Rješenje o razrješenju ravnatelja Hrvatskog državnog arhiva

NN 38/2021 (12.4.2021.), Rješenje o razrješenju ravnatelja Hrvatskog državnog arhiva

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

771

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), članka 41. stavka 4. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, br. 61/18. i 98/19.) i članka 37. stavka 1. Statuta Hrvatskog državnog arhiva, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. travnja 2021. donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU RAVNATELJA HRVATSKOG DRŽAVNOG ARHIVA

Razrješuje se dr. sc. DINKO ČUTURA dužnosti ravnatelja Hrvatskog državnog arhiva, s danom 11. svibnja 2021., zbog isteka mandata.

Klasa: UP/I 080-02/21-02/49

Urbroj: 50301-15/07-21-02

Zagreb, 8. travnja 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.