Odluka o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

NN 39/2021 (14.4.2021.), Odluka o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

780

Na temelju članka 5. i članka 6. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima (»Narodne novine«, br. 144/12., 121/16., 98/19., 42/20., 144/20. i 37/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. travnja 2021. donijela

ODLUKU

O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

I.

Raspisuju se izbori za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

II.

Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 16. svibnja 2021.

III.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje mandat svih članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju obnašati dužnost povjerenici Vlade Republike Hrvatske imenovani za obavljanje poslova iz nadležnosti predstavničkog tijela u Gradu Valpovu i Općini Kolan te povjerenik Vlade Republike Hrvatske imenovan za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća i gradonačelnika Grada Orahovice u dijelu ovlasti za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća Grada Orahovice.

IV.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 15. travnja 2021.

Klasa: 022-03/21-04/105

Urbroj: 50301-21/06-21-2

Zagreb, 14. travnja 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.