Pravilnik o određivanju javnih cesta po kojima se mora odvijati tranzitni promet teretnih vozila kroz Republiku Hrvatsku

NN 51/2021 (12.5.2021.), Pravilnik o određivanju javnih cesta po kojima se mora odvijati tranzitni promet teretnih vozila kroz Republiku Hrvatsku

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1039

Na temelju članka 17. stavka 5. alineja 2. Zakona o cestama (»Narodne novine«, broj 84/2011, 22/2013, 54/2013, 148/2013, 92/2014 i 110/2019) te članka 194. stavka 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 67/2008, 48/2010, 74/2011, 80/2013, 158/2013, 92/2014, 64/2015, 108/17, 70/2019 i 42/2020), ministar mora, prometa i infrastrukture, donosi

PRAVILNIK

O ODREĐIVANJU JAVNIH CESTA PO KOJIMA SE MORA ODVIJATI TRANZITNI PROMET TERETNIH VOZILA KROZ REPUBLIKU HRVATSKU

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom određuju se javne ceste po kojima se smije odvijati tranzitni promet vozila ili skupa vozila sa ili bez tereta čija ukupna masa prelazi 7,5 tona i/ili koja su sama ili s priključnim vozilom dulja od 14 metara.

(2) Pod tranzitnim prometom podrazumijeva se prijevoz iz jedne zemlje u drugu preko teritorija Republike Hrvatske bez utovara ili istovara robe u Republici Hrvatskoj.

Članak 2.

(1) Tranzitni promet teretnih automobila iz članka 1. ovog Pravilnika mora se odvijati sljedećim javnim cestama:

AUTOCESTE
Broj
ceste
Opis cesteDuljina (km)
A1Zagreb (čvorište Lučko (A3)) – Karlovac – Bosiljevo – Split – čvorište Ploče (A10) – Karamatići (D425)481,80
A2G.P. Macelj (granica Rep. Slovenije) – Trakošćan – Krapina – Zagreb (čvorište Jankomir (A3)61,00
A3G.P. Bregana (granica Rep. Slovenije) – Zagreb – Sl. Brod – G.P. Bajakovo (granica Rep. Srbije)306,00
A4G.P. Goričan (granica Rep. Mađarske) – Varaždin – Zagreb (čvorište Ivanja Reka (A3))97,00
A5Čvorište Osijek (D2) – Đakovo – čvorište Sredanci (A3)55,00
A6Čvorište Bosiljevo 2 (A1) – Delnice – Rijeka (čvorište Orehovica (A7))81,00
A7G.P. Rupa (granica Rep. Slovenije) – Matulji – Orehovica – čvorište Draga (D404)31,40
A8Čvorište Kanfanar (A9) – Pazin – Lupoglav – čvorište Matulji (A7)64,00
A9Čvorište Umag (D510) – čvorište Kanfanar – čvorište Pula (D66)76,30
A10G. P. Nova Sela (granica Republike Bosne i Hercegovine) – čvorište Ploče (A1)8,80
A11Zagreb (čvorište Jakuševec, A3) – čvorište Lekenik (A11)29,30
Ukupno kilometara autocesta:1.291,60

DRŽAVNE CESTE
DC1Čvorište Krlovac (A1) – Ličko Petrovo Selo (D217)87,30
DC2G.P. Dubrava Križovljanska (gr. R. Slovenije) – Varaždin (D528)33,60
DC2Osijek (D34) – (D213)7,10
DC5G.P. Terezino Polje (gr. R. Mađarske) – Virovitica – V. Zdenci – Daruvar – Okučani – G.P. St. Gradiška (gr. BiH)123,10
DC6G.P. Jurovski Brod (gr. R. Slovenije) – Ribnik – Karlovac (D1)32,00
DC6G. P. Dvor (gr. BiH) – Dvor (D47)2,40
DC7G.P. Duboševica (gr. R. Mađarske) – Beli Manastir – Osijek (D2)42,30
DC7Čvorište Velika Kopanica (A3) – G.P. Sl. Šamac (gr. BiH)13,60
DC8Čvorište Čeveljuša (D415) – G.P. Klek (gr. BiH) – G.P. Zaton Doli (gr. BiH) – Dubrovnik – G.P. Karasovići (gr. Crne Gore)122,40
DC30Čvorište Lekenik (A11) – Petrinja – Hrv. Kostajnica (D47)50,90
DC34D. Miholjac (D53) – Osijek (D2)37,96
DC46G.P. Tovarnik – (gr. R. Srbije) – Vinkovci (D55)43,60
DC47Čvorište Novska (A3) – G.P. Jasenovac (gr. BiH)9,10
DC47Hrvatska Kostajnica (D30) – Dvor (D6)24,50
DC53G.P. D. Miholjac (gr. R. Mađarske) – Donji Miholjac (D34)6,51
DC53Slavonski Brod (D514) – G.P. Sl. Brod (gr. BiH)8,50
DC55Čvorište Županja (A3) – Županja (D214)4,80
DC55Županja (D214) – G. P. Županja (gr. BiH)3,10
DC60Trilj (D220) – Čaporice (D220)4,10
DC60Čaporice – Cista Provo – Imotski – G.P. Vinjani Donji (gr. BiH)51,90
DC212D7 – Kneževi Vinogradi – G.P. Batina (gr. R. Srbije)22,10
DC213D2 – G.P. Erdut (gr. R. Srbije)26,60
DC217Ličko Petrovo Selo (D1) – G.P. Ličko Petrovo Selo (gr. BiH)3,00
DC220Čvorište Bisko (A1) – Čaporice (D60) – Trilj – G.P. Kamensko (gr. BiH)28,90
DC425ČCP Karamatići (A1) – čvorište Čeveljuša (D8)8,60
DC510Čvorište Umag (A9) – G. P. Kaštel (gr. R. Slovenije)3,00
DC514Slavonski Brod (D53) – Slavonski Brod (D423)2,00
DC519Dalj (D213) – Borovo (D2)16,20
DC525Čvorište Slavonski Brod zapad (A3) – Slavonski Brod (D53)2,20
DC528Varaždin (D2) – čvorište Varaždin (A4)2,40
Ukupno kilometara državnih cesta:823,77


TRANZITNI PROMET IZ HRVATSKIH LUKA
IZLAZ IZ LUKE BRŠICA (RAŠA)
DC421Most Raša (D66) – luka Bršica3,60
DC66Čvorište Pula (A9) – Most Raša (D421)28,70
IZLAZ IZ LUKE RIJEKA
DC404Rijeka (D8) – Luka Brajdica – čvorište Draga (A7)4,00
IZLAZ IZ LUKE ZADAR
DC424Zadar (luka Gaženica) – čvorište Zadar 2 (A1)17,60
IZLAZ IZ LUKE ŠIBENIK
DC58Šibenik (luka) – čvorište Ražine (D8)2,60
DC8Čvorište Vidici (D33) – čvorište Ražine (D58)1,00
DC33Čvorište Šibenik (A1) – čvorište Vidici (D8)4,30
IZLAZ IZ LUKE SPLIT
DC410Trajektna luka Split – čvorište Poljička cesta / Zbora narodne garde (D8)4,00
DC8Čvorište Bilice (D1) – čvorište Poljička cesta / Zbora narodne garde (D410)2,00
DC1Čvorište Dugopolje (A1) – Čvorište Bilice (D8)12,60
IZLAZ IZ LUKE PLOČE
DC425Čvorište Čeveljuša (D8) – Luka Ploče1,30
IZLAZ IZ LUKE DUBROVNIK
DC420Sustjepan (D8) – luka Gruž2,80
IZLAZ IZ LUKE VUKOVAR
DC2Luka Vukovar – Borovo (D55)2,70
DC55Borovo (D2) – Vinkovci – Čvorište Županja (A3)40,17
IZLAZ IZ LUKE OSIJEK
DC417Riječno pristanište Osijek – D22,30
IZLAZ IZ LUKE SLAVONSKI BROD
DC423Riječno pristanište Slavonski Brod – Slavonski Brod (514)6,20
DC514Slavonski Brod (514) – čvorište Slavonski Brod istok (A3)0,90
Ukupno kilometara državnih cesta:136,77

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka tranzitni promet po državnoj cesti DC 213 (D2 – G.P. Erdut (gr. R. Srbije), u dužini 26,60 km, dopušten je samo za teretna vozila koja imaju mjesto utovara/istovara ili kada je sjedište prijevoznika na području Slavonije i Branje u Republici Hrvatskoj ili Vojvodine u Republici Srbiji.

Članak 3.

(1) Upravitelji cesta obuhvaćenih člankom 2. ovog Pravilnika obvezni su putem medija obavijestiti javnost o ograničenjima kretanja teretnih vozila sukladno ovom Pravilniku i članku 31. Zakona cestama.

(2) Upravitelji cesta su obvezni značajnija raskrižja javnih cesta iz članka 2. stavka 1. (Prilog 2.) i cestu iz članka 2. stavka 2. (Prilog 3.) ovog Pravilnika obilježiti prometnim znakovima, signalizacijom i opremom i ukloniti prometne znakove, signalizaciju i opremu na javnim cestama koje više ne čine tranzitne koridore.

Članak 4.

Karta javnih cesta koje čine tranzitne koridore po kojima se smije odvijati tranzitni promet teretnih vozila kroz Republiku Hrvatsku u skladu s ovim Pravilnikom te način njihovog označavanja prometnim znakovima, nalaze se u prilozima 1., 2. i 3. koji čine sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Odluka o određivanju javnih cesta po kojima se mora odvijati tranzitni promet teretnih automobila kroz Republiku Hrvatsku (»Narodne novine«, broj 145/2008).

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 340-03/17-03/05

Urbroj: 530-06-1-21-51

Zagreb, 3. svibnja 2021.

Ministar
Oleg Butković, v. r.

PRILOG 1.

Karta javnih cesta koje čine tranzitne koridore po kojima se tranzitni promet teretnih vozila mora odvijati kroz Republiku Hrvatsku

PRILOG 2.

Način označavanja javnih cesta koje čine tranzitne koridore po kojima se tranzitni promet teretnih vozila kroz Republiku Hrvatsku mora odvijati

Na autocestama tranzitni koridori se obilježavaju na ulazima i izlazima, odnosno na izlaznim i interregionalnim čvorištima autocesta te na spojnim cestama prema državnim cestama.

Na državnim cestama tranzitni koridori u pravilu se obilježavaju na prvom raskrižju iza graničnih prijelaza i/ili izlaza iz luka te na značajnijim raskrižjima.

Načelna rješenja, odnosno izgled prometnih znakova, prikazani su na slikama 1., 2. i 3., koje ovisno karakteristikama svake pojedine lokacije, podrazumijeva uporabu znaka »obvezan smjer« ili »dopušteni smjerovi«), odnosno znaka »zabrana skretanja udesno« s istaknutom dopunskom pločom.

Slika 1. Izgled prometnog znaka (B45)
s dopunskom pločom

Slika 2. Izgled prometnog znaka (B46-1)
s dopunskom pločom

Slika 3. Izgled prometnog znaka (B28-1)
s dopunskom pločom

PRILOG 3.

Način označavanja javnih cesta koje čine tranzitne koridore po kojima je uvjetno dopušten tranzitni promet teretnih vozila kroz Republiku Hrvatsku

Ceste kojima je uvjetno dopušten tranzitni promet u odnosu na mjesto utovara/istovara ili sjedište prijevoznika obilježavaju se na početku zabrane te na značajnijim raskrižjima.

Izgled prometnog znaka prikazan je na slici 4.

Slika 4. Izgled prometnog znaka (B26)
s dopunskom pločom