Odluka o izmjenama Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Istarske županije

NN 47/2021 (3.5.2021.), Odluka o izmjenama Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Istarske županije

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske

963

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20 i 134/20), a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 47/20) i u vezi s člankom 5. Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 134/20) i članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21), Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 3. svibnja 2021., donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O UVOĐENJU NUŽNIH EPIDEMIOLOŠKIH MJERA ZA PODRUČJE ISTARSKE ŽUPANIJE

I.

Na prijedlog Stožera Istarske županije u Odluci o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Istarske županije (»Narodne novine« broj 31/21, 38/21 i 44/21) u točki II. podstavak 3. mijenja se i glasi:

»

– pučka otvorena učilišta i autoškole predavanja mogu održavati isključivo on-line ili na drugi način za održavanje kontakata na daljinu.«

II.

Točka III. mijenja se i glasi:

»Nužne epidemiološke mjere iz ove Odluke određuju se u trajanju do 10. svibnja 2021.«.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 4. svibnja 2021.

Klasa: 810-06/20-01/7

Urbroj: 511-01-300-21-368

Zagreb, 3. svibnja 2021.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.