Rješenje o razrješenju ravnatelja Hrvatskog zavoda za norme

NN 35/2021 (6.4.2021.), Rješenje o razrješenju ravnatelja Hrvatskog zavoda za norme

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

738

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i članka 9. stavka 1. Uredbe o osnivanju Hrvatskog zavoda za norme (»Narodne novine«, br. 154/04., 44/05., 30/10., 34/12., 79/12. i 80/13.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 1. travnja 2021. donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU RAVNATELJA HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME

Razrješuje se IGOR BOŽIČEVIĆ dužnosti ravnatelja Hrvatskog zavoda za norme, s danom 31. ožujka 2021., zbog isteka mandata.

Klasa: UP/I 080-02/21-02/50

Urbroj: 50301-15/07-21-02

Zagreb, 1. travnja 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.