Pravilnik o izmjenama Pravilnika o dobroj praksi u prometu lijekova, davanju dozvola za promet na veliko lijekovima, davanju dozvola za posredovanje lijekovima i davanju potvrde o dobroj praksi u prometu lijekovima na veliko

NN 32/2021 (31.3.2021.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o dobroj praksi u prometu lijekova, davanju dozvola za promet na veliko lijekovima, davanju dozvola za posredovanje lijekovima i davanju potvrde o dobroj praksi u prometu lijekovima na veliko

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

690

Na temelju članka 114. stavka 2., članka 120. stavka 3. i članka 127. stavka 2. Zakona o lijekovima (»Narodne novine« br. 76/13, 90/14 i 100/18) te članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine« broj 66/19), ministar zdravstva uz prethodnu suglasnost ministra vanjskih i europskih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O DOBROJ PRAKSI U PROMETU LIJEKOVA, DAVANJU DOZVOLA ZA PROMET NA VELIKO LIJEKOVIMA, DAVANJU DOZVOLA ZA POSREDOVANJE LIJEKOVIMA I DAVANJU POTVRDE O DOBROJ PRAKSI U PROMETU LIJEKOVIMA NA VELIKO

Članak 1.

U Pravilniku o dobroj praksi u prometu lijekova, davanju dozvola za promet na veliko lijekovima, davanju dozvola za posredovanje lijekovima i davanju potvrde o dobroj praksi u prometu lijekovima na veliko (»Narodne novine«, br. 83/13 i 19/20) u članku 64. stavku 1. točka 15. briše se.

Članak 2.

U članku 68. točka 9. briše se.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-04/07

Urbroj: 534-07-1-1/10-21-4

Zagreb, 25. ožujka 2021.

Ministar
izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., v. r.