Ispravak Uredbe o izmjenama Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem »Ulaganje za rast i radna mjesta«

NN 49/2021 (7.5.2021.), Ispravak Uredbe o izmjenama Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem »Ulaganje za rast i radna mjesta«

NARODNE NOVINE

1017

Nakon uspoređivanja s izvornim tekstom Uredbe o izmjenama Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem »Ulaganje za rast i radna mjesta«, koja je objavljena u »Narodnim novinama« broj 46 od 30. travnja 2021., utvrđena je tiskarska pogreška te se daje

ISPRAVAK

UREDBE O IZMJENAMA UREDBE O TIJELIMA U SUSTAVIMA UPRAVLJANJA I KONTROLE KORIŠTENJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA, EUROPSKOG FONDA ZA REGIONALNI RAZVOJ I KOHEZIJSKOG FONDA, U VEZI S CILJEM »ULAGANJE ZA RAST I RADNA MJESTA«

U Uredbi o izmjenama Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem »Ulaganje za rast i radna mjesta« (»Narodne novine«, broj 46/21) u Prilogu – Prikaz Posredničkih tijela nadležnih za provedbu izabranih investicijskih prioriteta, po Operativnom programu, u tablici – Prikaz 1 Operativni program »Konkurentnost i kohezija«, u stupcu Posredničko tijelo razine 1, pod točkom 3. Poslovna konkurentnost i točkom 7. Povezanost i mobilnost, riječi: »Grad središte urbanog područja u kojem se provodi integrirano teritorijalno ulaganje« brišu se.

Urbroj: 50501-4/3-21-01

Zagreb, 6. svibnja 2021.

Glavna urednica
Zdenka Pogarčić, v. r.