Rješenje o imenovanju člana Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske

NN 38/2021 (12.4.2021.), Rješenje o imenovanju člana Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

773

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i članka 22. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine«, br. 82/15., 118/18., 31/20. i 20/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. travnja 2021. donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU ČLANA STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE

Imenuje se dr. sc. ANDRIJA MIKULIĆ, glavni državni inspektor, članom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, u dijelu koji se odnosi na otklanjanje posljedica katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije.

Klasa: 080-02/21-01/53

Urbroj: 50301-15/07-21-02

Zagreb, 8. travnja 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.