Odluka o minimalnim uvjetima radnih obveza za reizbor na znanstvena, znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i stručna radna mjesta te o obliku izvješća stručnog povjerenstva o radu zaposlenika u postupku reizbora

NN 24/2021 (10.3.2021.), Odluka o minimalnim uvjetima radnih obveza za reizbor na znanstvena, znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i stručna radna mjesta te o obliku izvješća stručnog povjerenstva o radu zaposlenika u postupku reizbora

Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj

543

Na temelju članka 6. stavka 2. točke 9., čl. 42. stavka 3. i članka 102. stavka 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17) Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj na svojoj 51. sjednici održanoj 8. veljače 2021. godine donijelo je

ODLUKU

O MINIMALNIM UVJETIMA RADNIH OBVEZA ZA REIZBOR NA ZNANSTVENA, ZNANSTVE­NO-NASTAVNA, UMJETNIČKO-NASTAVNA, NASTAVNA I STRUČNA RADNA MJESTA TE O OBLIKU IZVJEŠĆA STRUČNOG POVJERENSTVA O RADU ZAPOSLENIKA U POSTUPKU REIZBORA

I. UVODNA ODREDBA

Članak 1.

Odlukom o minimalnim uvjetima radnih obveza za reizbor na znanstvena, znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i stručna radna mjesta te o obliku izvješća stručnog povjerenstva o radu zaposlenika u postupku reizbora (u daljnjem tekstu: Odluka) propisuju se minimalni uvjeti radnih obveza za reizbor na znanstvena, znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i stručna radna mjesta te oblik i sadržaj izvješća stručnog povjerenstva.

II. MINIMALNI UVJETI RADNIH OBVEZA ZA REIZBOR NA ZNANSTVENA RADNA MJESTA

Članak 2.

Pristupnici koji su u postupku reizbora na znanstvena radna mjesta znanstvenog suradnika, višeg znanstvenog suradnika i znanstvenog savjetnika moraju nakon posljednjeg izbora odnosno reizbora, ispuniti najmanje polovicu uvjeta koji su propisani kao razlika između uvjeta za izbor u znanstveno zvanje koje je pretpostavka za zapošljavanje na radnom mjestu na kojem je pristupnik zaposlen i znanstvenog zvanja koje je uvjet za izbor na prvo više znanstveno radno mjesto, u odgovarajućem znanstvenom području i polju prema općem aktu Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj o uvjetima za izbore u znanstvena zvanja.

III. MINIMALNI UVJETI RADNIH OBVEZA ZA REIZBOR NA ZNANSTVENO-NASTAVNA RADNA MJESTA

Članak 3.

Pristupnici koji su u postupku reizbora na znanstveno-nastavna radna mjesta docenta, izvanrednog profesora i redovitog profesora moraju nakon posljednjeg izbora odnosno reizbora, ispuniti:

a) najmanje trećinu uvjeta koji su propisani kao razlika između uvjeta za izbor u znanstveno zvanje koje je pretpostavka za zapošljavanje na znanstveno-nastavnom radnom mjestu na kojem je pristupnik zaposlen i znanstvenog zvanja koje je uvjet za izbor na prvo više znanstveno-nastavno radno mjesto, u odgovarajućem znanstvenom području i polju prema općem aktu Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj o uvjetima za izbore u znanstvena zvanja i

b) najmanje jedan uvjet iz bilo koje skupine posebnih uvjeta prema općem aktu Rektorskog zbora Republike Hrvatske o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja.

IV. MINIMALNI UVJETI RADNIH OBVEZA ZA REIZBOR NA UMJETNIČKO-NASTAVNA RADNA MJESTA

Članak 4.

(1) Pristupnici koji su u postupku reizbora na umjetničko-nastavna radna mjesta docenta, izvanrednog profesora ili redovitog profesora moraju, nakon posljednjeg izbora odnosno reizbora, ispuniti najmanje polovicu uvjeta prema općem aktu Rektorskog zbora Republike Hrvatske o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u umjetničko-nastavna i nastavna zvanja u području umjetnosti za umjetničko-nastavno zvanje docenta, izvanrednog profesora i redovitog profesora.

(2) Za reizbor na umjetničko-nastavno radno mjesto docenta pristupnik mora ispuniti, nakon posljednjeg izbora odnosno reizbora, najmanje polovicu propisanih uvjeta za izbor u umjetničko-nastavno zvanje docenta prema općem aktu Rektorskog zbora Republike Hrvatske o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u umjetničko-nastavna i nastavna zvanja u području umjetnosti.

(3) Za reizbor na umjetničko-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora pristupnik mora ispuniti, nakon posljednjeg izbora odnosno reizbora, najmanje polovicu propisanih uvjeta za izbor u umjetničko-nastavno zvanje izvanrednog profesora prema općem aktu Rektorskog zbora Republike Hrvatske o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u umjetničko-nastavna i nastavna zvanja u području umjetnosti.

(4) Za reizbor na umjetničko-nastavno radno mjesto redovitog profesora pristupnik mora ispuniti, nakon posljednjeg izbora odnosno reizbora, najmanje polovicu propisanih uvjeta za izbor u umjetničko-nastavno zvanje redovitog profesora prema općem aktu Rektorskog zbora Republike Hrvatske o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u umjetničko-nastavna i nastavna zvanja u području umjetnosti

(5) U postupku ocjene uvjeta pristupnika za reizbor na umjetničko-nastavna radna mjesta izvanrednog profesora i redovitog profesora komentorstvo obranjenih završnih ili diplomskih radova, javnih nastupa, izložbi ili drugih oblika umjetničkog djelovanja, kao ispunjenje uvjeta za reizbor, istovjetno je mentorstvu.

(6) Ispunjenje uvjeta da je pristupnik dobitnik značajnih priznanja ili nagrada za umjetnički rad, rad u struci ili nastavi u postupku reizbora za umjetničko-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora priznaje se i za postupak reizbora za umjetničko-nastavno radno mjesto redovitog profesora.

V. MINIMALNI UVJETI RADNIH OBVEZA ZA REIZBOR NA NASTAVNA RADNA MJESTA

Članak 5.

(1) Pristupnici koji su u postupku reizbora na nastavna radna mjesta predavača, višeg predavača, profesora visoke škole, lektora i višeg lektora moraju ispuniti, nakon posljednjeg izbora odnosno reizbora, uvjete propisane donjim stavcima, a prema općem aktu Rektorskog zbora Republike Hrvatske o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja na sveučilištima, odnosno prema općem aktu Vijeća veleučilišta i visokih škola o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja na veleučilištima i visokim školama.

(2) Za reizbor na nastavno radno mjesto predavača pristupnik mora ispuniti, nakon posljednjeg izbora odnosno reizbora, najmanje dva od ukupnih uvjeta propisanih za izbor u nastavno zvanje predavača i višeg predavača prema općem aktu Rektorskog zbora Republike Hrvatske o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja na sveučilištima, odnosno uz opće uvjete i najmanje dva od ukupnih posebnih uvjeta propisanih za izbor u nastavno zvanje predavača i višeg predavača prema općem aktu Vijeća veleučilišta i visokih škola o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja na veleučilištima i visokim školama.

(3) Za reizbor na nastavno radno mjesto višeg predavača pristupnik mora ispuniti, nakon posljednjeg izbora odnosno reizbora, najmanje tri od ukupnih uvjeta propisanih za izbor u nastavno zvanje višeg predavača i profesora visoke škole prema općem aktu Rektorskog zbora Republike Hrvatske o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja na sveučilištima, odnosno uz opće uvjete i najmanje tri od ukupnih posebnih uvjeta propisanih za izbor u nastavno zvanje višeg predavača i profesora visoke škole prema općem aktu Vijeća veleučilišta i visokih škola o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja na veleučilištima i visokim školama.

(4) Za reizbor na nastavno radno mjesto profesora visoke škole pristupnik mora ispuniti, nakon posljednjeg izbora odnosno reizbora, najmanje četiri uvjeta propisana za izbor u nastavno zvanje profesora visoke škole prema općem aktu Rektorskog zbora Republike Hrvatske o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja na sveučilištima, odnosno uz opće uvjete i najmanje četiri od ukupnih posebnih uvjeta propisanih za izbor u nastavno zvanje profesora visoke škole i profesora visoke škole u trajnom zvanju prema općem aktu Vijeća veleučilišta i visokih škola o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja na veleučilištima i visokim školama.

(5) Za reizbor na nastavno radno mjesto lektora pristupnik mora imati, nakon posljednjeg izbora odnosno reizbora, najmanje jedan objavljeni stručni rad, prema općem aktu Rektorskog zbora Republike Hrvatske o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja na sveučilištima, odnosno prema općem aktu Vijeća veleučilišta i visokih škola o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja na veleučilištima i visokim školama.

(6) Za reizbor na nastavno radno mjesto višeg lektora pristupnik mora imati, nakon posljednjeg izbora odnosno reizbora, najmanje dva objavljena stručna rada, prema općem aktu Rektorskog zbora Republike Hrvatske o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja na sveučilištima, odnosno prema općem aktu Vijeća veleučilišta i visokih škola o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja na veleučilištima i visokim školama.

VI. MINIMALNI UVJETI RADNIH OBVEZA ZA REIZBOR NA NASTAVNA RADNA MJESTA U PODRUČJU UMJETNOSTI

Članak 6.

(1) Pristupnici koji su u postupku reizbora na nastavna radna mjesta u području umjetnosti predavača, višeg predavača, umjetničkog suradnika, višeg umjetničkog suradnika i umjetničkog savjetnika moraju ispuniti, nakon posljednjeg izbora odnosno reizbora, najmanje polovicu uvjeta za izbor u nastavna zvanja u području umjetnosti prema općem aktu Rektorskog zbora Republike Hrvatske o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u umjetničko-nastavna i nastavna zvanja u području umjetnosti.

(2) Za reizbor na nastavno radno mjesto predavača u području umjetnosti pristupnik mora ispuniti, nakon posljednjeg izbora odnosno reizbora, najmanje polovicu propisanih uvjeta za izbor u nastavno zvanje predavača u području umjetnosti prema općem aktu Rektorskog zbora Republike Hrvatske o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u umjetničko-nastavna i nastavna zvanja u području umjetnosti.

(3) Za reizbor na nastavno radno mjesto višeg predavača u području umjetnosti pristupnik mora ispuniti, nakon posljednjeg izbora odnosno reizbora, najmanje polovicu propisanih uvjeta za izbor u nastavno zvanje višeg predavača u području umjetnosti prema općem aktu Rektorskog zbora Republike Hrvatske o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u umjetničko-nastavna i nastavna zvanja u području umjetnosti.

(4) Za reizbor na nastavno radno mjesto umjetničkog suradnika pristupnik mora ispuniti, nakon posljednjeg izbora odnosno reizbora, najmanje polovicu propisanih uvjeta vezanih uz struku u kojoj izvodi nastavu prema općem aktu Rektorskog zbora Republike Hrvatske o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u umjetničko-nastavna i nastavna zvanja u području umjetnosti.

VII. MINIMALNI UVJETI RADNIH OBVEZA ZA REIZBOR NA STRUČNA RADNA MJESTA

Članak 7.

Minimalne uvjete za pristupnike koji su u postupku reizbora na stručna radna mjesta stručnog suradnika, višeg stručnog suradnika i stručnog savjetnika određuje visoko učilište odnosno znanstvena organizacija svojim općim aktom.

VIII. OBLIK IZVJEŠĆA STRUČNOG POVJERENSTVA U POSTUPKU REIZBORA ZAPOSLENIKA NA ZNANSTVENO, ZNANSTVENO-NASTAVNO, UMJETNIČKO-NASTAVNO, NASTAVNO I STRUČNO RADNO MJESTO

Članak 8.

(1) Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku reizbora zaposlenika na znanstveno, znanstveno-nastavno, umjetničko-nastavno, nastavno i stručno radno mjesto u pisanom obliku obvezno sadržava:

a) podatke o članovima stručnog povjerenstva,

b) podatke o odluci stručnog vijeća visokog učilišta odnosno znanstvene organizacije o pokretanju postupka reizbora na znanstveno, znanstveno-nastavno, umjetničko-nastavno, nastavno i stručno radno mjesto,

c) osobne podatke o zaposleniku koji je u postupku reizbora (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, stručni odnosno akademski naziv i zvanje),

d) podatke o radnom mjestu pristupnika koji je u postupku reizbora te datum posljednjeg izbora odnosno reizbora na radno mjesto,

e) propisane uvjete za reizbor na radno mjesto uz naznaku uvjeta koje ispunjava pristupnik za reizbor na radno mjesto,

f) analizu uvjeta koje pristupnik za reizbor na radno mjesto ispunjava, uključujući ocjenu rezultata znanstvenog rada ili rezultata studentske ankete koju provodi visoko učilište odnosno rezultata institucijskog rada i administrativnog dijela posla

g) ocjenu ispunjava li pristupnik uvjete za reizbor na radno mjesto,

h) mišljenje i prijedlog stručnog povjerenstva.

(2) Izvješće Stručnog povjerenstva iz stavka 1. ovog članka izrađuje se i u digitalnom obliku.

IX. PRIJELAZNE ODREDBE

Članak 9.

(1) Danom stupanja na snagu ove Odluke ne primjenjuju se odredbe članka I. stavka 2., članka II. stavka 2., članka III. stavka 2., članka V., članka VI. stavka 2. i članka VII. stavka 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (»Narodne novine«, br. 13/2012).

(2) Svi postupci reizbora na znanstveno, znanstveno-nastavno, umjetničko-nastavno, nastavno i stručno radno mjesto započeti prije stupanja na snagu ove Odluke dovršit će se prema uvjetima i postupku propisanim općim aktima znanstvenih instituta i visokih učilišta.

(3) Svi postupci reizbora na nastavna zvanja započeti prije stupanja na snagu ove Odluke dovršit će se prema Odluci Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (»Narodne novine«, br. 13/2012), odnosno Odluci Vijeća veleučilišta i visokih škola o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (»Narodne novine«, br. 20/12, 85/13 i 4/15).

X. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

(1) Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«.

(2) Odluka stupa na snagu 1. lipnja 2022.

Klasa: 030-02/21-02/0013
Urbroj: 355-08-21-0001
Zagreb, 8. veljače 2021.

Predsjednica
Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj
prof. dr. sc. Mirjana Polić-Bobić, v. r.