Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u zračnom prometu Dubrovnik

NN 40/2021 (15.4.2021.), Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u zračnom prometu Dubrovnik

POLICIJSKA UPRAVA DUBROVAČKO-NERETVANSKA

797

Na temelju članka 12. stavka 2. Zakona o nadzoru državne granice (»Narodne novine«, br. 83/13, 27/16), Policijska uprava dubrovačko-neretvanska donosi

RJEŠENJE

O ODREĐIVANJU PODRUČJA STALNOG GRANIČNOG PRIJELAZA ZA MEĐUNARODNI PROMET PUTNIKA I ROBA U ZRAČNOM PROMETU DUBROVNIK

Članak 1.

Područje stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u zračnom prometu Dubrovnik nalazi se na prostoru Zračne luke Dubrovnik, otvorene za međunarodni zračni promet.

Članak 2.

Ukupna površina područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u zračnom prometu Dubrovnik iznosi 207.354,43 m².

Članak 3.

Područje stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u zračnom prometu Dubrovnik obuhvaća zaštitno ograničena i nadzirana područja Zračne luke Dubrovnik: područje ulazne i izlazne granične kontrole s prostorijama za rad policije i carine, područje VIP salona, područje za putnike i članove posade u međunarodnom prometu, područje za prtljagu u međunarodnom prometu, područje za smještaj carinske robe, prostor za pripremu hrane i pića za međunarodne letove, područje aerodromskih službi prihvata i otprema zrakoplova u međunarodnom prometu i područje stajanke (za vrijeme zadržavanja zrakoplova u međunarodnom zračnom prometu), na sljedećim katastarskim česticama:

a) dio č.zgr. 169 k.o. Močići, dio č.zgr. 185 k.o. Močići, dio č.zgr. 186 k.o. Močići i dio č.zgr. 187 k.o Močići u površini od 3.916 m² – područje za prtljagu u međunarodnom prometu (podrum pristanišne zgrade – tlocrt A-A1),

b) dio č.zgr. 169 k.o. Močići i dio č.zgr. 187 k.o. Močići u površini od 319 m² – područje za prtljagu u međunarodnom prometu (prizemlje pristanišne zgrade – tlocrt B-B1),

c) dio č.zgr. 169 k.o. Močići i dio č.zgr. 187 k.o. Močići u površini od 261 m² – područje za carinski pregled vangabaritne prtljage u međunarodnom prometu (prizemlje pristanišne zgrade – tlocrt B-B2),

d) dio č.zgr. 186 k.o. Močići u površini od 185,5 m² – područje ulazne carinske kontrole s područjem za smještaj carinske robe (prizemlje pristanišne zgrade – tlocrt B-B3),

e) dio č.zgr. 169 k.o. Močići, dio č.zgr. 186 k.o. Močići i dio č.zgr. 187 k.o Močići u površini od 4.173 m² – područje ulazne granične kontrole s područjem za prtljagu u međunarodnom prometu (prizemlje pristanišne zgrade – tlocrt B-B4),

f) dio č.zgr. 186. k.o. Močići u površini od 507 m² – područje granične kontrole putnika koji koriste posebne aerodromske usluge i putnika općeg i vojnog zrakoplovstva (I. kat pristanišne zgrade – tlocrt C-C1),

g) dio č. zgr. 185. k.o. Močići u površini od 3.673 m² – područje sortirnice za prtljagu u međunarodnom prometu (I. kat pristanišne zgrade – tlocrt C-C2),

h) dio č.zgr. 169 k.o. Močići, dio č.zgr. 186 k.o. Močići i dio č.zgr. 187 k.o. Močići u površini od 4.459,33 m² – područje izlazne granične kontrole te zaštitno ograničeno područje za putnike i članove posade u međunarodnom prometu (I. kat pristanišne zgrade – tlocrt C-C3),

i) dio č.zgr. 169 k.o. Močići i dio č.zgr. 187 k.o. Močići u površini od 14,67 m² – područje izlazne carinske kontrole (I. kat pristanišne zgrade – tlocrt C-C4),

j) dio č.zgr. 169 k.o. Močići, dio č.zgr. 186 k.o. Močići i dio č.zgr. 187 k.o. Močići u površini od 4.645 m² – zaštitno ograničeno područje za putnike i članove posade u međunarodnom prometu (II. kat pristanišne zgrade – tlocrt D-D1),

k) dio č.zgr. 169 k.o. Močići, dio č.zgr. 186 k.o. Močići i dio č.zgr. 187 k.o. Močići u površini od 1.946 m² – zaštitno ograničeno područje za putnike i članove posade u međunarodnom prometu (III. kat pristanišne zgrade – tlocrt E-E1),

l) dio č.zgr. 189. k.o. Močići i dio č.zgr. 191. k.o. Močići u površini od 737 m² – područje za pripremu hrane za međunarodne letove (prizemlje uslužnog bloka – tlocrt F-F1),

m) dio č.zgr. 189. k.o. Močići u površini od 222 m² – područje aerodromskih službi prihvata i otpreme zrakoplova (prizemlje operativnog centra – tlocrt G-G1),

n) dio č.zgr. 2363/1 k.o. Močići i dio č.z. 5114/1 k.o. Čilipi u površini od 181.954,73 m² – područje stajanke i to na mjestu i za vrijeme gdje je zaustavljen ili parkiran zrakoplov u međunarodnom prometu u radijusu od 100 metara te unutarnjim rubom i cijelom dužinom trase ukupne širine 30 metara namijenjene za kretanje putnika navedenog zrakoplova na dionici između istog i putničkog terminala ili terminala poslovne avijacije, osim ako se ne radi o zrakoplovu koji je predmet izvanrednog događaja (tlocrt stajanke – H-H1),

o) dio č.zgr. 5114/1 k.o. Čilipi u površini od 65,6 m² – područje ulazne granične kontrole te zaštitno ograničeno područje za putnike i članove posade poslovne avijacije u međunarodnom prometu (I. kat terminala poslovne avijacije – tlocrt I-I1),

p) dio č.zgr. 5114/1 k.o. Čilipi u površini od 264 m² – područje izlazne granične kontrole te zaštitno ograničeno područje za putnike i članove posade poslovne avijacije u međunarodnom prometu (I. kat terminala poslovne avijacije – tlocrt I-I2),

q) dio č.zgr. 5114/1 k.o. Čilipi u površini od 11,5 m² – područje ulazne i izlazne carinske kontrole (I. kat terminala poslovne avijacije – tlocrt I-I3).

Članak 4.

Sastavni dijelovi ovog Rješenja su i tlocrti svih razina objekata Zračne luke Dubrovnik u kojima se nalaze dijelovi područja Stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u zračnom prometu Dubrovnik navedeni u članku 3., s istaknutim granicama područja graničnog prijelaza (9 priloga; tlocrti A – I).

Članak 5.

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u zračnom prometu Dubrovnik broj: 511-03-17-UP/I-38/17 od 12. svibnja 2017. g. (»Narodne novine« br. 51/2017).

Članak 6.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-03-01-UP/I-86/20.

Dubrovnik, 29. ožujka 2021.

Načelnik
Ivan Pavličević, v. r.