Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o osposobljavanju, ispitima, dozvolama i ovlaštenjima pilota balona

NN 28/2021 (19.3.2021.), Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o osposobljavanju, ispitima, dozvolama i ovlaštenjima pilota balona

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

610

Na temelju članka 149. stavak 2. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, br. 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O OSPOSOBLJAVANJU, ISPITIMA, DOZVOLAMA I OVLAŠTENJIMA PILOTA BALONA

Članak 1.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o osposobljavanju, ispitima, dozvolama i ovlaštenjima pilota balona (»Narodne novine«, broj 29/11).

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 8. travnja 2021.

Klasa: 011-01/21-01/26

Urbroj: 530-07-1-1-21-2

Zagreb, 11. ožujka 2021.

Ministar
Oleg Butković, v. r.