Pravilnik o izmjenama Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju

NN 45/2021 (28.4.2021.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

926

Na temelju članka 47. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O ENERGETSKOM PREGLEDU ZGRADE I ENERGETSKOM CERTIFICIRANJU

Članak 1.

U Pravilniku o izmjenama Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (»Narodne novine«, broj 1/21) u članku 1. riječi »30. travnja 2021.« zamjenjuju se riječima »1. srpnja 2021.«.

Članak 2.

U Prilogu 2, koji je sastavni dio Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (»Narodne novine«, broj 90/20), u dijelu tablice – GRAĐEVINSKI DIJELOVI ZGRADE riječi: »Izmjereni protok zraka prilikom ispitivanja zrakopropusnosti prema važećem TPRUETZZ na izgrađenoj novoj ili rekonstruiranoj postojećoj zgradi prije tehničkog pregleda zgrade, n50 [h-1]« zamjenjuje se riječima: »Broj izmjena zraka kod razlike tlakova od 50 Pa izmjerenog prilikom ispitivanja zrakopropusnosti prema važećem TPRUETZZ na novoj ili rekonstruiranoj postojećoj zgradi prije tehničkog pregleda zgrade, n50 [h-1]«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/21-12/2

Urbroj: 531-05-1-21-6

Zagreb, 26. travnja 2021.

Ministar
Darko Horvat, v. r.