Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

NN 45/2021 (28.4.2021.), Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

895

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i članka 146. stavka 2. Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 157/13., 151/14., 33/15., 93/15., 120/16., 18/18. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 62/18., 115/18. i 102/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. travnja 2021. donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

Imenuje se dr. sc. DAMIR ZORIĆ članom Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, na prijedlog Gospodar­sko-socijalnog vijeća iz redova poslodavaca.

Klasa: 080-02/21-01/68
Urbroj: 50301-15/07-21-02
Zagreb, 22. travnja 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.