Odluka o raspisivanju izbora za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda

NN 39/2021 (14.4.2021.), Odluka o raspisivanju izbora za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

782

Na temelju članka 5., članka 6. stavka 1. i članka 112. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima (»Narodne novine«, br. 144/12., 121/16., 98/19., 42/20., 144/20. i 37/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. travnja 2021. donijela

ODLUKU

O RASPISIVANJU IZBORA ZA ZAMJENIKE OPĆINSKIH NAČELNIKA, GRADONAČELNIKA I ŽUPANA IZ REDA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA, ODNOSNO IZ REDA PRIPADNIKA HRVATSKOG NARODA

I.

Raspisuju se izbori za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda u jedinicama u kojima pripadnici neke nacionalne manjine čine većinu stanovništva, kako slijedi:

1. SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

– za zamjenika župana – iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine

Grad Glina

– za zamjenika gradonačelnika – iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine

Grad Hrvatska Kostajnica

– za zamjenika gradonačelnika – iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine

Općina Donji Kukuruzari

– za zamjenika općinskog načelnika – iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine

Općina Dvor

– za zamjenika općinskog načelnika – iz reda pripadnika hrvatskog naroda

Općina Gvozd

– za zamjenika općinskog načelnika – iz reda pripadnika hrvatskog naroda

Općina Hrvatska Dubica

– za zamjenika općinskog načelnika – iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine

Općina Majur

– za zamjenika općinskog načelnika – iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine

Općina Sunja

– za zamjenika općinskog načelnika – iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine

Općina Topusko

– za zamjenika općinskog načelnika – iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine

2. KARLOVAČKA ŽUPANIJA

– za zamjenika župana – iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine

Grad Ogulin

– za zamjenika gradonačelnika – iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine

Općina Cetingrad

– za zamjenika općinskog načelnika – iz reda pripadnika bošnjačke nacionalne manjine

Općina Krnjak

– za zamjenika općinskog načelnika – iz reda pripadnika hrvatskog naroda

Općina Plaški

– za zamjenika općinskog načelnika – iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine

Općina Saborsko

– za zamjenika općinskog načelnika – iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine

Općina Vojnić

– za zamjenika općinskog načelnika – iz reda pripadnika hrvatskog naroda

3. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

Općina Rasinja

– za zamjenika općinskog načelnika – iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine

4. BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

– za zamjenika župana – iz reda pripadnika češke nacionalne manjine

– za zamjenika župana – iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine

Grad Daruvar

– za zamjenika gradonačelnika – iz reda pripadnika češke nacionalne manjine

Grad Grubišno Polje

– za zamjenika gradonačelnika – iz reda pripadnika češke nacionalne manjine

Općina Dežanovac

– za zamjenika općinskog načelnika – iz reda pripadnika češke nacionalne manjine

Općina Končanica

– za zamjenika općinskog načelnika – iz reda pripadnika hrvatskog naroda

5. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

– za zamjenika župana – iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine

Grad Vrbovsko

– za zamjenika gradonačelnika – iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine

6. LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

– za zamjenika župana – iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine

Općina Donji Lapac

– za zamjenika općinskog načelnika – iz reda pripadnika hrvatskog naroda

Općina Lovinac

– za zamjenika općinskog načelnika – iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine

Općina Plitvička Jezera

– za zamjenika općinskog načelnika – iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine

Općina Udbina

– za zamjenika općinskog načelnika – iz reda pripadnika hrvatskog naroda

7. VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

– za zamjenika župana – iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine

8. POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

– za zamjenika župana – iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine

Grad Pakrac

– za zamjenika gradonačelnika – iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine

9. BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

Općina Dragalić

– za zamjenika općinskog načelnika – iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine

Općina Okučani

– za zamjenika općinskog načelnika – iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine

10. ZADARSKA ŽUPANIJA

Grad Obrovac

– za zamjenika gradonačelnika – iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine

Općina Gračac

– za zamjenika općinskog načelnika – iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine

11. OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

– za zamjenika župana – iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine

Grad Beli Manastir

– za zamjenika gradonačelnika – iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine

Općina Bilje

– za zamjenika općinskog načelnika – iz reda pripadnika mađarske nacionalne manjine

Općina Darda

– za zamjenika općinskog načelnika – iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine

Općina Draž

– za zamjenika općinskog načelnika – iz reda pripadnika mađarske nacionalne manjine

Općina Erdut

– za zamjenika općinskog načelnika – iz reda pripadnika hrvatskog naroda

Općina Ernestinovo

– za zamjenika općinskog načelnika – iz reda pripadnika mađarske nacionalne manjine

Općina Jagodnjak

– za zamjenika općinskog načelnika – iz reda pripadnika hrvatskog naroda

Općina Kneževi Vinogradi

– za zamjenika općinskog načelnika – iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine

– za zamjenika općinskog načelnika – iz reda pripadnika hrvatskog naroda

Općina Podgorač

– za zamjenika općinskog načelnika – iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine

Općina Popovac

– za zamjenika općinskog načelnika – iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine

Općina Punitovci

– za zamjenika općinskog načelnika – iz reda pripadnika slovačke nacionalne manjine

Općina Šodolovci

– za zamjenika općinskog načelnika – iz reda pripadnika hrvatskog naroda

Općina Viljevo

– za zamjenika općinskog načelnika – iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine

12. ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

– za zamjenika župana – iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine

Grad Knin

– za zamjenika gradonačelnika – iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine

Grad Skradin

– za zamjenika gradonačelnika – iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine

Općina Civljane

– za zamjenika općinskog načelnika – iz reda pripadnika hrvatskog naroda

Općina Kistanje

– za zamjenika općinskog načelnika – iz reda pripadnika hrvatskog naroda

13. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

– za zamjenika župana – iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine

Grad Vukovar

– za zamjenika gradonačelnika – iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine

Općina Bogdanovci

– za zamjenika općinskog načelnika – iz reda pripadnika rusinske nacionalne manjine

Općina Gunja

– za zamjenika općinskog načelnika – iz reda pripadnika bošnjačke nacionalne manjine

Općina Stari Jankovci

– za zamjenika općinskog načelnika – iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine

Općina Tompojevci

– za zamjenika općinskog načelnika – iz reda pripadnika rusinske nacionalne manjine

Općina Tordinci

– za zamjenika općinskog načelnika – iz reda pripadnika mađarske nacionalne manjine

14. ISTARSKA ŽUPANIJA

– za zamjenika župana – iz reda pripadnika talijanske nacionalne manjine

Grad Buje – Buie

– za zamjenika gradonačelnika – iz reda pripadnika talijanske nacionalne manjine

Grad Novigrad – Cittanova

– za zamjenika gradonačelnika – iz reda pripadnika talijanske nacionalne manjine

Grad Poreč – Parenzo

– za zamjenika gradonačelnika – iz reda pripadnika talijanske nacionalne manjine

Grad Pula – Pola

– za zamjenika gradonačelnika – iz reda pripadnika talijanske nacionalne manjine

Grad Umag – Umago

– za zamjenika gradonačelnika – iz reda pripadnika talijanske nacionalne manjine

Grad Vodnjan – Dignano

– za zamjenika gradonačelnika – iz reda pripadnika talijanske nacionalne manjine

Općina Bale – Valle

– za zamjenika općinskog načelnika – iz reda pripadnika talijanske nacionalne manjine

Općina Brtonigla – Verteneglio

– za zamjenika općinskog načelnika – iz reda pripadnika talijanske nacionalne manjine

Općina Grožnjan – Grisignana

– za zamjenika općinskog načelnika – iz reda pripadnika hrvatskog naroda

Općina Oprtalj – Portole

– za zamjenika općinskog načelnika – iz reda pripadnika talijanske nacionalne manjine

Općina Tar – Vabriga – Torre-Abrega

– za zamjenika općinskog načelnika – iz reda pripadnika talijanske nacionalne manjine

Općina Vižinada – Visinada

– za zamjenika općinskog načelnika – iz reda pripadnika talijanske nacionalne manjine

15. MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

Općina Orehovica

– za zamjenika općinskog načelnika – iz reda pripadnika romske nacionalne manjine

Općina Pribislavec

– za zamjenika općinskog načelnika – iz reda pripadnika romske nacionalne manjine.

II.

Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 16. svibnja 2021.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 15. travnja 2021.

Klasa: 022-03/21-04/107
Urbroj: 50301-21/06-21-2
Zagreb, 14. travnja 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.