Rješenje o imenovanju članova Statističkog savjeta Republike Hrvatske

NN 51/2021 (12.5.2021.), Rješenje o imenovanju članova Statističkog savjeta Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1026

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i članka 22. stavka 4. Zakona o službenoj statistici (»Narodne novine«, broj 25/20.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. svibnja 2021. donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU ČLANOVA STATISTIČKOG SAVJETA REPUBLIKE HRVATSKE

1. Za članove Statističkog savjeta Republike Hrvatske, imenuju se:

– STIPE ŽUPAN, predstavnik ministarstva nadležnog za financije

– IVANA ŠUMAN, predstavnica ministarstva nadležnog za gospodarstvo

– mr. sc. IGOR JEMRIĆ, predstavnik Hrvatske narodne banke

– mr. sc. ZVONIMIR SAVIĆ, predstavnik Hrvatske gospodarske komore

– ZRINKA DEBELJAK, predstavnica Hrvatske obrtničke komore

– dr. sc. DARKO ŠIŠKO, predstavnik tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

– dr. sc. NEVENKA ČAVLEK, predstavnica znanstvenih organizacija upisanih u Upisnik znanstvenih organizacija

– dr. sc. LJILJANA KALITERNA LIPOVČAN, predstavnica znanstvenih organizacija upisanih u Upisnik znanstvenih organizacija

– dr. sc. IVA TOMIĆ, predstavnica poslodavaca

– mr. sc. BORIS FEIS, predstavnik sindikata

– dr. sc. MATE DAMIĆ, predstavnik organizacija civilnoga društva

– IVA BORKOVIĆ, predstavnica medija.

2. Imenuje se LIDIJA BRKOVIĆ, glavna ravnateljica Državnog zavoda za statistiku, članicom Statističkog savjeta Republike Hrvatske, prema službenoj dužnosti.

Klasa: 080-02/21-01/91

Urbroj: 50301-15/07-21-02

Zagreb, 6. svibnja 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.