Odluka o postavljanju počasnog konzula Republike Hrvatske u Republici Singapuru, sa sjedištem u Singapuru

NN 59/2021 (28.5.2021.), Odluka o postavljanju počasnog konzula Republike Hrvatske u Republici Singapuru, sa sjedištem u Singapuru

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1138

Na temelju odredbe članka 24. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96, 72/13, 127/13, 39/18 i 98/19) i točke III. podtočke 4. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 5. siječnja 2012., a na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O POSTAVLJANJU POČASNOG KONZULA REPUBLIKE HRVATSKE U REPUBLICI SINGAPURU, SA SJEDIŠTEM U SINGAPURU

LOGANATHAN RAVISHANKAR postavlja se za počasnog konzula Republike Hrvatske u Republici Singapuru, sa sjedištem u Singapuru i konzularnim ovlastima nad konzularnim područjem koje obuhvaća cjelokupni teritorij Republike Singapura.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 018-07/21-05/09
Urbroj: 71-10-01/1-21-2
Zagreb, 19. svibnja 2021.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.