Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Osječko-baranjske županije

NN 37/2021 (9.4.2021.), Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Osječko-baranjske županije

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE

768

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18 i 47/20), a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 47/20) i u vezi s člankom 5. Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 134/20) i članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 9. travnja 2021., donosi

ODLUKU

O UVOĐENJU NUŽNIH EPIDEMIOLOŠKIH MJERA ZA PODRUČJE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

I.

Na prijedlog Stožera civilne zaštite Osječko-baranjske županije uvode se nužne epidemiološke mjere za područje Osječko-baranjske županije.

II.

Nužne mjere iz točke I. ove Odluke su:

– preporuka da se u svim sportskim objektima u kojima su dozvoljena natjecanja i treninzi ne koriste svlačionice

– preporuka pojačanog nadzora pridržavanja uvedenih nužnih epidemioloških mjera, a osobiti nužnih epidemioloških mjera koje se odnose na javna događanja i okupljanja, privatna okupljanja, javni prijevoz te rad trgovačkih centara i ugostiteljskih objekata

– poslodavci su obvezni u svojim prostorima provoditi pojačanu kontrolu pridržavanja svih epidemioloških mjera

– preporuka povećanja broja vozila (tramvaja i autobusa) u javnom gradskom prijevozu u opsegu koji je moguć s obzirom na kapacitete GPP-a Osijek i ostalih javnih prijevoznika s područja Osječko-baranjske županije.

III.

Zadužuju se stožeri jedinica lokalne samouprave za provođenje pojačanog nadzora pridržavanja propisanih epidemioloških mjera.

IV.

Nužne epidemiološke mjere iz ove Odluke određuju se u trajanju do 30. travnja 2021.

V.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 12. travnja 2021.

Klasa: 810-06/20-01/7

Urbroj: 511-01-300-21-338

Zagreb, 9. travnja 2021.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.