Odluka o prestanku važenja Odluke o oduzimanju odlikovanja Branimiru (Ljubinom) Glavašu

NN 59/2021 (28.5.2021.), Odluka o prestanku važenja Odluke o oduzimanju odlikovanja Branimiru (Ljubinom) Glavašu

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1139

Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 05/14. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članaka 2. i 36. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske, (»Narodne novine«, broj 20/95., 57/06., 141/06. i 118/19.), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O ODUZIMANJU ODLIKOVANJA

I.

Odluka o oduzimanju odlikovanja klasa: 060-03/10-05/01, urbroj: 71-05-04/1-10-01 od 19. kolovoza 2010. (»Narodne novine«, broj 112/10.) prestaje važiti.

II.

Odluka o prestanku važenja Odluke o oduzimanju odlikovanja gospodinu Branimiru (Ljubinom) Glavašu donosi se u skladu s Odlukom Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-4150/2010. od 12. siječnja 2015., (»Narodne novine«, broj 6/2015.) i Odlukom Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: I Kž 23/15-29 od 7. lipnja 2016., kojima se ukida osuđujuća presuda istom, a na osnovi koje su mu odlikovanja bila oduzeta.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 060-10/21-01/02

Urbroj: 71-03-01/3-21-01

Zagreb, 21. svibnja 2021.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.