPLAĆENU NETO PLAĆU PO ZAPOSLENOME U PRAVNIM OSOBAMA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2020.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za 2020. iznosila je 6 763 kune.

PROSJEČNU MJESEČNU BRUTO PLAĆU PO ZAPOSLENOME U PRAVNIM OSOBAMA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2020.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za 2020. iznosila je 9 216 kuna.

Klasa: 953-03/21-01/2

Urbroj: 555-01-07-06-21-1

Zagreb, 22. veljače 2021.

Glavna ravnateljica
Lidija Brković, v. r.