Odluka o izmjenama Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Primorsko-goranske županije

NN 33/2021 (1.4.2021.), Odluka o izmjenama Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Primorsko-goranske županije

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske

703

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20 i 134/20), a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 47/20) i u vezi s člankom 5. Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 134/20), članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) i članka 9.a Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20 i 42/20) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 1. travnja 2021., donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O UVOĐENJU NUŽNIH EPIDEMIOLOŠKIH MJERA ZA PODRUČJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

I.

Na prijedlog Stožera civilne zaštite Primorsko-goranske županije u Odluci o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Primorsko-goranske županije (»Narodne novine« broj 28/21 i 30/21) točka II. mijenja se i glasi:

»Nužne mjere iz točke I. ove Odluke su:

– zabrana održavanja svih javnih događanja i okupljanja na kojima je prisutno više od 10 osoba na jednom mjestu, osim na vjerskim okupljanja na kojima može biti prisutno najviše 25 osoba

– na privatnim okupljanjima i svečanostima može biti prisutno najviše 8 osoba iz najviše 2 različita kućanstva

– zabrana svih treninga u zatvorenim prostorima osim za klubove koji se natječu u 1. i 2. rangu natjecanja u seniorskoj konkurenciji i u 1. rangu natjecanja u juniorskoj konkurenciji na nacionalnoj razini u ekipnim sportovima, kao i klubove koji se u individualnim (pojedinačnim) sportovima natječu u seniorskoj konkurenciji u ekipnim klupskim natjecanjima na nacionalnom nivou u najvišem rangu u liga sustavu natjecanja te treninga i natjecanja kategoriziranih sportaša u individualnim sportovima (pojedinačnim) i sportaša nacionalne razine koji se pripremaju za europska i svjetska natjecanja sukladno popisu koji, na prijedlog Hrvatskog olimpijskog odbora, Hrvatskog paraolimpijskog odbora i Hrvatskog sportskog saveza gluhih, odobri Ministarstvo turizma i sporta

– obustava rada teretana, fitness centara te sportskih i rekreacijskih centara u zatvorenom prostoru

– obustava održavanja profesionalnih umjetničkih izvedbi i programa, kino projekcija i izložbi u muzejskim, galerijskim i ostalim izložbenim prostorima

– radno vrijeme ugostiteljskih objekata i pružanje ugostiteljskih usluga na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima ograničava se do 19 sati

– obvezno korištenje maski za lice ili medicinskim maski na otvorenom prostoru kada nije moguće održavati distancu od najmanje 2 metra

– preporuka pojačanog nadzora pridržavanja uvedenih nužnih epidemioloških mjera, a osobito nužnih epidemioloških mjera koje se odnose na javni prijevoz te rad trgovačkih centara i ugostiteljskih objekata

– preporuka da se u svim sportskim objektima u kojima su dozvoljena natjecanja i treninzi ne koriste svlačionice.

II.

Točka IV. mijenja se i glasi:

»Nužne epidemiološke mjere iz ove Odluke određuju se u trajanju do 17. travnja 2021.«

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 2. travnja 2021.

Klasa: 810-06/20-01/7

Urbroj: 511-01-300-21-331

Zagreb, 1. travnja 2021.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.