Odluka o dodjeli odlikovanja Reda kneza Domagoja s ogrlicom, Krešimiru (Matija) Šipošu

NN 61/2021 (1.6.2021.), Odluka o dodjeli odlikovanja Reda kneza Domagoja s ogrlicom, Krešimiru (Matija) Šipošu

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1174

Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članaka 2., 3. i 12. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95., 57/06., 141/06. i 118/19.), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O DODJELI ODLIKOVANJA

Redom kneza Domagoja s ogrlicom, za pokazanu osvjedočenu hrabrost i junaštvo u Domovinskom ratu, odlikuje se

KREŠIMIR (Matija) ŠIPOŠ.

Klasa: 060-03/21-08/02

Urbroj: 71-03-01/3-21-01

Zagreb, 26. travnja 2021.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.