Rješenje o imenovanju dijela članova Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača

NN 45/2021 (28.4.2021.), Rješenje o imenovanju dijela članova Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

903

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i točke IV. stavka 5. Odluke o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača (»Narodne novine«, broj 57/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. travnja 2021. donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU DIJELA ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA

Za članove Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača, imenuju se:

– NINA ČULINA, predstavnica ministarstva nadležnog za zaštitu potrošača

– BRANKA AUGUSTINOVIĆ, predstavnica ministarstva nadležnog za zaštitu potrošača

– VLADO BILJARSKI, predstavnik udruge za zaštitu potrošača

– SANJA KERETIĆ, predstavnica udruge za zaštitu potrošača.

Klasa: 080-02/21-01/66
Urbroj: 50301-15/07-21-02
Zagreb, 22. travnja 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.